Koha 3.14 Manual (en)

Nicole C. Engard

ByWater Solutions/BibLibre

This manual is licensed under the GNU General Public License, version 3 or later

Více o této licenci je vGPL3 Appendix

Publikováno: 2013


Obsah

1. Úvod
1.1. Koha Basics
1.2. Koha Recommendations
1.3. Using this Manual
1.4. Contributing to the Manual
2. Administrace
2.1. Společná systémová nastavení
2.1.1. Akvizice
2.1.2. Administrace
2.1.3. Autority
2.1.4. Katalogizace
2.1.5. Výpůjčky
2.1.6. Tvůrce
2.1.7. Obohacený obsah
2.1.8. I18N/L10N
2.1.9. Lokální užití
2.1.10. Logy
2.1.11. OPAC
2.1.12. Čtenáři
2.1.13. Vyhledávání
2.1.14. Periodika
2.1.15. Rozhraní knihovníka (intranet)
2.1.16. Webové služby
2.2. Základní parametry
2.2.1. Knihovny & Skupiny
2.2.2. Typy jednotek (výtisků):
2.2.3. Autorizované hodnoty
2.3. Čtenáři & Výpůjčky
2.3.1. Čtenářské kategorie
2.3.2. Výpůjční a poplatková pravidla
2.3.3. Typy atributů čtenáře
2.3.4. Limity na přepravu mezi knihovnami
2.3.5. Matice dopravních nákladů
2.3.6. Výzvy výpujček jednotek
2.3.7. Města a obce
2.4. Administrace katalogu
2.4.1. Bibliografický rámec MARC
2.4.2. Mapování Koha na MARC
2.4.3. Mapování Návěští na MARC
2.4.4. Test bibliografického rámce MARC
2.4.5. Typy autorit
2.4.6. Zdroje klasifikace
2.4.7. Pravidla pro vyhledávání záznamů
2.4.8. Konfigurace OAI sad
2.5. Akvizice
2.5.1. Měny a směnné kurzy
2.5.2. Rozpočty
2.5.3. Fondy
2.6. Další parametry
2.6.1. z39.50 server
2.6.2. Měli jste na mysli?
3. Nástroje
3.1. Čtenáři a výpůjčky
3.1.1. Seznamy čtenáře
3.1.2. Připomínky
3.1.3. Import čtenářů
3.1.4. Oznámení & Stvrzenky
3.1.5. Upomínky/Stav spuštění
3.1.6. Tvorba čtenářských karet
3.1.7. Čtenáři (anonymizace, hromadné mazání)
3.1.8. Modifikace čtenářské dávky
3.1.9. Úprava tagu
3.1.10. Nahrání obrázků čtenářů
3.2. Katalog
3.2.1. Dávková úprava jednotek
3.2.2. Hromadné mazání jednotek
3.2.3. Export dat (MARC & Autority)
3.2.4. Zásoby / Inventura
3.2.5. Tvůrce štítků
3.2.6. Rychlý tvůrce hřbetních štítků
3.2.7. MARC modification templates
3.2.8. Příprava MARC záznamů pro import
3.2.9. Správa připravených MARC záznamů
3.2.10. Nahrát místní snímek obálky
3.3. Další nástroje
3.3.1. Kalendář
3.3.2. CSV profily
3.3.3. Prohlížeč protokolů
3.3.4. Zprávy
3.3.5. Plánovač úloh
3.3.6. Editor citátů dne (QOTD)
4. Čtenáři
4.1. Přidat nového čtenáře
4.2. Přidejte knihovníka
4.3. Přidat statistického čtenáře
4.4. Duplikovat čtenáře
4.5. Add Patron Images
4.6. Úpravy čtenářů
4.7. Správa čtenářských samoeditací
4.8. Knihovnická oprávnění
4.8.1. Nastavení knihovnických oprávnění
4.8.2. Definovaná oprávnění čtenáře
4.9. Informace o čtenáři
4.9.1. Výpůjčka
4.9.2. Podrobnosti
4.9.3. Pokuty
4.9.4. Kolovací seznamy
4.9.5. Historie výpůjček
4.9.6. Protokol (log) o úpravách
4.9.7. Upozornění
4.9.8. Statistiky
4.9.9. Soubory
4.10. Vyhledání čtenáře
5. Výpůjčky
5.1. Výpůjčka (vydání)
5.1.1. Půjčování jednotek (exemplářů)
5.1.2. Zprávy o výpůjčkách
5.1.3. Varování o výpůjčce
5.2. Prodlužování
5.3. Vracení
5.3.1. Vracení jednotek (exemplářů)
5.3.2. Zprávy o vracení
5.4. Zprávy o výpůjčkách
5.4.1. Nastavení zpráv
5.4.2. Přidání zprávy
5.4.3. Zobrazení zpráv
5.5. Rezervace
5.5.1. Podání rezervací ve služebním intranetu
5.5.2. Správa rezervací
5.5.3. Přijmout rezervace
5.6. Přeprava
5.7. Nastav knihovnu
5.8. Rychlá katalogizace
5.9. Výpůjční výstupy (sestavy)
5.9.1. Fronta rezervací
5.9.2. Rezervace k vyzvednutí
5.9.3. Rezervace čekající na vyzvednutí
5.9.4. Stupeň rezervací
5.9.5. Přepravy k přijmu
5.9.6. Překročená výpůjční doba
5.9.7. Zpoždění s pokutami
5.10. Sledování vnitřního použití
5.11. Ve zpracování / Lokace knižního vozíku
5.12. Samoobslužný výpůjčka
5.13. Offline Circulation Utilities
5.13.1. Offline Circulation in Koha
5.13.2. Firefox Plugin
5.13.3. Nástroj offline výpůjček pro Windows
6. Katalogizace
6.1. Bibliografické záznamy
6.1.1. Přidávání záznamů
6.1.2. Přidání analytických záznamů
6.1.3. Editace záznamů
6.1.4. Duplikování záznamů
6.1.5. Slučování záznamů
6.1.6. Smazání záznamů
6.2. Záznamy jednotek (exemplářů)
6.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)
6.2.2. Editace jednotek (exemplářů)
6.2.3. Informace o jednotce
6.2.4. Přesun jednotek
6.2.5. Smazat exempláře
6.2.6. Historie výpůjček určité jednotky
6.3. Autority
6.3.1. Přisání autorit
6.3.2. Vyhledávání autorit
6.3.3. Úpravy autorit
6.3.4. Merging Authorities
6.4. Průvodce katalogizací
6.4.1. Nápověda ke katalogizaci listu bibliografického záznamu
6.4.2. Návod na katalogizaci jednotek/exemplářů
6.4.3. Správa objednávek jednotek a rezervací
7. Course Reserves
7.1. Course Reserves Setup
7.2. Adding Courses
7.3. Adding Reserve Materials
7.4. Course Reserves in the OPAC
8. Periodika
8.1. Manage Serial Frequencies
8.2. Manage Serial Numbering Patterns
8.3. Přidat předplatné
8.4. Příjem jednotek (sešitů, čísel)
8.5. Vytvoření kolovacího seznamu
8.6. Předplatné ve služebním intranetu
8.7. Předplatná na OPACu
8.8. Reklamace opožděných periodik
8.9. Kontrola vypršení předplatného
8.10. Obnovení předplatného periodik
8.11. Vyhledávání periodik
9. Akvizice
9.1. Nastavit
9.2. Dodavatelé
9.2.1. Přidat dodavatele
9.2.2. Zobrazit/upravit dodavatele
9.2.3. Zakázky dodavatele
9.3. Správa návrhů
9.4. Podání objednávky
9.4.1. Vytvořit košík
9.4.2. Vytvoření skupiny košů
9.4.3. Tisk košů
9.5. Příjem objednávek
9.6. Faktury
9.7. Reklamace & Zpožděné objednávky
9.8. Vyhledávání akvizic
9.9. Sledování Rozpočtů/fondů
10. Seznamy & Vozík
10.1. Seznamy
10.1.1. Vytvořit seznam
10.1.2. Přidat na seznam
10.1.3. Zobrazení seznamu
10.1.4. Slučování bibliografických záznamů pomocí seznamů
10.2. Vozík
11. Výstupy (Sestavy)
11.1. Zákaznické sestavy
11.1.1. Přidat zákaznickou sestavu
11.1.2. Upravit zákaznické sestavy
11.1.3. Běžící zákaznické sestavy
11.2. Statistické sestavy
11.2.1. Statistiky akvizice
11.2.2. Čtenářské statistiky
11.2.3. Statistiky katalogu
11.2.4. Statistiky výpůjček
11.2.5. Statistiky periodik
11.2.6. Statistiky rezervací
11.2.7. Čtenáři s nejvíce výpůjčkami
11.2.8. Nejvíce půjčované jednotky
11.2.9. Čtenáři bez výpůjček
11.2.10. Jednotky bez výpůjček
11.2.11. Katalog podle typu jednotek
11.2.12. Ztracené jednotky
11.2.13. Průměrná doba výpůjčky
11.3. Slovník sestav
12. OPAC
12.1. Výsledky vyhledávání
12.1.1. Přehled výsledků
12.1.2. Filtry
12.1.3. Hledání vláken RSS
12.2. Bibliografický záznam
12.3. Seznamy & Vozík
12.3.1. Seznamy
12.3.2. Vozík
12.4. Podání rezervací
12.5. Obohacený obsah
12.5.1. Štítkování
12.5.2. Připomínky
12.5.3. Zotero
12.5.4. Zákaznické RSS vlákna
12.6. Předregistrace na OPACu
12.7. Můj účet
12.7.1. Můj přehled
12.7.2. Čtenářská označení (příznaky)
12.7.3. Moje pokuty
12.7.4. Moje podrobnosti
12.7.5. Moje štítky
12.7.6. Změna mého hesla
12.7.7. Moje historie hledání
12.7.8. Moje výpůjční historie
12.7.9. Moje soukromí
12.7.10. Moje návrhy na nákup
12.7.11. Moje zprávy
12.7.12. Moje seznamy
12.8. Návrhy na nákup
12.9. Mobilní OPAC
13. Vyhledávání
13.1. Prefixy pokročilého vyhledávání
13.2. Průvodce vyhledáváním
13.2.1. Indexování a popis vyhledávání
13.2.2. Nastavení indexování
13.2.3. Základní vyhledávání
13.2.4. Pokročilé hledání:
13.2.5. Vyhledávání pomocí CCL (Common Command Language)
13.3. Indexy vyhledávání v Koha
14. System pluginů Koha
14.1. Nastavení
15. O Koha
15.1. Informace o serveru
15.2. Moduly Perlu
15.3. Systémové informace
16. Seznam úkonů implementace
16.1. Migrace dat
16.2. Konfigurace administrátora
16.3. Konfigurace lokalizace
16.4. Konfigurace výpůjček
16.5. Nastavení čtenáře
16.6. Nastavení katalogizace
16.7. Nastavení autorit
16.8. Nastavení hledání
16.9. Nastaveni OPAC
16.9.1. Upravitelné oblasti OPAC
16.10. Nastavení obohaceného obsahu
16.11. Nastavení akvizice
16.12. Nastavení periodik
16.13. Plánování na spuštění systému
17. Instalace SOPAC2
17.1. Úvod
17.2. Installation of Locum and Insurge
17.2.1. Závislosti
17.2.2. Download
17.2.3. Vytvoření databáze
17.2.4. Sync DSN
17.2.5. Installation of Insurge
17.2.6. Installation of Locum
17.3. Instalace Koha Connector
17.4. Sklízení záznamů
17.5. Installation of Sphinx
17.5.1. Závislosti
17.5.2. Download and Compile
17.5.3. Vytvoření uživatele a skupiny
17.5.4. The Sphinx daemon
17.5.5. Configuration
17.5.6. Indexing documents
17.6. Installation of SOPAC2
17.6.1. Download
17.6.2. Installation
17.6.3. Configuration
18. Cron Jobs
18.1. Cron Jobs
18.1.1. Search
18.1.2. Výpůjčky
18.1.3. Čtenáři
18.1.4. Upozornění
18.1.5. In Processing/Book Cart
18.1.6. Katalog
18.1.7. OPAC
18.1.8. System Administration
18.1.9. Akvizice
18.1.10. Deprecated scripts
19. Webové služby
19.1. OAI-PMH
19.1.1. Sample OAI Conf File
19.2. REST services
20. Using the SRU server
20.1. Using the SRU server
20.1.1. Explain
20.1.2. Search
20.1.3. Retrieve
A. System Preference Defaults
A.1. ISBD Defaults
A.1.1. MARC Default
A.1.2. UNIMARC Default
B. Configuring Receipt Printers
B.1. For Epson TM-T88III (3) & TM-T88IV (4) Printers
B.1.1. In the Print Driver
B.1.2. In Firefox
B.2. For Epson TM-T88II (2) Printers
B.2.1. In Firefox
B.3. For Star SP542 Printers
B.3.1. Installing the Printer
B.4. Configuring Firefox to Print to Receipt Printer
C. Notice & Slips Guides
C.1. Field Guide for Notices & Slips
D. Example Notice
E. Sample Serials
E.1. Reader's Digest (0034-0375)
E.2. People Weekly (1076-0091)
E.3. Et-Mol
E.4. Backpacker (0277-867X)
E.5. Keats-Shelley Journal (0453-4387)
E.6. Computers in Libraries (1041-7915)
F. Sample List & Cart Emails
F.1. Example Email from List
F.2. Example Email from Cart
G. Using Koha as a Content Management System (CMS)
G.1. Nastavit
G.1.1. Editing the pages template
G.1.2. Řešení problémů
G.1.3. Bonus Points
G.2. Usage
G.2.1. Adding Pages
G.2.2. Viewing your page
G.2.3. Example
G.2.4. Live Examples
H. Resetting the Koha Database
H.1. Truncate Tables
H.2. Reset the Zebra Index
I. Important Links
I.1. Koha Related
I.2. Cataloging Related
I.3. Enhanced Content Related
I.4. Design Related
I.5. Reports Related
I.6. Installation Guides
I.7. Misc
J. Koha XSLT Item Types
K. MarcEdit
K.1. Adding a prefix to call numbers
K.2. Importing Excel data into Koha
K.2.1. Converting from Excel format into .mrk format
K.2.2. Convert .mrk file to .mrc
K.2.3. Import .mrc into Koha
L. Talking Tech
L.1. Installation and Setup Instructions
L.2. Sending Notices File
L.3. Receiving Results File
M. OCLC Connexion Gateway
M.1. Setting up OCLC service on Koha
M.2. Setting up your OCLC desktop client
M.3. Using the OCLC Connexion Gateway
M.3.1. Exporting records one by one
M.3.2. Exporting records in a batch
N. FAQs
N.1. Zobrazit
N.1.1. Custom Item Type/Authorized Value Icons
N.1.2. Customizing Koha Images
N.1.3. OPAC Display Fields
N.1.4. Subtitle Display on Bib Records
N.1.5. Customize Logo on Staff Client
N.1.6. Show patrons the barcodes of items they have checked out
N.2. Circulation/Notices
N.2.1. Book drop Date
N.2.2. Holds to Pull and Holds Queue
N.2.3. Duplicate Overdue Notices
N.2.4. Printing Overdue Notices
N.2.5. Unable to Renew Items
N.2.6. Unable to Place Holds
N.2.7. Keyboard Shortcuts
N.2.8. SMS Notices/Messages
N.3. Katalogizace
N.3.1. Authority Fields
N.3.2. Mapování Koha na MARC
N.3.3. Number of Items Per Bib Record
N.3.4. Analytics
N.4. Akvizice
N.4.1. Planning Categories
N.5. Periodika
N.5.1. Advanced Patterns
N.6. Výstupy (Sestavy)
N.6.1. Define Codes Stored in DB
N.6.2. Runtime Parameters
N.6.3. Results Limited
N.7. Vyhledávání
N.7.1. Pokročilé vyhledávání
N.7.2. Wildcard Searching
N.7.3. Title Searching
N.8. Obohacený obsah
N.8.1. FRBRizing Content
N.8.2. Amazon
N.9. System Administration
N.9.1. Errors in Zebra Cron
N.9.2. Making Z39.50 Target Public
N.9.3. Shelving Location Authorized Values
N.9.4. Why do I need Authorized Values?
N.9.5. How do I clean up the sessions table?
N.10. Hardware
N.10.1. Barcode Scanners
N.10.2. Printers
O. Extending Koha
O.1. Amazon lookup script for Koha libraries
O.2. Keyword Clouds
O.3. Newest Titles Pulldown
O.4. Cataloging and Searching by Color
P. Koha and Your Website
P.1. Koha search on your site
Q. GNU General Public License version 3

Seznam tabulek

6.1. Průvodce ke katalogizaci
6.2. Data o jednotkách uložené v Koha
13.1. Atributy
13.2. Indexy