3.3. Další nástroje

3.3.1. Kalendář
3.3.2. CSV profily
3.3.3. Prohlížeč protokolů
3.3.4. Zprávy
3.3.5. Plánovač úloh
3.3.6. Editor citátů dne (QOTD)

3.3.1. Kalendář

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Kalendář

Knihovny mohou definovat zavírací dny a svátky, které se používají při výpočtu data návratu výpůjček. Můžete k tomu využít kalendáře nastavením správných systémových předvoleb:

 • Cesta: Více > Administrace > Globání systémová nastavení > Výpůjčky > useDaysMode

  • Zvolte metodu výpočtu termínu vrácení - buď jsou dny, kdy knihovna je uzavřena, zahrnuty do výpočtu nebo nejsou zahrnuty.

 • Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Výpůjčky > finescalendar

  • Toto bude řízeno kalendářem zavíracích dnů před výpočtem pokuty

3.3.1.1. Přidání událostí

Před přidáním události, vyberte knihovnu, kterou chcete použít pro uzavírací den. Při přidávání události budete dotázáni, zda chcete použít událost na jednu pobočku nebo na všech pobočkách. Chcete-li přidat událostí, jednoduše

 • Klikněte na datum v kalendáři, kdy byste chtěli uzavřít

 • Ve formuláři, který se zobrazí nad kalendářem, zadejte závěrečné informace (pro více informací o každé možnosti klepněte na otazník [?] napravo od volby)

  • Knihovna se vyplní automaticky na základě knihovny, kterou jste si vybrali z rozbalovacího menu v horní části stránky

  • Informace o dni budou také automaticky vyplněny na základě data, na které jste klikli na kalendáři

  • V popisu uveďte důvod proč je knihovna zavřená

  • Dále můžete zvolit, zda tato událost je jednorázovou událostí nebo opakovanou.

   • Pokud je to jednodenní svátek zvolte "Svátek pouze na tento den"

   • Pokud je to týdenní zavírání (jako je víkendový den), pak si můžete vybrat "Svátky opakovat stejný den v týdnu"

   • Pokud se jedná o každoroční svátek zvolte "Svátek opakovat každoročně ve stejný den"

   • Pokud knihovna bude uzavřena na týden nebo určitý časový rozsah, vyberte "Svátky v rozsahu" a zadejte "Do data" nahoře

   • Pokud knihovna bude uzavřena ve stejném časovém rozmezí každý rok (např. letní prázdniny pro školy), zvolte "Svátky opakovat každoročně v rozsahu" a vložte "K datu" nahoře

  • Nakonec se rozhodněte, zda tato událost by měla být použita pro všechny knihovny, nebo jen tu, kterou jste původně zvolili

   • Pokud byste raději zadali všechny svátky a pak je všechny najednou zkopírovali na jinou pobočku, použijte kopírovací menu pod kalendářem

 • Po uložení uvidíte události uvedené v souhrnu napravo od kalendáře

3.3.1.2. Editace událostí

Editovat události

 • Klikněte na událost v kalendáři, který chcete změnit (a to kliknutím na datum v kalendáři, ne na událost, které jsou uvedeny v souhrnu)

 • From this form you can make edits to the holiday or delete the holiday completely.

  • All actions require that you click 'Save' before the change will be made.

 • Kliknutí na opakovatelné událostí bude nabízet mírně odlišné možnosti

  • In the form above you will note that there is now an option to 'Generate an exception for this repeated holiday,' choosing this option will allow you to make it so that this date is not closed even though the library is usually closed on this date.

   • All actions require that you click 'Save' before the change will be made.

3.3.1.3. Další nápověda

Při přidávání nebo editaci událostí můžete získat další pomoc kliknutím na otazník vedle různých možností ve formuláři

3.3.2. CSV profily

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > CSV Profily

CSV Profily jsou vytvořeny aby definovaly, jak chcete, aby byl váš košík nebo seznam exportován

3.3.2.1. Vložte CSV profil

Přidat CSV profil

 • Klikněte na CSV profil z menu nástroje

 • The 'Profile type' determines what type of fields you plan to use (MARC or SQL) to define your profile

  • If tyou choose MARC then you will need to enter MARC fields

  • If tyou choose SQL then you will need to enter SQL database fields

  • The 'Profile name' will appear on the export pull down list when choosing 'Download' from your cart or list

  • "Popis profilu" je pro vaší nápovědu, ale také se objeví v OPACu, kdy čtenáři stahují obsah, takže se ujistěte, že je srozumitelný i pro vaše čtenáře

  • "CSV oddělovač" je znak použitý k oddělení hodnot a skupin hodnot

   Tip

   Nejběžnější možností je zde čárka, protože většina tabulkových procesorů umí otevřít soubory oddělené čárkami.

  • "Oddělovač polí" je znak použitý k oddělení duplicitních polí

   • Example: You may have multiple 650 fields and this is the character that will appear in between each one in the column

  • "Oddělovač podpolí" je znak použitý k oddělení duplicitních podpolí

   • Příklad: Můžete mít více $a podpolí v poli

  • Pole "Kódování" umožňuje definovat kódování použité při ukládání souboru

  • Finally format your CSV file using the 'Profile MARC' or 'Profile SQL' field

   • Define which fields or subfields you want to export, separated by pipes. Example : 200|210$a|301 for MARC and biblio.title|biblio.author for SQL

   • Tip

    Můžete také použít své vlastní hlavičky (namísto těch z Koha) v prefixu čísla pole, následovaný rovnítkem. Příklad: Osobní jméno=100|title=$245|300

  When you have entered in all of the information for you profile, simply click 'Submit' and you will be presented with a confirmation that your profile has been saved.

3.3.2.2. Upravte CSV profily

Jakmile jste vytvořili alespoň jeden CSV Profil, zobrazí se záložka "Upravit profil" vedle tlačítka "Nový profil".

 • Vyberte profil, který chcete upravit a změnit potřebná pole.

 • After submitting your changes you will be presented with a confirmation message at the top of the screen

 • Chcete-li odstranit profil, zkontrolujte volbu "Smazat vybraný profil" před kliknutím na tlačítko "Odeslat dotaz"

3.3.2.3. Užívání CSV profilů

Vaše CSV profily se objeví na seznamu exportu nebo menu koše pod tlačítkem 'Stáhnout' jak v knihovnickém intranetu tak i v OPACu

3.3.3. Prohlížeč protokolů

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Prohlížeč protokolů

Akce v systému Koha jsou sledovány v souborech protokolu (logy). Váš systémová nastavení lze měnit, aby se zabránilo zaznamenávání různých akcí. Tyto protokoly lze zobrazit pomocí nástroje Prohlížeč protokolu.

Výběr různých kombinací voleb menu bude produkovat log soubor pro tento dotaz.

Všimněte si, že skutečná jména se neobjevují v protokolu, k identifikaci jsou používány pouze čísla. Stejně musíte použít tato identifikační čísla při hledání v protokolech.

3.3.4. Zprávy

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Zprávy

Koha modul zpráv umožňuje knihovníkům, aby mohli psát zprávy do OPACu, do služebního intranetu a na výpůjční strvrzenky.

Chcete-li přidat zprávu buď na OPAC, do služebního intranetu nebo do výpůjčního potvrzení:

 • Klikněte na "Nový záznam"

  • Pod menu "Místo zobrazení" zvolte, zda chcete dát zprávu na OPAC, stvrzenku (výpůjčky, vrácení) nebo na služební intranet.

  • Vyberte název vašeho záznamu

  • S využitím polí datum zveřejnění a datum vypršení můžete určit, jak dlouho se bude položka se zobrazovat

  • "Pořadí zobrazení" vám dává možnost rozhodnout v jakém pořadí se zprávy bodou zobrazovat

  • Políčko "Zprávy" dovoluje užití HTML pro fomátování vašich zpráv

 • Po vyplnění všech políček, klikněte na "Odeslat"

 • Zpávy na OPACu se objeví nad odkazem OpacMainUserBlock

 • Zprávy na služebním intranetu se objeví zcela vlevo

 • Zprávy na výpůjčních stvrzenkách se objeví pod vypůjčenými jednotkami (exempláři)

3.3.5. Plánovač úloh

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Plánovač úloh

Plánovač úloh vám umožní naplánovat výstupy (výkazy) na doby kdykoliv chcete.

Chcete-li naplánovat úlohu, navštivte Plánovač úloh a vyplňte formulář

 • Aktuální čas serveru zobrazuje čas na vašem serveru (plánování všech vašich zpráv se spouští na základě tohoto času - a ne na místním času)

 • Čas je třeba vložit jako hh:mm (2 číslice hodiny, 2 číslice minuty)

 • Datum by mělo být zadáno pomocí vyskakovacího kalendáře

 • Ze Výstupů vyberte sestavu, kterou chcete naplánovat

 • Zvolte, zda chcete přijímat text nebo odkaz na výsledky

 • V e-mailu zadejte e-mail osoby, kterou chcete, aby dostala vaší zprávu

Pod formulářem Plánovače úloh, je seznam plánovaných (výstupů) sestav

Můžete také naplánovat výstupy (sestavy) přímo ze seznamu uložených sestav kliknutím na odkaz "Naplánovat"

3.3.5.1. Řešení problémů

Plánovač úloh nebude fungovat, pokud uživatel, pod kterým webový server běží, nemá oprávnění k jeho použití. Chcete-li zjistit, zda uživatel má nezbytné oprávnění, zkontrolujte soubor /etc/at.allow abyste viděli, kteří uživatelé v něm jsou. Pokud tento soubor nemáte, zkontrolujte soubor etc/at.deny. Pokud at.deny existuje, ale je prázdný, pak může kdokoliv scheduler používat. Promluvte se svým správcem systému o přidání práv uživatele, aby plánovač úloh fungoval..

3.3.6. Editor citátů dne (QOTD)

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Editace citátů dne (QOTD)

Tento nástroj vám umožní přidat a upravit citace, které se zobrazují na OPACu, pokud používáte funkce Citáty dne (QOTD).

Chcete-li tuto funkci zapnout nastavte QuoteOfTheDay na 'Povolit a přidejte alespoň jeden citát pomocí Editoru citátů dne. Po provedení těchto kroků uvidíte vaše citáty nad OpacMainUserBlock v OPACu:

3.3.6.1. Přidejte citát

Chcete-li přidat citát

 • Klikněte na tlačítko "Přidat citaci" na panelu nástrojů a bude přidáno okénko s prázdným citátem na konec stávajícího seznamu citací.

  • Důležité

   Obě pole "Zdroj" a "Text" musí být vyplněna, aby bylo možné uložit nový citát.

 • Po dokončení vyplňování obou polí, stiskněte "Enter" na klávesnici pro uložení nového citátu.

 • Tento seznam se aktualizuje a nové citace by nyní měly být viditelné v seznamu.

Tip

Můžete zrušit přidání nové citace kdykoli před uložením pouhým stisknutím tlačítka "Esc" na klávesnici.

3.3.6.2. Upravit/vymazat citát

Jakmile je aktuální zásobník citátů vložen do editační tabulky, můžete upravit a text a zdroj citátu.

 • Upravte buď pole "Zdroj", nebo "Text" kliknutím na požadované pole.

 • Po dokončení úprav pole, stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici pro uložení změn.

Tento seznam bude aktualizován, editace uloženy a zobrazeny.

Pokud byste si přáli, můžete také citáty odstranit.

 • Vyberte citáty, které si přejete odstranit kliknutím na odpovídající id citátu.

 • Jakmile je výběr citátu dokončen, klikněte na tlačítko "Vymazat citát".

 • Budete vyzvání k potvrzení vymazání.

 • Po potvrzení vymazání se seznam aktualizuje a citát(y) se již neobjeví.

3.3.6.3. Import citátů

Pokud byste chtěli, můžete importovat dávku citátů jako soubor CSV. Váš soubor musí obsahovat dva sloupce: "zdroj" a "text" bez řádku záhlaví.

Poznámka

Budete vyzváni k potvrzení nahrávání souborů větších než 512 KB

 • Chcete-li spustit proces importu klikněte na tlačítko "Import citátů" v horní části obrazovky

 • Jakmile jste na obrazovce importu citátů, můžete procházet váš počítač až k souboru, který chcete importovat

 • Po výběru souboru CSV, klikněte na tlačítko "Otevřít" a soubor bude nahrán do dočasné editační tabulky.

 • Ze seznamu můžete editovat buď pole "Zdroj" nebo "Text", klepněte na požadované pole. Po dokončení úprav pole, stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici pro uložení změn.

 • Můžete také odstranit citát z tohoto seznamu před dokončením importu.

  • Vyberte citáty, které si přejete odstranit kliknutím na odpovídající id citátu.

  • Jakmile je výběr citátu dokončen, klikněte na tlačítko "Výmaz citátu".

  • Budete vyzvání k potvrzení vymazání.

  • Po potvrzení vymazání se seznam aktualizuje a citát(y) se již neobjeví.

 • Jakmile jste spokojeni s citáty, klikněte na tlačítko "Uložit citáty" na panelu nástrojů nahoře a citáty budou uloženy.