4.2. Přidejte knihovníka

Všichni knihovníci (zaměstnanci) musí být vloženi do Koha jako čtenáři typu "Zaměstnanec". Postupujte podle kroků v Přidat čtenáře i pro přidání knihovníků (zaměstnanců). Aby zaměstnanec dostal oprávnění k přístupu do služebního intranetu, postupujte podle kroků v Práva čtenáře

Důležité

Nezapomeňte přiřadit svým zaměstnancům bezpečná uživatelská jména a hesla, protože tyto se používají pro přihlášení do služebního intranetu