Kapitola 2. Administrace

Obsah

2.1. Společná systémová nastavení
2.1.1. Akvizice
2.1.2. Administrace
2.1.3. Autority
2.1.4. Katalogizace
2.1.5. Výpůjčky
2.1.6. Tvůrce
2.1.7. Obohacený obsah
2.1.8. I18N/L10N
2.1.9. Lokální užití
2.1.10. Logy
2.1.11. OPAC
2.1.12. Čtenáři
2.1.13. Vyhledávání
2.1.14. Periodika
2.1.15. Rozhraní knihovníka (intranet)
2.1.16. Webové služby
2.2. Základní parametry
2.2.1. Knihovny & Skupiny
2.2.2. Typy jednotek (výtisků):
2.2.3. Autorizované hodnoty
2.3. Čtenáři & Výpůjčky
2.3.1. Čtenářské kategorie
2.3.2. Výpůjční a poplatková pravidla
2.3.3. Typy atributů čtenáře
2.3.4. Limity na přepravu mezi knihovnami
2.3.5. Matice dopravních nákladů
2.3.6. Výzvy výpujček jednotek
2.3.7. Města a obce
2.4. Administrace katalogu
2.4.1. Bibliografický rámec MARC
2.4.2. Mapování Koha na MARC
2.4.3. Mapování Návěští na MARC
2.4.4. Test bibliografického rámce MARC
2.4.5. Typy autorit
2.4.6. Zdroje klasifikace
2.4.7. Pravidla pro vyhledávání záznamů
2.4.8. Konfigurace OAI sad
2.5. Akvizice
2.5.1. Měny a směnné kurzy
2.5.2. Rozpočty
2.5.3. Fondy
2.6. Další parametry
2.6.1. z39.50 server
2.6.2. Měli jste na mysli?

2.1. Společná systémová nastavení

Global System Preferences řídí způsob jakým systém Koha obecně funguje. Nastavte tyto předvolby dříve , než cokoliv jiného v Koha.

 • Cesta: Více > Administrace > Společná nastavení systému

Systémová nastavení lze vyhledávat (nebo jakoukoliv část název nebo popis systémového nastavení) pomocí vyhledávacího pole ve "Společných nastaveních systému" nebo do vyhledávacího pole "Hledat v systémových nastaveních" v horní části každé stránky systémových nastavení.

Když editujete systémová nastavení, objeví se poznámka "(změněno)" u položky kterou měníte, až do chvíle než dáte "Uložit nastavení":

Po uložení systémových nastavení se objeví potvrzení, která systémová nastavení byla uložena:

Každá sekce systémových nastavení může být abecedně setříděna kliknutím na malou šipku vpravo od slova Nastavení v hlavičce sloupce

If the preference refers to monetary values (like maxoutstanding) the currency displayed will be the default you set in your Currency and Exchange Rate administration area. In the examples to follow they will all read USD for U.S. Dollars.

Důležité

For libraries systems with unique URLs for each site the system preference can be overridden by editing your koha-http.conf file this has to be done by a system administrator or someone with access to your system files. For example if all libraries but one want to have search terms highlighted in results you set the OpacHighlightedWords preference to 'Highlight' then edit the koha-http.conf for the library that wants this turned off by adding 'SetEnv OVERRIDE_SYSPREF_OpacHighlightedWords "0"'. After restarting the web server that one library will no longer see highlighted terms. Consult with your system administrator for more information.

2.1.1. Akvizice

Cesta: Více > Administrace > Společná nastavení systému > Akvizice

2.1.1.1. Politika

2.1.1.1.1. AcqCreateItem

Defaultně: vytvoření objednávky

Text: Jednotku vytvářet při ___.

Hodnoty:

 • katalogizaci záznamu

 • vytvoření objednávky

 • obdržení objednávky

Popis:

 • Tímto nastavením rozhodnete, kdy chcete vytvořit záznam pro jednotku (exemplář). Pokud se rozhodnete přidat záznam pro jednotku (exemplář), při vytvoření objednávky, tak to se stane jakmile objednávku umístíte do košíku. Pokud se rozhodnete přidat záznam jednotky (exempláře) při obdržení objednávky, budete vyzváni pro založení záznamu o jednotce, když přijímáte objednávku v sekci Akvizice. Pokud se rozhodnete přidat záznam o jednotce (exempláři) při "katalogizaci záznamu", pak záznamy nebudou v sekci Akvizice vůbec vytvářeny, ale budete muset jít do modulu Katalogizace, abyste mohli přidat záznamy o jednotkách (exemplářích).

2.1.1.1.2. AcqItemSetSubfieldsWhenReceived

Asks: ___ Set subfields for item when items are created when receiving (e.g. o=5|a="foo bar")

Popis:

 • This preference allows you to set default values for items that you receive via acquisitions. Enter the data as subfield=value and split your values with a bar ( | ). For example you can remove the Ordered status on the item automatically when you receive it just by entering 7=0 in this preference. That will set the Not for Loan status (subfield 7) to 0 which is available.

2.1.1.1.3. AcqViewBaskets

Defaultně: všech zaměstnanců knihovny

Text: Zobrazovat košíky __

Hodnoty:

 • všech zaměstnanců knihovny

 • jenom vlastní pobočky

 • všechny, bez ohledu vlastníka

Popis:

 • V akvizici toto nastavení umožňuje ovládat čí koše můžete vidět při pohledu na dodavatele. Výchozí hodnota "jenom vlastní"je ta, že vidíte pouze koše, které jste vytvořili. Výběr zobrazovat košíky "od zaměstnance pobočky" vám ukáže koše vytvořené někým na pobočce kde jste přihlášeni. A konečně, můžete si vybrat nastavit tuto předvolbu tak, že vám ukáže všechny koše, bez ohledu na to, kdo je vytvořil ("v systému, bez ohledu na vlastníka). Bez ohledu na hodnotu, kterou zde zvolíte pro toto nastavení, superknihovník může zobrazit všechny koše vytvořené v systému.

2.1.1.1.4. AcqWarnOnDuplicateInvoice

Default: Do not warn

Asks: ___ when the librarian tries to create an invoice with a duplicate number.

Hodnoty:

 • Do not warn

 • Warn

2.1.1.1.5. BasketConfirmations

Defaultně: vždy žádat povovolení

Text: Při uzavírání nebo znovuotevírání košíku, ___

Hodnoty:

 • vždy žádat povolení

 • nežádat povolení

Popis:

 • Toto systémové nastavení přidává možnost přeskočit potvrzování při uzavírání nebo znovuotevírání košíku. Jestliže potvrzení přeskočíte, nevytvoříte novou skupinu košíků.

2.1.1.1.6. CurrencyFormat

Výchozí: 360,000.00 (US)

Text: Měnu zobrazovat v následujícím formátu ___

Hodnoty:

 • 360,000.00 (US)

 • 360 000,00 (FR)

2.1.1.1.7. gist (daň ze zboží a služeb)

Výchozí: 0

Text: Výchozí sazba daně je __

Popis:

 • Toto systémové nastavení dovoluje knihovně nastavit sazbu daně a za zboží a služby. Výchozí hodnota je "0" a znamená že se toto systémové nastavení neuplatní.

Tip

Vložte hodnotu jako číslo (.06) nebo jako procento (6%).

2.1.1.1.8. UniqueItemFields

Výchozí: čárový kód

Text: ___ (seznam polí oddělených mezerou, které jsou unikátní pro jednotku (exemplář), musí být sloupce z tabulky items)

Popis:

 • Jestliže toto systémové nastavení zůstane prázdné, když přidáváte jednotku (exemplář,) neprovádí se kontrola na unikátnost. To ale znamená že může být vytvořen duplicitní čárový kód, což může později způsobit chyby při výpůjčce nebo vracení jednotky (exempláře).

2.1.1.2. Tisky (výstupy)

2.1.1.2.1. OrderPdfFormat

Výchozí: pdfformat::layout2pages

Text: Použít ___ pro tisk košíků.

2.1.2. Administrace

Tato systémová nastavení jsou obecná systémová nastavení pro váš systém.

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Administrace

2.1.2.1. CAS Authentication

CAS (Central Authentication Service) je protokol jednotného přihlašování (autentikace), pomocí web služby (např. mojeID). Pokud toto nechcete využívat nechte výchozí hodnotu "Nepoužívat".

2.1.2.1.1. AllowPKIAuth

Výchozí: ne

Text: Pro ověření klientského SSL certifikátu použít pole ___

Hodnoty:

 • ne

 • the common name

 • the email address

2.1.2.1.2. casAuthentication

Výchozí: Neužívat

Text: ___CAS (Central Authentication Service, např. mojeID) pro autentikaci při přihlášení

2.1.2.1.3. casLogout

Výchozí: Neodhlašovat

Text: ___CAS (Central Authentication Service, např. mojeID) pro autentikaci při odhlášení

2.1.2.1.4. casServerUrl

Text: Ověřovací server CAS se nachází na adrese ___

2.1.2.2. Možnosti rozhraní

Tato systémová nastavení se vztahují k úrovní vašeho rozhraní na Koha

2.1.2.2.1. DebugLevel

Výchozí: všechny

Text: Zobrazit ___ ladící informace v prohlížeči, pokud se vyskytne interní chyba

Hodnoty:

 • všechny - zobrazí maximum informací

 • ne - zobrazí pouze stručné základní hlášení

 • něco - ukáží se pouze některé dostupné informace

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje, jak moc budou zasílány informace na obrazovku uživatele, pokud systém zjistí chybu. Pokud je hodnota nastavena na úroveň 2 zobrazí se nejvíce detailů, jestliže je hodnota nastavena na 1, zašlou se jen některé detaily, a pokud je hodnota nastavena na 0, zobrazí se pouze základní chybové hlášení. Toto nastavení je obzvláště důležité, když systém je nový a správce má zájem na rychlém odhalení chyb (nebo problémů). S podrobnou chybovou zprávou se vzniklé problémy pravděpodobně vyřeší rychleji.

2.1.2.2.2. oddělovač

Výchozí: středník

Text: Oddělovat sloupce v exportním souboru znakem ___ jako výchozí.

Hodnoty:

 • #'s

 • zpětná lomítka

 • čárky

 • středníky

 • dopředná lomítka

 • tabelátory

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje jak budou v exportovaných souborech oddělována data. V mnoha případech budete moci tuto volbu změnit během exportu.

2.1.2.2.3. KohaAdminEmailAddress

Toto je výchozí hodnota adresy odesilatele be-mailu, pokud je jedna pro každou pobočku a je použita když se objeví vnitřní chyba.

Text: Použijte ___ jako e-mailovou adresu pro administrátora Kohy.

Popis:

 • Toto systémové nastavení umožňuje, aby jedna e-mailová adresa byla použita pro použití varovné zprávy v OPACu. Jestliže pobočka nemá svoji e-mailovou adresu, tato adresa bude použita pro příjem zpráv od čtenářů a požadavky na změny, nákupy, a otázky o upomínkách. Doporučuje se, aby tato adresa byla dostupná více knihovníkům, aby v případě nepřítomnosti některého, mohli požadavky vyřídit jiní knihovníci. Tato adresa může v případě potřeby být změněna.

2.1.2.2.4. noItemTypeImages

Výchozí: Zobrazit

Text: Význam: ___ typ jednotky (exempláře) v katalogu.

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

Popis:

 • Toto systémové nastavení umožňuje nastavit jestli uživatel bude moci si nastavit a vidět ikonka typu dokumentu v OPACu i intranetu . Obrázky se objeví jak v OPACu, tak i v interfejsu knihovníka (intranetu). Pokud obrázky jsou blokovány, texty o typu dokumentů ale zůstávají stále viditelné.

2.1.2.2.5. virtualshelves

Výchozí: Povolit

Text: ___ knihovníkům a čtenářům vytvářet a vidět uložené seznamy knih.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolovat

Popis:

 • Toto systémové nastavení řídí zda funkce prohlížení seznamů bude dostupná v intranetu a OPACu. Jestliže je nastaveno "Nepovolovat" nikdo nebude moci ukládat jednotky (exempláře) do veřejných nebo privátních seznamů.

2.1.2.3. Volby přihlašování

Toto systémové nastavení se vztahuje k přihlašování do vašeho systému Koha

2.1.2.3.1. AutoLocation

Výchozí: Nepožadovat

Text: ___ aby knihovníci se přihlašovali z počítačů, které mají IP adresy určené jejich knihovnou.

 • Nastav rozsah IP adres z oblasti administrace knihovny

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • Toto systémové nastavení chrání systém tím, že blokuje neoprávněným uživatelům v přístupu k intranetu (knihovnickému rozhraní) a systémovým nastavením. Oprávnění a neoprávnění uživatelé jsou určeni jejich pomocí jejich IP adresy v počítači. Pokud je předvolba nastavena na "Vyžadovat", povolení pro IP je požadováno a neautorizované IP adresy, budou blokovány. To znamená, že zaměstnanci (knihovníci) nemohou pracovat z domova pokud jejich domácí IP adresa nebyla povolena. Při nastavení na "Nevyžadují", každý kdo se přihlásí do intranetu, bude mít přístup bez ohledu na to, jakou IP adresu používá.

2.1.2.3.2. IndependentBranches

Výchozí: Povolit

Text: ___ knihovníci (ale ne superknihovník) modifikovali objekty (rezervace, jednotky, čtenáře, atd.) patřící jiným pobočkám.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Prevent

Popis:

 • Toto systémové nastavení by mělo být používáno pouze u knihovních systémů, jenž sdílejí jednu společnou instalaci Koha, ale jsou považovány za nezávislé organizace, což znamená, že nesdílejí fondy nebo čtenáře s ostatními knihovnami a toto neplánují v budoucnosti měnit. Pokud je nastaveno na "Zabránit", zvyšuje se bezpečnost mezi pobočkami knihoven: zakazuje zaměstnancům jedné pobočky přihlášení do intranetu jiné pobočky, vyhledávat čtenáře, kteří nejsou součástí přihlášené pobočky, omezení volby místa na přihlašovaní při přidávání nebo při změně záznamů, zabraňuje uživatelům z jiných poboček rezervovat nebo vypůjčovat dokumenty z jiných poboček knihovny, jiné než jejich vlastní, a brání zaměstnancům v editaci záznamů o jednotkách (exemplářích), které patří do jiných poboček knihovny. Všechna tato bezpečnostních opatření mohou být přepsána pouze superknihovníkem, což je nejvyšší úroveň oprávnění.

Důležité

Je důležité, aby tato hodnota byla nastavena před provozem a pak nebyla měněna.

2.1.2.3.3. SessionStorage

Výchozí: v databázi MySQL

Text: Uložit informaci o loginu relace v ___

Hodnoty:

 • jako dočasné soubory

 • v MYSQL databázi

 • v PostrgeSQL databázi

  • Důležité

   Databáze PostgreSQL není dosud podporována

Popis:

 • Toto systémové nastavení povolí administrátorovi vybrat, kde data o relaci (internetové spojení od login do logout) budou uložena.

2.1.2.3.4. timeout

Výchozí: 12000000

Text: Odpojit automaticky uživatele po ___ vteřinách nečinnosti.

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje časový interval připojení k intranetu nebo OPACu, po jehož uplynutí bez aktivity, je třeba se znovu přihlásit. Hodnota je v sekundách. Doposud, tato hodnota timeoutu pro intranet i OPAC, je stejná.

2.1.2.4. Mozilla Persona

2.1.2.4.1. Persona

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ Mozilla persona pro přihlášení.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Mozilla Persona je podobná OpenID službě, která vám umožní login do mnoha webovských aplikací pomocí vašich údajů v Mozille. Pokud toto povolíte, potom váš čtenář se může přilogovat do OPAC pomocí své Mozilla Persona. Více o Mozilla Persona najdete oficiální stránky Mozilla.

  Důležité

  Pro přihlášení pomocí Mozilla Persona budete potřebovat aby OPACBaseURL byla správně nastavena.

2.1.2.5. Vyhledávací stroj

2.1.2.5.1. Vyhledávací stroj

Důležité

Toto systémové nastavení je vysoce pokusné, a nemělo by být požíváno pro produkční provoz.

Výchozí: Zebra

Text: ___ je využívaný vyhledávací stroj.

Hodnoty:

 • Solr

 • Zebra

Popis:

 • Toto systémové nastavení se používá k určení jaký vyhledávací stroj v katalogu Koha bude použit. Toto se týká jak intranetu tak OPACu.

2.1.3. Autority

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Autority

2.1.3.1. Obecné

2.1.3.1.1. AuthDisplayHierarchy

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ širší termín/užší termín v hierarchickém zobrazení autorit.

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

Popis:

 • Jestliže vaše autoritní záznamy mají pole 5XX s odkazy na širší nebo užší termín "viz též", toto systémové nastavení způsobí zobrazení těchto autorit na vrcholu záznamu.

2.1.3.1.2. AutoCreateAuthorities

Výchozí: Negenerovat

Text: Při editaci záznamů, ___ autoritních záznamů chybí.

Hodnoty:

 • negenerovat

 • generovat

Důležité

BiblioAddsAuthorities musí být nastaveno do "povolit", aby to mělo nějaký efekt

Popis:

 • Když toto a BiblioAddsAuthorities jsou oba zapnuté, automaticky se vytvářejí autoritní záznamy pro záhlaví, které nemají žádné propojení na autoritu při katalogizaci. Když BiblioAddsAuthorities je zapnutý a AutoCreateAuthorities vypnuta, nejsou automaticky autoritní záznamy generovány, ale umožňují uživateli zadat záhlaví, které neodpovídají žádné stávající autoritě. Když BiblioAddsAuthorities je vypnuté, toto pak nemá žádný vliv.

2.1.3.1.3. BiblioAddsAuthorities

Výchozí: povolit

Text: Při editaci záznamů, ___ automatickou tvorbu nových autoritních záznamů pokud je třeba, spíše než je vázat na existující autority.

Hodnoty:

 • povolit

  • Toto nastavení povoluje vložit hodnoty do polí vázaných na autority a potom přidat novou autoritu, pokud tato neexistuje

 • nepovolit

  • Toto nastavení zamkne pole vázané na autoritu, a tím vás nutí autoritu vyhledat, na rozdíl od povolení vložit vlastní informace.

2.1.3.1.4. nespojovat

Výchozí: Ne

Text: ___ automaticky aktualizuje připojené bibliografické záznamy při změně autoritního záznamu.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • This preference tells Koha how to handle changes to your Authority records. If you edit an authority record and this preference is set to 'Do' Koha will immediately update all of the bib records linked to the authority with the new authority record's data. If this is set to "Don't" then Koha won't edit bib records when changes are made to authorities, rather, this is done later by the merge_authority.pl cronjob.

Důležité

If this is set to "Don't automatically update" you will need to ask your administrator to enable the merge_authority.pl cronjob.

2.1.3.1.5. MARCAuthorityControlField008

Výchozí: || aca||aabn | a|a d

Text: Použít následující text pro obsah pole 008 autoritního záznamu MARC v pozicích 06-39 (pole pevné délky).

Důležité

Nezahrnovat datum (pozice 00-05) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.

Popis:

 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 008 autoritního záznamu. Nemá vliv na bibliografické záznamy.

2.1.3.1.6. UNIMARCAuthorityField100

Výchozí: afrey50 ba0

Text: Použít následující text pro obsah autoritního pole 100 v UNIMARC (pole pevné délky).

Důležité

Nezahrnovat datum (pozice 00-07) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.

Popis:

 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 100 autoritního záznamu při katalogizaci v UNIMARC. Nemá to žádný vliv na bibliografické záznamy.

2.1.3.1.7. UseAuthoritiesForTracings

Výchozí: Neužívat

Text: ___ čísla autoritních záznamů namísto textových řetězců pro věcné hledání.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

  • Vyhledávací linky hledají hesla z věcné klasifikace a z autorů (např. opac-search.pl?q=su:Business%20networks)

 • Použít

  • Vyhledávací linky pro pro autoritní záznamy (např. opac-search.pl?q=an:354)

Popis:

 • Pro knihovny, které mají soubory autorit, můžete to udělat tak, že když je kliknuto na odkaz na věcnou nebo jmennou autoritu na OPACu nebo zaměstnaneckém intranetu, zobrazí hledajícímu se pouze seznam těchto autoritních záznamů. Většina knihoven nemá kompletní autoritní záznamy, a tak toto nastavení "Nepoužívat" umožní hledajícím kliknout na odkazy na autory a předmětová hesla a tak provést vyhledávání v těchto polích, a místo toho najít všechny možné relevantní výsledky.

2.1.3.2. Spojovač

These preferences will control how Koha links bibliographic records to authority records. All bibliographic records added to Koha after these preferences are set will link automatically to authority records, for records added before these preferences are set there is a script (misc/link_bibs_to_authorities.pl) that your system administrator can run to link records together.

2.1.3.2.1. CatalogModuleRelink

Výchozí: Ne

Text: ___ automaticky znovu propoj záhlaví, které bylo dříve propojeno při ukládání záznamů v katalogizačním modulu.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • Dlouhodobí uživatelé Koha neočekávají, že autoritní a bibliografické záznamy budou důsledně prolinkovány. Toto systémové nastavení umožňuje vypnout prolinkování autorit pouze v modulu Katalogizace (tj. relinking je stále možný, spouštěním programu link_bibs_to_authorities.pl). Všimněte si, že ačkoli výchozí chování odpovídá předchozímu chování Koha (zachování vazeb na staré autoritní záznamy), neodpovídá předpokládanému chování (aktualizace Biblio / Authority odkazu po editaci bibliografického záznamu). Knihovny, které chtějí raději určit chování autorit, spíše než způsob používaný v Koha pro propojování, by měly stanovit CatalogModuleRelink na "Ano". Po nastavení této volby na "Ano" mohou být definovány následující systémová nastavení.

2.1.3.2.2. LinkerKeepStale

Výchozí: Ne

Text: ___ zachovej existující odkazy na autoritní záznamy pro záhlaví, kde propojovací program nemohl najít nový autoritní záznam.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • Když je nastaveno "Ano", propojovací program nikdy neodstraní vazbu na autoritní záznam, nicméně v závislosti na hodnotě LinkerRelink, může tuto vazbu změnit.

2.1.3.2.3. LinkerModule

Výchozi: Výchozí

Text: Použít ___ linkovací modul pro přiřazení záhlaví k autoritním záznamům.

Hodnoty:

 • Výchozí

  • Zachovává předchozí chování Kohy na vytvoření propojení, které se vytvořilo jen při přesné shodě na jediný autoritní záznam; jestliže systémové nastavení LinkerOptions je nastaveno na "širší_záhlaví", pokusí se propojit záhlaví na autoritní záznam pro širší záhlaví odstraněním podpolí z konce záhlaví

 • První shoda

  • Vytvoří propojení na první autoritní záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím

 • Poslední shoda

  • Vytvoří propojení na poslední záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím

Popis:

 • Toto systémové nastavení říká která shoda se použije při vyhledání autority, když se záznam ukládá.

2.1.3.2.4. LinkerOptions

Text: Nastav následující možnosti pro propojovací program s autoritami ___

Důležité

Tato vlastnost je experimentální a neměla by být použita v produkčním prostředí, dokud nebude dále propracována.

Popis:

 • Toto je svislítko (|) oddělující seznam možností. V současnosti je to jediná možná možnost "širší_záhlaví". S touto možností "širší_záhlaví", propojovací program se pokusí najít shodu následujícího záhlaví následovně:

  =600 10$aCamins-Esakov, Jared$xCoin collections$vCatalogs$vEarly works to 1800.

  První: Camins-Esakov, Jared--Coin collections--Catalogs--Early works to 1800

  Další: Camins-Esakov, Jared--Coin collections--Catalogs

  Další: Camins-Esakov, Jared--Coin collections

  Další: Camins-Esakov, Jared (shoda! jestliže předchozí pokus nalezl shodu, nebylo by toto zkoušeno)

2.1.3.2.5. LinkerRelink

Výchozí: Ano

Text: ___ znovupropojit záhlaví, která již byla dříve propojena na autoritní záznamy.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • Při nastavení na "Ano", linker bude potvrzovat odkazy pro záhlaví, které byly dříve spojeny s autoritními záznamy za běhu, a opravovat chybná propojení, která nalezne. Když je nastaveno na "Ne", bude kteréhokoli záhlaví s existující vazbou na autority ignorováno, a to i v případě, že stávající vazba je neplatný nebo nesprávná.

2.1.4. Katalogizace

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Katalogizace

2.1.4.1. Zobrazit

2.1.4.1.1. authoritysep

Výchozí: --

Text: Oddělovat více autorů, serií nebo předmětů pomocí ___.

2.1.4.1.2. hide_marc

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ čísla tagů MARC, kódy podpolí a indikátorů v MARC pohledu.

Hodnoty:

 • Zobraz -- ukáže čísla tagů v katalogizačním interfejsu

 • Nezobrazovat -- ukáže jen popisný text při katalogizaci

2.1.4.1.3. IntranetBiblioDefaultView

Výchozí: ISBD formát

Text: Jako výchozí hodnotu zobraz bibliografický záznam v ___

Hodnoty:

 • ISBD formát -- zobrazuje záznam v knihovnickém interfejsu (intranetu) ve starém kartičkovém formátu

  • Viz ISBD nastavení pro další informace

 • Návěšťový MARC formát -- zobrazuje záznamy v knihovnickém interfejsu (intranetu) s texty vysvětlující význam různých polí

 • MARC formát -- zobrazuje záznamy v intranetu v MARCu

 • normální formát -- vizuální zobrazení v intranetu (pro běžného uživatele)

Popis:

 • Toto nastavení určuje zobrazení bibliografického záznamu při vyhledávání v katalogu v knihovnickém interfejsu (intranetu). Toto nastavení nemá vliv na zobrazení v OPACu, který se mění pomocí BiblioDefaultView nastavení na kartě předvoleb OPAC. Toto nastavení změní vzhled záznamu při prvním zobrazení. MARC a ISBD zobrazení je stále k vidění při kliknutí na postranní liště.

2.1.4.1.4. ISBD

Výchozí: MARC21 Default Appendixnebo UNIMARC Default Appendix

Text: Použít následující jako ISBD šablonu:

Popis:

 • Toto určuje, jaké ISBD informace zobrazit. Prvky seznamu mohou být přerovnány a tak lze vytvořit jiný ISBD pohled. ISBD, Mezinárodní standardní bibliografický popis, byl nejprve představen od IFLA (Mezinárodní federace knihovnických asociací), v roce 1969 s cílem poskytnout pokyny pro popisnou katalogizaci. Účelem ISBD je pomoci mezinárodní výměně bibliografických záznamů pro různé dokumenty.

2.1.4.1.5. LabelMARCView

Výchozí: Ne

Text: ___ Sbalit opakované tagy stejného typu do jednoho tagu.

Hodnoty:

 • Ano -- bude kombinovat všechny identické tagy pod jednou hlavičkou v MARC pohledu v OPACu i v intranetu

 • Ne -- zobrazí všechny tagy oddělěně v MARC pohledu v OPACu i v intranetu

2.1.4.1.6. NotesBlacklist

Text: Nezobrazovat tato ___ poznámková pole v názvu (detailní OPAC záznamu) a v popisu (detailní zobrazení záznamu v intranetu).

Popis:

 • Toto nastavení vám dává volbu, které pole poznámek nebudou zobrazeny v záložce Poznámky při zobrazení záznamu v OPACu a v záložce Popisy při zobrazení záznamu v knihovnickém rozhraní (intranetu). Vložte hodnoty tagů poznámek, které nechcete zobrazovat jako čárkami oddělený seznam. Např. pro skrytí bibliografické poznámky a jazykové poznámky vložte v Marc21 hodnoty: 504, 590.

2.1.4.1.7. OpacSuppression a OpacSuppressionByIPRange

OpacSuppression Výchozí: Neskrývat

Text: ___ záznamy označené jako potlačené ve výsledcích vyhledání v OPACu. Omezte potlačování na IP adresy vně IP oblasti ___ . Potlačení zobrazení záznamů se deklaruje hodnotou 1 v poli 942$n bibliografického záznamu.

OpacSuppression Values:

 • Neskrývat

  • Will show records in OPAC search results if they are marked suppressed

 • Skrýt

  • Will not show records in OPAC search results if they're marked as suppressed

Popis:

 • Toto nastavení řídí skrytí bibliografických záznamů z displeje v OPACu. Každý bibliografický záznam, který chcete skrýt z OPACu potřebuje mít podpole 942 $n nastaveno na 1. Vyhledávací program pak skrývá v zobrazení v OPACu, ale stále je zobrazen ve služebním interfejsu (intranetu). Chcete-li další ovládání potlačení, můžete nastavit rozsah IP adres pro které se stále zobrazují i potlačené položky. Definujte rozsah jako 192.168 .. Pokud nechcete omezit potlačení tímto způsobem, ponechte pole IP prázdné.

  Tip

  An authorized value for the MARC21 942$n field (or the equivalent UNIMARC field) should be set to eliminate errors. One example would be to create an authorized value titled SUPPRESS with a value of 0 for don't suppress and 1 for suppress.

Důležité

Jestliže toto nastavení je nastaveno na "skrýt" a současně v poli 942$n je hodnota 1, bude skryt celý bibliografický záznam, nikoliv jen individuální jednotka (exemplář).

Důležité

You must have the Suppress index set up in Zebra and at least one record with the value "1" in the field mapped with this index, or your searches will be completely broken in OPAC (you won't get any results at all).

2.1.4.1.8. SeparateHoldings & SeparateHoldingsBranch

SeparateHoldings výchozí: Neoddělovat

SeparateHoldingsBranch výchozí: domácí knihovna

Text:___ jednotky zobrazit ve dvou záložkách, kde první záložka obsahuje jednotky (exempláře) které jsou v uživatelově knihovně. Druhá záložka obsahuje všechny ostatní jednotky.

SeparateHoldings hodnoty:

 • Neoddělovat

 • Oddělovat

SeparateHoldingsBranch hodnoty:

 • knihovna vlastnící svazek

 • domovská knihovna

Popis:

 • Toto nastavení umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách v detailním bibliografickém zobrazení stránky v knihovnickém interfejsu (intranetu) rozděleno do několika panelů. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednotky (exempláře) na jedné kartě.

2.1.4.1.9. URLLinkText

Výchozí: Online zdroj

Text: Zobrazit ___ jako text odkazu vnořeného do MARC záznamu.

Popis:

 • Pokud pole 856 nemá definované podpole 3 nebo y, OPAC oznámí "Klikněte zde pro online přístup." Pokud byste chtěli zadat jinou zprávu, vložte ji do tohoto pole.

2.1.4.1.10. UseControlNumber

Výchozí: Neužívat

Text: ___ kontrolní číslo záznamu ($w podpole) a kontrolní číslo (001) na propojení bibliografických záznamů.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle "Pokračuje" a "Pokračuje v" v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání titulu

 • Použít

  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle "Pokračuje" a "Pokračuje v" v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání kontrolního čísla (MARC pole 001).

Důležité

Pokud hodláte manuálně změnit 773 $ w, aby odpovídalo vašim přísně definovaným bibliografickým vztahům, měli byste nastavit tuto předvolbu na "Nepoužívat" a místo toho nastavte EasyAnalyticalRecords na "Zobrazit"

Popis:

 • Pokud máte seriál s názvem "Časopis o zajímavých věcech", který má samostatný záznam z doby, kdy byl nazýván "Rozhledy Společnosti pro zajímavé věci" můžete přidat propojovací pole a uvádět vztah mezi těmito dvěma záznamy. UseControlNumber umožňuje používat místní přístupová čísla pro tyto odkazy. V MARC21, mohou příslušné oddíly obou záznamů vypadat takto:

    =001  12345
    =110 2_$aSpolečnost pro zajímavé věci.
    =245 10$aRozhledy Společnosti pro zajímavé věci.
    =785 00$aSpolečnost pro zajímavé věci$tČasopis o zajímavých věcech.$w12346
     
    =001  12346
    =110 2_$aSpolečnost pro zajímavé věci.
    =245 10$aČasopis o zajímavých věcech.
    =780 00$aSpolečnost pro zajímavé věci.$tRozhledy Společnosti pro zajímavé věci.$w12345

  Pokud je UseControlNumber nastaven na "Použít", budou 78x odkazy používat kontrolních čísel v podpole $w, namísto hledání na "Časopis o zajímavých věcech" a "Rozhledy Společnosti pro zajímavé věci".

2.1.4.2. Rozhraní

2.1.4.2.1. advancedMARCeditor

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ popisy polí a podpolí v MARC editoru.

Popis:

 • Tato nastavení určují zda budou nebo nebudou jména polí MARC prezentována při editaci nebo vytváření MARC záznamů.

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

2.1.4.2.2. DefaultClassificationSource

Výchozí: Deweyovo decimální třídění

Text: Použij ___ jako výchozí klasifikační zdroj.

Hodnoty:

 • ANSCR (Zvukové nahrávky)

 • Deweyho desetinné třídění

 • Klasifikace kongresové knihovny

 • Jiné/obecné klasifikační schéma

 • SuDoc Klasifikace (U.S. GPO)

 • Mezinárodní desetinné třídění - MDT

2.1.4.2.3. EasyAnalyticalRecords

Linda Culberson

Ms. Dept. of Archives and History

Sestavil

Nicole C. Engard

Opravené překlepy, úpravy obsahu podle potřeby a přidané nové snímnky. 

Říjen 2011

Výchozí: Nezobrazuj

Text: ___ snadný způsob tvorby vazby analytických záznamů

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

Důležité

Pokud se rozhodnete použít tuto funkci, ujistěte se, že váše UseControlNumber nastavení je nastaveno na "Nepoužívat" jinak odkaz "Ukazovat analytiku" na intranetu nebude funkční.

Popis:

 • Analytický zápis v katalogu je ten, který popisuje část většího díla, které je také popsáno v katalogu. V bibliografické katalogizaci, mohou být analytické záznamy pro kapitoly v knihách nebo pro články v časopisech. V archivní katalogizaci mohou analytické záznamy být pro série nebo položky v rámci kolekce. Tato funkce v Koha umožňuje snadný způsob propojení analytických záznamů na záznamy hostitele, a toto systémové nastavení přidává několik nových možností v menu detailu katalogizace v knihovnickém rozhraní (intranetu).

2.1.4.3. Struktura záznamu

2.1.4.3.1. AlternateHoldingsField & AlternateHoldingsSeparator

Text: Zobrazit MARC podpole ___ jako informace o exemplářích pro záznamy které nemají jednotky, s podpoli oddělenými pomocí ___.

Popis:

 • Někdy knihovny migrují na systém Koha s jejich holdingovými informacemi (informace o exemplářích) v poli 852 (OCLC informace o jednotkách), a nerozhodnou se pro přenos těchto informací do 952 (Koha pole pro informace o jednotkách), protože nemají v plánu na vypůjčovat tyto položky. Pro ty knihovny, které mají data o jednotkách (emxeplářích) v poli 852 a které chcete zobrazit, toto nastavení umožňuje zvolit zobrazení jednotek (exemplářů), z jiného pole než 952. Nastavení AlternateHoldingsField může obsahovat několik podpolí které lze prohlížet, například 852abhi bude prohlížet podpole 852 a, b​​, h, i.

 • S AlternateHoldingsField nastaveném na 852abhi a AlternateHoldingsSeparator nastaveném na mezeru, informace o jednotkách (exemplářích), bude vypadat následovně:

2.1.4.3.2. autoBarcode

Výchozí: generováno ve formě <branchcode>yymm0001

Text: Čárové kódy jsou ___

Hodnoty:

 • generováno ve formě <branchcode>yymm0001

 • generated in the form <year>-0001, <year>-0002

 • generated in the form 1, 2, 3

 • přírůstkové EAN-13 čárové kódy

 • není generováno automaticky

Popis:

 • Toto nastavení je pro knihovny, které chtějí vytvářet čárové kódy přímo z Koha (na rozdíl od skenování v předtištěném čárových kódů nebo ručně přiřazeným). Výchozí chování je to takové, že po klepnutí na pole čárového kódu (952$p v MARC21), bude vyplněn automaticky čárový kód, který jste vybrali. Pokud byste raději zadali automatický čárový kód, když kliknete na plugin (... na pravé straně pole), můžete změnit plugin pro dané pole ve schématu. Nastavte plugin pro pole 952$p (pokud používáte MARC21 nebo ekvivalentní pole namapované na items.barcode v místním formátu MARC) pro vaše schéma barcode_manual.pl namísto barcode.pl. Další informace o úpravách šablon viz MARC bibliografické šablony sekci v tomto manuálu.

2.1.4.3.3. DefaultLanguageField008

Text: Vyplňte výchozí jazyk pro pole 008 pozice 35-37 ___.

Popis:

 • This preference will allow you to set the language for your MARC21 008 field by default. If this is left empty it will default to English (eng). See the MARC Code List for Languages for additional values for this preference.

Tip

This preference won't have any effect if your records are in UNIMARC.

2.1.4.3.4. item-level_itypes

Výchozí: specifická jednotka

Text: Používej typ jednotky ___ jako autoritativní typ (pro učení výpůjčních poplatků a pokut, atd.)

Hodnoty:

 • bibliografický záznam

 • specifická jednotka

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje, zda Typ jednotky (exempláře) používaná pro vydávání pravidel výpůjček, bude atribut bibliografického záznamu nebo nebo atribut záznamu jednotky (exempláře). Většina knihoven používá záznam jednotky. To také určuje, zda typ dokumentu se zobrazí jako ikona ve výsledcích vyhledávání OPAC. Pokud máte tuto předvolbu nastavenou na "Bibliografický záznam" a pak Koha zobrazí typ jednotky (exempláře) ikonu ve výsledcích vyhledávání nalevo od informace o výsledku.

2.1.4.3.5. itemcallnumber

Výchozí: 082ab

Text: Mapování podpolí MARC na signatury jednotek (exemplářů).

Tip

Může obsahovat násobná podpole k prohlížení; např. 082ab by byl pohled do pole 082, podpolí $a a $b.

Popis:

 • Toto nastavení určuje, jaká MARC pole budou použity k určení signatury, které budou automaticky vloženy do pole o jednotkách (952 $o). Hodnota je dána tím co poskytuje pole MARC (050, 082, 090, 852 jsou všechny běžné) a kódy podpole bez oddělovače (např. $a, $b bude ab).

Příklady:

 • Dewey: 082ab or 092ab; LOC: 050ab or 090ab; ze záznamu o jednotce: 852hi

2.1.4.3.6. marcflavour

Výchozí: MARC21

Text: Interpretovat a ukládat MARC záznamy ve ___ formátu.

Hodnoty:

 • MARC21

  • The standard style for the US, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, Germany and other countries

 • UNIMARC

  • The standard style used in France, Italy, Portugal, Russia, and other countries

 • NORMARC

  • The standard style for Norway

Popis:

 • This preference defines global MARC style (MARC21, UNIMARC or NORMARC) used for encoding.

Důležité

Changing the value of this preference will not convert your records from one MARC style to an other.

2.1.4.3.7. MARCOrgCode

Výchozí: OSt

Text: Vyplň kód organizace pro MARC ___ jako výchozí hodnotu v novém MARC záznamu (ponechte prázdné, pokud nepoužíváte).

Popis:

 • Kód organizace pro MARC se používá k identifikaci knihovny pro exempláře titulu a pod.

Learn more and find your library's MARC21 code on the MARC Code list for Organizations or in Canada on the Canadian Symbols Directory.

Tip

This preference won't have any effect if your records are in UNIMARC.

2.1.4.3.8. NewItemsDefaultLocation

Text: Pokud jste vytvořili záznam o jednotce (exempláři), přiřaďte mu lokaci ___ (měl by to být kód lokace, nebo ponechte prázdné pokud ne).

2.1.4.3.9. PrefillItem

Výchozí: nová jednotka (exemplář) není předvyplněna hodnotami z posledně vytvořené jednotky.

Výchozí: nová jednotka (exemplář)není předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky.

Hodnoty:

 • nová jednotka není předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky.

 • nová jednotka je předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky

Popis:

 • Tato předvolba určuje chování používaná při přidávání nových jednotek. Pomocí voleb si můžete vybrat, zda chcete mít další nové jednotky předvyplněné hodnotami použitých v posledně přidávané jednotky nebo mít formulář nové jednotky zcela prázdný. Pomocí SubfieldsToUseWhenPrefill můžete ovládat konkrétně pole, která budou předvyplněna.

2.1.4.3.10. SubfieldsToUseWhenPrefill

Text: Definujte seznam podpolí, které budou předvyplněny ___

Důležité

Oddělovat hodnoty mezerou.

Popis:

 • Když PrefillItem preference je nastavena na předvyplňovat hodnotami z minule přidané jednotky, může toto nastavení určit, která pole jsou předvyplněna (a která nikoliv). Zadejte mezerami oddělený seznam polí, které byste chtěli mít předvyplněné při přidání nové jednotky.

2.1.4.3.11. z3950NormalizeAuthor & z3950AuthorAuthFields

Výchozí: Nekopíruj & 701,702,700

Text: ___ autory z UNIMARC ___ tagů (oddělené čárkami) jako opravu autorů při importu záznamu protokolem Z39.50.

Popis pro z3950NormalizeAuthor:

 • This preference allows for 'Personal Name Authorities' to replace authors as the bibliographic authority. This preference should only be considered by libraries using UNIMARC.

Hodnoty pro z3950NormalizeAuthor:

 • Kopírovat

 • Nekopírovat

Popis pro z3950AuthorAuthFields:

 • This preference defines which MARC fields will be used for 'Personal Name Authorities' to replace authors as the bibliographic authorities. This preference only applies to those using UNIMARC encoding. The MARC fields selected here will only be used if 'z3950NormalizeAuthor' is set to "Copy". The default field are 700, 701, and 702.

2.1.4.4. Hřbetní štítky

2.1.4.4.1. SpineLabelAutoPrint

Výchozí: Ne

Text: Když užíváte rychlotiskárnu hřbetních štítků, ___ nechť automaticky vyskočí okno dialogu s tiskárnou.

Hodnoty:

 • ano

 • ne

2.1.4.4.2. SpineLabelFormat

Výchozí: <itemcallnumber><copynumber>

Text: Vložte následující pole, které chcete mít na hřbetním štítku: (Vložte sloupce z tabulek biblio, biblioitems nebo items, obklopené < a >.)

2.1.4.4.3. SpineLabelShowPrintOnBibDetails

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ tlačítko na stránce detailního zobrazení bibliografického záznamu pro tisk hřbetního snímku.

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

2.1.5. Výpůjčky

Cesta: Více > Administrace > Globalní sytrémová nastavení > Výpůjčky

2.1.5.1. Politika vracení

2.1.5.1.1. BlockReturnOfWithdrawnItems

Výchozí: Blokovat

Text: ___navrácení jednotek (exemplářů), které byly vyřazeny.

Hodnoty:

 • Blokovat

 • Neblokovat

Popis:

 • Toto nastavení určuje, zda jednotka se statusem "vyřazená" (952$0 v MARC21) může být zapůjčena či ne.

2.1.5.1.2. CalculateFinesOnReturn

Výchozí: Ano

Asks: ___ calculate and update overdue charges when an item is returned.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • If this preference is set to "Do" and the fines cron job is off then Koha will calculate fines only when items are returned. If you have the fines cron job on and this preference set to "Do" then this preference will calculate fines based on the cron (usually run nightly) and then again when you check the item in. This option is best for those who are doing hourly loans. If this preference is set to "Don't" then fines will only be accrued if the fines cron job is running.

Důležité

If you are doing hourly loans then you should have this set to 'Do'.

2.1.5.2. Politika půjčování

2.1.5.2.1. AgeRestrictionMarker

Text: Omezení pro čtenáře následující cílových skupin čtenářů, aby se nemohli vypůjčit nevhodné materiály: ___

Popis:

 • Tato předvolba určuje určitá klíčová slova, které startují Koha, aby omezila výpůjčky na základě věku. Tato omezení mohou být překonánan pomocí nastavení AgeRestrictionOverride . Vložte do tohoto pole řadu klíčových slov oddělených svislítkem (|) a bez mezer. Například PG|R|E|ES|Věk| bude hledat PG následované věkovým číslem, R následované věkovým číslem, stáří následované věkovým číslem, a tak dále. Tyto hodnoty se mohou objevit v jakémkoliv poli MARC, ale Kongresová knihovna USA doporučuje 521$a (Poznámka o cílové skupině). Ať rozhodnete používat kterékoli pole, musíte namapovat slovo agerestriction v tabulce biblioitems do tohoto pole v Koha mapování MARC . Při katalogizaci můžete zadat hodnoty jako např. PG 13 nebo E 10 v 521$a, a Koha pak oznámí při výpůjčce knihovníkovi, že materiál není vhodný pro čtenáře na základě jejich věku.

  Důležité

  Musíte namapovat slovo agerestriction v tabulce biblioitems do pole MARC, kde tato informace se objeví přes Koha mapování MARC v administrativní sekci.

2.1.5.2.2. AgeRestrictionOverride

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to check out an item with age restriction.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Když AgeRestrictionMarker je nastavena, bude se Koha snažit varovat knihovníka ve výpůjčním protokolu před vypůjčením jednotky (exempláře), které by mají věkové omezení uvedené v záznamu MARC. Tato předvolba se zeptá, zda chcete, aby zaměstnanci mohli půjčovat tyto jednotky čtenářům i pod věkovým limitem.

2.1.5.2.3. AllFinesNeedOverride

Výchozí: Požadovat

Text: ___ knihovníkům ignorovat všechny pokuty, dokonce i pokuty menší než noissuescharge.

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • Tato vám ponechá možnost rozhodnout se, zda chcete být vždy varováni, že čtenář má nevyrovnané pokuty při půjčování. Máte-li nastaveno na "Vyžadovat", pak bez ohledu na to, kolik peněz čtenář dluží vyskočí varování, že čtenář dluží peníze.

2.1.5.2.4. AllowFineOverride

Výchozí: Nepovolit

Text: ___knihovníkovi ručně překonat a půjčit čtenářovi jednotku (exemplář), i kjdyž má více pokut než noissuescharge

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Tato předvolba vám dává možnost rozhodnout, zda knihovníci mohou půjčovat i čtenářům, kteří dluží více peněz, než si obvykle necháváte na jejich účtu. Pokud je nastaveno na "Povolit" knihovníci budou varováni, že čtenáři dluží peníze, ale to nezabraňuje ve výpůjčce na čtenáře.

2.1.5.2.5. AllowItemsOnHoldCheckout

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ vypůjčky jednotky rezervované někomu jinému. Je-li to povoleno negeneruje se varování RESERVE_WAITING a RESERVED. To umožňuje samobslužné výpůjčky pro takové jednotky (exempláře).

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Důležité

Toto systémové nastavení se vztahuje pouze na samoobslužné půjčování na základě protokolu SIP, nikoliv pomocí samoobslužného půjčování před web Koha.

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit", čtenáři budou moci používat externí samoobslužný výpůjční stroj a vypůjčit si knihu pro sebe, i když je ní rezervace pro někoho jiného. Pokud byste chtěli systému Koha zabránit výdeji knih, které jsou rezervované pro někoho jiného, nastavte tuto předvolbu na "Nepovolit".

2.1.5.2.6. AllowNotForLoanOverride

Výchozí: Povolit

Text: ___ knihovníkovi překonat omezení a vypůjčit jednotku (Knihu), která je označena jako že není na půjčování.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • This parameter is a binary setting which controls the ability of staff (patrons will always be prevented from checking these items out) to check out items that are marked as "not for loan". Setting it to "Allow" would allow such items to be checked out, setting it to "Don't allow" would prevent this. This setting determines whether items meant to stay in the library, such as reference materials, and other library resources can be checked out by patrons.

2.1.5.2.7. AllowRenewalLimitOverride

Výchozí: Povolit

Text: ___ knihovníkům ručně překonat limit počtu prodlužování.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • This preference is a binary setting which controls the ability of staff to override the limits placed on the number of times an item can be renewed. Setting it to "Allow" would allow such limits to be overridden, setting it to "Don't allow" would prevent this. This is a preference in which if it is set to "allow" it would allow the library staff to use their judgment for overriding the renew limit for special cases, setting it to "Don't allow" prevents an opportunity for abuse by the library staff.

2.1.5.2.8. AllowReturnToBranch

Výchozí: do jakékoliv knihovny

Text: Povolit, aby materiál byl vrácen do ___

Hodnoty:

 • buď do knihovny, odkud materiál pochází anebo do knihovny kde byl vypůjčen.

 • jen do knihovny odkud je materiál.

 • jen do knihovny, odkud byl materiál vypůjčen.

 • do jakékoliv knihovny.

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje knihovnímu systému rozhodnout, jak bude přijímat vrácené knihy. Některé systémy umožňují vracet v kterékoliv knihovně zúčastněné v systému, (výchozí hodnota tohoto nastavení), ostatní knihovny chtějí omezit vracené knih pouze na konkrétní pobočce. Tato předvolba vám umožní omezit vracení v pobočkách, které stanovíte.

2.1.5.2.9. AllowTooManyOverride

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to override and check out items when the patron has reached the maximum number of allowed checkouts.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • If this preference is set to "Allow" then staff all will be presented with an option to checkout more items to a patron than are normally allowed in the Circulation and Fine Rules. If this preference is set to "Don't allow" then no staff member will be able to check out more than the circulation limit.

2.1.5.2.10. AutomaticItemReturn

Výchozí: Ano

Text: ___ automatická přeprava knihy do její domovské pobočky, když je vrácena.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • This preference is a binary setting which determines whether an item is returned to its home branch automatically or not. If set to "Don't", the staff member checking an item in at a location other than the item's home branch will be asked whether the item will remain at the non-home branch (in which case the new location will be marked as a holding location) or returned. Setting it to "Do" will ensure that items checked in at a branch other than their home branch will be sent to that home branch.

2.1.5.2.11. AutoRemoveOverduesRestrictions

Výchozí: Ne

Asks: ___ allow OVERDUES restrictions triggered by sent notices to be cleared automatically when all overdue items are returned by a patron.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • Using the Overdue Notice/Status Triggers you can restrict patrons after they receive an overdue notice. This preference lets you define whether Koha will automatically remove that restriction once the overdue items in question are returned or not.

2.1.5.2.12. CircControl

Výchozí: knihovna, z které kniha pochází

Text: Používat výpůjční pravidla a pravidla pro poplatky z ___

Hodnoty:

2.1.5.2.13. HomeOrHoldingBranch

Výchozí: knihovna, která knihu půjčila

Text: Používat výpůjční pravidla a pravidla pro poplatky z ___

Hodnoty:

 • knihovna, z které kniha pochází

 • knihovna, která knihu půjčila

Důležité

It is not recommend that this setting be changed after initial setup of Koha because it will change the behavior of items already checked out.

Popis:

 • Pokud IndependentBranches je nastaven na "Zabránit" a CircControl je nastavena na "Knihovna z které pochází kniha" tato předvolba rozhodne, zda rezervující knihovna může půjčit knihu svému vlastnímu čtenáři, nebo knihu musí hned odeslat knihu zpět do vlastnické knihovny (domovská knihovna záznamu o jednotce = knize).

Důležité

This preference does nothing unless the IndependentBranches preference is set to 'Prevent'.

2.1.5.2.14. HomeOrHoldingBranchReturn

Výchozí: knihovna, z které kniha pochází

Text: Na cestě vrácené knihy do ___

Hodnoty:

 • knihovna, z které kniha pochází

 • knihovna, kde byla kniha vypůjčena

Popis:

 • Tato předvolba řídí, kde vás Koha vyzve k vrácení navrácené knihy. Hodnota této předvolby je překonána jakoukoliv hodnotou, která se vztahuje k navráceným knihám a plovoucímu fondu ve Výpůjční a poplatková pravidla.

2.1.5.2.15. InProcessingToShelvingCart

Výchozí: Nestěhonat

Text: ___ jednotky (knihy), které mají lokaci PROC na lokaci CART když jsou přijaty zpět.

Hodnoty:

 • Nepřesouvat

 • Přeprava

2.1.5.2.16. IssuingInProcess

Výchozí: Povolit

Text: ___čtenáři výpůjčku, jejíž výpůjční poplatek by překročil limit.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Prevent

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda čtenář si může si vypůjčit knihu, když má pokutu za zpoždění a jakýchkoliv materiál, který si čtenář chce půjčit by mohl poplatkem překročit maximum na účtu, které je stanoveno výpůjční politikou.

Příklad: Vaše knihovna má limit 5 dolarů pro "pokuty" (tj. poté, co vznikl dluh 5 dolarů na pokutách, nemůže čtenář si již dále půjčovat). Čtenář přichází k pultu s 5-ti jednotkami k výpůjčce, (4 knihy a jedno video). Čtenář již má dluh 4 dolary na svém účtu. Jedno video má nájemní poplatek ve výši 1 dolar, pak by celkový dluh čtenáře dosáhl limit 5 dolarů.

2.1.5.2.17. IssueLostItem

Výchozí: zobrazit zprávu

Text: Při vydávání knihy, která byla označena jako ztracená, ___.

Hodnoty:

 • zobraz zprávu

 • nedělat nic

  • Tato volba bude půjčovat knihy, aniž by vám oznámila, že kniha byla označena jako ztracená.

 • požadovat informace

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje definovat, jak jsou pracovníci knihovny upozorněni, že kniha označená jako ztracená se právě půjčuje. To pomůže zaměstnancům označit knihy opět "k dispozici", pokud se rozhodnete "Zobrazit zprávu" nebo "Požadovat potvrzení." Pokud se rozhodnete "Nedělat nic," nevznikne žádné oznámení, že půjčovaná kniha byla označená jako "Ztracená".

2.1.5.2.18. ManInvInNoissuesCharge

Výchozí: Zahrnout

Text: ___ MANUAL_INV poplatky když se sečtou poplatky pro určení zda nepřekračuje limit (noissuecharge), zakazující další výpůjčky.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

 • Zahrnout

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda poplatky vložené jako ruční faktury jsou zahrnuty do výpočtu limitu "noissuecharge" (limit dluhu při jehož překročení, se již čtenáři dále nic nepůjčuje) noissuescharge . Pokud je tento parametr nastaven, pak Koha bude zahrnovat všechny manuální faktury při rozhodování, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz pro povolení další výpůjčky z knihovny. Pokud je tato předvolba nastavena na "Nezahrnovat" pak Koha bude ignorovat všechny manuální fakturace poplatků, když zjišťuje, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz, aby si mohl dále půjčovat.

2.1.5.2.19. maxoutstanding

Výchozí: 5

Text: Zabrání čtenáři zadat rezervaci přes OPAC, když dluží více než ___ USD poplatků.

2.1.5.2.20. noissuescharge

Výchozí: 5

Text: Zabrání čtenáři objedavce přes OPAC, když dluží více než ___ USD poplatků.

Popis:

 • This preference is the maximum amount of money owed to the library before the user is banned from borrowing more items. Using the ManInvInNoissuesCharge and RentalsInNoissuesCharge preferences you can control which types of charges are considered in this total. This also coincides with maxoutstanding that limits patrons from placing holds when the maximum amount is owed to the library.

2.1.5.2.21. OverduesBlockCirc

Výchozí: Žádat o potrvrzení

Text: ___ při výpůjčce čtenářovi, který má překročené výpůjční doby

Hodnoty:

 • Vyžadovat potvrzení

  • Nenechá vás půjčit knihu čtenářovi, který má překročené výpůjční doby, pokud knihovník nepotvrdí, že je to v pořádku

 • Blokovat

  • Blokuje všechny čtenáře s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat

 • Neblokovat

  • Povolí všem čtenářům s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat

2.1.5.2.22. OverdueNoticeBcc

Text: Zasílej všechny zprávy jako skryté kopie na e-mail adresu ___

Tato předvolba je taková, že knihovník může dostat kopii každého upozornění odeslaným čtenářům.

Tip

Pokud chcete zadat více než jednu osobu pro příjem skrytých kopií, můžete je jednoduše zadat jako více e-mailových adres oddělených čárkami.

Tip

Název této předvolby je zavádějící, to není jen posílání upomínek, ale všech upozornění na adresy pro skryté kopie.

2.1.5.2.23. PrintNoticesMaxLines

Text: Zahrnout až ___ řádků o jednotkách v tištěné upomínce.

Poznámka

Je-li počet upomínaných položek větší než toto číslo, oznámení skončí varováním, které žádá, aby si dlužník ověřil svůj online účet na úplný seznam výpůjček s překročenou lhůtou.

Tip

Nastavit 0 pro zahrnutí všech překročených výpůjček v upomínce, bez ohledu na množství.

Důležité

Tato předvolba se týká pouze tištěných upozornění, nikoliv posílaných via e-mail.

2.1.5.2.24. RenewalPeriodBase

Výchozí: staré datum návratu výpůjčky

Text: Když prodlužujete výpůjčky, základ nového datumu návratu je ___

Hodnoty:

 • staré datum návratu výpůjčky

 • současné datum

2.1.5.2.25. RenewalSendNotice

Výchozí: Neposílat

Text: ___ oznámení o prolongaci podle předvoleb pro upozornění výpůjček čtenářům

Hodnoty:

 • Neodesílat

 • Odesílat

Popis:

 • If a patron has chosen to receive a check out notice in their messaging preferences and this preference is set to 'Send' then those patrons will also receive a notice when they renew materials. You will want to set up a new notice with the code of RENEWAL (if you don't already have it) with custom text for renewing items.

  Důležité

  This preference requires that you have EnhancedMessagingPreferences set to 'Allow'

2.1.5.2.26. RentalsInNoissuesCharge

Výchozí: Zahrnout

Text: ___ poplatky za půjčení zahrnout do limitu "Noissuecharge", tj. limit nad kterým se už čtenářovi nepůjčuje.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

 • Zahrnout

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda částky výpůjčních poplatků jsou zahrnuty do výpočtu noissuescharge . Pokud je tento parametr nastaven, aby zahrnoval, pak Koha bude zahrnovat všechny poplatky za výpůjčky při rozhodování, zda čtenář dluží příliš mnoho peněz, aby si vypůjčil něco dalšího z knihovny. Pokud je to nastaveno na "Nezahrnovat" pak Koha bude ignorovat všechny poplatky za výpůjčky když zjišťuje, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz, aby si mohl půjčit další materiály.

2.1.5.2.27. ReturnBeforeExpiry

Výchozí: Nepožadovat

Text: ___ čtenářům, aby vrátili knihy dříve než vyprší jejich účet (omezením výpůjčních lhůt dříve než vyprší účet čtenáře).

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • This is preference may prevent a patron from having items checked out after their library card has expired. If this is set to "Require", then a due date of any checked out item can not be set for a date which falls after the patron's card expiration. If the setting is left "Don't require" then item check out dates may exceed the expiration date for the patron's library card.

2.1.5.2.28. ReturnToShelvingCart

Výchozí: Nestěhonat

Text: ___ všechny knihy do lokace CART když jsou navráceny.

Hodnoty:

 • Nepřesouvat

 • Přeprava

2.1.5.2.29. TransfersMaxDaysWarning

Výchozí: 3

Text: Zobrazit upozornění na obrazovce "Převody k příjmu", pokud nebyl převod obdržen ___ dní po odeslání.

Popis:

 • Předvolba TransferMaxDaysWarning je nastavena na výchozí počet dní. Tato předvolba umožňuje aby se varování objevilo po stanoveném čase, pokud zásilka knih přenášených mezi pobočkami knihovny nebyla ještě doručena. Varování se objeví ve zprávě Převody k příjmu .

2.1.5.2.30. UseBranchTransferLimits & BranchTransferLimitsType

Výchozí: Nevyžadovat & kód sbírky

Text: ___ limit převodů mezi pobočkami na základě ___

UseBranchTransferLimits Hodnoty:

 • Navynutit

 • Vynutit

BranchTransferLimitsType Hodnoty:

 • kód sbírky

 • typ jednotky (exempláře)

BranchTransferLimitsType Popis:

 • Tato předvolba je binární nastavení, které určuje, zda jednotky (exempláře) jsou převedeny podle typu jednotky nebo kódu sbírky. Tato hodnota určuje, jak vedení knihovny je schopno omezit, jaké jednotky (exempláře) lze přenášet mezi pobočkami.

2.1.5.2.31. useDaysMode

Výchozí: Nezahrnovat

Text: Vypočítat datum navrácení pomocí ___.

Hodnoty:

 • jen výpůjční pravidla.

 • posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den.

 • přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená.

Popis:

 • Tato předvolba určuje, jak plánované uzávěry knihovny mají vliv na návratové datum materiálů. Předvolba "Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená" umožňuje, že plánované uzavření se nebude počítat jako den výpůjční lhůty, nastavení "jen výpůjční pravidla" neuvažuje plánovaná uzavření vůbec, a nastavení "posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den" by mělo vliv pouze na datum navrácení v případě, že den, kdy je návratový termín výpůjčky padne právě na uzavírací den.

Příklad:

 • Knihovna dala 24. a 25. prosince uzavírací den v kalendáři. Kniha vypůjčená čtenářem má datum návratu 25. prosince podle pravidel výpůjček a poplatků. Pokud je tato předvolba nastavena na "jen výpůjční pravidla", pak kniha má být vrácená 25. prosince. Pokud je předvolba nastavena na "posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den", pak se datum návratu bude 26. prosinec. Pokud je předvolba nastavena na ""Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená", pak je datum návratu bude posunuto na 27. prosince, aby se datum vrácení posunulo o oba zavírací dny.

Kalendář je definován od pobočky k pobočce. Chcete-li se dozvědět více o kalendáři, podívejte se na "Kalendář & svátky " v této příručce.

2.1.5.2.32. UseTransportCostMatrix

Výchozí: Neužívat

Text: ___ Matici transportních nákladů (Transport Cost Matrix) pro výpočet optimálního zajištění rezervací z poboček

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Pokud je systém nakonfigurován pro použití Matice transportních nákladů na zajištění rezervací, pak při pokusu o zajištění rezervace, bude systém hledat pobočku s nejnižšími náklady přepravy, a pokusit se zajistit rezervaci s výpůjčky z této pobočky jako první. Pobočky se stejnými náklady budou vybrány náhodně. Pobočka nebo pobočky nejbližšími vyššími náklady, se vybírají pouze v případě, pokud žádná z poboček v předchozí skupině není schopna zajistit rezervaci.

  Systém bude používat pobočku, která aktuálně drží výtisk při určování, zda tento výtisk může splnit objednávku (rezervaci) pomocí matice nákladů na přepravu. Toto chování bude ale zrušeno, pokud je nastavena systémová předvolba AutomaticItemReturn .

2.1.5.3. Course Reserves

2.1.5.3.1. UseCourseReserves

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ course reserves

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • The Course Reserves module in Koha allows you to temporarily move items to 'reserve' and assign different circulation rules to these items while they are being used for a specific course.

2.1.5.4. Politika poplatků

2.1.5.4.1. finesCalendar

Výchozí: nezahrnovat dny, kdy je knihovna zavřená

Text: Vypočítat pokutu na základě překročených dní ___

Hodnoty:

 • přímo

 • bez dní kdy je knihovna zavřená

Popis:

 • This preference will determine whether or not fines will be accrued during instances when the library is closed. Examples include holidays, library in-service days, etc. Choosing "not including the days the library is closed" setting will enable Koha to access its Calendar module and be considerate of dates when the library is closed. To make use of this setting the administrator must first access Koha's calendar and mark certain days as "holidays" ahead of time.

Kalendář je definován od pobočky k pobočce. Chcete-li se dozvědět více o kalendáři, podívejte se na "Kalendář & svátky " v této příručce.

2.1.5.4.2. FinesIncludeGracePeriod

Výchozí: Zahrnout

Text: ___ dobu tolerance když počítáte pokutu za zpoždění.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

 • Zahrnout

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje řídit, jak Koha vypočítává pokuty v případě, že existuje doba tolerance (doba odkladu). Pokud se rozhodnete zahrnout tuto dobu tolerance do výpočtu pokut, pak Koha bude účtovat pokutu i za dny v době tolerance, kdy kniha nebyla vrácena. Pokud se rozhodnete nezahrnovat toleranční dobu, pak Koha bude účtovat pokuty pouze za překročené dny po uplynutí doby odkladu.

2.1.5.4.3. finesMode

Výchozí: Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)

Text: ___ pokuty

Hodnoty:

 • Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)

 • Počítat a zpoplatnit

 • Nepočítat

Důležité

Potřebuje, aby byl běžel plánovač (cron) pro spuštění program výpočtu pokut (misc/cronjobs/fines.pl)

2.1.5.4.4. RefundLostItemFeeOnReturn

Výchozí: Nahradit

Text: ___zaúčtovat poplatek za ztrátu čtenáři, když vrací "ztracennou" knihu.

Hodnoty:

 • Nenahradit

 • Nahradit

Popis:

 • Je-li kniha označena jako ztráta, systém Koha účtuje čtenářovi za knihu poplatek za ztrátu. Tato předvolba umožňuje řídit, jak Koha zpracuje vracení takových knih (jednotek), které jsou označeny za ztrracené. Ve výchozím nastavení, když je vrácena kniha, která byla dříve označena jako ztracená, Koha nahradí zpět čtenářovi poplatek za ztracení. Změňte toto nastavení na "Nenahradit", pokud chcete, aby Koha nenahradila ztrátový poplatek.

2.1.5.4.5. WhenLostChargeReplacementFee

Default: Charge

Asks: ___ the replacement price when a patron loses an item.

Hodnoty:

 • Charge

 • Don't charge

Popis:

 • This preference lets you tell Koha what to do with an item is marked lost. If you want Koha can 'Charge' the patron the replacement fee listed on the item they lost or it can do nothing in reference to the patron and just mark the item lost in the catalog.

2.1.5.4.6. WhenLostForgiveFine

Default: Don't forgive

Asks: ___ the fines on an item when it is lost.

Hodnoty:

 • Don't forgive

 • Forgive

Popis:

 • This preference allows the library to decide if fines are charged in addition to the replacement fee when an item is marked as lost. If this preference is set to 'Forgive' then the patron won't be charged fines in addition to the replacement fee.

2.1.5.5. Rezervační politika

2.1.5.5.1. AllowHoldDateInFuture

Výchozí: Povolit

Text: ___ požadavek na rezervaci, ale která se zařadí do fronty rezervací až od určitého budoucího data.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.5.5.2. AllowHoldsOnDamagedItems

Výchozí: Povolit

Text: ___ rezervace na poškozené výtisky.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • This parameter is a binary setting which controls whether or not hold requests can be placed on items that are marked as "damaged" (items are marked as damaged by editing subfield 4 on the item record). Setting this value to "Don't allow" will prevent anyone from placing a hold on such items, setting it to "Allow" will allow it. This preference is important because it determines whether or not a patron can place a request for an item that might be in the process of being repaired or not in good condition. The library may wish to set this to "Don't allow" if they were concerned about their patrons not receiving the item in a timely manner or at all (if it is determined that the item is beyond repair). Setting it to "Allow" would allow a patron to place a hold on an item and therefore receive it as soon as it becomes available.

2.1.5.5.3. AllowHoldsOnPatronsPossessions

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářovi rezervovat knihu, kterou má vypůjčenou.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Při nastavení na "Nedovolit," můžete zabránit čtenářům, aby si rezervovali knihy, které mají vypůjčené, čímž by blokovali jiné jiné čtenáře od této výpůjčky.

2.1.5.5.4. AllowHoldPolicyOverride

Výchozí: Povolit

Text: ___ knihovníkům ignorovat rezervační politiku při podávání rezervací.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • This preference is a binary setting which controls whether or not the library staff can override the circulation and fines rules as they pertain to the placement of holds. Setting this value to "Don't allow" will prevent anyone from overriding, setting it to "Allow" will allow it. This setting is important because it determines how strict the libraries rules for placing holds are. If this is set to "Allow", exceptions can be made for patrons who are otherwise normally in good standing with the library, but there is opportunity for the staff to abuse this function. If it is set to "Don't allow", no abuse of the system is possible, but it makes the system entirely inflexible in respect to holds.

2.1.5.5.5. AllowOnShelfHolds

Výchozí: Povolit

Text: ___ požadavky na rezervaci na knihy, které nejsou vypůjčeny (objednávky).

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolovat

Popis:

 • This preference is a binary setting which controls the ability of patrons to place holds on items that are not currently checked out. Setting it to "Don't allow" allows borrowers to place holds on items that are checked out but not on items that are on the shelf (or assumed available in the library), setting it to "Allow" allows borrowers to place holds on any item that is available for loan whether it is checked out or not. This setting might be set to "Allow" if the library system is a multi branch system and patrons used the hold system to request items from other libraries, or if the library wanted to allow users to place holds on items from home through the OPAC. Setting it to "Don't allow" would enforce a first come, first served standard.

Důležité

An item's hold status doesn't not affect whether or not the item is 'available' until the item is in 'waiting' status. Items with on-shelf holds will show as available until a librarian has pulled them from the shelf and checked the item in make it show 'waiting'.

2.1.5.5.6. AutoResumeSuspendedHolds

Výchozí: Povolit

Text: ___ odložené rezervace, aby byly opět aktivovány k určitému datu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit" a pak všechny odložené rezervace budou moci mít datum, po kterém se automaticky stávají opět aktivními. Máte-li tato možnost nastavenu na "Povolit", budete také potřebovat, aby pro Unsuspend Holds běžel plánovač úloh (cron).

Důležité

Rezervace se stane opět aktivní po datumu, které určí čtenář.

2.1.5.5.7. canreservefromotherbranches

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářovi z jedné knihovny, aby rezervoval knihu z jiné knihovny

Popis:

 • This preference is a binary setting which determines whether patrons can place holds on items from other branches. If the preference is set to "Allow" patrons can place such holds, if it is set to "Don't allow" they cannot. This is an important setting because it determines if users can use Koha to request items from another branch. If the library is sharing an installation of Koha with other independent libraries which do not wish to allow interlibrary borrowing it is recommended that this parameter be set to "Don't allow".

Hodnoty:

2.1.5.5.8. ConfirmFutureHolds

Výchozí: 0

Asks: Confirm future hold requests (starting no later than ___ days from now) at checkin time.

Popis:

 • When confirming a hold at checkin time, the number of days in this preference is taken into account when deciding which holds to show alerts for. This preference does not interfere with renewing, checking out or transferring a book.

Poznámka

This number of days will be used too in calculating the default end date for the Holds to pull-report. But it does not interfere with issuing, renewing or transferring books.

Důležité

This preference is only looked at if you're allowing hold dates in the future with AllowHoldDateInFuture or OPACAllowHoldDateInFuture

2.1.5.5.9. decreaseLoanHighHolds, decreaseLoanHighHoldsDuration a decreaseLoanHighHoldsValue

Text: ___ zkrácení výpůjční lhůty, na ___ dní pro knihy, na které je více než ___ rezervací.

decreaseLoanHighHolds výchozí: Neumožnit

decreaseLoanHighHolds hodnoty:

Neumožnit

 • Umožnit

Popis:

 • Tyto předvolby umožňují měnit výpůjční dobu knih ,na které jsou další rezervace. To neovlivní knihy, které jsou již vypůjčeny, ale knihy, které jsou nově půjčovány. Pakliže je nastaveno decreaseLoanHighHoldsValue bude kniha vypůjčena pouze na na počet dnů, uvedených v předvolbě decreaseLoanHighHoldsDuration

2.1.5.5.10. DisplayMultiPlaceHold

Výchozí: Neumožnit

Text: ___ možnost podat rezervaci na více položek ve výsledku hledání

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

2.1.5.5.11. emailLibrarianWhenHoldIsPlaced

Výchozí: Neumožnit

Text: ___ posílat email na administraci Koha, kdykoliv je podána rezervace.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje poslat email knihovnímu personál, vždy když čtenář požádá o rezervaci. Pokud je tato funkce nastavena, bude knihovník okamžitě upozorněn na čtenářovo přání, což je dosti nepraktické pro většinu knihoven. Ve většině knihoven se seznamy rezervací monitorují a spravují ze samostatného rozhraní. To ale znamená, že většina knihoven, které umožňují rezervace na knihy ve skladu (objednávky), dávají přednost tomu, aby tato možnost byla zapnuta, aby byli upozorněni na potřebu vyzvednutí knihy ze skladu.

Důležité

In order for this email to send you must have a notice template with the code of HOLDPLACED

Důležité

Toto oznámení bude posláno pouze tehdy, jestliže process_message_queue.pl cronjobje spouštěn periodicky, aby posílal zprávy.

2.1.5.5.12. ExpireReservesMaxPickUpDelay

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ rezervace automaticky propadnout, jestliže nebyly vyzvednuty během lhůty určené v ReservesMaxPickUpDelay

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

2.1.5.5.13. ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge

Výchozí: 0

Text: Pokud používáte ExpireReservesMaxPickUpDelay , účtovat čtenáři, který nevyzvedne svoje rezervace včas až do vypršení, poplatek ve výši ___ USD

Popis:

 • Pokud často vyprší rezervace, které trvaly příliš dlouho protože nebyly včas vyzvednuty, můžete použít toto nastavení pro zpoplatnění čtenáře, který takto blokuje výtisky. Pokud nechcete zpoplatnit čtenáře za nevyzvednutí, nechte nastavení na výchozí hodnotě, která je 0. Rezervace se zruší pouze v případě, že běží plánovač úlohy rušení rezervací.

2.1.5.5.14. maxreserves

Výchozí: 50

Text: Čtenář může mít maximálně současných ___ rezervací.

2.1.5.5.15. OPACAllowHoldDateInFuture

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenáři podávat rezervace, které se zařadí do fronty až v určitém budoucím čase.

Hodnoty:

2.1.5.5.16. OPACAllowUserToChooseBranch

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenáři vybrat si pobočku, kde chce si vyzvednout rezervovanou knihu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Změna této předvolby nezabrání knihovníkům, aby mohli přepravit tituly z jedné pobočky na jinou, aby splnili rezervaci, bude to jen bránit čtenářům plánovat vyzvednutí knihy na jiné pobočce, než je jejich domácí.

2.1.5.5.17. ReservesControlBranch

Výchozí: domovská knihovna jednotky (výtisku)

Text: Kontrolovat ___ jestli čtenář může podat na jednotku (knihu) rezervaci.

Hodnoty:

 • domovská knihovna jednotky (výtisku).

 • domovská knihovna čtenáře

2.1.5.5.18. ReservesMaxPickUpDelay

Výchozí: 7

Text: Označ rezervaci jako problamaticklou, pokud čeká více než ___ dní.

Popis:

 • Tato předvolba (založená na základě kalendářních dnů, nikoliv na Kalendář dovolených Koha ) určuje datum vypršení rezervace čtenáře. Po tomto datu vypršení, knihovníci budou mít možnost, aby se rezervace uvolnila, a knihy pak mohou být vráceny do skladu nebo vydány dalšímu čtenáři, který čeká ve frontě rezervací. Knihy, jejichž rezervace takto "skončila" při této předvolbě, jsou pak přesunuty na seznam "Překročené rezervace" na "Nevyzvednuté rezervace".

2.1.5.5.19. ReservesNeedReturns

Výchozí: Ne automaticky

Text: ___ označ rezervace jako nalezené a čekající když je rezervace podána na konkrétně na ně a ty již byly vráceny.

Hodnoty:

 • Automaticky

 • Ne automaticky

Popis:

 • This preference refers to 'item specific' holds where the item is currently on the library shelf. This preference allows a library to decide whether an 'item specific' hold is marked as "Waiting" at the time the hold is placed or if the item will be marked as "Waiting" after the item is checked in. This preference will tell the patron that their item is 'Waiting' for them at their library and ready for check out.

2.1.5.5.20. StaticHoldsQueueWeight & RandomizeHoldsQueueWeight

StaticHoldsQueueWeight Výchozí: 0

RandomizeHoldsQueueWeight Výchozí: v tomto pořadí

Text: Zpracovat rezervace z knihoven ___(kódy poboček, oddělené čárkami; je-li prázdné, platí pro všechny knihovny)___

RandomizeHoldsQueueWeight Values:

 • v náhodném pořadí

  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno na výchozí hodnotě, Koha bude vybírat náhodně všechny knihovny, jinak to bude jen náhodný výběr knihoven na seznamu.

 • v tomto pořadí

  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno ve výchozí hodnotě, pak toto bude využívat všechny vaše pobočky v abecedním pořadí, jinak to bude používat pobočky v pořadí, v jakém jste je zadali do předvolby StaticHoldsQueueWeight.

Popis:

 • Tyto předvolba určuje, jak Výkaz o frontě rezervací je generován pomocí plánovač úloh .

  Pokud nechcete, aby všechny vaše knihovny se zúčastnily ve vyřizování objednávek, měli byste seznam knihoven, které se mají zúčastnit, zadat zde vypsáním zúčastněných knihoven jejich pobočkovými kódy oddělených čárkou (např. "MPL , CPL, SPL, BML "apod.).

  Ve výchozím nastavení bude fronta generována tak, že se systém nejprve pokusí rezervaci zadat v knihovně, kde má být být vyzvednuta, pokud je to možné. Pokud tam ale nejsou k dispozici žádné dostupné jednotky, program build_holds_queue.pl pak použijte seznam knihoven definovaných v StaticHoldsQueueWeight. Pokud předvolba RandomizeHoldsQueueWeight je vypnuta (což je ve výchozím nastavení), program přiřadí požadavky pobočkám v pořadí, jak jsou umístěny v předvolbě StaticHoldsQueueWeight.

  Například, pokud váš systém má tři knihovny, různých velikostí (malé, střední a velké) a chcete větší zátěž na plnění rezervací na větších knihovnách před menšími knihovnami, měli byste StaticHoldsQueueWeight nastavit takto "LRG, MED, SML ".

  Chcete-li zátěž na plnění rezervací rozprostřít rovnoměrně na celý knihovní systém, jednoduše zvolte RandomizeHoldsQueueWeight. Je-li tato předvolba zvolena, bude pořadí, ve kterém budou knihovny žádány aby plnily objednávky, náhodné při každé změně fronty.

  Ponechání předvolby StaticHoldsQueueWeight prázdnou, se nedoporučuje v tento čas. Mohlo by dojít k tomu, že program build_holds_queue bude ignorovat RandomizeHoldsQueueWeight, což by způsobilo, že plnění objednávek by nebylo náhodně, ale podle abecedy.

Důležité

Matice transportních nákladů má přednost při řízení, odkud jsou vyřizovány objednávky. V případě, že matice nákladů se nepoužije, pak Koha kontroluje StaticHoldsQueueWeight. Chcete-li použít matici transportních nákladů, jednoduše nastavte použití předvolby UseTransportCostMatrix

2.1.5.5.21. SuspendHoldsIntranet

Výchozí: Povolit

Text: ___ rezervace mohou být zrušeny z intranetu (z rozhraní pro knihovníky)

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Pozastavení rezervace lze zapnout a vypnout ve služebním rozhraní (intranetu) změnou tohoto systému předvoleb. Chcete-li tuto volbu nastavit na "Povolit", nastavte AutoResumeSuspendedHolds systémovou předvolbu.

2.1.5.5.22. SuspendHoldsOpac

Výchozí: Povolit

Text:___ rezervace pozastavené z OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Možnost pozastavení rezervace lze zapnout a vypnout v OPACu změnou této systémové předvoby. Je-li tato volba nastavena na "Povolit" nastavte předvolbu AutoResumeSuspendedHolds .

2.1.5.6. Rozhraní

2.1.5.6.1. AllowAllMessageDeletion

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ knihovníkům smazat zprávy přidané z jiných knihoven.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.5.6.2. AllowOfflineCirculation

Default: Do not enable

Asks: ___ offline circulation on regular circulation computers.

Hodnoty:

 • Do not enable

 • Umožnit

Popis:

 • Setting this preference to 'Enable' allows you to use the Koha interface for offline circulation. This system preference does not affect the Firefox plugin or the desktop application, any of these three options can be used for offline circulation without effecting the other.

2.1.5.6.3. CircAutocompl

Výchozí: Zkusit

Text: ___ automaticky vyplnit jméno čtenáře, když vkládáte vyhledání čtenáře v obrazovce výpůjček.

Popis:

 • This preference is a binary setting which determines whether auto-completion of fields is enabled or disabled for the circulation input field. Setting it to "Try" would enable a staff member to begin typing a name or other value into the field and have a menu pop up with suggestions for completing it. Setting it to "Don't try" would disable this feature. This preference can make staff members' jobs easier or it could potentially slow down the page loading process.

Hodnoty:

 • Nezkusit

 • Zkusit

2.1.5.6.4. CircAutoPrintQuickSlip

Výchozí: otevřít okno pro rychlý tisk lístku

Text: Když je vloženo pole s prázdným čárovým kódem ve výpůjčce ___

Hodnoty:

 • vymaž obrazovku

 • otevřít okno pro rychlý tisk lístku

 • open a print slip window

Popis:

 • If this preference is set to open a quick slip (ISSUEQSLIP) or open a slip (ISSUESLIP) for printing it will eliminate the need for the librarian to click the print button to generate a checkout receipt for the patron they're checking out to. If the preference is set to clear the screen then "checking out" an empty barcode will clear the screen of the patron you were last working with.

2.1.5.6.5. FilterBeforeOverdueReport

Výchozí: Nepožadovat

Text: ___ knihovníkům vybrat, které výpůjčky zobrazit před vytvořením výkazu překročených výpůjček.

Popis:

 • Výkaz překročených výpůjček ukazuje všechny překročené výpůjčky ve vašem knihovního systému. Pokud máte velký knihovní systém, budete chtít nastavit tuto předvolbu na "Vyžadovat" a tak donutit ty co spouštějí sestavu, aby omezili údaje o pobočce, datumů, čtenářských kategorií, nebo použili jiné filtry. Požadavek, aby byla tato sestava filtrována má zabránit spuštění objemné sestavy, která zpomaluje další operace v systému.

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

2.1.5.6.6. FineNotifyAtCheckin

Výchozí: Neoznámit

Text? ___ knihovnám poplatky za zpozdné, když je jednotka vracená

Hodnoty:

 • Neoznámit

 • Upozornit

Popis:

 • S touto předvolbou nastavenou na "Upozornit", všechny knihy, které mají pokuty za zpoždění, vyskočí varování při jejich vrácení. Toto upozornění bude potvrdit, než budete moci pokračovat v dalším vracení. S touto předvolbou nastavenou na "Neupozornit" budete stále vidět pokuty čtenáře, které dluží, jen nevyskočí další upozornění při vracení knih.

2.1.5.6.7. DisplayClearScreenButton

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ tlačítko, na vymazání aktuálního čtenáře z obrazovky výpůjčního protokolu

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

2.1.5.6.8. ExportRemoveFields

Text: Následující pole mají být vynechána z historie výpůjček čtenáře nebo při exportu ve formátu CSV či ISO2709

Popis:

 • Tento mezerami oddělený seznam polí (např. 100a, 245b) bude automaticky vynechán při exportu historie výpůjček čtenáře.

2.1.5.6.9. ExportWithCsvProfile

Text? Použít ___ CSV profil pro export historie výpůjček čtenáře

Popis:

 • Použijte tuto předvolbu k definici, který CSV profil by měl být použit při exportu aktuální výpůjček čtenáře. Zadejte název profilu CSV jako hodnotu pro tuto preferenci. Pokud je tato možnost ponechána prázdná, nebudete moci exportovat přehled aktuálních výpůjček čtenáře.

2.1.5.6.10. HoldsToPullStartDate

Výchozí: 2

Text: Nastavte výchozí startovací datum pro seznam rezervací, které měl být vyzvednuty před ___ dny.

Popis:

 • Rezervace k vyzvednutí oznamuje ve výpůjčním protokolu výchozí filtrování rezervací na rezervace podané před 2 dny. Tato předvolba umožňuje nastavit toto výchozí filtr na libovolný počet dní.

2.1.5.6.11. itemBarcodeFallbackSearch

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the automatic use of a keyword catalog search if the phrase entered as a barcode on the checkout page does not turn up any results during an item barcode search.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Popis:

 • Sometimes libraries want to checkout using something other than the barcode. Enabling this preference will do a keyword search of Koha to find the item you're trying to check out. You can use the call number, barcode, part of the title or anything you'd enter in the keyword search when this preference is enabled and Koha will ask you which item you're trying to check out.

Důležité

While you're not searching by barcode a barcode is required on every title you check out. Only titles with barcodes will appear in the search results.

2.1.5.6.12. itemBarcodeInputFilter

Výchozí: Nefiltrovat

Asks: ___ scanned item barcodes.

Hodnoty:

 • Konvertovat z CueCat formátu

 • Konvertovat z Libsuite8 formátu

 • Nefiltrovat

 • EAN-13 nebo nulami doplněný UPC-A formát

 • Odstranit mezery z

 • Odstranit první číslo z T-prefix stylu

  • Tento formát je běžný, mezi těmi knihovnami, které přecházení ze systému Follett

2.1.5.6.13. NoticeCSS

Text: Včetně stylesheetu v ___ Upozornění.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Popis:

 • Pokud byste chtěli, aby vaše oznámení byly s ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení a nasměrovat Koha na stylu speciálně pro vaše oznámení.

2.1.5.6.14. numReturnedItemsToShow

Výchozí: 20

Text: Zobrazit ___ posledních vrácených jednotek (knih) na obrazovce.

2.1.5.6.15. previousIssuesDefaultSortOrder

Výchozi: nejstarší k nejnovějšímu

Text: Setřídit předchozí výpůjčky na výpůjční stránce od ___ datumu vrácení.

Hodnoty:

 • nejstarší k nejnovějšímu

 • nejnovější k nejmladšímu

2.1.5.6.16. RecordLocalUseOnReturn

Výchozí: Nezaznamenávat

Text: ___ lokální užití když je vracená nevydaná jednotka.

Hodnoty:

 • Nezaznamenávat

 • Zaznamenat

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Nenahrávat" můžete nahrávat místní používání jednotek jako výpůjčky statistického čtenáře. S nastavením na "Nahrávat", můžete nahrát místní výpůjčky na statistického čtenáře a / nebo vrácením knihy, která není v současné době vypůjčená.

2.1.5.6.17. soundon

Výchozí: Neumožnit

Text: ___ výpůjční zvuk během vracení a půjčování v knihovnickém rozhraní (intranetu).

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Důležité

Tato volba není podporována všemi prohlížeči. Vyžaduje to prohlížeč kompatibilní s HTML5.

2.1.5.6.18. SpecifyDueDate

Výchozí: Povolit

Text: ___ knihovníkovi určit datum pro vrácení při výpůjčce.

Datum vrácení výpůjčky je vypočteno s použitím Výpůjčních a poplatkových pravidel, ale knihovníci je mohou překonat, pokud jim umožníte stanovit termín vrácení u pultu.

Popis:

 • This preference allows for circulation staff to change a due date from the automatic due date to another calendar date. This option would be used for circumstances in which the due date may need to be decreased or extended in a specific circumstance. The "Allow" setting would allow for this option to be utilized by staff, the "Don't allow" setting would bar staff from changing the due date on materials.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.5.6.19. todaysIssuesDefaultSortOrder

Výchozí: nejnovější po nejstarší

Text: Setřídit dnešní výpůjčky na stránce výpůjček podle ___ předepsaného data vrácení.

Hodnoty:

 • nejstarší k nejnovějšímu

 • nejnovější k nejmladšímu

2.1.5.6.20. UpdateTotalIssuesOnCirc

Výchozí: Ne

Text: ___ aktualizuj bibliografický záznam celkovým počtem sešitů, kdykoliv vyjde další číslo

Hodnoty:

 • Ano

  Důležité

  Toto zvýší podstatně zátěž serveru; je-li výkon kritický, použij raději Plánovač úlohz aktualizaci celkového počtu výtisků.

 • Ne

Popis:

 • Koha může sledovat, kolikrát byla Jednotka (výtisk) vypůjčena a uložit toto do záznamu v databázi. Tato informace ale není ve výchozím nastavení ukládána. Nastavení této předvolby na "Ano" se řekne Koha, aby sledovala v reálném čase pokaždé, když je jednotka vypůjčena. Jinak můžete použít Plánovač úloh aby Koha aktualizovala toto pole v noci.

2.1.5.6.21. UseTablesortForCirc

Výchozí: Neumožnit

Text: ___ třídění aktuálních výpůjček čtenáře na obrazovce.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Důležité

Umožnění této funkce může zpomalit proces výpůjčky pro čtenáře s mnoha výpůjčkami.

2.1.5.6.22. WaitingNotifyAtCheckin

Výchozí: Neoznámit

Text: ___ knihovníkovi čekající rezervace pro čtenáře kterého výpůjčky jsou vraceny.

Hodnoty:

 • Neoznámit

 • Upozornit

Popis:

 • Při příjmu knih můžete zvolit, zda má nebo nemá vyskočit upozornění pro čtenáře, který se vrátil knihu, že má rezervaci čekající na vyzvednutí. Pokud zvolíte hodnotu "Upozornit" pro předvolbu WaitingNotifyAtCheckin pak pokaždé, když je nalezena rezervace pro čtenáře, který by měl knihu vyzvednout, a který vrací knihu, tak se objeví na vaší na obrazovce upozornění.

2.1.5.7. Samoobslužný výpůjčka

2.1.5.7.1. AllowSelfCheckReturns

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ čtenářům vracet jednotky (výtisky) pomocí web výpůjčního systému.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Tato předvolba se používá k určení, zda chcete aby čtenáři mohli vrátit jednotky (výtisky) prostřednictvím vašich samobslužných strojů. Ve výchozím nastavení je samoobslužné rozhraní Koha jen pro vypůjčení jednotek ven.

2.1.5.7.2. AutoSelfCheckAllowed, AutoSelfCheckID & AutoSelfCheckPass

Důležité

Většina knihoven chce ponechat nastavení na "Nepovolit". Tato předvolba vypne požadavek na přihlášení do samoobslužného stroje s jménem a heslem zaměstnance pomocí uložení jména a hesla do automatického přihlášení.

AutoSelfCheckAllowed Výchozí: Nepovolit

Text: ___ webový samoobslužný systémem automaticky přihlášen s tímto ___ zaměstnanckým uživatelským jménem a heslem ___ .

AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

AutoSelfCheckID Hodnoty:

 • Uživatelské jméno knihovníka s výpůjčními právy.

AutoSelfCheckPass Hodnota:

 • Heslo knihovníka s výpůjčními právy.

2.1.5.7.3. SCOUserCSS

Text: včetně následujících CSS na všech stránkách ve webovském somoslužném vypůjčování

Popis:

 • CSS uvedené v této předvolbě bude použito na všech vašich Koha samoobslužných stránkách.

2.1.5.7.4. SCOUserJS

Text: Včetně následujícího JavaScriptu na všech stránkách webovského samoobslužného výpůjčního systému

Popis:

 • JavaScript uvedený v této předvolbě, bude uplatněn na všech obrazovkách samoobslužného výpůjčního systému.

2.1.5.7.5. SelfCheckHelpMessage

Text: Vlož následující HTML do stránky Nápovědy webovského samoobslužného výpůjčního systému

Popis:

 • Kliknutím na odkaz "Nápověda" v pravém horním rohu samoobslužného rozhraní se otevírá ve třech krocích postup pro použití samoobslužného rozhraní. Přidávání HTML v této předvolbě zobrazí další nápovědu nad tím, co je již zobrazeno.

2.1.5.7.6. SelfCheckoutByLogin

Výchozí: Čárový kód

Text: Mají čtenáři login do webovského samoobslužného výpůjčního systému s jejich ___

Hodnoty:

 • Čárový kód

 • Jméno uživatele a heslo

Popis:

 • Tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, jak se vaší čtenáři se přihlašují do samoobslužného výpůjčního stroje. Čárový kód je čtenářovo číslo karty a jejich uživatelské jméno a heslo se nastavuje pomocí OPAC/intranetu pomocí polí uživatelského jméno a hesla v záznamu čtenáře.

2.1.5.7.7. SelfCheckReceiptPrompt

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the print receipt popup dialog when self checkout is finished.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • This preference controls whether a prompt shows up on the web based self check out when the patron clicks the 'Finish' button.

2.1.5.7.8. SelfCheckTimeout

Výchozí: 120

Text: Prodleva aktuálního čtenáře po přihlášení se do samoobslužného výpůjčního systému po ___ vteřinách.

Popis:

 • Po nečinnosti zařízení po dobu uvedenou v této předvolbě odhlásí samoobslužný výpůjční systém přihlášeného čtenáře a vrátí se na úvodní obrazovku.

2.1.5.7.9. ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ čtenářovu podobenku (jestliže byla dodána) když se používá webovský samoobslužný systém.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

2.1.5.7.10. WebBasedSelfCheck

Výchozí: Neumožnit

Text: ___ webovský samoobslužný výpůjční systém.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Zapnutí této předvolby povolí přístup do samoobslužný vypůjční modul Koha.

2.1.6. Tvůrce

Tyto předvolby souvisejí s vytvářením obsahu.

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Tvůrci

2.1.6.1. Čtenářské karty

Tyto preference se vážou k nástrojiTvůrce čtenářských karet.

2.1.6.1.1. ImageLimit

Text: Omezení počtu obrázků vytvořených uložených v databázi na ___ obrázků.

2.1.7. Obohacený obsah

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Obohacený obsah

Důležité

Vždy si přečtěte podmínky služby spojené s externími zdroji dat, aby se ujistili, že používáte produkty v rámci povolených limitů.

Tip

Nemůžete mít nastavenu více než jednu službu obálek knih (včetně místních obálek). Pokud nastavíte více než jednu dostanete více obrázků obálky. Místo toho si vyberte pouze jeden zdroj pro obrázky obálek knih.

2.1.7.1. Vše

2.1.7.1.1. FRBRizeEditions

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ jiná vydání jednotky (výtisku) na knihovnickém rozhraní (intranetu)

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Podle pravidel stanovených na funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR), tato možnost, pokud je povolena, stáhne všechna vydání stejného titulu , které jsou k dispozici ve vašem fondu bez ohledu na typ materiálu. Položky se zobrazí na kartě "Vydání" na stránce podrobností dotyčného titulu. Podle on-line slovník Knihovnický neomezený online slovník pro knihovny a informatiku ( http://lu.com/odlis/ ), FRBR katalog zahrnuje seskupuje MARC záznamy podobných materiálů. FRBRizace sdružuje subjekty (sady děl, jejich vyjádření a provedení), spíše než jen skupiny jednotek. To může pomoci čtenářům při výběru souvisejících jednotek, jejich vyjádření a provedení, které budou sloužit jejich potřebám. Pokud je nastaveno na "Zobrazit", bude se OPAC dotazovat jedné nebo více ISBN webových služeb pro přidružené ISBN a zobrazit záložku "Vydání" na detailních stránkách. Jakmile je tato předvolba zapnuta, musí si knihovna vyberat jednu z možností (ISBN ThingISBN a / nebo XISBN ). Tato možnost je pouze pro rozhraní zaměstnanců (knihovníka), volba OPACFRBRizeEditions musí být povolena, aby se karta "Vydání" se objevila na OPACu.

Důležité

Vyžaduje, abyste zapli jednu nebo více ISBN služeb (ThingISBN a/nebor XISBN)

2.1.7.1.2. OPACFRBRizeEditions

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ jiné vydání jednotky na OPACu

Popis:

 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an 'Editions' tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited's Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to "Show", the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (ThingISBN and/or XISBN). This option is only for the OPAC; the FRBRizeEditions option must be turned "On" to have the Editions tab appear on the Staff Client.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Tato předvolba stáhne všechny verze stejného titulu co jsou k dispozici ve vašem fondu, bez ohledu na typ materiálu. Položky se zobrazí na kartě "Vydání" na detailní stránce podrobností o dotyčném titulu.

Důležité

Vyžaduje, abyste zapli jednu nebo více ISBN služeb (ThingISBN a/nebor XISBN)

2.1.7.2. Amazon

2.1.7.2.1. AmazonAssocTag

Text: Zadej odpovídající tag ___ na linky do Amazonu

Tip

To může snížit vaše poplatky za reference, pokud se čtenář rozhodne zakoupit knihu po kliknutím na Amazon z vašich stránek.

Popis:

 • Amazon Associates Tag umožňuje knihovně vydělat určité procento nákupů uskutečněných na Amazonu, když váš čtenář přistoupí na stránky Amazonu prostřednictvím odkazů na vašich knihovních internetových stránkách. Více informací o Amazon Associates programu je k dispozici na programu Amazon affiliate internetových stránkách, https://affiliate-program.amazon.com/ . Předtím než tento tag získate, musí knihovna nejprve požádat o účet Amazon Web Services (AWS). Aplikace jsou zdarma a mohou být vytvořeny zde http://aws.amazon.com . Jakmile účet AWS byl založen, může knihovna pak získat Amazon Associates Tag.

Přihlaste se do: https://affiliate-program.amazon.com/

2.1.7.2.2. AmazonCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ obálky knih z Amazonu ve výsledcích vyhledávání a na detailních stránkách na knihovnickém rozhraní (intranetu).

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the Staff Client. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item's MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to "Show", the cover images will appear in the Staff Client, and if it is set to "Don't show", the images will not appear. Finally, if you're using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.

2.1.7.2.3. AmazonLocale

Výchozí: Americký

Text: Používej data z Amazonu z jehio ___ web stránky.

Hodnota:

 • Americký

 • Britský

 • Kanadský

 • Francouzský

 • Německý

 • Japonský

2.1.7.2.4. OPACAmazonCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ obálky knih z Amazonu na stránkách výsledků vyhledání a na detailní stránce na OPACu

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the OPAC. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item's MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to "Show", the cover images will appear in the OPAC, and if it is set to "Don't show", the images will not appear. Finally, if you're using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.

2.1.7.3. Babelthèque

2.1.7.3.1. Babeltheque

Výchozí: Ne

Text: ___ včetně informací (jako hodnocení a citace) z Babelthèque v detailních stránkách jednotky na OPACu.

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje zobrazit kartu Babeltheque v OPACu, který umožňuje přístup čtenářům k recenze a další informacím o titulu poskytnuté z Babeltheque. Informace, které Babeltheque čerpá z francouzského jazyka na bázi Babelio.com , francouzská služba podobná službě LibraryThing pro knihovny. Více informací o Babeltheque je k dispozici prostřednictvím internetových stránek, http://www.babeltheque.com . Knihovny, které chtějí mít přístup k těmto informacím, se musejí nejprve zaregistrovat ke této službě http://www.babeltheque.com . Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace jsou k dispozici pouze ve francouzštině.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

2.1.7.3.2. Babeltheque_url_js

Text: ___ Definované url pro Babeltheque javascript soubor (eg. http://www.babeltheque.com/bw_XX.js)

2.1.7.3.3. Babeltheque_url_update

Text ___ Definované url pro periodickou aktualizaci Babeltheque (eq. http://www.babeltheque.com/.../file.csv.bz2).

2.1.7.4. Baker & Taylor

Důležité

Toto je placená služba, obraťte se Baker & Taylor k přihlášení se k odběru této služby, než nastavíte tuto možnost.

2.1.7.4.1. BakerTaylorEnabled

Výchozí: Nepřidávat

Text: ___ Odkazy na Baker a Taylor obrázky obálek na OPAC a zaměstnaneckém rozhraní (intranetu). To vyžaduje, aby jste zadali uživatelského jméno a heslo (které můžete vidět v obrázkových odkazech).

Hodnoty:

 • Přidat

 • Nepřidat

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje zobrazovat obsahy od Baker & Taylor (knižní recenze, popisy, obrázky obálky, atd.), v jak v rozhraní zaměstatnců (intranet), tak v OPACu pro čtenáře. Knihovny, které chtějí zobrazovat obsahy od Baker & Taylor se musí nejprve zaregistrovat a zaplatit za tuto službu ( http://www.btol.com ). Pokud je povoleno stahování obsahů od Baker & Taylor, nezapomeňte vypnout jiné obálky a služby recenzí služeb, aby se zabránilo vzájemnému rušení.

Důležité

Abyste toto mohli používat nastavte také systémovou předvolbu BakerTaylorUsername & BakerTaylorPassword

2.1.7.4.2. BakerTaylorBookstoreURL

Text: "Knihkupectví mé knihovny" Baker and Taylor je přístupné na https:// ___ isbn

Popis:

 • Some libraries generate additional funding for the library by selling books and other materials that are purchased from or have been previously leased from Baker & Taylor. These materials can be accessed via a link on the library's website. This service is often referred to as "My Library Bookstore." In order to participate in this program, the library must first register and pay for the service with Baker & Taylor. Additional information about this and other services provided by Baker & Taylor is available at the Baker & Taylor website, http://www.btol.com. The BakerTaylorBookstoreURL preference establishes the URL in order to link to the library's Baker & Taylor-backed online bookstore, if such a bookstore has been established. The default for this field is left blank; if no value is entered, the links to My Library Bookstore will remain inactive. If enabling this preference, enter the library's Hostname and Parent Number in the appropriate location within the URL. The "key" value (key=) should be appended to the URL, and https:// should be prepended.

Toto by mělo být vyplněno podobně jako tento vzor: koha.mylibrarybookstore.com/MLB/actions/searchHandler.do?nextPage=bookDetails&parentNum=10923&key=

Tip

Ponechte prázdné, pokud tento odkaz nechcete používat

Důležité

Ujistěte se, že dostanete tuto informaci od Baker & Taylor když si toto předplácíte.

2.1.7.4.3. BakerTaylorUsername & BakerTaylorPassword

Text: Přistupte k Baker and Taylor pomocí uživatelského jména a ___ a hesla ___

Popis:

 • Toto nastavení lze použít pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí obsahové služby Café od Baker & Taylor. Pomocí příslušného pole zadejte uživatelské jméno a heslo knihovny k přístupu k obsahům Café. Také se ujistěte, že BakerTaylorBookstoreURL a BakerTaylorEnabled jsou správně nastavené. Obsahová služba Café je zdroj obohaceného obsahu, jako jsou umělecké obaly, profesionální recenze a shrnutí, které se zobrazí na rozhraní knihovníků (intranetu) i OPACu ve výsledcích vyhledávání.Více informací o této službě naleznete na straánkách Baker & Taylor: http://www.btol.com

Důležité

Ujistěte se, že dostanete tuto informaci od Baker & Taylor když si toto předplácíte.

2.1.7.5. Google

2.1.7.5.1. GoogleJackets

Výchozí: Nepřidávat

Text: ___ obrázky obálek z Google Books k výsledkům vyhledání a na datailních stránkách jednotky na OPACu.

Hodnoty:

 • Přidat

 • Nepřidat

Popis:

 • Toto nastavení řídí zobrazení příslušné obálky z volné databáze Google Books prostřednictvím služby Google Books API. Upozorňujeme, že pokud chcete tuto funkci používat, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

2.1.7.6. HTML5 Media

2.1.7.6.1. HTML5MediaEnabled

Výchozí: vůbec ne

Ttext: Zobrazit záložku a HTML5 Media Player pro soubory katalogizocvané v poli 856 ___

Hodnoty:

 • v OPACu a intranetu

 • v OPACu

 • in the staff client

 • vůbec ne

Popis:

 • Máte-li mediální prvky v poli 856 svého záznamu MARC, tato předvolba může zobrazit tato média v samostatné záložce pomocí HTML5.

2.1.7.6.2. HTML5MediaExtensions

Výchozí: webm|ogg|ogv|oga|vtt

Text: Extenze mediálních souborů ___

Popis:

 • Vložte extenze souborů oddělené svislítkem (|)

2.1.7.7. IDreamLibraries

IDreamBooks.com agreguje knihovní hodnocení od kritiků, aby vám to pomohlo objevit to nejlepší, co každý týden vychází. Tyto převolby vám dodají integrovaný obsah zIDreamBooks.com do vašeho Koha OPACu.

Tip

Toto je nový web a má omezený obsah, takže můžete vidět pouze tyto funkce o nových populárních titulech, až pokud se databáze příliš nezvětší.

2.1.7.7.1. IDreamBooksReadometer

Výchozí: Nepřidávat

Text: ___ ""Readometer", který shrnuje hodnocení dodané od IDreamBooks.com na detailní stránky OPACu.

Hodnoty:

 • Přidat

 • Nepřidat

2.1.7.7.2. IDreamBooksResults

Výchozí: Nepřidávat

Text: ___ hodnocení od IDreamBooks.com na výsledky vyhledávání v OPACu.

Hodnoty:

 • Přidat

 • Nepřidat

2.1.7.7.3. IDreamBooksReviews

Výchozí: Nepřidávat

Text: ___ záložka na detaliní stránce OPACu s hodnocením knih od ktritiků agregovaná od IDreamBooks.com.

Hodnoty:

 • Přidat

 • Nepřidat

2.1.7.8. LibraryThing

LibraryThing pro knihovny je placená služba. Nejprve je nutné kontaktovat přímo LibraryThing a informovat se o cenách a předplatném. Více se dozvíte na http://www.librarything.com/forlibraries . Další pokyny ke konfiguraci naleznete v LibraryThing Wiki: http://www.librarything.com/wiki/index.php/Koha

2.1.7.8.1. LibraryThingForLibrariesEnabled

Výchozí: Nezobrazovat

Text:___ hodnocení, podobné materiály a štítky z Library Thing for Libraries na detailních stránkách OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířené informace o katalogové jednotce jakož i knižní doporučení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, jinými čtenáři napsaná písemná hodnocení a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

Důležité

Je-li tato předvolba nastavena na "zobrazit", budete muset zadat hodnotu do LibraryThingForLibrariesID do systémových nastavení.

2.1.7.8.2. LibraryThingForLibrariesID

Text: Přístup pro službu Library Thing for Libraries s použitím uživatelského ID ___

Popis:

 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Pomocí příslušného pole zadejte ID do LibraryThing pro knihovny, jak je stanoveno v knihovně LibraryThing. Číslo je řada čísel ve tvaru # # # - # # # # # # # # # a lze je nalézt na stránce účtu na LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířených informací o katalogových jednotkách jako jsou knižní doporučení a umělecké zobrazení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, písemné hodnocení jiných čtenářů a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

2.1.7.8.3. LibraryThingForLibrariesTabbedView

Výchozí: v řádce s bibliografickými informacemi

Text: Zobraz obsah z Library Thing for Libraies ___

Hodnoty:

 • v řádce s bibliografickými informacemi

 • v záložce

Popis:

 • This setting is only applicable if the library has a paid subscription to the external LibraryThing for Libraries service. This service can provide patrons with the display of expanded information on catalog items such as book recommendations and cover art. It also can offer advanced features like tagged browsing, patron written reviews, and a virtual library display accessed from the details tab.

2.1.7.8.4. ThingISBN

Výchozí: Neužívat

Text: ___ služba ThingISBN ukázat jiná vydání titulu

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Set to 'Use' to display an "Editions" tab on the item's detail page. Editions are listed, complete with cover art (if you have one of the cover services enabled) and bibliographic information. The feed comes from LibraryThing's ThingISBN web service. This is a free service to non-commercial sites with fewer than 1,000 requests per day.

Důležité

Vyžaduje FRBRizeEditions a/nebo OPACFRBRizeEditionsnastavit do "Zobrazit"

Důležité

Toto je oddělené od Library Thing for Libraries a cena s tím nijak nesouvisí.

2.1.7.9. Místní obrázky obálek

2.1.7.9.1. AllowMultipleCovers

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ více obrázku napojit na každý bibliografický záznam.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit" a pak můžete nahrát více obrázků, které se objeví v záložce Obrázkyv bibliografickém záznamu v OPACu a na intranetu pro knihovníky. Tato předvolba vyžaduje, aby jeden nebo oba LocalCoverImages a OPACLocalCoverImages byly nataveny na "Zobrazit".

2.1.7.9.2. LocalCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ místní obrázky obálek při intranetovém vyhledání a na detailních stránkách.

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

Popis:

 • Nastavení této předvolby na "Zobrazit" vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností v knihovnickém intranetu. V této době se obálka zobrazí pouze na kartě "Obrázky" v tabulce jednotek na detailní obrazovce, a ne vedle názvu v levém horním rohu, nebo ve výsledcích vyhledávání.

2.1.7.9.3. OPACLocalCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ místní obrázky obálek na detailních stránkách výsledků hledání na OPACu.

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

Popis:

 • Nastavení této předvolby na "Zobrazit" vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností výsledků hledání v OPACu.

2.1.7.10. Novelist Select

Novelist Select není bezplatná služba. Obraťte se zástupce EBSCO abyste dostali své přihlašovací údaje a tak mohli vložit tento obsah do OPACu.

Důležité

Služba Novelist Select nezahrnuje obrázky obálek pro výsledky vyhledávání na detailní bibliografické stránce. Můžete si vybrat jinou službu obálek tohoto obsahu nebo můžete uzavřít smlouvu s EBSCO a tak získat přístup k Baker & Taylor Content Cafe za příplatek.

2.1.7.10.1. NovelistSelectEnabled

Výchozí: Nepřidávat

Text: ___ Novelist Select obsah na OPAC.

Hodnoty:

 • Přidat

 • Nepřidat

Důležité

Toto povolení vyžaduje, abyste zadali předvolby do uživatelského profilu a hesla v NovelistSelectProfile & NovelistSelectPassword

Popis:

 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.

2.1.7.10.2. NovelistSelectProfile & NovelistSelectPassword

Text: Připojení k Novelist Select pomocí uživatelského profilu ___ a hesla ___.

Důležité

Tyto informace budou viditelné, pokud někdo zobrazí zdrojový kód na vašem OPACu.

Popis:

 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.

2.1.7.10.3. NovelistSelectView

Výchozí: v záložce OPAC

Text: Zobrazit Novelist Select obsah ___

Popis:

 • Novelist Select poskytuje mnoho obsahů, a proto máte čtyři výběry kde je zobrazit. Výchozí je na záložce v tabulce jednotek (exemplářů).

  Obsah je stejný, pokud se rozhodnete zobrazit nad tabulkou jednotek (exemplářů) nebo pod ní. Pokud je zobrazen v pravém sloupci stránky je to stejný obsah, ale zobrazí trochu jinak, protože je tu omezený prostor.

Hodnoty:

 • nad tabulkou jednotek

 • pod tabulkou jednotek

 • na záložce v OPACu

 • pod roletkou Uložit záznam vpravo

2.1.7.11. OCLC

2.1.7.11.1. XISBN

Výchozí: Neužívat

Text: ___ OCLC xISBN službě zobrazit jiné vydání titulu

Popis:

 • Set to 'Use' to display an "Editions" tab on the item's detail page. Editions are listed, complete with cover art and bibliographic information. The feed comes from OCLC's xISBN web service. The feed limit for non-commercial sites is 1000 requests per day.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Důležité

Vyžaduje FRBRizeEditions a/nebo OPACFRBRizeEditionsnastavit do "Zobrazit"

2.1.7.11.2. OCLCAffiliateID

Text: Použijte OCLC partnerský ID ___ pro přístup ke službě xISBN.

Popis:

 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má od OCLC partnerské ID. To umožňuje vyhledávání ve WorldCat v OPACu přes programové rozhraní XISBN. Zadejte partnerské ID knihovny OCLC do příslušného pole. Vezměte prosím na vědomí, že použití těchto údajů je nezbytné, pouze pokud všechna FRBRizeEditions a / nebo OPACFRBRizeEditions a XISBN nastavení jsou povoleny. Více informací o této službě naleznete na webových stránkách OCLC: http://www.worldcat.org/affiliate/default.jsp.

Důležité

Pokud jste se nezaregistrovali s ID pro OCLC, jste omezeni na 1000 dotazů denně. Dostupné z: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp

2.1.7.11.3. XISBNDailyLimit

Výchozí: 999

Text: Užívat jen xISBN službu ___ krát denně

Důležité

Pokud jste se nezaregistrovali s ID pro OCLC, jste omezeni na 1000 dotazů denně. Dostupné z: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp

2.1.7.12. Open Library

2.1.7.12.1. OpenLibraryCovers

Výchozí: Nepřidávat

Text: ___ obrázky obálek z Open Library ve výsledcích vyhledání a v detailních stránkách jednotek na OPACu.

Hodnoty:

 • Přidat

 • Nepřidat

Popis:

 • Toto nastavení určuje zobrazení příslušných obálek z databáze Open Library prostřednictvím Open Library API. Upozorňujeme, že pro použití této funkce, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

2.1.7.13. Overdrive

OverDrive is an pay service. You must first contact OverDrive directly for pricing and subscription information. Enabling this service will integrate Overdrive results in to your OPAC searches. You will have to apply for these 3 pieces of information through an application as an API developer. Overdrive API applications are evaluated once a week so you may not be able to use this feature immediately after signing up. To learn more please contact your OverDrive representative.

2.1.7.13.1. OverDriveClientKey and OverDriveClientSecret

Asks: Include OverDrive availability information with the client key __ and client secret ___

Popis:

 • OverDrive customers can get this information by visiting the OverDrive Developer Portal and following the instructions found there to apply as an API developer. Once this data and the OverDriveLibraryID are populated you will see OverDrive results on your OPAC searches.

2.1.7.13.2. OverDriveLibraryID

Asks: Show items from the OverDrive catalog of library # ___

Popis:

2.1.7.14. Plugins

2.1.7.14.1. UseKohaPlugins

Výchozí: Neumožnit

Text: ___ možnost použít Koha Plugins.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Poznámka

Plugin systém musí být povolen v konfiguračním souboru Koha aby byl plně funkční. Více se dozvíte v kapitole Plugins

2.1.7.15. Syndetics

Syndetics je placená služba. Nejprve je nutné kontaktovat přímo Syndetics o ceně pro informace o předplatném.

2.1.7.15.1. SyndeticsEnabled

Výchozí: Neužívat

Text: ___ obsah ze Syndetics.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Pokud je tato možnost povolena, mohou být použity jakékoliv služby Syndetics.

Důležité

Vyžaduje zadání SyndeticsClientCode , dříve než je tento obsah se zobrazí.

2.1.7.15.2. SyndeticsClientCode

Text: Použij klientský kód ___ k přístupu do Syndetics.

Popis:

 • Jakmile se knihovna zaregistruje na služby Syndetics, Syndetics poskytne knihovně přístupový kód. (Přejděte na domovskou stránku Syndetics na http://www.bowker.com/syndetics/ pro více informací.) Toto je kód kterou je nutné zadat pro přístup k Syndetics předplaceným službám. Syndetics je placená služba s předplatným. Tato hodnota musí být zadána před SyndeticsEditions než může být povolen. Pokud je kód ztracen, poškozen nebo zapomenut, můžete nový získat na http://www.bowker.com/syndetics/ .

Důležité

Budete muset získat Váš klientský kód přímo z Syndetics.

2.1.7.15.3. SyndeticsCoverImages & SyndeticsCoverImageSize

SyndeticsCoverImages Výchozí: Nezobrazovat

SyndeticsCoverImageSize Výchozí: střední

Text: ___ obrázky obálek ze Syndetics ve výsledcích vyhledávání a na detailních stránkách jednotek v OPAC ve ___ velikosti.

Popis:

 • Pokud je povoleno, SyndeticsCoverImages umožňuje knihovnám zobrazení Syndetics sbírku plnobarevné obrázky obálek knih, videa, DVD a CD na jejich OPACu. U každé knihy nebo položky, které se objeví v uživatelském hledání, obraz obálky bude zobrazen. Protože tyto obrázky obálek se dodávají ve třech velikostech, musí být optimální velikost zvolena pomocí předvolby SyndeticsCoverImageSize pakliže SyndeticsCoverImages je povolena. Obrázky obálek Syndetics se dodávají ve dvou velikostech: střední velikosti (187 x 187 pixelů) a velké (400 x 400 pixelů). Syndetics je placená služba SyndeticsClientCode musí být zadána předvolba SyndeticsEnabled a musí být aktivována předem, než tato služba může být použita. Jiné obálkové předvolby by měla být zakázány, aby se zabránilo rušení.

SyndeticsCoverImages Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

SyndeticsCoverImageSize Hodnoty:

 • střední

 • velký

2.1.7.15.4. SyndeticsAuthorNotes

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ poznámky o autorovi titulu ze Syndeticu na detailní stránce na OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Pokud je tato možnost nastavena na "Zobrazit", Syndetics poskytuje poznámky a krátké autorské biografie pro více než 300 tisíc autorů, a to jak pro beletrie i literaturu faktu. Pokud je tato možnost povolena, knihovna může zobrazovat autorskou poznámku ze Syndetics na OPACu. Podle Syndetics Solutions webových stránkek ( http://www.bowker.com/syndetics/ ), poznámky o autorovi obsahují seznamy přispěvatelů pro víceautorské texty a kompilace. SyndeticsClientCode musí být zadáno a SyndeticsEnabled volba musí být aktivována dříve, než tato služba bude moci být použita.

2.1.7.15.5. SyndeticsAwards

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ informace ze Syndetics o cenách a uznáních, které titul získal na detailních stránkách jednotky na OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Pokud je tato možnost nastavena na "Zobrazit", Syndetics poskytuje svým klientům seznam ocenění, které každý titul získal. Když je tato služba povolena, knihovna může zobrazit ocenění za každou knihu na svých internetových stránkách. U každé knihy nebo položky, která se nalezne v uživatelském vyhledávání, zobrazí se seznam cen pro tohoto titulu. Jestliže uživatel klikne na získané ocenění, informace o ocenění je předložena spolu se seznamem dalších titulů, které získaly tuto cenu. Pokud uživatel klikne na jakýkoliv název v seznamu, uvidí informace o exemplářích tomto titulu ve svém regionu. Tato možnost je placená služba. SyndeticsClientCode musí být zadáno a předvolba SyndeticsEnabled musí být aktivována před touto službou, než může být použita.

2.1.7.15.6. SyndeticsEditions

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ informace o jiných vydáních titulu ze Syndetics na detailní stránce jednotky na OPACu

Popis:

 • Pokud je povolena tato volba zobrazí se informace o dalších vydáních titulu z Syndetics na detaní stránce jednotky na OPACu. Syndetics je placená služba. SyndeticsClientCode musí být zadáno a SyndeticsEnabled volba musí být aktivována před touto službou, než může být použita.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Důležité

Potřebuje OPACFRBRizeEditionsnastavit na "Zobrazit"

2.1.7.15.7. SyndeticsExcerpt

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ excerpta z titulu od Syndetics na detailní stránce jednotky na OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje, aby Syndetics zobrazil excerpta, z vybraných nakladatelství. K dispozici jsou výňatky z prominentně recenzovaných titulů, a to jak beletrie a non-fiction. Výňatky zahrnují básně, eseje, recepty, předmluvy. Automatické vazby poskytované pomocí ISBN s místními záznamy MARC jsou potřeba pro propojení Syndetics, zajištěné vysokorychlostními servery na internetu ke knihovnímu OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ )

2.1.7.15.8. SyndeticsReviews

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ hodnocení titulů ze Syndeticu na detailních stránkách jednotek na OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Syndetics Reviews je shromáždění knižních recenzí dostupných z různých časopisů a seriálů. Strana zobrazuje barevné obrázky obálek recenzovaných knih, současně se jmény časopisů poskytujících recenze. Kliknutím na ikonu se otevře okno zobrazjící název knihy, jméno autora, ikonka obálky a názory kritiků na knihu. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).

2.1.7.15.9. SyndeticsSeries

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ informace o jiných knihách v serii (edici) titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Každý beletristický titul v edici (serii, řadě) je spojen s kompletním záznamem edice. Záznam zobrazuje každý titul v pořadí čtenosti a také zobrazuje podle obkednávek, pokud se liší. Jsou také zobrazeny alternativní řady titulů. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ )

2.1.7.15.10. SyndeticsSummary

Výchozí: Nezobrazovat

text: ___ anotace titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Poskytuje více než 5.6 miliónů shrnutí a poznámky získané z knižních přebalů, editovaných vydavatelských kopií, nebo samostatně napsaných anotace z Book News, Inc. Pokrývá beletrii i odbornou literaturu, tato možnost poskytuje anotace na jak komerčních, tak i vědeckých titulů. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).

2.1.7.15.11. SyndeticsTOC

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ tabulka obsahu titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje zaměstnancům a čtenářům si projít obsahy z nejrůznějších publikací z populárních knih až po sborníky z konferencí. Přístup ke konkrátním informacím je hlavním cílem pro tuto volbu, což umožňuje čtenářům najít žádanou část knihy. Zvláštní nastavení se používá k získání obsahu nových publikací pro každý rok. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Pro více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).

2.1.7.16. Štítkování

2.1.7.16.1. TagsEnabled

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům a knihovnílům umisťovat štítky na jednotky.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Nastavte na "Povolit" pro umožnění štítkování. Štítek (Tag) jsou metadata, slova přidaná k identifikaci titulu. Štítky umožňují čtenářům klasifikovat materiály podle své volby. TagsEnabled je hlavní parametr, který umožňuje tuto štítkování (značkování). TagsEnable musí být nastaven na "Povolit", aby bylo možné využívat další štítkovací funkce.

2.1.7.16.2. TagsModeration

Výchozí: Nepožadovat

Text: ___ že štítky umístěné od čtenářů, jsou zkontrolovány knihovníkem, než budou zobrazeny.

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • Při nastavení na "Vyžadovat," všechny štítky musí být nejprve schváleny moderátorem. Pouze schválené tagy budou viditelné čtenářům. Při nastavení na "Nevyžadují" štítky obejdou moderátora a budou okamžitě viditelné. Pokud je nastveno "požadovat" , knohvník by měl schválit štítek v knihvonickém rozhraní (intranetu). Moderátorem má možnost schválit nebo zamítnout každý čekající návrh štítku.

Pokud je požadována moderace (schválení), všechny štítky projdou procesem schválení, dříve než budou publikovány.

2.1.7.16.3. TagsShowOnList

Výchozí: 6

Text: Zobrazit ___ štítků ve výsledcích hledání na OPACu.

Tip

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.

2.1.7.16.4. TagsInputOnList

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům vkládat štítky do výsledků hledání na OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.7.16.5. TagsShowOnDetail

Výchozí: 10

Text: Zobrazit ___ štítků na detailní stránce výsledků vyhledávání na OPACu.

Tip

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.

2.1.7.16.6. TagsInputOnDetail

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům vkládat štítky na detailních stránkách na OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.7.16.7. TagsExternalDictionary

Text: Povolit štítky nalezené ve spustitelném slovníku ispell ___ na serveru, aby byly schváleny bez moderování.

Popis:

 • Slovník obsahuje seznam přijatých a zamítnutých štítků. Seznam přijatých štítků obsahuje všechny štítky, které byly předběžně povolené. Seznam odmítnutých značek, jsou značky které nejsou povoleny. Tato předvolba určuje jen používání "uznávaného" slovníku. Ispell je open source slovník, který může být použit jako seznam schválených výrazů. Vzhledem k tomu, slovník umožňuje přesně vypsant i obscénosti, mohou knihovny požadovat změny ve slovníku ispell, jesliže -li je nastavena možnost používání ispell. Více informací o programu ispell http://www.gnu.org/software/ispell/ispell.html. Zadejte cestu na vašem serveru na lokální spustitelný ispell, nastavením $Lingua::ispell::path.

2.1.8. I18N/L10N

These preferences control your Internationalization and Localization settings.

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > I18N/L10N

2.1.8.1. abeceda

Výchozí: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Text: Použít abecedu ___ pro písmena prohlížecích seznamů. Toto by měl být seznam mezerou oddělených velkých písmen.

Popis:

 • Tato předvolba dovoluje definovat svoji vlastní abecedu pro prohlížení čtenářů v Koha.

2.1.8.2. CalendarFirstDayOfWeek

Výchozí: Neděle

Text: Použít ___ jako první den v týdnu v kalendáři.

Hodnoty:

 • Pondělí

 • Neděli

Popis:

 • Pomocí této předvolby můžete řídit, který den se zobrazuje jako první den týdne v roletce kalendáře v celé Koha v nástroji Kalendář. Změníte-li toto nastavení a nevidíte-li žádnou změnu ve svém prohlížeči, znovunačíst stránku a tím vynulovat cache paměť, protože se to udělá změnou Javascriptu na těchto stránkách.

2.1.8.3. dateformat

Výchozí: mm/dd/rrrr

Text: Formát datumu jako ___

Hodnoty:

 • dd/mm/rrrr

 • mm/dd/rrrr

 • rrrr/mm/dd

Popis:

 • Tato předvolba určuje, jak je zobrazeno datum. Možnosti jsou: způsob Spojené státy , dd/mm/rrrr (04/24/2010), metrické metody, dd/mm/rrrr (24/04/2010) nebo ISO, což je mezinárodní normalizační organizace, YYYY/MM/DD (2010/04/24). Mezinárodní standard ISO by v první řadě využíván v knihovnách ve více zemích, které se mohou používat různé formáty dat, aby měly jednotný typ zobrazení, nebo pokud knihovna bude v regionu, který nepoužívá způsob Spojených států nebo metrický způsob. Více informací o formátu datumu ISO lze nalézt na http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm .

2.1.8.4. jazyk

Výchozí: angličtina

Text: Umožnit následující jazyky na rozhraní knihovníka (intranetu)

Hodnoty:

 • angličtina

Chcete-li nainstalovat další jazyky, je třeba spustit program misc/translation/install-code.pl. Chcete-li například nainstalovat francouzštinu, spustěte následující příkaz install-code.pl fr-FR , a tím vytvořit šablony, které jakmile existují a jsou na správném místě, pak se zobrazí jako volby v této předvolbě.

2.1.8.5. opaclanguages

Výchozí: angličtina

Text: Povolit následující jazyky na OPACu

Hodnoty:

 • angličtina

Chcete-li nainstalovat další jazyky, je třeba spustit program misc/translation/install-code.pl. Chcete-li například nainstalovat francouzštinu, spustěte následující příkaz install-code.pl fr-FR , a tím vytvořit šablony, které jakmile existují a jsou na správném místě, pak se zobrazí jako volby v této předvolbě.

2.1.8.6. opaclanguagesdisplay

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ čtenářům výběr jazyka na OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.8.7. TimeFormat

Výchozí: 24 hodinový formát

Text: Časový formát v ___

Hodnoty:

 • 12-ti hodinový formát (např. 02:18PM)

 • 24 hodinový formát (např. 14:18)

2.1.9. Lokální užití

These preferences are defined locally.

Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Lokální užití

Tip

Někdy se předvolby, které jsou buď nové nebo zastaralé objeví na této kartě. Pokud jste nepřidali žádné předvolby na této kartě, pak je nejlepší ignorovat předvolby zde uvedené.

2.1.10. Logy

Logy sledují transakce v systému. Můžete se rozhodnout, které akce se chcete a které nechcete logovat použitím této předvolby.

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Logy

2.1.10.1. AuthoritiesLog

Výchozí: Nelogovat

Text: ___ změny do autoritních záznamů.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

2.1.10.2. BorrowersLog

Výchozí: Logovat

Text: ___ změny v záznamu čtenáře.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

2.1.10.3. CataloguingLog

Výchozí: Nelogovat

Text: ___ jakékoliv změny v bibliografickém záznamu nebo záznamu jednotky (exempláře).

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

Důležité

Vzhledem k tomu, že se to děje vždy, když kniha katalogizována, upravována, nebo půjčována či vracená, může toto být velmi náročná na zdroje - může zpomalit váš systém.

2.1.10.4. FinesLog

Výchozí: Logovat

Text: ___ když jsou účtovány pokuty nebo automaticky promíjeny.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

2.1.10.5. IssueLog

Výchozí: Logovat

Text: ___ když je jednotka (knioha) půjčována.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

2.1.10.6. LetterLog

Výchozí: Logovat

Text: ___ když je automaticky poslána reklamace.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

Tip

Tento log sleduje všechna oznámení odeslaná čtenáři, včetně upomínek.

2.1.10.7. ReturnLog

Výchozí: Logovat

Text: ___ když jsou jednotky (knihy) vraceny.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

2.1.10.8. SubscriptionLog

Výchozí: Logovat

Text: ___ když jsou přidávány, mazány nebo měněny seriály.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

2.1.11. OPAC

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > OPAC

2.1.11.1. Vzhled

Tyto předvolby určují jak vypadají věci na OPACu.

2.1.11.1.1. AuthorisedValueImages

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ obrázky pro autorizované hodnoty (jako statusy "ztracený", lokace) ve výsledcích vyhledávání a v detailních stránkách na OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Cesta: Více > Administrace > Autorizované hodnoty

2.1.11.1.2. BiblioDefaultView

Výchozí: v prosté formě

Text: Výchozí hodnota, zobrazit bibliografické záznamy ___

Hodnoty:

 • jako jsou specifikované v ISBD šabloně.

  • Viz ISBD nastavení pro další informace

 • v jednoduché formě.

 • v jejich MARC formátu.

Popis:

 • Tato předvolba určuje úroveň bibliografických podrobností, které čtenářuvidí na stránce detailu OPAC. Jednoduchý formulář zobrazí grafické rozhraní; MARC formát MARC21 zobrazí katalogizační pohled, ISBD zobrazí ISBD (Mezinárodní standardní bibliografický popis, AACR2) pohled.

2.1.11.1.3. COinSinOPACResults

Výchozí: Zahrnout

Text: ___ COinS / OpenURL / Z39.88 ve výsledcích hledání OPACu.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

  • Pokud se rozhodnete nezahrnout COinS do výsledů vyhledávání, bude stále uložen v jednotlivých bibliografických záznamech.

 • Zahrnout

  • Povolením této funkce se zpomalí doby odezvy vyhledávání na OPACu.

Popis:

 • COinS je zkratka pro ContextObjects v Span (vyznačení oblasti).COinS je metoda vložit bibliografická metadata do HTML kódu webových stránek. To umožňuje bibliografickému software publikovat strojově čitelné bibliografické záznamy klientem referenčního software (například Zotera) a načítat bibliografická metadata. Metadata lze také poslat na OpenURL resolver. To umožňuje například vyhledávání kopii knihy v určité knihovně.

2.1.11.1.4. DisplayOPACiconsXSLT

Výchozí: Nezobrazovat

Text: Na stránkách zobrazených pomocí XSLT stylesheets v OPACu, ___ ikony pro typy dokumentů a autorizované hodnoty

Důležité

OPACXSLTResultsDisplay a /nebo OPACXSLTDetailsDisplay musí být nastaven na použítí XSLT stylesheetu pro toto zborazení (výchozí nebo uživatelské)

.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Tip

Viz XSLT Icon Guidepro více informací o těchto ikonách.

2.1.11.1.5. hidelostitems

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ ztracené jednotky (knihy) na detailních stránkách vyhledání

Popis:

 • Items that are marked lost by the library can either be shown or not shown on the OPAC. By setting the value to "Don't show," the lost item is not shown on the OPAC. By setting the value "Show," the lost item is shown on the OPAC for patrons to view with a status of 'lost.'

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

2.1.11.1.6. HighlightOwnItemsOnOPAC & HighlightOwnItemsOnOPACWhich

HighlightOwnItemsOnOPAC Výchozí: Nezvýraznit

HighlightOwnItemsOnOPACWhich Výchozí: čtenářova domovská knihovna

Text: ___ výsledky z ___ posunem výsledků dopředu a zvětšením rozměru nebo zvýrazněním řádků těchto výsledků.

HighlightOwnItemsOnOPAC Hodnoty:

 • Nezvýrazňovat

 • Zvýrazňovat

HighlightOwnItemsOnOPACWhich Hodnoty:

 • OPAC's založený na the URL pobočky

  • Knihovna je vybrána v závislosti na proměnné prostředí Apache BRANCHCODE. Například, by toto mohlo být přidáno do sekce OPAC z koha-httpd.conf: SetEnv BRANCHCODE "CPL"

 • čtenářova domovská knohovna

  • Zvýrazněné tituly budou ty ze stejné knihovny jako je čtenář knihovny. Pokud není nikdo přihlášen do OPACu, se žádné tituly se nezvýrazní.

Důležité

Tato předvolba má vliv pouze stránky, které nejsou neužívají stylů XSLT. XSLT styly jsou definovány v předvolbách OPACXSLTResultsDisplay a OPACXSLTDetailsDisplay .

2.1.11.1.7. LibraryName

Text: Zobraz ___ jako jméno knihovny na OPACu.

Tip

Tato hodnota se objeví v titulní liště prohlížeče

Tip

Editujte ' opacheader "pokud byste chtěli přidat název knihovny nad vyhledávací pole na OPACu

2.1.11.1.8. OpacAddMastheadLibraryPulldown

Výchozí: Nepřidávat

Text: ___ rozbalovací roletka pro výběr knihovny v tiráži OPACu.

Hodnoty:

 • Přidat

 • Nepřidávat

2.1.11.1.9. OPACBaseURL

Text: OPAC je umístěn na http:// ___

Popis:

 • This preference is looking for the URL of your public catalog (OPAC) without the http:// in front of it (enter www.mycatalog.com instead of http://www.mycatalog.com). Once it is filled in Koha will use it to generate permanent links in your RSS feeds, for your social network share buttons and in your staff client when generating links to bib records in the OPAC.

Důležité

Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: www.google.com not www.google.com/)

Důležité

Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu aby RSS, unAPI a vyhledávací pluginy fungovaly.

Důležité

Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu, aby se ukázal odkaz "Zobrazit OPAC"'z bibliografických záznamů v knihovnickém intranetu:

2.1.11.1.10. opaccolorstylesheet

Text: Vložte přídavné CSS stysheety ___ k překonání určitých nastavení ve výchozím CSS.

Popis:

 • Předvolby mohou hledat stylesheety v adresáři vašeho jazyka OPACu, například: /koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css. Pokud nahrajete vlastní soubor, například opac-mystyles.css do tohoto adresáře, můžete specifikovat zadáním opac-mystyles.css v opaccolorstylesheet systémové předvolby podle vašich preferencí. To přidá vaše styly jako propojený vedle výchozích souborů CSS v OPACu. Tato metoda je vhodnější, protože přidané styly jsou ukládány do mezipaměti prohlížeče uživatele, což znamená, po opakovaných návštěvách na vašich stránkách, prohlížeč uživatele nebude muset znovu styly stáhnout, místo toho použije kopii v mezipaměti prohlížeče.

 • Pokud byste ale raději, můžete nahrát CSS na jiný server a zadejte úplnou adresu URL ukazující na jeho umístění a nezapomeňte začít URL s prefixem http://

Tip

Ponechte toto pole prázdné, pokud toto nechcete použít

Poznámka

Tento soubor přidá propojený CSS, ale nenahradí existující výchozí CSS.

Důležité

If using the CCSR theme, this preference must be set to color.css and any user generated CSS must be appended to the default color.css file.

2.1.11.1.11. opaccredits

Text: Zahrňte následující HTML do patičky všech stránek na OPACu:

Tip

Klikněte na odkaz "Kliknout pro editaci" ; abyste vložili HTML kód na konec každé stránky v OPACu

Popis:

 • Toto nastavení je u kreditech, které se objeví v dolní části vašich stránek OPAC. Kredity tradičně zahrnují informace o autorských právech, datum poslední aktualizace, hypertextové odkazy nebo jiné informace zastoupené ve formátu HTML. Toto je statická informace a veškeré aktualizace je třeba zadat ručně.

Více v sekci OPAC Editable Regions.

2.1.11.1.12. OPACDisplay856uAsImage

Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků

Text: Zobrazit URI v poli 856u jako obrázek na: ___

Hodnoty:

 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách

  • Důležité

   Zatím neimplementováno

 • Jen na detailní stránce

 • Ani detaily nebo stránky výsledků

 • Jen stránky výsledků

  • Důležité

   Zatím není implementováno.

Popis:

 • Nadto, že byla tato předvolba nastavena, musí být odpovídající XSLT volba zapnuta. Také musí mít odpovídající pole 856q platný obrázkovou MIME příponu (např. "jpg") nebo MIME typ obrázku (tj. počínaje "image/"), nebo obecný indikátor "img" vložený do pole. Pokud jsou splněny všechny tyto požadavky, bude obrazový soubor, zobrazen místo standardního textu odkazu. Kliknutím na obrázek se to otevře stejně jako kliknutím na text odkazu. Když kliknete na obrázek, mel by se měl otevřít do plné velikosti, v aktuálním okně nebo v novém okně v závislosti na hodnotě v systémové předvolby OPACURLOpenInNewWindow .

2.1.11.1.13. OpacExportOptions

Výchozí: bibtex|dc|marcxml|marc8|utf8|marcstd|mods|ris

Text: Seznam exportních možností, které by měly být dostupné z detailních stránek oddělených svislítkem |: ___

Popis:

 • V OPACu na pravé straně každého bibliografického záznamu je menu, které umožňuje ukládání záznamu v různých formátech. Tento patch vám umožní definovat, jaké možnosti jsou v rozbalovacím menu. Dostupné volby jsou: BibTeX (bibtex), Dublin Core (DC), MARCXML (MARCXML), MARC-8 kódování MARC (marc8), Unicode/UTF-8 zakódovány MARC (utf8), Unicode/UTF-8 zakódovaný MARC bez lokálních polí a podpolí - 9xx, x9x, xx9- , MODS (mods) a RIS (ris).

2.1.11.1.14. OpacFavicon

Text: Použij obrázek na ___ pro OPAC favicon (oblíbené ikonky).

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Tip

Proměňte své logo do favicon pomocí Favicon Generator .

Popis:

 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé "K" v logu Koha.

2.1.11.1.15. opacheader

Text: Vložte následující HTML do hlavičky všech stránek v OPACu

Tip

Tato hodnota se objeví nad hlavním obsahem vaší stránky

Tip

Editujte LibraryName, pokud chcete upravit obsah tagu Název

Více v sekci OPAC Editable Regions.

2.1.11.1.16. OpacHighlightedWords

Výchozí: Nezvýraznit

Text: ___ slova které čtenář vyhledával ve svých výsledcích.

Hodnoty:

 • Nezvýrazňovat

 • Zvýraznit

2.1.11.1.17. OpacKohaUrl

Výchozí: Nezobrazovat

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Pokud je nastavena tato předvolba na "Zobrazit", zobrazí se text v pravém dolním rohu zápatí OPACu "Powered by Koha" a propojení na oficiální stránky Koha.

2.1.11.1.18. opaclayoutstylesheet

Výchozí: opac.css

Text: Používat CSS stylesheet /css/ ___ na všech stránkách OPACu, namísto výchozího

Popis:

 • This setting's function is to point to the *.css file used to define the OPAC layout. A *.css file is a cascading stylesheet which is used in conjunction with HTML to set how the HTML page is formatted and will look on the OPAC. There are two stylesheets that come with the system; opac.css and opac2.css. A custom stylesheet may also be used. The stylesheets listed in the opaclayoutstylesheet preference are held on the Koha server.

Tip

Toto pole nevyplňujte pokud ho nechcete využít a nechat namístotoho Kohu použít výchozí soubor

Důležité

Using a custom value in this preference causes Koha to completely ignore the default layout stylesheet.

2.1.11.1.19. OpacMaintenance

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ varování, že OPAC je v údržbě, namísto OPACu samotného.

Poznámka

toto ukazuje stejné varování jako když databáze potřebuje být aktualizována, ale bezpodmínečně.

Popis:

 • This preference allows the system administrator to turn off the OPAC during maintenance and display a message to users. When this preference is switched to "Show" the OPAC is not usable. The text of this message is not editable at this time.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  • Pokud je tato možnost nastavena na zobrazování hlášení o údržbě, schopnost vyhledávat v OPACu je zablokována a zobrazí se zpráva

2.1.11.1.20. OpacMainUserBlock

Výchozí: Vítejte v Koha.....<hr>

Text: Zobrazit následující HTML ve vlastním sloupci na hlavní stránce OPACu

Popis:

 • HTML zadané do tohoto pole se zobrazí ve středu hlavní stránky vašeho OPACu

Více v sekci OPAC Editable Regions.

2.1.11.1.21. OpacMainUserBlockMobile

Text: Zobrazit následující HTML ve vlastním sloupci na hlavní stránce OPACu (mobilní verze)

Popis:

 • Tento obsah se zobrazí pod vyhledávacím pole při prohlížení OPAC na mobilním zařízení tak dlouho, jak theme , který používáte je v mobilní verzi.

Důležité

This preference is only used with the CCSR theme.

2.1.11.1.22. OPACMobileUserCSS

Text: Vložte následující CSS pro mobilní zobrazení na všech stránkách OPACu

Popis:

 • Toto CSS bude použito, když je váš OPAC zobrazen na mobilním zařízení tak dlouho, jak theme , který používáte je v mobilní verzi.

Důležité

This preference is only used with the CCSR theme.

2.1.11.1.23. OPACMySummaryHTML

Text: Vložte sloupec "Odkazy", na kartě "můj souhrn", pokud je uživatel přihlášen do OPACu s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete používat).

Popis:

 • V této předvolbě můžete zadat HTML, který se objeví na na záložce "Vypůjčeno", v sekci "Můje shrnutí" po přihlášení do OPACu. Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {Title}, {ISBN} a {author} budou nahrazeny informacemi ze zobrazeného záznamu. To může být použito pro vstup do "sdílených" odkazů pro sociální sítě nebo vytváření vyhledávání v jiných knihovních katalozích.

Vzorek dat:

<p><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://YOUROPAC.ORG/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber={BIBLIONUMBER}">Share on Facebook</a>
<br />TITLE: {TITLE}
<br />AUTHOR: {AUTHOR}
<br />ISBN: {ISBN}
<br />BIBLIONUMBER: {BIBLIONUMBER}</p>
2.1.11.1.24. OpacNav

Výchozí: Důležité odkazy zde.

Text: Zobraz následující HTML na levé straně sloupce na hlavní stránce a čtenářově účtu na OPACu (obecné navigační odkazy)

Více v sekci OPAC Editable Regions.

2.1.11.1.25. OpacNavBottom

Text: Zobrazit následující HTML na levém sloupci na hlavní stránce a účtu čtenáře na OPAC, po OpacNav a před odkazem na čtenářův účet účet-li k dispozici:

Popis: Když jsou čtenáři přihlášeni ke svým účtům, vidí řadu karet pro přístup k jejich účtům. OpacNav se objeví nad tímto seznamem záložek a OpacNavBottom objeví pod nimi. Pokud nejste na stránkách čtenářských účtů, HTML v OpacNavBottom jen se objeví přímo pod OpacNav .

2.1.11.1.26. OpacNavRight

Text: Zobrazit následující HTML na pravé straně hlavní stránky pod hlavním přihlašovacím formulářem.

Popis: HTML vložené v této předvolbě se objeví na pravé straně OPAC pod přihlašovacím formulářem. Není-li přihlašovací formulář vidět, tento obsah se posune nahoru v pravém sloupci.

2.1.11.1.27. OPACNoResultsFound

Ne výchozí

Text: Zobraz toto HTML, pakliže se nic nenašlo v OPACu.

Toto HTML se zobrazí pod stávající hlášení, že hledání nic nenašlo.

Poznámka

Můžete vsunout zástupná místa {QUERY_KW}, která budou nahrazena hledanými slovy z dotazu.

2.1.11.1.28. OpacPublic

Výchozí: Povolit

Text: ___ Koha OPAC jako veřejný. Privátní OPAC vyžaduje autentikaci, dříve než je možné se k němu přihlásit.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda vás OPAC je dostupný a přístupný kýmkoli nebo pouze členy knihovny. Pokud je nastavena na "Nepovolit", tak pouze členové, kteří jsou přihlášeni do OPAC mohou vyhledávat. Většina knihoven nechá toto nastavení na své výchozí "Povolit", aby jejich OPAC mohly být prohledány kýmkoliv a vyžadují pouze přihlašovací údaje pro přístup k personalizovanému obsahu.

2.1.11.1.29. OPACResultsSidebar

Text: Vložte následující HTML pod fasety (řezy) ve výsledcích vyhledávání v OPACu

Popis:

 • HTML zadaný v této předvolbě se objeví na stránkách výsledků vyhledávání pod seznamem faset na levé straně obrazovky.

2.1.11.1.30. OPACSearchForTitleIn

Výchozí: <li><a href="http://worldcat.org/search?q={TITLE}" target="_blank">Další knihovny (WorldCat)</a></li> <li><a href="http://www.scholar.google.com/scholar?q={TITLE}" target="_blank">Další databáze (Google Scholar)</a></li> <li><a href="http://www.bookfinder.com/search/?author={AUTHOR}&title={TITLE}&st=xl&ac=qr" target="_blank">On-line obchody (Bookfinder.com)</a></li>

Text: Zahrnout pole "Více vyhledávání" na detailních stránkách na OPAC, s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete použít)

Poznámka

Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {CONTROLNUMBER}, {TITLE}, {ISBN},{ISSN} a {author} budou nahrazena informacemi ze zobrazeného záznamu.

2.1.11.1.31. OpacSeparateHoldings & OpacSeparateHoldingsBranch

OpacSeparateHoldings výchozí: Neoddělovat

OpacSeparateHoldingsBranch výchozí: domovská knihovna

Text:___ jednotky zobrazit ve dvou záložkách, kde první záložka obsahuje jednotky (exempláře) které jsou v uživatelově knihovně. Druhá záložka obsahuje všechny ostatní jednotky.

OpacSeparateHoldings hodnoty:

 • Neoddělovat

 • Oddělovat

OpacSeparateHoldingsBranch hodnoty:

 • knihovna vlastnící svazek

 • domovská knihovna

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách (exemplářích) v bibliografických detailech stránky OPAC, rozdělené na více karet. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednoty (exempláře) na jedné kartě.

2.1.11.1.32. OPACShowBarcode

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ čárový kód jednotky (exempláře) na kartě jednotek (exemplářů).

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje určit, zda čtenáři mohou vidět čárové kódy jednotek (exemplářů) v OPACu.

2.1.11.1.33. OPACShowCheckoutName

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ jméno čtenáře který si vypůjčil jednotku (exemplář) na detailních stránkách na OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje, aby všichni čtenáři viděli, kdo má jednotku (exemplář) půjčenu, pokud je vypůjčena. V malých firemních knihovnách (kde je OPAC za firewallem a není veřejně k dispozici), to může být užitečné, takže spolupracovníci se mohou obrátit na současného čtenáře s knihou sami. Ve větších veřejných a akademických knihovnách, nastavení na "Zobrazit" by znamenalo vážné porušení ochrany soukromí.

2.1.11.1.34. OpacShowFiltersPulldownMobile

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ vyhledávací roletkové filtry pro mobilní verzi OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda si zákazníci mohou vybrat typ vyhledávání při prohlížení OPAC na mobilních zařízeních. Pokud je tato možnost nastavena na "Nezobrazovat", pak všechny hledání bude vyhledávání podle klíčového slova. Tato předvolba předpokládá, že používáte téma s mobilní verzí.

2.1.11.1.35. OPACShowHoldQueueDetails

Výchozí: Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)

Text: ___ čtenářům v OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)

 • Show holds

 • Zobrazuj rezervace podle pořadí

 • Zobraz úroveň priority

2.1.11.1.36. OpacShowLibrariesPulldownMobile

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ roletka knihoven na mobilní verzi OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda výběr knihovny pomocí roletky se ukazuje při pohledu na OPAC na mobilním zařízení, pokud odkaz téma , který používáte, má mobilní verzi.

2.1.11.1.37. OpacShowRecentComments

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ odkaz na nedávné komentáře v tiráži OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Pokud jste se rozhodli povolit komentáře v knihovním katalogu nastavením reviewson na "Povolit", můžete zahrnout odkaz na nedávné připomínky k vyhledávacímu poli v horní části vašeho OPACu.

2.1.11.1.38. OPACShowUnusedAuthorities

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ nepoužité autority v prohlížení autorit v OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Když čtenáři hledat v autoritním souboru přes OPAC uvidí všechny autority ve vašem systému, i když je nemáte propojené s bibliografickými záznamy. Tato předvolba umožňuje zjistit, jaké je výchozí chování při vyhledávání autorit prostřednictvím OPACu. Pokud zvolíte "Nezobrazovat" zobrazí se autoritní záznamy, které jsou spojeny s bibliografickými záznamy ve výsledcích vyhledávání. V opačném případě systém zobrazí všechny autoritních záznamy, i když nejsou napojeny na žádné bibliografické záznamy.

2.1.11.1.39. opacsmallimage

Text: Použijte obrázek v ___ v záhlaví OPAC namísto loga Koha. Je-li tento obrázek v jiné velikosti než logo Koha, budete muset přizpůsobit CSS.

Popis:

 • Nastavit předvolbu Opacsmallimage trochu složitější, protože je současně potřeba vyladit některé CSS. Výchozí CSS definuje oblast jen dostatečně velké k zobrazení loga Koha, a pokud se vaše logo neodpovídá logu Koha rozměrům (120 pixelů široký a 38 pixelů vysoký), nezobrazí se správně.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Důležité

This preference is only used in the prog and ccsr themes.

2.1.11.1.40. OpacStarRatings

Výchozí: ne

Text: Zobrazovat hvězdičkové hodnocení ___ na stránkách.

Hodnoty:

 • ne

 • Jen podrobnosti

 • výsledky a detaily

Popis:

 • Hvězdičkové hodnocení je způsob, jak vašim čtenářům zpřístupnit hodnocení, aniž by museli opustit celou recenzi. Čtenáři, kteří nejsou přihlášeni budou moci vidět jen hvězdičky, zatímco již přihlášení čtenáři kliknutím na hvězdičky mohou vložit své vlastní hodnocení. Kliknutím na hvězdičky ve výsledcích vyhledávání, však hodnocení předkládat nebudou.

2.1.11.1.41. opacthemes

Výchozí: prog

Text: Použit ___ témata v OPACu

Hodnoty:

 • bootstrap

  This theme is completely responsive

 • ccsr

  Toto téma přichází s mobilní verzí.

 • prog

  Jedná se o originální Koha 3.x téma a není implementováno v mobilní verzi.

2.1.11.1.42. OPACURLOpenInNewWindow

Výchozí: Ne

Text: Když čtenář klikne na odkaz na jiné webové stránky z vašeho OPACu (jako Amazon nebo OCLC) ___ otevřete se webová stránka v novém okně.

Hodnoty:

 • ano

 • ne

Popis:

 • Tato předvolba určuje, jestli adresy URL v OPACu se otevřou v novém okně, nebo ne. Při kliknutí na odkaz v OPACu čtenář se nemusí starat o navigaci ze svých výsledků vyhledávání.

2.1.11.1.43. OPACUserCSS

Text: Včetně následujících CSS na všech stránkách v OPACu

Popis:

 • OPACUserCSS allows the administrator to enter styles that will overwrite the OPAC's default CSS as defined in 'opaclayoutstylesheet' or 'opacstylesheet'. Styles may be entered for any of the selectors found in the default style sheet. The default stylesheet will likely be found at http://your_koha_address/opac-tmpl/prog/en/css/opac.css. Unlike opaccolorstylesheet and opaclayoutstylesheet this preference will embed the CSS directly on your OPAC pages.

2.1.11.1.44. opacuserjs

Text: Zahrne následující JavaScript na všechny stránky v OPACu

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje správci zadat program v JavaScript nebo jQuery, který bude vložený na všech stránkách v OPACu. Administrátoři mohou používat toto nastavení k přizpůsobení některé z interaktivních sekcích Koha, přizpůsobení textu pro výzvu k přihlášení. Ukázkové JQuery skripty používané knihovnami Koha lze nalézt na wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.

2.1.11.1.45. OPACXSLTDetailsDisplay

Výchozí: výchozí

Text: Zobrazit detaily OPAC pomocí XSLT stylu na ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"

 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku

   • např. /home/koha/src/koha-tmpl/opac/prog/{langcode}/xslt/OpacDetail.xsl

   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

  • např.: http://mykohaopac.org/stylesheet.xsl

Popis:

 • XSLT styly (stylesheety) umožňují přizpůsobení zobrazení detailů na obrazovce při sledování bibliografického záznamu. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout vlastní vzhled pomocí vlastního stylu.

2.1.11.1.46. OPACXSLTResultsDisplay

Výchozí: výchozí

Text: Zobrazit výsledky vyhledávání použitím XSLT stylu v ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"

 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku

   • např. /home/koha/src/koha-tmpl/opac/prog/{langcode}/xslt/OpacDetail.xsl

   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

  • např.: http://mykohaopac.org/stylesheet.xsl

Popis:

 • XSLT styly umožňují přizpůsobení detailů ukazujících se na obrazovce při prohlížení výsledků vyhledávání. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout svůj vlastní styl.

2.1.11.2. Funkce

2.1.11.2.1. numSearchRSSResults

Výchozí: 50

text: Zobrazit ___ výsledky vyhledání v RSS vlákně.

Popis:

 • Ve výchozím nastavení RSS, které je automaticky generováno pro každou stránku s výsledky hledání bude seznam 50-ti položek. To může být někdy mnoho pro některé čtečky RSS ale pro některé lidi naopak málo. Tato předvolba umožňuje nastavit toto číslo a tak zobrazovat optimální počet výsledků pro své čtenáře.

2.1.11.2.2. OpacAuthorities

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenáři hledat v autoritních záznamech.

Popis:

 • This preference displays the link on the OPAC for the authority search. By setting the preference to "Allow" patrons can use this search link of the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  • A link labeled 'Authority search' will appear at the top of your OPAC under the search box

 • Nepovolit

2.1.11.2.3. opacbookbag

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům ukládat si položky dočasně do "košíku" na OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Tato předvoba umožňuje čtenářům dočasně si uložit seznam položek nalezených v katalogu. Použitím košíku, čtenář si může vytisknout nebo poslat e-mailem seznam nalezených položek. Čtenář nemusí být přihlášen. Tento seznam je dočasný a bude smazán na konci relace (když čtenář opustí OPAC).

2.1.11.2.4. OpacBrowser

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ čtenářům procházet věcnými autoritami na OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Důležité

spusťe Plánovač úlohg pro prohlížeč autorit abyste vytvořili prohlížecí seznam

2.1.11.2.5. OpacBrowseResults

Výchozí: povolit

Text: ___ prohlížení a stránkování výsledků vyhledání v detailních stránkách na OPACu.

Hodnoty:

 • zakázat

 • povolit

Popis:

 • Tato předvolba bude řídit možnost vrátit se do svých výsledků a/nebo jimi procházet z detailu stránky v OPACu.

2.1.11.2.6. OpacCloud

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ oblak předmětových témat na OPACu

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Důležité

spusťe Plánovač úlohg pro prohlížeč autorit abyste vytvořili prohlížecí seznam

2.1.11.2.7. OPACFinesTab

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům aby viděli záložku Pokuty na stránce Můj účet v OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.11.2.8. OpacHoldNotes

Default: Do not allow

Asks: ___ users to add a note when placing a hold.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Do not allow

2.1.11.2.9. OpacItemLocation

Výchozí: jen signaturu

Asks: Show ____ for items on the OPAC search results.

Hodnoty:

 • jen signaturu

 • kód sbírky

 • umístění

Popis:

 • Toto nastavení umožňuje uživatelům OPACů si vybrat, aby se ještě zobrazil navíc kód sbírky nebo umístění vedle signatury.

2.1.11.2.10. OpacPasswordChange

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům změnit své vlastní heslo na OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Důležité

Povolením tohoto se přeruší autentikace pomocí LDAP.

2.1.11.2.11. OPACPatronDetails

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům oznamovat do knihovny změny v jejich kontaktních informacích z OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Pokud čtenáři mohou oznámit knihovně změny ve svém účtu, pak zaměstnanci budou muset schválit tato změny prostřednictvím knihovnického rozhraní. Oznámení o žádostech čtenářů se objeví na panelu pod seznamem modulů s jinými čekajícími akcemi.

  Jakmile kliknete na oznámení, bude vám nabídnut s těmi změnami, které čtenář chce na svém účtu a odtud si můžete vybrat, jak postupovat.

  Tip

  Můžete řídit, která pole vidí čtenář, a která může můžete upravit přes OPAC nastavením předvolebPatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryFieldPatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField

2.1.11.2.12. OPACpatronimage

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ obrázek čtenáře na čtenářově informační stránce v OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Pokud je povoleno Obrázky čtenářů odesílání snímků čtenářů prostřednictvím zaměstnanců klienta, pak toto nastavení "Zobrazit" zobrazí obrázek čtenáře, ze souboru co máte pro ně uložené, když si čtenáři prohlížejí své osobní údaje na svém účtu v OPACu.

2.1.11.2.13. OPACPopupAuthorsSearch

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ seznam autorů/předmětů v rozbalovacím menu pro kombinované vyhledávání na detailních stránkách OPACu.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  • Důležité

   Tím se zobrazí pouze vyskakovací okno, pokud nepoužíváte styly XSLT. Zkontrolujte svůj OPACXSLTDetailsDisplay abyste zjistili, jaký styl používáte.

 • Nezobrazovat

  • Autoři a předměty se budou zobrazovat jako vyhledávací odkazy, namísto rozbalovacích menu.

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Zobrazit" a potom klepnete na předmět nebo autora ze stránky s podrobnými informacemi v OPACu, vyskočí další okno. Z tohoto okna budete moci zaškrtnout některý z předmětů nebo uvedených autorů a hledat všechny najednou klepnutím na tlačítko "Hledat" v dolní části okna. Výchozí chování je pro Koha hledání jen zakliknutého autora nebo předmětu.

2.1.11.2.14. OpacTopissue

Výchozí: Nepovolit

Text? ___ čtenářům přístup do seznamu nejčastějších výpůjček na OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

  • Odkaz na "Nejoblíbenější" se objeví v horní části vašeho OPACu

 • Nepovolit

Popis:

 • This preference allows the administrator to choose to show the "Most Popular" link at the top of the OPAC under the search box. The "Most Popular" page shows the top circulated items in the library, as determined by the number of times a title has been circulated. This allows users to see what titles are popular in their community. It is recommended that you leave this preference set to 'Don't allow' until you have been live on Koha for a couple of months, otherwise the data that it shows will not be an accurate portrayal of what's popular in your library.

2.1.11.2.15. opacuserlogin

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům se přihlásit do jejich účtů v OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

  • OPAC bude i nadále vyhledávat, i pokud se čtenáři nemohou přihlásit, toto jen zakáže čtenářovi přístup do jeho prostřednictvím OPACu

2.1.11.2.16. QuoteOfTheDay

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ Zobrazit citát dne na domovské stránce (homepage) Opacu

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • Tato funkce vám umožní zadat řadu citací, které se pak zobrazí na domovské OPAC v náhodném pořadí. Chcete-li přidat / editovat citace, navštivte Editor citátů v nabídce Nástroje.

2.1.11.2.17. RequestOnOpac

Výchozí: Povolit

reviewson

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.11.2.18. reviewson

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům dělat poznámky na položkách v OPACu.

Hodnoty:

 • Povolit

  • Všechny komentáře / recenze čtenářů pořebují moderování, než se objeví v OPACu

  • Předvolba opacuserlogin potřebuje být nastaveno na "Povolit"

 • Nepovolit

Popis:

 • This button allows the patrons to submit comments on books they have read via the OPAC. If this preference is set to "Allow" reviews are first sent to the staff client for staff approval before the review is displayed in the OPAC. The staff member who reviews and approves comments may find the pending comments on the Comments tool. The staff member can then choose to approve or delete the comments.

2.1.11.2.19. ShowReviewer

Výchozí: Plné jméno

Text: Zobrazit ___ čtenáře s komentáři na OPACu.

Hodnoty:

 • Křestní jméno

 • první jméno a poslední iniciály

 • plné jméno

 • příjmení

 • bez názvu

 • uživatelské jméno

Popis:

 • Pokud byste chtěli chránit soukromí vašich čtenářů v OPACu, můžete si vybrat, abyste zakryli jejich jména nebo části jejich jmen na připomínkách, které zanechávají v bibligrafických záznamech v knihovním systému. Předvolba reviewson musí být nastavena na "Povolit" aby toto možnost byla účiná

2.1.11.2.20. ShowReviewerPhoto

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ fotografii hodnotitele vedle připomínek v OPACu.

Hodnoty:

 • Skrýt

 • Zobrazit

  • Předvolba reviewson musí být nastavena na "Povolit" a ShowReviewer musí být nastavena na "Zobrazit" aby tato předvolba byla účinná

Popis:

 • Tento systémová předvolba knihovny umožňuje zobrazit avatary vedle čtenářovy připomínky v OPACu. Tyto avatary jsou staženy z Libravatar , což je open-source zdroj, který umožňuje uživatelům Internetu vybrat si malou ikonu, která se se zobrazí vedle jejich jména na různých webových stránkách. Knihovna nemá žádnou kontrolu nad ikonkami čtenářů, které si vybrali že je budou používat.

2.1.11.2.21. SocialNetworks

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ odkazy na sociální sítě v detailních stránkách OPACu.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • Tato preference umožní sdílené tlačítko na řadu sociálních sítí pod pravým sloupcem stránce detailů záznamů v OPAC.

Důležité

Aby tato sdílená tlačítka po klepnutí fungovala, musíte mít vyplněnou předvolbu OPACBaseURL .

2.1.11.2.22. návrh

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům podávat návrhy na zakoupení nových knih via OPAC.

Hodnoty:

2.1.11.3. Politika

2.1.11.3.1. AllowPurchaseSuggestionBranchChoice

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ čtenářům vybrat si pobočku, když dělají návrhy na zakoupení knih

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Pokud váš knihovní systém umožňuje čtenáři aby nákupní doporučení podával jen na konkrétní pobočce, můžete nastavit tuto předvolbu na "Povolit" a tak přidat možnost výběru pobočky do formuláře nákupního doporučení.

2.1.11.3.2. OpacAllowPublicListCreation

Výchozí: Povolit

Text: ___ uživatelům OPACu vytvářet veřejné seznamy

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Veřejné seznamy jsou viditelné pro každého, kdo navštíví vaše stránky OPACu. Touto předvolbou můžete řídit, zda umožníte čtenářům možnost vytvoření těchto veřejných seznamů. Je-li tato volba nastavena na "Nedovolit" pak jen knihovníci budou mít možnost vytvářet veřejné seznamy.

Důležité

Tato předvolba bude účinná, jestliže máte předvolbu Virtuální regály nastavenou na "Povolit"

2.1.11.3.3. OpacAllowSharingPrivateLists

Důležité

Tato funkce není aktivní, ale zatím bude brzy spuštěna

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ uživatelům OPACu sdílet soukromé seznamy s jinými čtenáři.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Tato funkce přidá možnost čtenářům podělit se o své seznamy s ostatními čtenáři.

2.1.11.3.4. OPACFineNoRenewals

Výchozí: 99999

text: Povol pouze čtenářům prodlužovat si jejich výpůjčky přes OPAC, když mají méně než ___ USD v pokutách.

Tip

Ponechte toto pole prázdné, pokud nechcete povolit

Důležité

Chcete-li povolit prolongaci výpůjček v OPACu, předvolbu opacuserlogin je třeba nastavit na "Povolit"

2.1.11.3.5. OpacHiddenItems

Text: Umožňit definovat vlastní uživatelská pravidla pro skrytí konkrétních položek v OPACu.

Tip

Viz docs/opac/OpacHiddenItems.txt ve vašem instalačním adresáři Koha, pro další informace

Popis:

 • V tomto poli můžete zadat kritéria pro položek, které chcete skrýt z displeje v OPACu. Toto pole může blokovat libovolnou kombinaci polí (z tabulky jednotek -exemplářů v databázi Koha). Například hodnoty:

  itype: [07, 10]
  location: [STAFF, ISO]

  Bude blokovat jednotky typu (itype) s kódem 07 nebo 10, a zrovna tak jednotek (exemplářů), které mají regálové místo STAFF nebo ISO.

  V jednotkách (exemplářích) je items.itype s kódem 07 definován v jako typ jednotky "Služební", items.itype s kódem 10 je "Kopie pro archivaci", Umístění STAFF a ISO jsou v autorizovaných hodnotách pro kategorii = LOC STAFF, to znamená, že je přidělen do služební čítárny a ISO znamená, že je v izolační místnosti.

2.1.11.3.6. OPACItemHolds

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům podat rezervace na konkrétní jednotky (exempláře) OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  • Čtenáři mohou podat rezervaci na konkrétní jednotku (exemplář) a také následující exemplář.

  • opacuserlogin potřebuje být nastaven do stavu "Povolit"

 • Nepovolit

  • Je-li tato předvolba vypnuta, mohou uživatelé dát rezervaci na další dostupné jednotky (exempláře).

2.1.11.3.7. OpacRenewalAllowed

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ čtenáři prolongovat svoje výpůjčky přes OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

  • Zaměstnanci (knihovníci) budou moci prodloužit výpůjčky čtenářů prostřednictvím zaměstnaneckého intranetu

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje abyste si vybrali, zda si čtenáři mohou prolongovat své vypůjčené materiály prostřednictvím své výpůjční historie v OPACu. To umožňuje čtenáři, aby prolongoval své materiály, aniž by musel kontaktovat knihovnu nebo knihy musel vrátit do knihovny.

2.1.11.3.8. OpacRenewalBranch

Výchozí: pobočka, která půjčila jednotku (exemplář)

Text: Použij ___ jako kód pobočky pro uložení do tabulky statistik

Hodnoty:

 • NULL

 • 'OPACRenew'

 • domovská pobočka jednotky (exempláře)

 • domovská pobočka čtenáře

 • pobočka, kde jednotka (exemplář) byl vypůjčen

Popis:

 • Tato hodnota se používá ve statistické tabulce, aby se pomohlo výkaznictví. Statistická tabulka v Koha udržuje přehled o všech výpůjčkách a prolongacích, a tato předvolba určuje, která pobočka je zapsána do tabulky, když čtenář prolonguje svojí výpůjčku přes OPAC.

2.1.11.3.9. OPACViewOthersSuggestions

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ nákupní návrhy od jiných čtenářů na OPACu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

2.1.11.3.10. SearchMyLibraryFirst

Výchozí: Neomezovat

Text: ___ čtenářova vyhledávání v knihovně, ve které je registrován.

Hodnoty:

 • Neomezuj

  • Vyhledávání na OPACu poskytne výsledky ze všech poboček

  • Pokud jste jednopobočková knihovna, zvolte "Neomezovat"

 • Omezit

  • Čtenáři budou moci vyhledat v ostatních knihovnách prostřednictvím naší stránky pokročilého vyhledávání - ale budou omezeni na vyhledávání z jejich knihovny pouze na základní vyhledávací pole

  • opacuserlogin potřebuje být nastaven do stavu "Povolit"

2.1.11.3.11. singleBranchMode

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ čtenářům vybrat jejich pobočku na OPACu

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • This preference is for libraries that have branches but do not want to share their items among other branches within their system. If the preference is set to "Don't allow" then holdings will be shown for all branches within a system. On the "Home" screen of the OPAC users have the choice of narrowing down results by item location. Setting this preference to "Allow" will display only one branch's holdings.

2.1.11.4. Soukromí

2.1.11.4.1. AnonSuggestions

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ ctenářům, kteří nejsou přihlášení, podávat návrhy na nákupy.

Důležité

Jestliže je nastaveno na "Povolit", návrhy jsou napojeny na AnonymousPatron

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.11.4.2. AnonymousPatron

Výchozí: 0

Text: Použít číslo čtenáře ___ jako Anonymního čtenáře (pro anonymní návrhy a historii čtenosti jednotek-exemplářů)

Tip

Před nastavením této předvolby vytvořit nového čtenáře , který bude použit pro všechny anonymní návrhy a / nebo čtení historie jednotek (exemplářů). Tento čtenář může být jakéhokoliv typu a měl by být pojmenován tak, aby bylo jasné, pro vás, že je anonymní (např. Anonymní čtenář).

2.1.11.4.3. EnableOpacSearchHistory

Výchozí: Ponechat

Text: ___ čtenářům hledací historii na OPACu.

Hodnoty:

 • Neudržovat

 • Uchovat

2.1.11.4.4. OPACPrivacy

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ čtenářům vybrat jejich vlastní privátní nastavení pro jejich čtenářskou historii.

Důležité

To vyžaduje opacreadinghistory nastavit na "Povolit" a AnonymousPatron nastavit na číslo vašeho anonymního čtenáře borrowernumber.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.11.4.5. opacreadinghistory

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům vidět které knihy měli vypůjčené v minulosti.

Důležité

Použití této předvolby umožní, že čtenáři mohou vidět jejich čtenářskou historii v OPACu pokud máte na nastaveno OPACPrivacy nastavenou na "Povolit".

Důležité

Tato data jsou uložena v systému bez ohledu na vašem výběru, pokud vaši čtenáři zvolili, aby jejich historie čtení nebyla zachována.

2.1.11.4.6. TrackClicks

Výchozí: Nesledovat

Text: ___ odkazy na které čtenář kliká.

Hodnoty:

 • Nesledovat

 • Sledovat

 • Sledovat anonymně

Popis:

 • Při nastavení této předvolby na jedné ze sledovacích možností, které umožní Koha sledovat každé kliknutí na odkaz v Koha. Tyto údaje budou uloženy do databázové tabulky, takže můžete spustit výkaz o těchto údajích. Pokud zvolíte "Sledovat kliknutí" pak Koha zaznamenává jak kliknutí na odkaz přihlášeného uživatele, který klikne na odkaz. Pokud zvolíte "Sledovat anonymně" pak borrowernumber (číslo čtenáře) nebude zaznamenáno v databázi, ale zbytek dat bude zaznamenán.

  Tip

  Nezapomeňte aktualizovat své místní zásady ochrany osobních údajů a odkaz na ně z OPACu abyste informovali své uživatele, že sledujete jejich informace.

2.1.11.5. Samobslužná registrace

2.1.11.5.1. PatronSelfRegistration

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ knihovním čtenářům registraci účtu via OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Nastavení této předvolby na "Povolit" poskytne odkaz na OPACu abyste mohli zaregistrovat nový účet. Použitím jiné systémovém preference Self Registrace můžete určit, jak bude tato možnost bude fungovat.

Důležité

Čtenáři registrující se přes OPAC nebudou muset být schváleni knihovníkem. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste si nastavili prozatímní odkaz Čtenářské kategorie bez výpůjční práva. Čtenáři registrováni touto cestou budou muset přijít do knihovny a nechat ověřit svou identitu před přidělením výpůjčních práv v knihovně. Jakmile čtenář potvrdí svojí identitu před pracovníkem knihovny, může změnit kategorii na čtenáře s oprávněním výpůjček a podávání rezervací a objednávek.

2.1.11.5.2. PatronSelfRegistrationAdditionalInstructions

Text: Zobrazit následující dodatečné pokyny pro čtenáře, kdo se samoregistrují (předregistrují) pomocí OPACu (HTML povoleno):

Popis:

 • Tato předvolba bere HTML,které chcete nechat zobrazit na stránce čtenáře, po jeho úspěšné registraci.

2.1.11.5.3. PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField

Výchozí: příjmení|křestní jméno

Text: Následující sloupce v databázi musejí být vyplněny ve formuláři pro registraci čtenáře: ___

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje definovat, která pole čtenář musí vyplnit na svém vlastním registračním formuláři při předregistraci. Pokud některé z požadovaných polí je prázdné Koha nedovolí čtenáři, aby se zaregistroval.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Tip

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.

Tip

Pokud se chcete požadovat, aby čtenáři ověřovali své účty prostřednictvím e-mailu s PatronSelfRegistrationVerifyByEmail předvolba email bude automaticky označena jako povinná.

2.1.11.5.4. PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField

Text: Následující sloupce databáze se nezobrazí na vstupní obrazovce čtenáře: ___

Popis:

 • Pomocí této předvolby můžete skrýt pole ze čtenářovy registrace a aktualizovat formulář v OPACu.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Tip

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.

2.1.11.5.5. PatronSelfRegistrationDefaultCategory

Text: Použít kód čtenářovy kategorie ___ jako výchozí čtenářskou kategorii pro čtenáře registrované přes OPAC.

Popis:

 • Zadejte do kódu kategorie čtenáře kód, který získávají ti, co se předregistrovali přes OPAC.

Důležité

Čtenáři registrující se přes OPAC nebudou muset být schváleni knihovníkem. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste si nastavili prozatímní odkaz Čtenářské kategorie bez výpůjční práva. Čtenáři registrováni touto cestou budou muset přijít do knihovny a nechat ověřit svou identitu před přidělením výpůjčních práv v knihovně. Jakmile čtenář potvrdí svojí identitu před pracovníkem knihovny, může změnit kategorii na čtenáře s oprávněním výpůjček a podávání rezervací a objednávek.

Důležité

Necháte-li toto pole prázdné nebo zadáte neplatný kód kategorienčtenáře, vaši čtenáři se budou moci registrovat, ale nebudou mít uživatelské jméno. Nebudou hlášeny žádné chyby, aby to vysvětlily, takže je nutné zadat platný kód kategorie čtenáře.

2.1.11.5.6. PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay

Výchozí: 0

Text: Vymazat předregistrované čtenáře via OPAC, pokud se neverifikují do ___ dní po registraci.

Popis:

2.1.11.5.7. PatronSelfRegistrationVerifyByEmail

Výchozí: Nepožadovat

Text: ___ že předregistrovaný čtenář se může ověřit přes email

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • Pokud požadujete aby čtenáři ověřili své účty prostřednictvím e-mailu nebudou moci přihlásit do OPACu, dokud nepotvrdí e-mail zaslaný od Koha. Pokud toto nechcete, pak se čtenáři budou moci přihlásit, jakmile vyplnit registrační formulář. Můžete nastavit PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay pro smazání neověřených registracích po určitém počtu dní.

Tip

Pokud se chystáte požadovat, aby čtenáři ověřili své účty prostřednictvím e-mailu, pak e-mail pole bude automaticky označeno jako povinné.

2.1.11.6. Prohlížeč regálu

2.1.11.6.1. OPACShelfBrowser

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ prohlížeč regálu na detailních stránkách jednotky (exempláře), umožní čtenářům vidět co je v blízkosti této jednotky v regále.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje čtenářům zobrazit to, co se nachází v polici u položky, kterou si vyhledali. Prohlížeč regálu zobrazí na stránce s podrobnostmi signaturu každé jednotky (knihy). Kliknutím na tlačítko "Procházet regál" umožňuje virtuální procházení regálu přes OPAC a umožňuje čtenáři vidět další knihy, které se vztahují k jejich vyhledávání a které leží v regále vedle položky kterou hledají.

Důležité

Toto spotřebuje poměrně velké množství výkonu na serveru a je třeba se tomu vyhnout, pokud váš fond má velké množství jednotek (knih).

2.1.11.6.2. ShelfBrowserUsesCcode

Výchozí: Neužívat

Text: ___ kód sbírky jednotky (exempláře) když hledáte jednotky v prohlížeči regálu.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Pokud vaše knihovna používá kódy sbírek, pak můžete požadovat, aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, co do sbírky knih patří, při virtuální prohlídce regálu.

2.1.11.6.3. ShelfBrowserUsesHomeBranch

Výchozí: Použít

text: ___ pobočku, která vlastní jednotku při prohlížení virtuálního regálu.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Pokud máte vícepobočkový systém, můžete se chtít, že Koha bere v úvahu to, která pobočka vlastní knihy při virtuální prohlídce regálu.

2.1.11.6.4. ShelfBrowserUsesLocation

Výchozí: Použít

Text: ___ lokaci jednotky (knihy) když hledáte jednotky v prohlížeči regálu.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Pokud vaše knihovna používá regálové umístění, pak můžete chtít aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, kam kniha podle regálového umístění patří při virtuální prohlídce regálu.

2.1.12. Čtenáři

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastvaení > Čtenáři

2.1.12.1. AddPatronLists

Výchozí: Konkrétní kategorie

Text: Zobraz seznam ___ pod menu nového čtenáře.

Hodnoty:

 • obecné typy čtenářů

 • konkrétní kategorie

2.1.12.2. AutoEmailOpacUser

Výchozí: Neposílat

Text: ___ e-mail nově založenému čtenáři s detaily jeho účtu

Popis:

 • AutoEmailOpacUser umožňuje uživatelům knihovny, které mají být informován e-mailem o svých účtech, kdy je otevřen nový účet na e-mailovou adresu uvedenou v AutoEmailPrimaryAddress předvolbě. E-mail obsahuje uživatelské jméno a heslo dané čtenáři nebo zvolené čtenářem při registraci a může být přizpůsoben úpravou upozornění ACCTDETAILS .

Hodnoty:

 • Neodesílat

 • Odesílat

2.1.12.3. AutoEmailPrimaryAddress

Výchozí: střídavý

Text: Použij ___ čtenářovu adresu pro zasílání e-mailů

Hodnoty:

 • střídající

 • první platný

 • domů

 • pracovní

Popis:

 • Pokud zvolíte "první platný" jako hodnotu pro AutoEmailPrimaryAddress, systém bude kontrolovat e-mailová pole v tomto pořadí: doma, pracovní, pak alternativní. V opačném případě bude systém používat e-mailovou adresu, kterou určíte.

2.1.12.4. autoMemberNum

Výchozí: Ano

Text: ___ jako výchozí, do pole čísla čtenářského průkazu na čtenářské obrazovce na nejbližší dostupné číslo karty

Hodnoty:

 • Ano

  • Pokud v současné době největší použité číslo karty je 26345000012941, pak bude toto pole výchozí 26345000012942 pro další čtenáře

 • Ne

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda čárový kód čtenáře se automaticky vypočítá. Tím osoba zřizující účet čtenáři nemusí přiřazovat číslo nové karty. Pokud je nastavena na "Vložit" systém spočítá nový čárový kód přidáním 1 na maximální použitý čárový kód v databázi.

2.1.12.5. BorrowerMandatoryField

Výchozí: příjmení|číslo průkazu|čárový kód

Text: Následující sloupce v databázi musejí být vyplněny ve formuláři pro registraci čtenáře: ___

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje systémovému správci zvolit, která pole vaše knihovna potřebuje pro účty čtenářů. Zadejte názvy polí oddělené | svislítkem. To zajišťuje, že základní informace jsou uvedeny v záznamu každého čtenáře. Pokud čtenář nechá jedno z povinných polí prázdné, vypíše se chybové hlášení a účet nebude vytvořen.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Tip

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.

2.1.12.6. borrowerRelationship

Výchozí: otec|matka

Text: Ručitelé mohou být následující z těch které garantují ___

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje správci systému definovat platné vztahy mezi ručitelem (obvykle rodič) a zaručeným (obvykle dítě). Definování hodnot pro toto pole nedává ručiteli povinné pole při přidávání typu čtenáře zaručeného. Tato předvolba vytváří rozevírací roletku označující vztah ručitele zaručeného. Chcete-li zakázat možnost přidávat typy dětí v Koha, můžete nechat toto pole prázdné.

Důležité

Vložte více možností oddělených svislítkem |

2.1.12.7. BorrowerRenewalPeriodBase

Výchozí: aktuální datum

Text: Když obnovujete čtenáře, odvoďte nové expirační datum od ___

Hodnoty:

 • aktuálního datumu.

 • datum této expirace.

Popis:

 • Tato předvolba určuje, jaké je pro čtenáře nové datum ukončení platnosti, když obnovujete jejich kartu. Použití tlačítek 'aktuální datum" přidá evidenční období od dnešního dne při výpočtu nového datumu vypršení platnosti období. Pomocí "aktuální expirační datum" vychází nové období od data expirace předchozího období.

2.1.12.8. BorrowersTitles

Výchozí: Pan|Paní|Slečna

Text: Čtenáři mohou mít následující tituly ___

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje knihovníkům vybrat tituly, které mohou být přiřazeny ke čtenářům. Možnosti se prezentují jako roletkový seznam při vytváření záznamu čtenáře.

Důležité

Vložte více možností oddělených svislítkem |

2.1.12.9. BorrowerUnwantedField

Text: Následující sloupce databáze se nezobrazí na vstupní obrazovce čtenáře: ___

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje systémovému správci zvolit, která pole vaše knihovna nepotřebuje vidět na vstupním formuláři čtenáře. Zadejte názvy polí oddělené|(svislítkem).

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Tip

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.

2.1.12.10. checkdigit

Výchozí: Ne

Text: ___ kontroluj a konstruuj číslo karty čtenáře ve stylu Katipo

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Důležité

Toto překoná nastavení autoMemberNum pokud je zapnuté.

2.1.12.11. EnableBorrowerFiles

Výchozí: Ne

Text: ___ povolit možnost uploadu (nahrání) a připojení souborů k záznamu čtenáře

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • Pokud je povoleno toto přidá záložku "Files" na levé straně stránky detailní stránky čtenáře, kde si můžete prohlédnout a nahrávat soubory do záznamu čtenáře.

2.1.12.12. EnhancedMessagingPreferences

Výchozí: Povolit

Text: ___ čtenářům si vybrat, která upozornění obdrží a kdy je obdrží.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Důležité

Toto platí pouze pro určité druhy oznámení, např. upomínky budou zasílány na základě pravidel knihovny, a nikoliv čtenářova výběru.

Popis:

 • Tyto zprávy jsou navíc k upomínkám, které knihovna posílá. Rozdíl mezi těmito oznámení a upomínkami je ten, že čtenář má možnost možnost je brát nebo nebrat. Nastavení této předvolby na "Povolit" umožní čtenáři si zvolit dostat jednu z následujících chybových zpráv:

  • Item Checkout : A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt

  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny

  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře

  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

  • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)

2.1.12.13. ExtendedPatronAttributes

Výchozí: Povolit

Text: ___ hledání, úpravy a zobrazení uživatelských atributů čtenáře.

Hodnoty:

Popis:

 • Atributy čtenáře jsou v knihovně definovaná vlastní pole, které lze použít do čtenářova záznamu.

Tip

Použijte pole vlastní atributy čtenáře pro pole informace o čtenáři, které nejsou ve výchozím nastavení podporovány, jako je např. číslo řidičského průkazu nebo ID studenta.

2.1.12.14. intranetreadinghistory

Výchozí: Povolit

Txt: ___ knihovníkům přístup do výpůjční historie čtenáře

Důležité

Pokud máte nastavenou předvolbu OPACPrivacy na "Povolit" a čtenář se rozhodne, že nechce mít historii svých výpůjček zachovanou, knihovníci uvidí pouze aktuální výpůjčky.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Důležité

Tato data se uchovávají v sytému bez ohledu na vaší volbu.

2.1.12.15. MaxFine

Výchozí: 9999

Asks: The late fine for all checkouts will only go up to ___ USD.

Popis:

 • Tato předvolba určuje výchozí strop narůstajících pokut čtenáři. Ponechání této předvolby prázdné znamená, že neexistuje žádný limit na výši pokut čtenáře. Pokud byste chtěli, jednotlivé limity jsou specifikovány v pravidlech Matice výpůjčních pravidel .

2.1.12.16. memberofinstitution

Výchozí: Ne

text: ___ povolit čtenářům, aby byli přiřazeni k institucím

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Důležité

Aby to bylo možné, musí mít knihovna Institucionální čtenáře, aby k nim napojila členy

2.1.12.17. minPasswordLength

Výchozí: 3

Text: Přihlašovací heslo pro knihovníky a čtenáře musí být min. ___ znaků dlouhé.

Důležité

Toto platí, jak pro knihovníky, tak i pro pro čtenáře při přihlašování na OPAC

2.1.12.18. NotifyBorrowerDeparture

Výchozí: 30

Text: Zobrazit oznámení, že registrace čtenáře vyprší ___ dní předem.

Popis:

 • Když se čtenář pokusí vypůjčit si materiály, objeví se varování na ve výpůjčním okně knihovníka, které oznámí knihovníkovi, že čtenářský účet brzy vyprší.

Důležité

Toto oznámení se objeví ve čtenářově záznamu v knihovnickém intranetu.

2.1.12.19. patronimages

Výchozí: Povolit

Text: ___ nahrát (upload) obrázky a zobrazovat čtenářovy obrázky v knihovnickém intranetu.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • If this preference is set to 'Allow' the staff will be able to upload images of patrons either one by one or in bulk. Patrons images will show on the detail page to the left of the patron information. They can also show in the OPAC if you set the OPACpatronimage preference or in the self check out module if you set the ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck preference.

2.1.12.20. PatronsPerPage

Výchozí: 20

Text: Ve výchozím nestavení zobraz ___ výsledků na stránku v knihovnickém intranetu.

Popis:

 • This preference will let you define how many patrons to show on patron search results pages.

2.1.12.21. SMSSendDriver

Text: Použít SMS::Send:: ___ ovladač (řídící program) na posílání SMS zpráv.

Některé příklady hodnot:

 • SMS::Send::Us::Ipipi

 • SMS::Send::US::TMobile

 • SMS::Send::US::Verizon

Další hodnoty lze nalézt na: http://search.cpan.org/search?query=sms%3A%3Asend&mode=all

Důležité

Pouze ovladače, které jsou k dispozici jako Perl moduly, budou pracovat v této předvolbě, takže se ujistěte, že modul Perl je dostupný, před vybráním služby SMS.

Jakmile je ovladač zapsán v předvolbě, objeví se ve služebním rozhraní knihovníka a na OPACu čtenáře zpráva s formulářem, kde si může vybrat, že chce zprávy přijímat pomocí SMS

Důležité

Musíte povolit EnhancedMessagingPreferences aby toto fungovalo.

2.1.12.22. StatisticsFields

Výchozí: location|itype|ccode

Text: Zobrazit následující sloupce z tabulky items z databáze jednotek (exemplářů) jako sloupce na záložce statistik ve čtenářově záznamu: ___

Důležité

Vložte hodnoty oddělené svislítky (|)

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje nastavit, které položky se zobrazí ve čtenářově záznamu na záložce Statistiky.

2.1.12.23. TalkingTechItivaPhoneNotification

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ oznámení čtenáři po telefonu pomocí Talking Tech i-Tiva (současné době podporováno: překročení výpůjční doby, předupozornění a rezervace).

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

Důležité

Potřebuje, abyste měli EnhancedMessagingPreferences nastaveno na "Povolit".

2.1.12.24. uppercasesurnames

Výchozí: Ne

Text: ___ pamatuj a zobrazuj příjmení velkým písmem.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

2.1.13. Vyhledávání

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Vyhledávání

2.1.13.1. Funkce

2.1.13.1.1. IncludeSeeFromInSearches

Výchozí: Nezahrnovat

Text: ___ viz od (non-preferred form) záhlaví v bibliografickém vyhledávání.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

 • Zahrnout

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena, pak vyhledávač zahrne do indexování viz od hesla z autoritních záznamů do bibliografických záznamů při indexování, takže při hledání zastaralých (nepreferovaných) výrazů se budou vracet relevantní záznamy. Například při hledání kuchaření (starý výraz) dostanete tituly s hlavičkou vaření (nový výraz).

Důležité

Budete muset reindexovat svojí bibliografickou databázi při změně těchto předvoleb

2.1.13.1.2. OpacGroupResults

Výchozí: Neužívat

Text: ___ PazPar2 k seskupení podobných výsledků v OPACu.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Důležité

Toto vyžaduje aby PazPar2 bylo nastaveno a běželo.

2.1.13.1.3. QueryAutoTruncate

Výchozí: automaticky

Text: Proveďte vyhledávání s pomocí zástupných znaků (je-li například Har bude odpovídat Harry Harryho,... atd) ___ (* znak bude použit jako: Har* nebo *protokolování.)

Hodnoty:

 • automaticky

 • jen když * je přidána

Popis:

 • This setting allows for searches to be automatically truncated or for additional characters to be added to the end of a search string. When set to "automatically" the search string automatically ends with a wildcard function. For example, a search for the word "invent" with auto truncation enabled will also retrieve results for inventor, invention, inventory, etc. If you don't want this to happen automatically you can still be perform wildcard searches manually by adding an asterisk (*). Typing "invent*" even with auto truncation disabled will retrieve the same inventor, invention, inventory results. Auto truncation bypasses the necessity to type long search strings in their entirety.

2.1.13.1.4. QueryFuzzy

Výchozí: Zkusit

Text: ___ vyhledávat podobně hláskovaná slova ve vyhledávání (například by hledání flang také našlo flange a fang)

Hodnoty:

 • Nezkusit

 • Zkusit

Popis:

 • This preference enables "fuzzy" searching, in which the search engine returns results that are similar to, but not exactly matching, the word or words entered by the user. This preference enables the search function to compensate for slightly misspelled names or phrases.

Důležité

Requires that UseICU set to 'Not using'

2.1.13.1.5. QueryStemming

Výchozí: Zkusit

Text: ___ srovnávat slova se stejným slovním kmenem ve vyhledávání

Hodnoty:

 • Nezkusit

 • Zkusit

  • A shledání pro enabling wby našlo také enable a enabled

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje stemming. Stemming umožňuje vyhledávací funkci vrátit více verzí stejného slova, jakož i související výrazy (např. na ryby by se vrátilo i rybaření).

2.1.13.1.6. QueryWeightFields

Výchozí: Povolit

Text: ___ pořadí vyhledání podle relevance

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

2.1.13.1.7. TraceCompleteSubfields

Výchozí: Nutit

Text: ___ předmětové hledání v OPACu a rozhraní knihovníka vyhledávat jen na shodu kompletních podpolí

Hodnoty:

 • Nenutit

  • Vyhledávání pro předmětová hesla (příklad: opac-search.pl?q=su:World%20Wide%20Web)

 • Nutit

  • Vyhledávání na kompletní předmětové pole (například: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:World%20Wide%20Web)

Popis:

 • Pokud je TraceCompleteSubfields nastavena na "Nutit", kliknutím na odkazy v ne-autoritně vázaných předmětů, najdete pouze záznamy, kde se celé podpole shoduje. Ponecháním na "Nenutit" se provádí vyhledávání podle klíčových slov v rejstříku indexů.

Důležité

Tato předvolba předpokládá že užíváte XSLT stylesheety, jak je nastaveno v předvolbě OPACXSLTDetailsDisplay

2.1.13.1.8. TraceSubjectSubdivisions

Výchozí: Zahrnout

Text: ___ členěním pro vyhledání vytvořené kliknutím na předmětovou klasifikaci.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

  • Vyhledávání na předmětová hesla (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)

 • Zahrnout

  • Vyhledávání na kompletní předmětová pole (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)%20and%20(su,complete-subfield:%22Design.%22))

Popis:

 • Pokud je TraceSubjectSubdivisions nastaven na "Zahrnout", pokud kliknete na objekt s pododdíly (podpolí jiné než "a"), budou vyhledávány spolu s předmětovým záhlavím (podpole "a"). Chcete-li hledat pouze předmětové záhlaví (podpole "a"), nastavte tuto předvolbu "Nezahrnout."

Důležité

Tato předvolba předpokládá že užíváte XSLT stylesheety, jak je nastaveno v předvolbě OPACXSLTDetailsDisplay

2.1.13.1.9. UseICU

Výchozí: Nepouzívá

Text: ___ ICU Zebra indexoace.

Hodnoty:

 • Neužívat

 • Užívat

Popis:

 • ICU je sada knihoven poskytujících kódu podporu Unicode a globalizace softwarových aplikací. To znamená, ICU Zebra indexování je nutné pouze pokud používáte ne-románské znaky typické pro katalogizaci. Pokud používáte ICU Zebra indexování nepoužívejte QueryFuzzy .

Důležité

Toto nastavení neovlivní indexování Zebra, mělo být použito pouze, aby se sdělilo Koha, že jste aktivovali ICU indexování, pokud jste to skutečně udělali, protože neexistuje žádný způsob, jak by toto Koha mohla sama zjistit.

Důležité

Promluvte si se svým správcem systému při změně této předvolby, aby se ujistil, že váš systém je pro tuto práci správně nastaven .

2.1.13.1.10. UseQueryParser

Výchozí: Nezkoušet

Text: ___ užívat QueryParser modul pro analýzu dotazů.

Poznámka

Povolení tohoto nebude mít žádný vliv, pokud nemáte nainstalován QueryParser a vše bude i nadále pracovat jako obvykle.

Hodnoty:

 • Nezkoušet

 • Zkusit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje experimentální nový querry parser, který otevírá možnosti pro více efektivní syntaxe dotazu.

2.1.13.2. Obrazovka výsledků

2.1.13.2.1. defaultSortField & defaultSortOrder

defaultSortField Výchozí: author

defaultSortOrder Výchozí: vzestupně

Text: Ve výchozím nastavení, setřídit výsledky v knihovnickém intranetu podle ___ . ____

Popis:

 • Tyto předvolby nastavují výchozí řazení pole a pořadí řazení pro vyhledávání na knihovnickém intranetu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.

defaultSortField Hodnoty:

 • autor

 • signatura

 • Datum přírůstku

 • datum vydání

 • relevance

 • nazev

 • celkové číslo výpůjček

defaultSortOrder Hodnoty:

 • vzestupně

 • sestupně

 • od A do Z

 • od Z do A

2.1.13.2.2. displayFacetCount

Výchozí: Nezobrazovat

Text: ___ počet fasetů.

Popis:

 • Touto předvolbou můžete rozhodnout, zda zobrazovat, kolikrát je faseta obsažena ve výsledcích vyhledávání v OPACu a v intranetu knihovníků. Význam těchto čísel značně závisí na hodnotě předvolby maxRecordsForFacets . Zobrazení těchto čísel může potenciálně ovlivnit výkon vašeho hledání, a tak ověřte systém s různými hodnotami pro tuto předvolbu, abyste viděli, co funguje nejlépe.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

2.1.13.2.3. FacetLabelTruncationLength

Výchozí: 20

Text: Omez fasety na délku ___ znaků, v OPAcu / knihovnickém intranetu.

Popis:

 • V OPACu a v intranetu zaměstnanců jsou fasety oříznuty na 20 znaků ve výchozím nastavení. V závislosti na rozvržení, může to být příliš mnoho nebo málo písmen, tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, co je optimální počet pro číslo vaší knihovny.

2.1.13.2.4. maxItemsInSearchResults

Výchozí: 20

Text: Zobrazit až do ___ jednotek bibliografického záznamu ve výsledcích vyhledávání

Popis:

 • Tato předvolba vám umožní nastavit, kolik výsledků zobrazíte ve výchozím nastavení při spuštění hledání na knihovnickém intranetu.

2.1.13.2.5. maxRecordsForFacets

Výchozí: 20

Text: Konstruujte fasety založené na ___ záznamech z výsledků vyhledávání.

Popis:

 • Ve výchozím nastavení Koha se zakládají fasety pouze na první stránce výsledků (obvykle 20 výsledků). Touto předvolbou můžete říct Koha popisy a počty faset na libovolný počet výsledků, které vyhledávání vrací. Čím vyšší je toto číslo, tím déle bude trvat vyhledávání výsledků, tak toto testujte s různými hodnotami, abyste dosáhli nejlepší balanci pro vaší knihovnu.

2.1.13.2.6. numSearchResults

Výchozí: 20

Text: Ve výchozím nestavení zobraz ___ výsledků na stránku v knihovnickém intranetu.

2.1.13.2.7. OPACdefaultSortField & OPACdefaultSortOrder

OPACdefaultSortField Default: relevance

OPACdefaultSortOrder Výchozí: vzestupně

Text: Ve výchozím nastavení setřiďte výsledky v OPACu podle ___. ___

Popis:

 • Touto předvolbou nastavit výchozí řazení polí a pořadí řazení pro vyhledávání na OPACu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.

OPACdefaultSortField Hodnoty:

 • autor

 • signatura

 • Datum přírůstku

 • datum vydání

 • relevance

 • nazev

 • celkové číslo výpůjček

OPACdefaultSortOrder Hodnoty:

 • vzestupně

 • sestupně

 • od A do Z

 • od Z do A

2.1.13.2.8. OPACItemsResultsDisplay

Výchozí: Nezobrazovat

text: ___ pobočka jednotky (exempláře) a signaturu v OPACu ve výsledcích vyhledávání.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Toto nastavení určuje informace o jednotkách, které se zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání v OPACu. Výsledky mohou zobrazit stav jednotky a / nebo veškeré podrobnosti, včetně pobočky, umístění a signatury. Zatímco volba "Zobrazit" umožňuje, že se zobrazí bližší informace na stránce s výsledky vyhledávání, informace však mohou být přílišné pro velké sbírky s více pobočkami.

2.1.13.2.9. OPACnumSearchResults

Výchozí: 20

Text: Ve výchozím nastavení, zobraz ___ výsledků na stránku v OPACu.

2.1.13.3. Vyhledávací formulář

2.1.13.3.1. AdvancedSearchTypes

Výchozí: itemtype

Text: Zobrazit záložky v OPACu a knihovnickém intranetu v pokročilém vyhledávání pro tyto pole ___ (oddělte hodnoty |).

Popis:

 • Na stránce pokročilého vyhledávání můžete zvolit, zda povolíte filtry na jeden nebo všechny z následujících typů: Typ jednotka (itemtypes), Kód sbírky (CCODE) a Umístění (LOC). Pokud byste chtěli možnost omezit vyhledávání, např. na jen Typ jednotky a Umístění zadali byste itemtypes|loc v poli předvoleb. Pořadí těchto polí bude určovat pořadí karet v OPAC a v intranetu knihovníků u obrazovek pokročilého vyhledávání. Hodnoty v rámci hledání typu jsou skládány dohromady, přičemž každý jiný typ vyhledávání je filtrován společným omezením dotazu. Aktuálně uložené hodnoty jsou bez požadovaných úprav. Každá sada pokročilých vyhledávacích polí je zobrazeny na záložkách (kartách) jak na OPACu, tak i na intranetu knihovníka. První hodnota v AdvancedSearchTypes systémové preference je vybraná karta; pokud nejsou žádné hodnoty uvedeny, je použit "itemtypes". Pro jiné než ItemType hodnoty, musí hodnota v AdvancedSearchTypes odpovídat autorizované hodnotě "Název", a musí být indexovány s "mc-" prefixem před tímto názvem.

2.1.13.3.2. expandedSearchOption

Výchozí: nezobrazovat

Text: Výchozí, ___ "Více možností" v pokročilém vyhledávání na OPACu v knihovnickém intranetu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazovat

2.1.13.3.3. IntranetNumbersPreferPhrase

Výchozí: neužívat

Text: Výchozí, ___ operátor "phr" v signatuře a standardním čísle při vyhledání na knihovnickém intranetu

Hodnoty:

 • neužívat

 • užívat

Popis:

 • Při vyhledávání podle signatury a standardní číslo (biblionumber) v intranetu Koha si můžete vybrat vynutit, aby hledání bylo hledání fráze nastavením této předvolby na "Použít." To umožní přesnější výsledky než dělat obecné vyhledávání klíčových slov.

2.1.13.3.4. OPACNumbersPreferPhrase

Výchozí: neužívat

Text: Výchozí, ___ operátor "phr" v signatuře a standardním čísle při vyhledání na OPACu

Hodnoty:

 • neužívat

 • užívat

Popis:

 • Při vyhledávání podle signatury a standardní číslo (biblionumber) v Koha OPAC si můžete vybrat, aby hledání bylo hledání přesné fráze pomocí toto nastavení na "užívat." To umožní přesnější výsledky než vyhledávání na obecné klíčové slovo.

2.1.14. Periodika

Cesta: Více > Administrace > Globalní sytémová nastavení > Periodika

2.1.14.1. opacSerialDefaultTab

Výchozí: Záložka předplatného

Text: Zobraz ___ jako výchozí kartu pro periodika na OPACu.

Hodnoty:

 • Kartu jednotek

 • Záložka Sbírek Periodik

  Důležité

  Vezměte prosím na vědomí, že karta Sbírka periodik je v současné době k dispozici pouze pro systémy používající standard UNIMARC.

 • Subscriptions tab

2.1.14.2. OPACSerialIssueDisplayCount

Výchozí: 3

Text: Zobrait ___ předchozí sešity periodika na OPACu

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných došlých sešitů pro každé periodikum, který se objeví v OPACu. To je jen výchozí hodnota, čtenáři si mohou kliknutím zobrazit úplný seznam periodik.

2.1.14.3. RenewSerialAddsSuggestion

Výchozí: Nepřidávat

Text: ___ návrhy na periodika v případě obnovování odběru.

Hodnoty:

 • Přidat

 • Nepřidat

Popis:

 • Pokud je nastaveno na "Přidávat", bude tato předvolba automaticky přidávat periodika do automatických návrhů na nákupy, když kliknete na obnovení odběru. Pokud nechcete používat akviziční modul pro správu nákupů seriálů, je nejlepší nechat toto nastavení na "Nepřidávat."

2.1.14.4. RoutingListAddReserves

Výchozí: Umístit

Text: ___ došlá rezervovaná periodika na kolovací seznam.

Hodnoty:

 • Umístit

 • Neumístit

2.1.14.5. RoutingListNote

Text: Vložit následující poznámku na všechny kolovací listy

Popis:

 • Text vložený do tohoto políčka se objeví pod kolovacím seznamem.

2.1.14.6. RoutingSerials

Výchozí: Nepřidávat

Text: ___ došlá periodika dát na kolovací seznam.

Popis:

 • This preference determines if serials routing lists are enabled or disabled for the library. When set to "Add", serials routing is enabled and a serial can be directed through a list of people by identifying who should receive it next. The list of people can be established for each serial to be passed using the Serials module. This preference can be used to ensure each person who needs to see a serial when it arrives at the library will get it. Learn more in the routing list section of this manual.

Hodnoty:

 • Přidat

 • Nepřidat

2.1.14.7. StaffSerialIssueDisplayCount

Výchozí: 3

Text: Zobrazit ___ předchozích čísel na intranetu knihovníka.

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných sešitů (čísel) každého periodika, který se objeví v knihovnickém intranetu při přístupu k periodiku. Toto je jen výchozí hodnota, knihovníci mohou kliknutím zobrazit úplný seznam čísel.

2.1.14.8. SubscriptionDuplicateDroppedInput

Text: Seznam polí, které se nesmějí přepsat, když je předplatné duplikováno (Oddělené svislítkem |) ___

Popis:

 • Při duplikování předplatného někdy nechcete všechna pole duplikovala, pak pomocí této předvolby můžete vypsat pole, která nechcete duplikovat. Tyto názvy polí se přebírají z tabulky předplatného v databázi Koha. Jaká pole jsou v této tabulce zjistíte na webu DB schéma Koha .

2.1.14.9. SubscriptionHistory

Výchozí: plná historie

Text: Když zobrazujete informace o předplatném pro bibliografický záznam, předvyberte ___ pohled na sešity peridik

Hodnoty:

 • krátká historie

 • celá historie

Popis:

 • This preference determines what information appears in the OPAC when the user clicks the More Details option. The 'brief' option displays a one-line summary of the volume and issue numbers of all issues of that serial held by the library. The 'full' option displays a more detailed breakdown of issues per year, including information such as the issue date and the status of each issue.

2.1.15. Rozhraní knihovníka (intranet)

Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Intranet

2.1.15.1. Vzhled

2.1.15.1.1. Display856uAsImage

Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků

Text: Zobrazit URI v poli 856u jako obrázek na: ___

Hodnoty:

 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách

  • Důležité

   Zatím neimplementováno

 • Jen na detailní stránce

 • Ani detaily nebo stránky výsledků

 • Jen stránky výsledků

  • Důležité

   Zatím není implementováno.

Popis:

 • Nadto, že byla tato předvolba nastavena, musí být odpovídající XSLT volba zapnuta. Také musí mít odpovídající pole 856q platný obrázkovou MIME příponu (např. "jpg") nebo MIME typ obrázku (tj. počínaje "image/"), nebo obecný indikátor "img" vložený do pole. Pokud jsou splněny všechny tyto požadavky, bude obrazový soubor, zobrazen místo standardního textu odkazu. Kliknutím na obrázek se to otevře stejně jako kliknutím na text odkazu. Když kliknete na obrázek, mel by se měl otevřít do plné velikosti, v aktuálním okně nebo v novém okně v závislosti na hodnotě v systémové předvolby OPACURLOpenInNewWindow .

2.1.15.1.2. DisplayIconsXSLT

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ ikonky pro formát, cílovovou skupinu a typ materiálu v XSLT MARC21 výsledcích a detailních stránkách intranetu.

Důležité

XSLTResultsDisplay a / nebo XSLTDetailsDisplay musí být nastavena, aby se použil XSLT stylesheet (výchozí nebo uživatelský), který zobrazí tyto ikony.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Tip

Viz XSLT Icon Guidepro více informací o těchto ikonách.

2.1.15.1.3. intranet_includes

Výchozí: includes

Text: Použít vkládané soubory z adresáře ___ v adresáři šablon, namísto includes/. Nechte prázdné pokud nechcete.

2.1.15.1.4. intranetcolorstylesheet

Asks: Include the additional CSS stylesheet ___ to override specified settings from the default stylesheet

Popis:

 • This preference is used to set the background color and style of the Staff Client. The value is a .css file. The system administrator should determine which file is appropriate. Enter just a filename, a full local path or a complete URL starting with http:// (if the file lives on a remote server). Please note that if you just enter a filename, the file should be in the css subdirectory for each active theme and language within the Koha templates directory. A full local path is expected to start from your HTTP document root.

Důležité

Ponechte prázdné, pokud nechcete

2.1.15.1.5. IntranetFavicon

Text: Použijte obrázek na ___ jako favikonku v knihovnickém intranetu.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Tip

Proměňte své logo do favicon pomocí Favicon Generator .

Popis:

 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé "K" v logu Koha.

2.1.15.1.6. IntranetmainUserblock

Text: Zobrazit následující HTML ve vlastních sloupcích na hlavní stránce knihovnického intranetu.

2.1.15.1.7. IntranetNav

Text: Zobrazit následující HTML v nabídce Více na horní části každé stránky na knihovnické intranetu (měl by to být seznam odkazů nebo nic)

2.1.15.1.8. IntranetSlipPrinterJS

text: Užívat následující JavaScript pro tisk listků.

Popis:

2.1.15.1.9. intranetstylesheet

Asks: Use the CSS stylesheet ___ on all pages in the staff interface, instead of the default css (used when leaving this field blank).

Popis:

 • The Intranetstylesheet preference is a layout and design feature for the intranet or staff client. This preference allows a library to customize the appearance of the Staff Client. Enter just a filename, a full local path or a complete URL starting with http:// (if the file lives on a remote server). Please note that if you just enter a filename, the file should be in the css subdirectory for each active theme and language within the Koha templates directory. A full local path is expected to start from your HTTP document root.

2.1.15.1.10. IntranetUserCSS

Text: Vložit následující CSS stysheety na všechny stránky knihovnického intranetu

2.1.15.1.11. intranetuserjs

Text: Vložit následující JavaScript na všechny stránky knihovnického intranetu

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje správci zadat JavaScript nebo jQuery, který bude vložený na všechny stránky knihovnického intranetu. Administrátoři mohou používat toto nastavení a tak přizpůsobit některé z interaktivních sekcích Koha, např. přizpůsobení textu pro výzvu k přihlášení. Ukázkové skripty používané v knihovně JQuery Koha lze nalézt na wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.

2.1.15.1.12. SlipCSS

Text: Vložit tento stylesheet na ___ na lístek rezervace SEŠITU.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Popis:

 • Pokud byste chtěli, aby styl vašich lístků pro potvrzení měl ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení, pro použití stylesheetů speciálně pro vaše lístky.

2.1.15.1.13. StaffAuthorisedValueImages

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ obrázky pro autorizované hodnoty (jako ztracené statusy a umístění) ve výsledcích vyhledávání.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

2.1.15.1.14. staffClientBaseURL

Text: Rozhraní pro knihovníky na na http:// ___

2.1.15.1.15. šablona

Výchozí: prog

Text: Použít ___ vzhled na knihovnickém intranetu

Hodnoty:

 • prog

Důležité

Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: www.google.com not www.google.com/)

2.1.15.1.16. XSLTDetailsDisplay

Výchozí: výchozí

Text: Zobraz detaily v knihovnickém intranetu pomocí XSLT šablony v ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"

 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl

   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

  • ex: http://mykoha.org/stylesheet.xsl

Popis:

 • XSLT styly (stylesheety) umožňují přizpůsobení zobrazení detailů na obrazovce při sledování bibliografického záznamu. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout vlastní vzhled pomocí vlastního stylu.

2.1.15.1.17. XSLTResultsDisplay

Výchozí: výchozí

Text: Zobrazení výsledků v knihovnickém s XSLT šablonou v ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"

 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl

   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

  • ex: http://mykoha.org/stylesheet.xsl

Popis:

 • XSLT styly umožňují přizpůsobení detailů ukazujících se na obrazovce při prohlížení výsledků vyhledávání. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout svůj vlastní styl.

2.1.15.1.18. yuipath

Výchozí: včetně Koda

Text: Použít Yahoo UI knihovny ___

Hodnoty:

 • z Yahoo's serverů

  • Díky této možnosti je menší nároky na servery, ale v případě, že Internet spadne budou problémy

 • včetně Koha

  • S touto volbou hovory jsou rychlejší a budou fungovat i když internetu spadl

Popis:

 • Yuipath předvolba umožňuje uživateli definovat lokální cestu nebo webovou adresu URL Yahoo User Interface Library (http://developer.yahoo.com/yui/2/). Tato knihovna je zdrojem vývojových nástrojů včetně JavaScriptu a stylesheetů.

2.1.15.2. Volby

2.1.15.2.1. HidePatronName

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ jméno čtenáře, který měl jednotky vypůjčené nebo rezervované na podrobných stránkách obrazovky "Podat rezervaci".

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

2.1.15.2.2. intranetbookbag

Výchozí: Zobrazit

Text: ___ možnost košíku v knihovnickém intranetu.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

2.1.15.2.3. StaffDetailItemSelection

Výchozí: Povolit

Asks: ___ item selection in record detail page.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • This preference lets you choose to show (or not show) checkboxes to the left of every item in the holdings tab on the detail display of a record in the staff client. Showing these checkboxes allows the staff members to select multiple items to edit or delete at once.

2.1.15.2.4. viewISBD

Výchozí: Povolit

Text: ___ aby knihovníci viděli záznamy v ISBD na knihovnickém intranetu

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.15.2.5. viewLabeledMARC

Výchozí: Povolit

Text: ___ aby knihovníci viděli návěšťový MARC formát na knihovnickém intranetu

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.15.2.6. viewMARC

Výchozí: Povolit

Text: ___ aby knihovníci viděli záznamy v prostém MARC formátu na knihovnickém intranetu

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

2.1.16. Webové služby

Cesta: Vícee > Administrace > Globalní systémová nastavení > Webové služby

2.1.16.1. ILS-DI

2.1.16.1.1. ILS-DI

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ ILS-DI služby pro uživatele OPACu

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

2.1.16.1.2. ILS-DI:AuthorizedIPs

Text: ___povolené IP adresy pro užívání ILS-DI služeb

2.1.16.2. OAI-PMH

2.1.16.2.1. OAI-PMH

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ OAI-PMH server Koha.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • For the Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) there are two groups of 'participants': Data Providers and Service Providers. Data Providers (open archives, repositories) provide free access to metadata, and may, but do not necessarily, offer free access to full texts or other resources. OAI-PMH provides an easy to implement, low barrier solution for Data Providers. Service Providers use the OAI interfaces of the Data Providers to harvest and store metadata. Note that this means that there are no live search requests to the Data Providers; rather, services are based on the harvested data via OAI-PMH. Koha at present can only act as a Data Provider. It can not harvest from other repositories. The biggest stumbling block to having Koha harvest from other repositories is that MARC is the only metadata format that Koha indexes natively. Visit http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm for diagrams of how OAI-PMH works.

Více o protokolu OAI-PMH na http://www.openarchives.org/pmh/

2.1.16.2.2. OAI-PMH:archiveID

Výchozí: KOHA-OAI-TEST

Text: Identifikuj záznamy v tomto sídle s prefixem ___:

2.1.16.2.3. OAI-PMH:AutoUpdateSets

Výchozí: Nepovolit

Text: ___ automaticky aktualizovat OAI-PMH sadu, kdykoliv je vytvořen nebo změněn bibliografický záznam

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

2.1.16.2.4. OAI-PMH:ConfFile

Jestliže je tato předvolba je prázdná, Koha OAI-PMH Server pracuje v normálním režimu, jinak pracuje v rozšířeném režimu. V rozšířeném režimu je možné parametrizovat i jiný formát než MARCXML nebo Dublin Core. OAI-PMH: conffile zadává YAML konfigurační soubor, který uvádí seznam metadatových formátů, co jsou k dispozici a XSL soubor, který slouží k jejich vytvoření z MARCXML záznamů.

Více informací viz Vzorový konfigurační soubor v příloze.

2.1.16.2.5. OAI-PMH:MaxCount

Výchozí: 50

Text: Vracet jen ___ záznamů najednou jako odpověď na dotaz ListRecords nebo ListIdentifiers.

Popis:

 • Toto je maximální počet záznamů, které budou vráceny na příkazy ListRecord nebo ListIdentifier od sklízečů. ListRecords je sklizeň celých záznamů, zatímco ListIdentifier je zkrácená forma ListRecords, vracející pouze záhlaví, a ne celé záznamy.

2.1.16.3. Výstupy

2.1.16.3.1. SvcMaxReportRows

Výchozí: 10

Text: Vracet jen ___ řádků ze zprávy požadované pomocí webových služeb.

Popis:

 • Tato hodnota bude použita k omezení počtu výsledků vrácených zpráv veřejné výkazy.