2.2. Základní parametry

2.2.1. Knihovny & Skupiny
2.2.2. Typy jednotek (výtisků):
2.2.3. Autorizované hodnoty

Cesta: Více > Administrace

Důležité

Konfigurujte všechny "parametry" v pořadí jak se objevují.

2.2.1. Knihovny & Skupiny

Při nastavování Koha systému budete muset přidat informace o každé knihovně, která bude sdílet váš systému. Tato data jsou využívána v několika oblastech Koha.

 • Cesta: Více > Administrace > Základní parametry > Knihovny a skupiny

Při návštěvě této stránky je vám prezentován seznam knihoven a skupin, které již byly přidány do systému.

2.2.1.1. Přidání knihovny

Přidat novou knihovnu:

 • Kliknout na "Nová knihovna"

 • V horní části formuláře se zeptá na některé základní informace o knihovně

  • Kód knihovny kód by neměl obsahovat žádné mezery a musí být 10 nebo méně znaků. Tento kód se použije jako jedinečný identifikátor v databázi.

  • Tento název se zobrazí na OPACu kdykoliv se název knihovny zobrazuje veřejnosti a mělo by to být jméno, které je srozumitelné vašim čtenářům.

  • Pokud máte skupiny nastavené, můžete si vybrat do které skupiny tato knihovna patří, po vložení kódu a jména

 • Dále můžete zadat základní kontaktní informace o pobočce

  • Adresní i všechny kontaktní pole mohou být použita k oznámením podle zvyku každé knihovny

  • Pole pro e-mailovou adresu není nutné, ale je třeba aby bylo vyplněno pro každou knihovnu ve vašem systému

   • Důležité

    Je nutné zadat e-mailovou adresu knihovny, aby bylo zabezpečeno, že tato oznámení jsou odesílány do / ze správné adresy

  • Jakmile je vyplněno URL pole, pak je jméno knihovny propojeno v tabulce jednotek na OPACu

  • Infobox na OPAC je pro vás, aby podal informace o knihovně, která se zobrazí v OPACu, když přejedete myší nad jménem pobočky v tabulce jednotek (exemplářů)

  • IP adresa nemusí být vyplněna, pokud máte v plánu jen na omezený přístupu k vašemu knihovnickému intranetu z konkrétní adresy IP

   • Důležité

    IP adresa je požadována, jestliže jste nastavili AutoLocation

  • A konečně, pokud máte nějaké poznámky si můžete je dát sem, nebudou zobrazeny v OPACu

Tip

Z vypsaných polí, jen "Kód knihovny" a "Jméno" je povinné

2.2.1.2. Editace/Vymazání knihovny

Nabudete schopni ty knihovny knihovny, která má napojené čtenáře nebo jednotky (exempláře).

Každá knihovna bude mít odkaz "Upravit" napravo. Klepnutím na tento odkaz pro editování / změnu údajů spojené s dotyčnou knihovnou.

Důležité

Nebudete moc upravit "Kód knihovny"

2.2.1.3. Přidání skupiny

Chcete-li přidat Vyhledávací doménu nebo Skupinu knihovního majetku, klikněte na tlačítko 'Nová skupina' v horní části obrazovky

Dejte skupině "Typ kategorie vyhledávací domény" a pokud byste chtěli skupinu ukázat v knihovním rozbalovacím menu na vrcholu OPACu (s OpacAddMastheadLibraryPulldown a nastavte na "Přidat") a na stránce pokročilého vyhledávání můžete zaškrtnout box "Zobrazit roletku".

Of the fields on the group form, 'Category code', 'Name', and 'Category type' are the only required fields

2.2.1.3.1. Vyhledávání doménových skupin

Skupiny vyhledávacích domén vám umožní vyhledat současně ve skupinu knihoven současně, namísto hledání jen v jedné knihovně nebo ve všech knihovnách.

Chcete-li zobrazit Skupiny vyhledávacích domén v akci navštivte v knihovnickém intranetu stránku Pokročilé vyhledávání ve vašem systému Koha:

2.2.1.3.2. Skupiny knihovního majetku

Můžete přiřadit určité kategorie vašim knihovnám tím že jim přiřadíte skupiny

Vlastnosti jsou potom knihovnám přiřazeny pomocí přidávacího nebo editačního formuláře

2.2.2. Typy jednotek (výtisků):

Koha vám umožňuje organizovat vaše fondy podle typu jednotek a kódů fondu.

 • Cesta: Více > Administrace > Základní prametry > Typy jednotek

Typy jednotek typicky se určují podle materiálu (knihy, cd, dvd, atd...) ale mohou být využity jakýmkoliv způsobem, který je zaveden ve vaší knihovně

2.2.2.1. Přidávání Typu jednotek

Abyste přidali nový typ jednotky, klikněte na tlačítko "Nový typ jednotky" na vrchu stránky typů.

 • V poli "Typu jednotky" vložte krátký kód pro váš typ jednotky

 • Popis je definice typu jednotky prostým textem

 • Můžete si vybrat a mít ikonku spojenou s tímto typem jednotky

  • Můžete se vybrat ze řady sbírek ikonek

  • Můžete odkázat na vzdálený obrázek

  • Nebo také nemusíte mít žádný obrázek spojený s typem jednotky

  • Důležité

   Aby se váš obrázek typu jednotky objevil na OPCu, budete potřebovat nastavit předvolbu noItemTypeImages na stav "Zobrazit"

   • Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Admin

 • Pro jednotky, které se nepůjčují, zaškrtněte "Ne pro výpůjčky"

  • Jednotky označené "Ne pro výpůjčky" se objeví v katalogu, ale nelze je vypůjčit čtenářům

 • U položek, u kterých se účtují poplatky za pronájem, uveďte celkový poplatek, účtované v poli "Půjčovné"

  • Důležité

   Nevkládejte symboly do tohoto pole, jen čísla a desetinné tečky (např. $5.00 by měla být vložená hodnota 5 nebo 5.00)

  • Toto zpoplatní čtenáře při výpůjčce

 • If you would like a message or alert to appear when items of this type are checked in you can enter that in the 'Checkin message' box

  • The Checkin message type can be a Message or an Alert. The only difference between these two is the styling. By default a Message is blue

   and an Alert is yellow.

 • Když skončíte, klikněte na "Uložit změnit"

  • Tip

   Všechna pole, s výjimkolu "Typ jednotky" jsou editovatelné ze seznamu Typů jednotek

 • Vaš nový typ jednotky se nyní objeví na seznamu

2.2.2.2. Úpravy typů jednotek

Každý typ jednotky má vedle tlačítko Upravit. Kliknutím na toto tlačítko můžete typ upravovat

Důležité

Nebudete moci upravit kód, který jste přiřadili k "Typ jednotky", ale budete moci upravit popis položky.

2.2.2.3. Vymazání Typu jednotky

Každá typ jednotky má tlačítko Odstranit vedle něj. Chcete-li ten typ odstranit, klikněte na odkaz "Odstranit".

Důležité

Nebudete moci odstranit typy jednotek, které jsou používány v rámci jenotek ve vašem systému.

2.2.3. Autorizované hodnoty

Oprávněné hodnoty mohou být použity v několika oblastech Koha. Jedním důvodem, proč byste měli přidat kategorii autorizované hodnoty bude kontrolovat hodnoty, které lze zadat do pole Marc od katalogizátorů.

 • Cesta: Více > Administrace > Základní parametry > Autorizované hodnoty

2.2.3.1. Existující hodnoty

Koha se instaluje s již předdefinovanými hodnotami, které pravděpodobně vaše knihovna využije, např. stav "Ztraceno".

 • Asort1

  • Používá se pro akvizici a statistiky

 • Asort2

  • Používá se pro akvizici a statistiky

 • BOR_NOTES

  • Hodnoty pro vlastní zprávy čtenářů, které se zobrazují na obrazovce výpůjček a OPACu. Hodnota v poli Popis by měl být text zprávy a je omezena na 200 znaků.

 • Bsort1

  • Hodnoty, které lze zadat, aby se vyplnilo první pole řazení čtenářů

 • Bsort2

  • Hodnoty, které mohou být vloženy do třídícího pole 2 v čtenářově záznamu

 • CART

 • CCODE

  • Kód fondu (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)

 • DAMAGED

  • Popis pro jednotku, která je označena jako poškozená (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)

 • HINGS_AS

  • Obecné Jednotky: Označení stavu akvizice :: Tento datový prvek určuje pořizovací stav jednotky v okamžiku vyřizování report.a

 • HINGS_C

  • Obecné Jednotky: Označení úplnosti

 • HINGS_PF

  • Označení fyzické formy

 • HINGS_RD

  • Obecné Jednotky: Označení uchování :: Tento prvek dat určuje zásady uchovávání pro jednotku v době zprávy o jednotkách (výtiscích)

 • HINGS_UT

  • Obecné Jednotky: Označení typu jednotky

 • LOC

  • Umístění ve skladu (obvykle se vyskytuje při přidávání nebo editování jednotky)

 • LOST

  • Označení pro jednotky označené jako ztracené (vyskytuje se při nebo editování jednotky)

  • Důležité

   Hodnoty přiřazené stavu "ztraceno", musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly

 • MANUAL_INV

  • Hodnoty pro typy ručně vystavených faktur

  • Důležité

   Nastaví se hodnota jako Autorizovaná hodnota pro kategorii MANULAL_INV se objeví jako popis a Popis autorizované hodnoty bude použit jako částka. Vložte peněžní částku v popisu bez symbolu měny.

 • NOT_LOAN

  • Důvody proč titul není na půjčování

  • Důležité

   Hodnoty přiřazené stavu "ztraceno", musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly

  • Tip

   Záporné hodnoty stále umožňují rezervace (například. stav objednávky), kdežto kladná čísla nedovolí rezervace či výpůjčky

 • PROC

 • REPORT_GROUP

  • Způsob, jak třídit a filtrovat výstupy (zprávy), výchozí hodnoty v této kategorii zahrnují Koha moduly (Účty, Akvizice, Katalog, Výpůjčky, Čtenáři)

 • REPORT_SUBGROUP

  • Toto může být použito k dalšímu třídění a filtrování vašich zpráv. Tato kategorie je ve výchozím nastavení prázdná. Hodnoty zde uvedené, musí obsahovat kódy z autorizovaných hodnot z REPORT_GROUP v poli Popis (OPAC), aby se propojilo s podskupinu do příslušné skupiny.

 • RESTRICTED

  • Stav "Vyhraženo" (Omezená dostupnost) jednotky

 • ROADTYPE

  • Road types to be used in patron addresses

 • SUGGEST

  • Seznam důvodů zamítnutí nebo přijetí čtenářských návrhů (zobrazí se při správě návrhů)

 • WITHDRAWN

  • Popis zrušené jednotky (objeví se když přidáváte nebo upravujete jednotku)

 • YES_NO

  • Obecně autorizované hodnoty polí, které mohou být použity kdekoliv potřebujete jednoduché menu ano/ne.

2.2.3.2. Přidat novou Autorizovanou hodnotu

Kromě stávajících kategorií, které přicházejí standardně s Koha, mohou knihovníci přidávat své vlastní kategorie autorizovaných hodnot, aby tak řídili data zadávaná do systému. Chcete-li přidat novou kategorii:

 • Klikněte na "Nová kategorie"

 • Omezte vaší kategorii na 10 znaků (něco zkraťte, ale aby bylo patrné o co jde)

  • Důležité

   Kategorie nemohou obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka a pomlčky.

 • Při přidávání nové kategorie budete vyzváni k vytvoření alespoň jedné autorizované hodnoty

  • Zadejte kód pro vaší Autorizovanou hodnotu do pole "Autorizovaná hodnota"

   • Důležité

    Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.

  • Použijte pole Popis pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete něco jiného zborazit v OPACu, vložte to do "Popis (OPAC)"

  • Pokud byste chtěli omezit tuto kategorii autorizovaných hodnot pouze na určité knihovny, můžete si je vybrat z nabídky "Omezit na pobočky". Chcete-li, aby to viděly všechny knihovny, stačí si vybrat "Všechny pobočky" v horní části seznamu.

  • Pokud máte StaffAuthorisedValueImages a/neboAuthorisedValueImages nastaveno na zobrazení obrázků pro autorizované hodnoty, můžete vybrat obrázek pod "Vybrat ikonu"

 • Klikněte na Uložit

 • Vaše nová kategorie a hodnota se objeví na seznamu autorizovaných hodnot

2.2.3.3. Přidej novou autorizovanou hodnotu

Nové autorizované hodnoty mohou být přidány do jakékoliv stávající nebo nové kategorie. Chcete-li přidat hodnotu:

 • Klikněte na "Nová autorizovaná hodnota pro ..."

 • Zadejte kód pro vaší Autorizovanou hodnotu do pole "Autorizovaná hodnota"

  • Důležité

   Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.

 • Použijte pole Popis pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete něco jiného zborazit v OPACu, vložte to do "Popis (OPAC)"

 • Pokud byste chtěli omezit tuto kategorii autorizovaných hodnot pouze na určité knihovny, můžete si je vybrat z nabídky "Omezit na pobočky". Chcete-li, aby to viděly všechny knihovny, stačí si vybrat "Všechny pobočky" v horní části seznamu.

 • Pokud máte StaffAuthorisedValueImages a/neboAuthorisedValueImages nastaveno na zobrazení obrázků pro autorizované hodnoty, můžete vybrat obrázek pod "Vybrat ikonu"

 • Klikněte na Uložit

 • Nová hodnota se zobrazí v seznamu spolu s existujícími hodnotami