10.2. Vozík

Vozík je to dočasné místo pro položky v OPAC a/nebo ve služebním intraneetu zaměstnanců. Vozík se vyprázdní, jakmile je relace skončí (po zavření prohlížeče nebo odhlášení). Vozík je nejvhodnější pro provádění hromadných operací (rezervace, tisk, e-mail), nebo pro získání seznamu jednotek, které se mají vytisknout nebo poslat e-mailem na sebe nebo čtenáře.

Pokud byste chtěli, aby vozík na služebním intranetu, musíte nastavit systémovou předvolbu intranetbookbag na "Zobrazit". Chcete-li přidat věci do vozíku, hledejte v katalogu a vyberte jednotky, které chcete přidat do vozíku a vyberte "Vozík" z menu "Přidat do"

Objeví se potvrzení pod tlačítkem košíku na horní straně služebního intranetu

Kliknutím na ikonu vozíku vám zobrazí obsah vozíku

Z tohoto seznamu jednotek, můžete provádět některé akce