2.4. Administrace katalogu

2.4.1. Bibliografický rámec MARC
2.4.2. Mapování Koha na MARC
2.4.3. Mapování Návěští na MARC
2.4.4. Test bibliografického rámce MARC
2.4.5. Typy autorit
2.4.6. Zdroje klasifikace
2.4.7. Pravidla pro vyhledávání záznamů
2.4.8. Konfigurace OAI sad

Nastavte tyto předvolby před tím, než zahájíte katalogizaci ve vašem Koha systému.

2.4.1. Bibliografický rámec MARC

Představte si rámec jako šablonu pro vytváření nových bibliografických záznamů. Koha je dodávána s několika předdefinovanými rámci, které lze upravit nebo odstranit, a knihovníci mohou vytvářet své vlastní rámce pro specifický obsah jejich knihoven

 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Bibilografický rámec MARC

Důležité

Nemažte nebo neupravujte výchozí rámec protože by to způsobilo problémy vaší katalogizací - vždy vytvořte novou šablonu odvozenou z výchozího rámce nebo změnou jiných rámců.

Po kliknutí na odkaz "struktura MARC" vpravo od každého rámce, můžete se rozhodnout kolik polí chcete vidět na obrazovce užitím možnosti stránkování nad tabulkou

2.4.1.1. Přidejte nový rámec

Přidat nový rámec

 • Klikněte na "Nový rámec"

  • Vložte kód o 4 nebo méně znacích

  • Použijte pole Popis abyste zadali podrobnější definici svého bibliografického rámce MARC

 • Klikněte na "Odeslat"

 • Jakmile bude váš rámec je přidán, klikněte na "struktura MARC" napravo seznamu rámců

  • Budete vyzváni k volbě rámce, který bude základem vašeho nového rámce; je to jednodušší než znovu začínat z ničeho

 • Jakmile se váš rámec objeví na obrazovce, můžete upravit nebo odstranit jednotlivá pole podle pokynů pro úprava podpolí

2.4.1.2. Úprava existujících rámců

Kliknutím na "Upravit" vpravo od rámce umožňuje pouze editovat popis rámce:

Chcete-li provádět úpravy v polích souvisejících s rámcem, musíte nejprve kliknout na "struktura MARC" a potom postupujte podle pokynů pro úpravy podpolí

2.4.1.3. Přidat podpole do rámců

Chcete-li přidat pole do rámce, klikněte na tlačítko 'Nový tag" v horní části definice rámce

Tím se otevře prázdný formulář pro zadání pole MARC

Vložte informace o vašem novém tagu:

 • Tag je číslo pole MARC

 • "Označení pro knihovnu" je text, který se zobrazí v knihovnickém intranetu v modulu Katalogizace

 • "Označení pro OPAC" je text, který se objeví na OPACu, když se se zobrazuje bibliografický záznam ve formátu MARC

 • Jestliže toto pole se může opakovat, klikněte na políčko "Opakovatelné"

 • Je-li toto pole povinné, zaškrtněte políčko "Povinné"

 • Chcete-li, aby toto pole mělo roletku s omezeným výčtem odpovědí, zvolte kterou "Autorizovanou hodnotu" použijete pro seznam odpovědí

Když budete hotovi, klikněte na tlačítko "Uložit změny" a objeví se vám nové pole

Napravo od nového pole je odkaz na "Podpole," budete muset přidat podpole, než tato značka se objeví v editoru MARC. Proces vložení nastavení nového podpole je stejný jako naleznete v úpravy podpolí v rámcích v této příručce.

2.4.1.4. Upravte podpole v rámci

Rámce jsou tvořeny poli a podpoli MARC. Chcete-li provádět úpravy většiny rámců, musíte upravit pole a podpole. Kliknutím na "Upravit" na pravé straně každého podpole vám umožní provádět změny v textu spojené s polem

 • Každé pole má tag (což je tag MARCu)

  • "Návěští knihovny" je to, co se objeví na knihovnickém intranetu, pokud máte advancedMARCeditor nastavit zobrazení návěští

  • "Návěští pro OPAC" je to, co se objeví v MARC zobrazení v OPACu

  • Pokud zaškrtnete "Opakovatelné ', pak pole bude mít znaménko plus vedle sebe, která vám umožní přidat násobky tohoto pole

  • Pokud zaškrtnete "Povinné" záznam nebude povoleno ukládat, pokud nemáte hodnotu přiřazenou k tomuto poli

  • "Autorizovaná hodnota" je místo, kde můžete definovat autorizovaná hodnota , že vaši katalogizátoři si mohou vybrat z rozbalovacího menu pro vyplnění tohoto pole

Chcete-li upravit podpole spojené s tagem, klikněte na "Podpole" na pravé straně od tagu na seznamu "MAEC struktura"

 • V seznamu podpolí můžete kliknout na tlačítko "Vymazat" napravo od každého, tím podpole smažete

 • K úpravě podpolí klikněte na "Úprava podpolí"

 • For each subfield you can set the following Basic constraint values

  • Text pro knihovníka

   • to, co se objeví před podpolem v knihovnickém rozhraní

  • Text pro OPAC

   • to, co se objeví před polem v OPACu.

    • Zůstane-li pole prázdné, je použit text pro knihovníka

  • Opakovatelný

   • pole bude mít znaménko plus vedle sebe a to umožňuje přidat násobky tohoto tagu

  • Povinný

   • záznam nebude povoleno uložit, pokud nemáte hodnotu přiřazenou k tomuto tagu

  • Spravovány v záložce

   • definuje záložku, kde jsou zobrazena podpole. Všechna podpole daného pole by měla být na stejné kartě nebo ignorovány. Ignorovat znamená, že podpole není spravováno.

 • For each subfield you can set the following Advanced constraint values

  • Výchozí hodnota

   • definuje, co chcete zobrazit v poli ve výchozím nastavení, to budete upravovat, ale šetří čas, pokud používáte stále stejnou poznámku a nebo často stejnou hodnotu v poli.

  • Viditelnost

   • umožňuje vybrat, odkud toto podpole je viditelné/skryté, jednoduše zaškrtněte políčka, kde byste chtěli pole zobrazit a zrušte zaškrtnutí políčka, kde byste chtěli, aby zůstalo skryté.

  • Je URL

   • pokud je označeno, znamená to, že podpole je URL a je klikací

  • Odkaz

   • Pokud zadáte pole/podpole, zde (200b), zobrazí se odkaz po podpoli v pohledu na detailní MARC. Tento pohled se zobrazí pouze v knihovnickém rozhraní, nikoliv v OPACu. Pokud knihovník klikne na odkaz, provede se vyhledávání v databázi pro pole/podpole na tuto hodnotu. Toho lze využít pro dvě hlavní témata:

    • v poli jako autor (200f v UNIMARCu), dejte sem 200f, a uvidíte všechny bibliografické záznamy stejného autora

    • na pole, které je odkaz (4xx) abyste dosáhli na jiné bibliografické záznamy. Například, dejte do 011a do podpole 464$x, najdete periodika, které mají toto ISSN.

   • Varování

    This value should not change after data has been added to your catalog. If you need to change this value you must ask your system administrator to run misc/batchRebuildBiblioTables.pl.

  • Koha odkaz

   • Koha je multi-MARC kompatibilní. Takže Koha neví, co znamená 245$a, ani to co je 200$f (tyto dvě pole jsou názvy v MARC21 a v UNIMARC). Takže v tomto seznamu můžete mapovat na MARC podpole podle jeho významu. Koha neustále udržuje soulad mezi podpoli a jejich významy. Pokud chce uživatel hledat "Název", toto namapování se použije na to, kde to hledat (245 pokud používáte MARC21, 200 pokud používáte UNIMARC).

 • For each subfield you can set the following Other option values

  • Autorizovaná hodnota

   • se rozumí hodnota, která nemůže být napsaná knihovníkem, ale musí být vybrána ze seznamu rozbalovacího menu autorizované hodnoty

   • Ve výše uvedeném příkladu bude pole 504a zobrazovat autorizované hodnoty MARC504 při katalogizaci

  • Thesaurus

   • znamená, že hodnota není volný text, ale musí být hledány v autoritách/tezauru vybrané kategorie

  • Plugin

   • se rozumí hodnota vypočítána nebo řízena pluginem. Pluginy mohou dělat téměř cokoliv.

   • Například v UNIMARC existují pluginy pro každé pole 1xx, což jsou kódovaná pole. Plugin je velkou pomocí pro katalogizátory. Jsou tu také dva pluginy (unimarc_plugin_210c a unimarc_plugin_225a, které mohou "magicky" najít nakladatele z čísla ISBN a seznamy publikací od tohoto nakladatele)

 • Chcete-li uložit změny, klikněte na tlačítko "Uložit změny" v horní části obrazovky

2.4.1.5. Rámec Import/Export

Vedle každého rámce je odkaz na buď importovat nebo exportovat rámec.

2.4.1.5.1. Exportovat rámec

Chcete-li exportovat rámec, stačí kliknout na odkaz "Export" vpravo od názvu rámce.

Po klepnutí na tlačítko "Export", budete vyzváni k výběru, jaký formát má mít exportovaný soubor.

Takto exportovaný rámec lze importovat do jiné instalace Koha pomocí volby importu rámce.

2.4.1.5.2. Import rámce

An easy way to create a new framework is to import one created for your or another Koha installation. This framework would need to be exported from the other system using the instructions above to be available for import here.

To import a framework you first need to create a new framework. Once you have that framework, click 'Import' to the right of the new framework.

Budete vyzváni k vyhledání souboru na vašem počítači a importován do rámce.

Budete vyzváni k potvrzení své akce před tím, než soubor bude importován.

Jakmile je soubor nahrán, uvidíte obrázek, který potvrdí, že systém funguje.

Jakmile bude váš importu dokončen, budete přepnuti do nástroje pro úpravy, kde můžete provádět změny, které potřebujete v rámci, který jste importovali.

2.4.2. Mapování Koha na MARC

Zatímco Koha ukládá celý MARC záznam, také ale ukládá společná pole pro snadný přístup do různých tabulek v databázi. Koha mapování MARC říká Koha, kde najít tyto hodnoty v záznamu MARC. V mnoha případech nebudete muset měnit výchozí hodnoty nastavené v tomto nástroji během instalace, ale je důležité vědět, že tento nástroj je tady a může být kdykoliv použit.

 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > mapování Koha na MARC

Mapovací stránka Koha na MARC vám nabízí možnost zvolit si jednu ze tří tabulek v databázi pro mapování hodnot.

Po výběru tabulky, kterou byste chtělí vidět knikněte na "OK". K úpravě mapování klikněte na odkaz "Dodáno od Koha" nebo "Upravit".

Vyberte si, které MARC pole, které chcete mapovat na toto pole Koha a klikněte na tlačítko "OK". Pokud chcete vymazat všechna mapování, klikněte na tlačítko "Odmapovat " .

Důležité

V součané době můžete mapovat pouze 1 pole MARC na 1 pole Koha. Tím se mímí, že nejde mapovat jak pole 100a a pole 700a současně na autora, musíte vybrat jedno nebo druhé.

2.4.3. Mapování Návěští na MARC

Tento nástroj vám umožní mapovat MARC pole na množinu předefinovaných návěští.

 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Mapování návěští na MARC

Důležité

Tento nástroj ovlivní pouze instalace, které nepoužívají XSLT Stylesheety

V tomto okamžiku jediné užívané klíčové slovo je "podtitul".

Pomocí tohoto nástroje můžete definovat, co pole MARCu zobrazí na podrobné obrazovce bibliografického záznamu pomocí klíčových slov. Následující příklad bude používat pole "podnázev".

Použití rozbalovací nabídky pro rámce vyberte Rámec chcete-li toto pravidlo použít. Například, "Podnázev" pro knihy se nachází v poli 245$b.

Nicméně podnázev pro DVD se objeví v 245$p

Pomocí tohoto nástroje můžete sdělit Koha, aby zobrazila pole vpravo jako podnázev v bibliografickém záznamu na OPACu.

Tento nástroj může být použit také k řetězení částí záznamu. Chcete-li zobrazovat číslo edice (série) pro zobrazení v názvu ve výsledcích vyhledávání, musíte namapovat 490$v na "Podtitul" spolu s 245$b.

Tip

Řetězí spolu pole, které chcete zobrazit za názvem jednotky v pořadí, v jakém chcete.

Budoucí vývoj zahrne i další pole přiřazená k návěštím

2.4.4. Test bibliografického rámce MARC

Zkontrolovat strukturu MARCu

 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Zkontrolovat bibliografický MARC rámec

Pokud změníte bibliografický MARC rámec, je doporučeno spustit tento nástroj pro otestování chyb v definici.

2.4.5. Typy autorit

Autoritní typy jsou v podstatě MARC rámce pro autoritní záznamy a díky tomu, můžete postupovat podle stejných pravidel jako v Bibliografické rámce MARC v této příručce. Koha přichází s mnoha potřebnými rámci autorit již nainstalovanými. Chcete-li zjistit, jak přidávat a upravovat typy autorit, projděte si Bibliografické rámce MARC v tomto manuálu.

 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Typy autorit

2.4.6. Zdroje klasifikace

Savitra Sirohi

Nucsoft OSS Labs

Sestavil

Nicole C. Engard

Opravené překlepy, úpravy obsahu podle potřeby a přidané nové snímnky. 

2010

Source of classification or shelving scheme is an Authorized Values category that is mapped to field 952$2 and 942$2 in Koha's MARC Bibliographic frameworks and stored in the items.cn_source field in the database.

 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Klasifikační zdroje

Běžně používané hodnoty tohoto pole jsou:

 • ddc - Dewey Decimal Classification

 • LCC - Library of Congress Classification

Pokud se rozhodnete nainstalovat zdroje klasifikace během instalace Koha, uvidíte též jiné hodnoty:

 • ANSCR (zvukové nahrávky)

 • SuDOC klasifikace

 • Mezinárodní desetinné třídění - MDT

 • Jiné/Obecné klasifikace

2.4.6.1. Přidání/Úpravy zdrojů klasifikace

Můžete přidat svůj vlastní zdroj klasifikace pomocí tlačítka Nový zdroj klasifikace. Pro úpravy použijte odkaz Upravit.

Při tvorbě nebo úpravách:

 • Budete muset zadat kód a popis.

 • Zaškrtněte políčko "Zdroj v užívání?", pokud chcete, aby se hodnota zobrazila v rozevíracím seznamu pro tuto kategorii.

 • Vyberte příslušné plnící pravidlo z rozbalovacího seznamu.

2.4.6.2. Klasifikace plnících pravidel

Plnící pravidla určují pořadí, ve kterém jsou jednotky umístěné na policích.

Hodnoty, které jsou předem nakonfigurovány v Koha jsou:

 • Dewey

 • LCC

 • Obecný

Stavěcí pravidla jsou mapována na Klasifikační zdroje. M§ůžete nastavit nová stavěcí pravidla pomocí tlačítka Nové stavěcí pravidlo. Pro úpravy použijte odkaz "Úpravy".

Při tvorbě nebo úpravách:

 • Vložte kód a popis

 • Vyberte odpovídající stavěcí pravidlo - Dewey, obecné nebo LCC

2.4.7. Pravidla pro vyhledávání záznamů

Joy Nelson

ByWater Solutions

Sestavil

Nicole C. Engard

Changed/edited content where necessary. 

2013

Pravidla vyhledávání záznamů jsou používána při importu MARC záznamů do Koha.

 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Pravidla vyhledávání záznamů

Pravidla, která jste zde nastavili, budou používána při Příprava MARC záznamů pro import .

It is important to understand the difference between Match Points and Match Checks before adding new matching rules to Koha.

Match Points are the criteria that you enter that must be met in order for an incoming record to match an existing MARC record in your catalog. You can have multiple match points on an import rule each with its own score. An incoming record will be compared against your existing records (‘one record at a time’) and given a score for each match point. When the total score of the matchpoints matches or exceeds the threshold given for the matching rule, Koha assumes a good match and imports/overlays according your specifications in the import process. An area to watch out for here is the sum of the match points. Doublecheck that the matches you want will add up to a successful match.

Příklad:

Threshold of 1000

Match Point on 020$a 1000

Match Point on 022$a 1000

Match Point on 245$a 500

Match Point on 100$a 100

In the example above, a match on either the 020$a or the 022$a will result in a successful match. A match on 245$a title and 100$a author (and not on 020$a or 022$a) will only add up to 600 and not be a match. And a match on 020$a and 245$a will result in 1500 and while this is a successful match, the extra 500 point for the 245$a title match are superfluous. The incoming record successfully matched on the 020$a without the need for the 245$a match. However, if you assigned a score of 500 to the 100$a Match Point, a match on 245$a title and 100$a author will be considered a successful match (total of 1000) even if the 020$a is not a match.

Match Checks are not commonly used in import rules. However, they can serve a couple of purposes in matching records. First, match checks can be used as the matching criteria instead of the match points if your indexes are stale and out of date. The match checks go right for the data instead of relying on the data in the indexes. (If you fear your indexes are out of date, a rebuild of your indexes would be a great idea and solve that situation!) The other use for a Match Check is as a “double check” or “veto” of your matching rule. For example, if you have a matching rule as below:

Threshold of 1000

Match Point on 020$a 1000

Match Check on 245$a

Koha will first look at the 020$a tag/subfield to see if the incoming record matches an existing record. If it does, it will then move on to the Match Check and look directly at the 245$a value in the incoming data and compare it to the 245$a in the existing ‘matched’ record in your catalog. If the 245$a matches, Koha continues on as if a match was successful. If the 245$a does not match, then Koha concludes that the two records are not a match after all. The Match Checks can be a really useful tool in confirming true matches.

Match Points and Match Checks are powerful tools in the import process. Harness the power of these two matching criteria and make your data behave for you!

2.4.7.1. Adding Matching Rules

Chcete-li vytvořit nové vyhledávací pravidlo:

 • Klikněte "Nové pravidlo vyhledání záznamů"

  • Vyberte si jedinečný název a zadejte jej do pole "Kód vyhledávacího pravidla"

  • "Popis" může být cokoli chcete vysvětlit, je na vás, co si vyberete

  • 'Match threshold' is the total number of 'points' a biblio must earn to be considered a 'match'

  • 'Record type' is the type of import this rule will be used for - either authority or bibliographic

  • Body shody jsou nastaveny, aby se určilo které pole se porovnávají

  • "Vyhledávací index" naleznete v souboru ccl.properties, který říká indexaci v zebra, jaká data chcete hledat v MARC datech".

  • "Hodnocení"- počet bodů "shody" na tomto poli. Je-li součet jednotlivých bodů větší než práh shody, příchozí záznam se považuje za vyhledaný vzhledem k danému vyhledávanému záznamu

  • Zadejte tag MARC, který chcete, aby se shodoval s polem "Tag"

  • Zadejte MARC tagy podpolí, které chcete aby odpovídaly hodnotě v políčku "Podpole"

  • "Pozice" - pro použití v kontrolních polí, 001-009

  • "Délka" - Pro použití s kontrolními poli, 001-009

  • Koha má jen jedno "normalizační" pravidlo, které odstraní nadbytečné znaky, jako jsou čárky a středníky. Hodnota, kterou zadáte do tohoto pole nemá vliv na proces normalizace.

  • "Požadovaná kontrola shody" - ??

2.4.7.2. Sample Bibliographic Record Matching Rule: Control Number

 • Úroveň shody: 100

 • Record type: Bibliographic

  • Tip

   If you'd like a rule to match on the 001 in authority records you will need the repeat all of these values and change just the record type to 'Authority record'

 • Selekční body (právě jen jeden):

 • Vyhledávácí index: Kontrolní číslo

 • Hodnocení: 101

 • Tag: 001

  • Poznámka

   toto pole je pro kontrolní číslo přidělené organizací, které vytváří, používá nebo distribuuje bibiografické záznamy

 • Podpole: a

 • Pozice: 0

 • Délka: 0

 • Normalizační pravidlo: Kontrolní-číslo

 • Požadované kontroly na shodu: žádné (odstraní se prázdné)

2.4.8. Konfigurace OAI sad

Na této stránce můžete vytvářet, upravovat a mazat sady OAI-PMH

2.4.8.1. Vytvořte sadu

Vytvořut sadu:

 • Klikněte na odkaz "Přidat novou sadu"

 • Vyplňte povinná pole "setSpec" a "setName"

 • Pak můžete přidávat popisy k této sadě. Za tímto účelem klikněte na "Přidat popis" a vyplňte nově vytvořené textové pole. Můžete přidat tolik popisů, kolik chcete.

 • Klikněte na tlačítko "Uložit"

2.4.8.2. Modifikovat/Vymazat sadu

Chcete-li změnit nastavení, klikněte na odkaz "Změnit" na stejném řádku sady, kterou chcete upravit. Objeví se formulář podobný formuláři pro vytvoření sady a umožní vám změnit setSpec, SetName a popisy.

K vymazání sady, klikněte na odkaz "Výmaz" na řádce sady, kterou chcete vymazat.

2.4.8.3. Definujte mapování

Zde můžete určit, jak se bude sada bude konstruovat (jaké záznamy budou patřit do této sady) definováním mapování. Mapování je seznam podmínek v záznamu dokumentu. Stačí aby záznam vyhovoval jedné podmínce, aby patřil do sady.

 • Vyplňte políčka "pole", "podpole" a "hodnoty". Například, pokud chcete zahrnout do této sady všechny záznamy, které mají 999$9 rovné "XXX". Vyplňte "pole" s 999, "podpole" s 9 a "hodnotu" s XXX.

 • Chcete-li přidat další podmínku, klikněte na tlačítko "OR" a opakujte krok 1.

 • Klikněte na "Uložit"

Chcete-li odstranit podmínku, nechte prázdné alespoň jedno z "Pole", "Podpole" nebo "Hodnota" a klikněte na "Uložit".

Poznámka

Ve skutečnosti, podmínka platí, pokud hodnota v odpovídajícím podpoli je naprosto stejná s tím, co je definováno v "Hodnota". Příklad: Záznam s 999$9 = "XXX YYY" nebude patřit k sadě, kde podmínkou je 999$9 ="XXX".

A to je citlivost na velikost písmen: záznam s 999$9 = 'xxx' nebude patřit k sadě, kde podmínkou je 999$9 = "XXX".

2.4.8.4. Vytvořit sady

Jakmile jste nastavili všechny sady, musíte vytvořit sady. To se provádí voláním skriptu misc/migration_tools/build_oai_sets.pl.