Kapitola 6. Katalogizace

Obsah

6.1. Bibliografické záznamy
6.1.1. Přidávání záznamů
6.1.2. Přidání analytických záznamů
6.1.3. Editace záznamů
6.1.4. Duplikování záznamů
6.1.5. Slučování záznamů
6.1.6. Smazání záznamů
6.2. Záznamy jednotek (exemplářů)
6.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)
6.2.2. Editace jednotek (exemplářů)
6.2.3. Informace o jednotce
6.2.4. Přesun jednotek
6.2.5. Smazat exempláře
6.2.6. Historie výpůjček určité jednotky
6.3. Autority
6.3.1. Přisání autorit
6.3.2. Vyhledávání autorit
6.3.3. Úpravy autorit
6.3.4. Merging Authorities
6.4. Průvodce katalogizací
6.4.1. Nápověda ke katalogizaci listu bibliografického záznamu
6.4.2. Návod na katalogizaci jednotek/exemplářů
6.4.3. Správa objednávek jednotek a rezervací

Než začnete katalogizaci v Koha je třeba udělat několik základních nastavení. Podívejte se na implementační seznam . A co nejdůležitější je, abyste se ujistili, že vaše Rámce MARC jsou definovány tak, jak chcete. Poté co jste v modulu Katalogizace, už nebudete moci přidat nebo odebrat pole a podpole, takže vaše rámce musí být připraveny, než začnete katalogizovat.

Můžete také použít OCLC Connexion poslat záznamy přímo do Koha. Více informací o tom najdete OCLC Connexion Setup appendix.

6.1. Bibliografické záznamy

Bibliografický záznam v Koha obsahuje hlavní informace týkající se materiálu. To zahrnuje údaje, jako je název, autor, ISBN, atd. Tyto informace jsou uloženy v Koha v Marc (různé druhy Marc jsou podporovány v Koha). Jakmile je tato informace uložena, mohou být připojeny jednotky nebo exempláře.

6.1.1. Přidávání záznamů

Záznamy mohou být přidávány do Koha přes originální katalogizaci nebo kopírováním záznamů katalogizace. Pokud byste chtěli katalogizovat záznam pomocí prázdné šablony

 • Klikněte na "Nový záznam"

  • Vyberte rámec, který chcete mít za základ svých bibilografických záznamů

Chcete-li katalogizovat záznam na základě existujícího záznamu v jiné knihovně

 • Klikněte na vyhledání Z39.50

  • Vyhledejte titul, který chcete katalogizovat

   • Tip

    Pokud nejsou nalezeny žádné výsledky, zkuste hledat s méně poli, ne všechny Z39.50 cíle jsou schopny hledat ve všech polích výše uvedených.

  • Vyhkledávací cíle lze změnit pomocí sekceSpráva Z39.50 .

  • Z výsledků si můžete prohlédnout MARC nebo lístové zobrazení záznamu nebo se rozhodnete je mportovat do Koha

   • Navíc kromě odkazu Import napravo každého titulu, můžete kliknout na názuev o ktarý máte zájem a vyskočí nabídka s odkazy na náhled záznamů a a jejich import

   • Pokud nemůžete najít titul, který potřebujete ve svých Z39.50 výsledcích vyhledávání můžete kliknout na tlačítko "zkuste nové hledání" v levém dolním rohu u vašich výsledků

Po otevření prázdného rámce nebo importovaného záznamu přes Z39.50 vám bude nabídnut formulář s pokračováním katalogizace

 • Chcete-li rozbalit sbalený tag, klikněte na popis tagu

 • Chcete-li získat nápovědu z Kongresové knihovny USA o tagu MARC, klepněte na otazník (?) na pravé straně čísla pole

  • Pokud máte pocit, že toto znepřehledňuje obrazovku, můžete skrýt otazníky odškrtnutím políčka před poznámkou:"'Zobrazit odkazy na dokumentaci polí formátu MARC" v horní části editoru

 • Někdy pole nemusí být editovatelné vzhledem k hodnotě ve své předvolbě BiblioAddsAuthorities . Máte-li tuto předvolbu nastavenu na "Nepovolit katalogizátorům psát do polí pro autoritu" může se zobrazit symbol zámku na levé straně pole.

  • Pokud se objeví tato ikona, musíte kliknout na ikonu na pravé straně pole pro hledání existující autority.

  • V seznamu vyhledaných autorit klikněte na "Vyber autoritu" a tím jí přenesete do bibliografického záznamu

 • K vytvoření opakování tohoto pole klikněte na ikonku "Opakovat tento tag" vpravo od názvu tagu

  • Pro posun podpolí do správného pořadí, klikněte na šipku nahoru vlevo od pole

  • Chcete-li duplikovat podpole, klikněte na ikonu (k odstranění klikněte na "Smazat toto podpole") "Klonovat toto podpole" vpravo od pole

  • K odstranění podpole, klikněte na ikonku "Smazat toto podpole" vpravo

 • K použití pluginu klikněte na ikonku vpravo od pole

  • Pro některá pevné délky jsou editory, které se mění v závislosti na druhu materiálu, který katalogizujete (například pole 006 a 008)

 • Až budete hotovi, klikněte na tlačítko "Uložit" v horní části a vyberte, zda chcete uložit a zobrazit bibliografický záznam, který jste vytvořili nebo pokračovat v přidávání/editaci jednotek připojených k záznamu

  • Choosing 'Save and view record' will bring you right to the record you just cataloged

  • Choosing 'Save and edit items' will bring you to the add/edit item form after saving the bib record so that you can attach holdings

  • Choosing 'Save and continute editing' will allow you to save your work so far and keep you in the editor to continue working

 • Pokud se chystáte přidat duplicitní záznam do systému budete varováni před uložením

6.1.2. Přidání analytických záznamů

Knihovny někdy zpřístupňují novinové články a části v rámci monografií a časopisů knihovním čtenářům prostřednictvím analytické katalogizace. Analytická katalogizace vytváří samostatné bibliografické záznamy o těchto článcích, kapitolách a sekcích, atd. které najdete uvnitř většího zdroje, jako jsou knihy, časopisy, noviny. V analytické katalogizaci, ačkoli je vytvořen samostatný bibliografický záznam pro článek, není fyzicky oddělen od hostitelské položky. Další informace o Analytické katalogizaci viz v kapitole 13 AACR2.

Pokud chcete katalogizovat analytické záznamy existují dvě možnosti. Jedním z nich je použít funkci Usnadnění Analytiky , druhý je Rozšířený analytický Workflow .

6.1.2.1. Usnadnění analytiky

The Easy Analytics feature makes linking analytic records together easier. The first thing you need to do is set the EasyAnalyticalRecords preference to 'Display' and the UseControlNumber preference to 'Don't use.'

Po katalogizaci analytického záznamu (viz Přidávání záznamů pro více informací o vytváření záznamů) klikněte na 'Upravit' z normálního zobrazení a zvolte "Odkaz na hostitele"

To vás vyzve k zadání čárového kódu pro jednotku (exemplář), na který by tento záznam měl být propojen.

Po vložení čárového kódu jednotky a kliknutím na "Vyber"obdržíte potvrzující zprávu.

Záznam bude nyní mít pole 773 správně vyplněné kompletním odkazem

Chcete-li zobrazit všechny položky vázané na záznam hostitele, proveďte vyhledání záznamu, klepněte na kartu "Analytika" na levé straně a analytika vázaná na každý čárový kód se zobrazí ve sloupci "Použito v".

Tip

Je také možné vytvářet analytické záznamy z této obrazovky kliknutím na "Vytvořit analytiku"

Můžete se také podívat na analytiku přípojenou k tomuto záznamu, kliknutím na odkaz "Ukázat analytiku" v horní části záznamu v normálním zobrazení.

Při pohledu na analytický záznam uvidíte také odkaz na hostitelskou položku ve sloupci "Záznamy hostitele" v tabulce jednotek při pohledu na kartu Analytiky.

6.1.2.2. Rozšířený analytický Workflow

To use the Enhanced Workflow method of adding analytics, the first thing you need to do is set the EasyAnalyticalRecords preference to 'Don't display' and the UseControlNumber preference to 'Use.'

Po katalogizaci původního záznamu (viz Přidávání záznamů pro více informací o vytváření záznamů) klikněte na tlačítko "Nový" z normálního zobrazení a zvolte "Nové dětský záznam."

Tím se otevře nový prázdný záznam pro katalogizaci. Prázdný záznam bude mít jen pole 773 správně vyplněno k dokončení odkazu, jakmile je záznam uložen.

Chcete-li zobrazit všechny položky vázané na záznam hostitele, proveďte vyhledání záznamu, klepněte na kartu "Analytika" na levé straně a analytika vázaná na každý čárový kód se zobrazí ve sloupci "Použito v".

Můžete se také podívat na analytiku přípojenou k tomuto záznamu, kliknutím na odkaz "Ukázat analytiku" v horní části záznamu v normálním zobrazení.

Při pohledu na analytický záznam uvidíte také odkaz na hostitelskou položku ve sloupci "Záznamy hostitele" v tabulce jednotek při pohledu na kartu Analytiky.

6.1.2.3. Editace analytik

Pokud jste propojili analytický záznam nesprávně, můžete odstranit tento odkaz úpravou položky na analytickém záznamu (nikoliv na záznam hostitele). Chcete-li to provést, přejděte na analytický záznam a klikněte na tlačítko "Upravit" a zvolte "Upravit jednotky". Na levé straně každé jednotky, uvidíte dvě možnosti.

 • Kliknutím "Uprav hostitele" vám umožní editovat jednotku hostitelského záznamu.

 • Kliknutí na "Zrušit vazbu" odstraní pole 773 a zruší vazbu mezi analytickým záznamem a hostitelským záznamem.

6.1.3. Editace záznamů

K editaci záznamu klikněte na "Upravit bibilo" na stránce výsledků vyhledání na stránkách katalogizace

nebo kliknutím na tlačítko "Upravit" v bibliografickém záznamu a vybráním "Upravit záznam"

Záznam se otevře v MARC editoru

Alternativou je hledat přes protokol Z39.50 a překrýt váš záznam s plnějším záznamem nalezeným v jiné knihovně. Můžete to udělat pomocí volby "Nahradit záznam pomocí Z39.50 " z menu Úpravy.

Jakmile jste si toto vybrali, skočíte do vyhledávacího okna Z39.50 na prohledání jiných knihoven pro dotyčný záznam.

Jakmile jste provedli své úpravy (pomocí obou metod), můžete kliknout na "Uložit" v horní levé části editoru.

Můžete také použít editovací menu k přidání vlastního obrázku obálky a to když máte buď OPACLocalCoverImages a/nebo LocalCoverImages nastaveno na "Zobrazit" vybráním z menu "Nahrat obrázky".

Vybráním "nahrát obrázek" se dostanate na Nástroj nahrání lokálního obrázku obálky".

6.1.4. Duplikování záznamů

Někdy kopii záznamu nelze nalézt přes Z39.50. V těchto případech můžete vytvořit duplikát podobného záznamu a upravit potřebné části pro vytvoření nového záznamu. Chcete-li duplikovat existující záznam klepněte na tlačítko "Upravit jako nový (duplicitní)" v nabídce Úpravy bibliografického záznamu

Tím se otevře nový MARC záznam s poli vyplněnými hodnotami z původního bibliografického záznamu.

6.1.5. Slučování záznamů

Pokud byste chtěli sloučit více záznamů, můžete to udělat pomocí nástroje Seznamy . Více informací zde .

6.1.6. Smazání záznamů

Chcete-li odstranit bibliografický záznam, vyberte možnost "Edit" a zvolte "Smazat záznam"

Bibliografické záznamy mohou být odstraněny pouze když byly odstraněny všechny jednotky na ně navázané. Pokud se pokusíte odstranit bibliografický záznam se stále připojenými jednotkami uvidíte, že možnost vymazání je vyšedlá.