3.2. Katalog

3.2.1. Dávková úprava jednotek
3.2.2. Hromadné mazání jednotek
3.2.3. Export dat (MARC & Autority)
3.2.4. Zásoby / Inventura
3.2.5. Tvůrce štítků
3.2.6. Rychlý tvůrce hřbetních štítků
3.2.7. MARC modification templates
3.2.8. Příprava MARC záznamů pro import
3.2.9. Správa připravených MARC záznamů
3.2.10. Nahrát místní snímek obálky

3.2.1. Dávková úprava jednotek

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Dávková úprava jednotek

TZento nástroj vám umožní v Koha hromadně úpravit záznamy o jednotkách

From the tool you can choose to upload a file of barcodes or item ids, or you can scan items one by one into the box below the upload tool. You can also decide the items edited should be populated with the default values you have defined in your default framework.

Once you have your file uploaded or the barcodes listed you can click 'Continue.'

You will be presented with a summary of the items you want to modify. From here you can uncheck the items you don't want to modify before making changes in the form below. You can also hide columns you don't need to see to prevent having to scroll from left to right to see the entire item form.

Tip

To uncheck all items thar are currently checked out you can click the 'Clear on loan' link at the top of the form.

Pomocí editačního formuláře můžete vybrat pole, ve kterých budete dělat úpravy. Pokud zaškrtnete políčko napravo od každého pole můžete vymazat hodnoty v tomto poli pro záznamy, které měníte.

Jakmile jste provedli změny, budou vám prezentovány výsledné jednotky.

Tip

Můžete také upravit jednotky (exempláře) z jednoho bibliografického záznamu v dávce klepnutím na Úpravy> Upravit jednotky v dávce

3.2.2. Hromadné mazání jednotek

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Hromadné mazání jednotek

Tento nástroj vám umožní odstranit dávku záznamů o jednotkách (exemplářích) z Koha.

Z nástroje si můžete vybrat, zda nahrát soubor čárových kódů nebo ID jednotek (exemplářů), nebo můžete skenovat jednotky jednu po druhé do pole pod nahrávacím nástrojem.

Poté, co jste nahráli váš soubor nebo naskenovali čárové kódy můžete klepnout na tlačítko "Pokračovat".

You will be presented with a confirmation screen. From here you can uncheck the items you don't want to delete and decide if Koha should delete the bib record if the last item is being deleted before clicking 'Delete selected items.' If you'd like you can delete the bibliogrphic record if you're deleting the last item by clicking the checkbox next to 'Delete records if no items remain'.

Pokud váš soubor (nebo seznam skenovaných čárových kódů), má více než 1000 čárových kódů, nebude Koha schopna zobrazit vám seznam položek. Budete stále schopni je odstranit, ale ne schopni si vybrat, které jednotky výslovně odstranit nebo vymazat bibliografické záznamy.

Pokud jsou tyto jednotky vypůjčeny, po kliknutí na "Odstranit vybrané jednotky" vám bude ohlášena chyba a jednotky (exempláře) nebudou odstraněny.

Pokud tyto jednotky mohou být odstraněny, bude zobrazeno potvrzení k jejich odstranění.

3.2.3. Export dat (MARC & Autority)

 • Get there: More > Tools > Catalog > Export Data

Koha comes with a tool that will allow you to export your bibliographic, holdings and/or authority data in bulk. This can be used to send your records to fellow libraries, organizations or services; or simply for backup purposes.

3.2.3.1. Export bibliografických záznamů

V horní části obrazovky si musíte vybrat, jaké údaje exportujete. Pokud exportujete bibliografické záznamy s nebo bez jednotek (exemplářů) klepněte na záložku Export bibliografických záznamů.

 • Vyplňte formulář s cílem omezit export v určitém rozsahu (všechna pole jsou volitelná)

  • Vyberte omezení pro váš export jednou nebo více z následujících možností

   • Omezení rozsahu čísel bibliografických záznamů

   • Limit to a specific item type

    • Důležité

     This limit will use the type you have defined in the item-level_itypes preference. If you have the item-level_itypes preference set to 'specific item' and you have no items attached to a bib record it will not be exported. To get all bib records of a specific type you will need your item-level_itypes preference set to 'biblio record'.

   • Omezení na určitou knihovnu

   • Omezení na rozsah signatur

   • Omezení na rozsah přírůstkových čísel

  • Dále vyberte co chcete přeskočit v exportu

   • Ve výchozím nastavení budou jednotky exportovány, pokud chcete exportovat pouze bibliografické údaje, zaškrtněte políčko "Neexportujte jednotky"

   • Chcete-li omezit export pouze na jednotky z knihovny, ke které jste přihlášeni (pokud necháte políčko "Knihovna" nastaveno na "Všechny"), nebo z knihovny, kterou jste vybrali nahoře zaškrtnutím políčka "Odstranit nelokální jednotky"

   • Můžete si také vybrat, která pole nechcete exportovat. To může být užitečné, pokud sdílíte data, můžete odstranit všechny lokální pole před odesláním dat do jiné knihovny

  • Nakonec zvolte typ souboru a název souboru

   • Vyberte, zda chcete exportovat data ve formátu MARC nebo MARCXML

   • Vyberte jméno, které chcete jako jméno uloženého souboru

  • Klikněte na "Export bibilografických záznamů"

3.2.3.2. Export autoritních záznamů

V horní části obrazovky si budete muset vybrat, jaké údaje exportujete. Pokud exportujete autoritní záznamy, klikněte na záložku Export autoritních záznamů.

 • Vyplňte formulář s cílem omezit export z určitého rozsahu nebo typu autoritního záznamu (všechna pole jsou volitelná)

 • Dále zvolte pole, které chcete vyloučit z exportu, oddělené mezerou (bez čárek)

  • Pokud byste chtěli vyloučit všechny podpole např. z pole 200, stačí zadat 200

  • Pokud byste chtěli vyloučit určité podpole zadejte to vedle hodnoty pole, 100a vyloučí pouze podpole "a" z pole 100

 • Nakonec zvolte typ souboru a název souboru

  • Vyberte, zda chcete exportovat data ve formátu MARC nebo MARCXML

  • Vyberte jméno, které chcete jako jméno uloženého souboru

 • Klikněte "Exportovat autoritní záznamy"

3.2.4. Zásoby / Inventura

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Zásoby/Inventura

Inventární nástroj lze použít dvěma způsoby, první je vytištěním seznamu knih na regále, který si pak můžete odškrtat, nebo na nahráním textového souboru čárových kódů sebraných přenosným skenerem.

Pokud nemáte možnost použít váš snímač čárových kódů, první možnost, která je k dispozici, je generovat seznam knih regále na základě kritérií, které zadáte.

Vyberte, které knihovny, umístění na regálu, rozsahy signatur, stav jednotek a kdy byla jednotka naposledy spatřena, k vygenerování seznamu na regále, který pak můžete vytisknout a používat při obchůzce při kontrole fondu knihovny

Případně můžete exportovat seznam do souboru CSV, pro jeho upravy ve vašem počítači. Zaškrtněte políčko vedle "Export do souboru CSV" abyste vytvořili tento soubor.

Jakmile jste našli jednotky (exempláře) na regálu, můžete se vrátit k tomuto seznamu a zaškrtnout jednotky, u kterých bylo zjištěno, že systém aktualizoval datum "naposledy viděno" na dnešek.

Pokud máte přenosný skener (nebo notebook a USB skener) můžete se projít v knihovně se skenerem v ruce a skenovat čárové kódy, jak na ně narazíte. Po dokončení pak můžete nahrát takto skenerem vytvořený soubor na Koha

Choose the text file and the date you want to mark all items as seen and then scroll to the very bottom and click 'Submit.'

3.2.5. Tvůrce štítků

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Tvůrce štítků

Tvůrce štítků vám umožní používat rozvržení a šablony, které vám navrhnou tisk pro téměř neomezené množství štítků včetně čárových kódů. Zde jsou některé z funkcí modulu Tvůrce štítků:

 • Přizpůsobení vzhledu štítků

 • Vytvořit vlastní šablonu štítku pro tištěné štítky

 • Vytváření a správa dávek štítků

 • Export jedné nebo více dávek

 • Export jednoho nebo více štítků z dávky

 • Export data štítku v jednom ze tří formátů:

  • PDF - čitelné pomocí kteréhokoliv standardní čtečky PDF, umožňuje tisk štítků přímo na tiskárně

  • CSV - Export dat štítků provedený po zvolení rozvržení, umožňuje štítky importovat do různých aplikací

  • XML - nabídka jako alternativní formát exportu

V horní části každé obrazovky v rámci Tvůrce štítků, uvidíte panel nástrojů, který umožňuje rychlý přístup k příslušným funkcím. Menu na levé straně každé obrazovky také umožňuje snadný přístup k různým částem Tvůrce štítků. V navigační liště v horní části každé obrazovky vám poskytne konkrétní údaje o tom, kde jste v modulu Tvůrce štítků a umožní vám rychlou navigaci k dříve ppoužitým sekcím. Konečně zde můžete najít podrobnější informace o každé sekci Tvůrce štítků kliknutím na nápovědu on-line v levém horním rohu každé stránky.

3.2.5.1. Šablony

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrece štítků > Šablony

Šablona je založen na skladovém štítku/kartě které používáte. To by mohlo být Avery 5160 pro adresní štítky, Gaylord 47-284 pro hřbetní štítky nebo Avery 28371 pro karty čtenářů, jako několik příkladů. Tyto štítky budou obsahovat všechny informace, které budete potřebovat pro nastavení Koha; mohou být na obalu dodávky, a pokud ne, lze je obvykle nalézt na webových stránkách dodavatele.

3.2.5.1.1. Přidat šablonu

To add a new template, you want to click on the 'New template' button at the top of the Label Creator.

Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete definovat šablony pro vaše štítky nebo karty.

 • ID šablony se generuje automaticky po uložení šablony, je to systémem generovaný jedinečný identifikátor

 • Kód šablony musí být něco, co můžete použít k identifikaci šablony na seznamu šablon

 • Můžete použít popis šablony k přidání další informace o šabloně

 • Roletka "Jednotka míry" se používá k definování toho, jakou míru budete používat pro šablonu. Ta bude pravděpodobně odpovídat měrné jednotce používané v popisu na šablony od dodavatele.

 • Rozměry, počet sloupců a řádků lze nalézt na obalu výrobků od dodavatele nebo na jejich webových stránkách.

  • Důležité

   Pokud nezadáte levý okraj textu v šabloně, bude použit ve výchozím nastavení tj. 3/16 "(13,5 bodu).

 • Profil je množina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, což kompenzuje zvláštnosti charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil).

  • Před výběrem profilu zkuste vytisknout ukázkové štítky, abyste mohli snadno definovat profil, který je vhodný pro vaši kombinaci tiskárna/šablona.

  • Po zjištění případné odchylky v tištěném dokumentu, pomocí vytvořit profil a přiřadit ho k šabloně.

Po uložení šablony se objeví na stránce "Správa šablon".

3.2.5.2. Profily

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce štítků > Profily

Profil je skupina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, který kompenzuje anomálie charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil). To znamená, že pokud nastavíte šablonu a pak vytisknete ukázkovou sadu dat, a zjistíte, že položky nejsou všechny zarovnáné stejně na každém štítku, musíte nastavit profil pro každou tiskárnu, aby se na rozdíly v tiskových stylech, jako je například posun textu vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů.

Pokud vaše štítky se tisknou přesně tak, jak chcete, nebudete profil potřebovat.

3.2.5.2.1. Přidat profil

To add a new profile, you want to click on the 'New profile' button at the top of the Label Creator tool.

Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil opravit problémy se šablonou.

 • Název tiskárny a zásobníku papíru nemusí odpovídat přesně tiskárně, a jsou pro vaši informaci, abyste si vzpomněli, pro jakou tiskárnu jste profil nastavili. Takže pokud chcete, můžete použít číslo modelu tiskárny v názvu tiskárny, nebo ji můžete nazvat "tiskárna na stole"

 • Šablona bude vyplněna, jakmile jste si vybrali, který profil použijete pomocí formulář úpravy šablony

 • Rozbalovací roletka s s měrnými jednotkami se používá k definici míry, kterou budete používat ve svém profilu.

 • Posunutí popisuje, co se stane, když je celý obraz mimo střed ať svisle nebo vodorovně a skrčení popisuje stav, kdy se vzdálenost mezi štítky mění svisle nebo vodorovně na stránce

  • U těchto hodnot záporné hodnoty posunují odchylku nahoru a vlevo a pozitivní hodnoty posunují odchylku dolů a doprava

  • Příklad: text je 0,25" od levého okraje prvního štítku, v druhém štítku 0,28" od levého okraje druhého štítku a v třetím štítku 0,31" od levého okraje třetího štítku To znamená, že horizontální skrčení by mělo být nastaveno na 0,03", aby se na tento rozdíl vyrovnal.

Po uložení, vaše profily se objeví na stránce "Správa profilů.

Po uložení nového profilu, můžete se vrátit do seznamu šablon a zvolit úpravu šablony, která je pro tento profil.

3.2.5.3. Rozvržení

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce štítků > Rozvržení

Rozvržení se používá pro definování polí, které chcete zobrazit na štítcích.

3.2.5.3.1. Přidat rozvržení

To add a new layout, you want to click on the 'New layout' button at the top of the Label Creator tool.

Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil opravit problémy se šablonou.

 • Název rozvržení vám může pomoci později toto rozvržení identifikovat.

 • Pokud je to čárový kód, musíte zvolit kódování (Code 39 je nejběžnější)

 • Typ rozvržení může být libovolná kombinace bibliografických informací a/nebo čárových kódů. Například hřbetní štítek bude jen z bibl. záznamu, zatímco označení pro výpůjční protokol bude pravděpodobně biblio/čárový kód.

 • Bibliografická data pro tisk obsahují některé z datových polí, které mohou být mapovány do MARC šablon. Můžete si vybrat z přednastaveného seznamu polí nebo můžete kliknout na "Seznam polí" a zadat vlastní data. V "seznamu polí", můžete zadat MARC podpole jako 4-znakové řetězce: např. 254a pro podpole název; můžete také přiložit mezerami oddělený seznam polí na jedné řádce v uvozovkách . (např. "099a 099b" nebo "itemcallnumber barcode"). Pole která jsou dispozici, jsou ze seznamu databázových tabulek, viz níže. Nakonec můžete přidat statický text v apostrofech (např. 'Nějaký statický text.')

  • Můžete použít prohlížeč schématu ( http://schema.koha-community.org ) s následujícími tabulkami, kde lze najít názvy polí pro použití:

   • V současné době jsou použita všechna pole v následujících tabulkách : položky, biblioitems, biblio, branches

 • Zvolte, zda se štítky mají tisknout s rámečkem kolem každého štítku

 • Vyberte, zda chcete, aby Koha se pokusila se rozdělit signatury (obvykle používána na hřbetním štítku)

 • Nakonec vyberte si nastavení textu, jako je zarovnání, typ a velikost písma.

Po uložení, rozvržení se zobrazí na stránce "Správa rozvržení".

3.2.5.4. Dávky

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce štítků > Dávky

Dávky jsou tvořeny čárovými kódy, které chcete vytisknout. Jakmile jste v tomto nástroji můžete vyhledávat záznamy jednotek, pro které chcete vytisknout štítky.

3.2.5.4.1. Přidat dávku

Dávky mohou být vytvořeny jedním ze dvou způsobů. Prvním z nich je kliknout na odkaz "Vytvořit dávku štítků" na stránce Správa připravených MARC záznamů:

Druhá možnost je vytvořit novou dávku z nástroje tvůrce štítku

Budete přenesení do prázdné dávky s tlačítkem "Přidat jednotku" v horní části stránky a políčka pro skenování čárového kódu.

Můžete snímat čárové kódy do příslušného pole a klikněte na tlačítko "Přidat jednotky", nebo můžete kliknout na tlačítko "Přidat jednotky" s prázdným políčkem čárového kódu. Kliknutím na "Přidat jednotky" s prázdným čárovým kódem se otevře vyhledávací okno pro vyhledání jednotek, které chcete přidat do dávky.

Z výsledků hledáni, klepněte na zaškrtávací políčko vedle jednotek, které chcete přidat do dávky a klikněte na tlačítko "Přidat označené". Můžete také přidat jednotky jednu po druhé kliknutím na odkaz "Přidat" na levé stráně každé jednotky.

Po přidání všech položek klikněte na tlačítko "Provést". Výsledná stránka zobrazí seznam jednotek, které jste vybrali.

Chcete-li tisknout štítky, klikněte na tlačítko "Export dávky". Chcete-li vytisknout pouze některé ze štítků, klikněte na tlačítko "Export jednotek". Ať tak či onak budou zobrazeny na potvrzovací obrazovce, kde si můžete vybrat šablony a rozvržení.

Budou vám nabídnuty tři možností stažení: PDF, Excel a CSV.

Po uložení souboru, tiskněte do prázdných štítků, které máte ve vaší knihovně.

3.2.6. Rychlý tvůrce hřbetních štítků

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Rychlý tvůrce hřbetních štítků

Tip

Tento nástroj nepoužívá rozvržení štítků nebo šablony, jednoduše vytiskne hřbetní štítek na prvním místě na listu štítků.

 • Definujte pole, která chcete tisknout na hřbetním štítku v systémovém nastavení SpineLabelFormat

 • Formátujte tisk etiket úpravou souboru spinelabel.css uloženém v koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css /

Chcete-li použít tento nástroj, potřebujete čárový kód knihy, pro kterou chcete vytisknout hřbetní štítek.

3.2.7. MARC modification templates

The MARC Modification Templates system gives Koha users the power to make alterations to MARC records automatically while staging MARC records for import.

This tool is useful for altering MARC records from various venders/sources work with your MARC framework. The system essentially allows one to create a basic script using actions to Copy, Move, Add, Update and Delete fields.

Start by adding a new template (a template can be made up of one or more actions) by entering a name and clicking 'Create template'.

Next you can add actions to the template by filling in the Action box. For example if you're loading in a batch of files from your EBook vendor you might want to add the biblio item type of EBOOK to the 942$c.

 • Choose 'Add/Update'

 • Enter the field 942 and subfield c

 • Enter the value of 'EBOOK' (or whatever your ebook item type code is)

 • Provide a description so you can identify this action later

 • Click 'Add action'

Each action can also have an optional condition to check the value or existance of another field. For example you might want to add the call number to the item record if it's not already there.

 • Choose 'Copy'

 • Decide if you want to copy the first occurance or all occurances of the field

 • Enter the field 090 (or other biblio call number field) and subfield a to copy

 • Enter the 952 field and o subfield to copy to

 • Choose 'if'

 • Enter the 952 field and o subfield

 • Choose "doesn't exist"

 • Provide a description so you can identify this action later

 • Click 'Add action'

The Copy & Move actions also support Regular Expressions, which can be used to automatically modify field values during the copy/move. An example would be to strip out the '$' character in field 020$c.

 • Choose 'Copy'

 • Decide if you want to copy the first occurance or all occurances of the field

 • Enter the field 020 and subfield c to copy

 • Enter the 020 field and c subfield to copy to

 • Check the 'RegEx' box and enter your regular expression (in this case s/\$// )

 • Choose 'if'

 • Enter the 020 field and c subfield

 • Choose "matches"

 • Check the 'RegEx' box and enter your regular expression (in this case m/^\$/ )

 • Provide a description so you can identify this action later

 • Click 'Add action'

Tip

The value for an update can include variables that change each time the template is used. Currently, the system supports two variables, __BRANCHCODE__ which is replaced with the branchcode of the library currently using the template, and __CURRENTDATE__ which is replaced with the current date in ISO format ( YYYY-MM-DD ).

You could also use regular expressions to add your library's proxy URL in front of links in your MARC record.

 • Choose 'Copy'

 • Decide if you want to copy the first occurance or all occurances of the field

 • Enter the field 856 and subfield u to copy

 • Enter the 856 field and u subfield to copy to

 • Check the 'RegEx' box and enter your regular expression (in this case s/^/PROXY_URL/ )

 • Provide a description so you can identify this action later

 • Click 'Add action'

Once your actions are saved you can view them at the top of the screen. Actions can be moved around using the arrows to the left of them.

Depending on your actions the order may be very important. For example you don't want to delete a field before you copy it to another field.

To add another template you can either start fresh or click the 'Duplicate current template' checkbox to create a copy of an existing template to start with.

Once your template is saved you will be able to pick it when using the Stage MARC Records for Import tool.

3.2.8. Příprava MARC záznamů pro import

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Příprava MARC záznamů pro import

This tool can be used to import both bibliographic and authority records that are saved in MARC format. Importing records into Koha includes two steps. The first is to stage records for import.

 • Nejdříve vyhledejte MARC soubor na svém počítači

 • Dále vám budou nabídnuty možnosti pro porovnání bibl. záznamů a import jednotek (exemplářů)

  • Vložte "Komentáře o tomto souboru" k pozdější identifikaci nahrání, když jdete na nástroj Správa připravených záznamů MARC

  • Sdělte Koha, zda jde o bibliografické či autoritní záznamy

  • Vyberte kódování znaků

  • Choose if you would like to use a MARC Modification Template to alter the data you're about to import

  • Vyberte zda chcete vyhledávat shodné záznamy

  • Dále zvolte, co s vyhledanými záznamy, pokud byly nalezeny

  • Nakonec zvolte, co s jedinečnými záznamy

  • Next you can choose whether or not to import the item data found in the MARC records (if the file you're loading is a bibliographic file)

   • From here you can choose to always add items regardless of matching status, add them only if a matching bib was found, add items only if there was no matching bib record, replace items if a matching bib was found (The match will look at the itemnumbers and barcodes to match on for items. Itemnumbers take precendence over barcodes), or Ignore items and not add them.

 • Klinněte na "Příprava na import"

 • Bude vám předloženo potvrzení, že chcete importovat

 • K dokončení procesu pokračujte na Nástroj správy připravených MARC záznamů

3.2.9. Správa připravených MARC záznamů

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Správa připravených MARC záznamů

Jakmile jste připravili vaše záznamy pro import, můžete to dokončit pomocí tohoto nástroje

 • Ze seznamu připravených záznamů, klikněte na jméno souboru z kterého chcete provést import

  • Všimněte si, že u záznamů, které již byly importovány, je toto označeno ve sloupci "Stav"

 • Souhrn importu se objeví spolu s možností změnit vaše vyhledávací pravidla

 • Pod souhrnem, je možnost volby importovat dávku bibliografických záznamů pomocí určitého rámce

  • Výběr jiného rámce než "výchozí" není třeba, ale je to užitečné pro spouštění sestav a výběr úrovní typů jednotek vybraných k importu.

 • Pod rámcem výběru je seznam záznamů, které budou importovány

  • Zkontrolujte své shrnutí před uskutečněním importu, abyste se ujistili, že vaše srovnávací pravidla fungují a že tyto záznamy se objeví tak, jak od nich očekáváte

 • Klikněte na "Import do katalogu" k dokončení importu

 • Jakmile bude váš import dodkončen, objeví se odkaz na nový bibliografický záznam na pravé straně každého titulu, který byl importován

 • Můžete také vrátit import zpět kliknutím na tlačítko "Zrušit import do katalogu"

Importované záznamy zůstávají v "zásobníku", dokud nejsou vymazány. Tyto soubory se zobrazí při vyhledávání v katalogu nástrojem Katalogizace :

Vymazání položek ze zásobníku

 • Navštivte hlavní obrazovku nástroje Správa připravených MARC záznamů

 • K vymazání dávky, klikněte na tlačítko "Vymazat" vpravo

 • Bude vám zobrazena potvrzující zpráva

  • Pokud přijměte Vymazání, záznamy budou odstraněny ze zásobníku a stav se změní na "Vymazáno"

3.2.10. Nahrát místní snímek obálky

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Nahrání místních obrázků obálek

This tool will allow you to upload cover images for the materials in your catalog. To access this tool, staff will need the upload_local_cover_images permission. In order for images to show in the staff client and/or OPAC you will need to set your LocalCoverImages and/or OPACLocalCoverImages preferences to 'Display.' Images can be uploaded in batches or one by one.

Tip

Koha does not have a maximum file size limit for this tool, but Apache may limit the maximum size of uploads (talk to your sys admin).

Tip

When you want to upload multiple images onto a bib record, they will display left to right (then top to bottom, depending on screen real estate) in order of uploading, and the one on the left (the first one uploaded) will be the one used as a thumbnail cover in search results and on the detail page. There is no way to reorder cover images uploaded in this way, so be sure to upload them in the order you'd like them to appear.

Jesliže nahráváte jeden obrázek:

 • Navštivte nástroj a klikněte na tlačítko "Procházet" abyste si prohlídli obrázky v lokálním počítači

 • Klikněte na "Nahrát obrázek"

 • Vyberte "Obrázkový soubor" pod sekcí "Typ souboru"

 • Zadejte biblionumber pro záznam ke kterému jste připojili tento obrázek. Toto není čárový kód, je to systémově vygenerované číslo přidělené od Koha.

  • Číslo biblionumber najdete na konci adresy URL v adresním řádku, když odkazujete na detailní stránku záznamu

  • nebo kliknutím na záložku MARC na detailní stránce v knihovnickém intranetu

 • Pokud byste chtěli nahradit další obrázky obálek, které jste nahráli v minulosti, zatrhněte políčko "Nahradit stávající obálku" v sekci "Možnosti"

 • Klikněte na "Zpracovat obrázky"

 • Bude vám zobrazen přehled nahrání obrázků a odkaz na záznam, ke kterému jste právě přidali obrázek

Pokud odesíláte dávku obrázků najednou, budete muset nejprve připravit soubor ZIP.

 • Vložte do ZIP souboru všechny obrázky, které náhráváte

 • Také připojte textový soubor (*. TXT) pojmenovaný, datalink.txt nebo idlink.txt ve kterém se stanoví seznam čísel biblionumber následovaný názvem obrázku, pro každý obrázek na jednom řádku

  • např. 4091,image4091.jpg

 • Prohlídněte váš lokální počítač na ZIP soubory

 • Klikněte na "Nahrát obrázek"

 • Vyberte "ZIP soubor" v sekci "Typ souboru"

 • Pokud byste chtěli nahradit další obrázky obálek, které jste nahráli v minulosti, zatrhněte políčko "Nahradit stávající obálku" v sekci "Možnosti"

 • Klikněte na "Zpracovat obrázky"

 • Bide vám zobrazen přehled nahrání

Důležité

Zdrojový snímek se používá k vytvoření 140 x 200 px miniatury a 600 x 800 px obrázek v plné velikosti. Originální obrázek, který byl vložen, se v Koha trvale neukládá.

Budete vidět vaše obrázky obálek ve služebním intranetu na podrobné stránce na záložce "Obrázek" v tabulce jednotek (exemplářů) v dolní části

V OPACu, obrázky obálek se objevují v záložce "obrázky", stejně jako vedle názvu ve výsledcích hledání.

If you would like to remove a cover image you can click 'Delete image' below the image if you have the upload_local_cover_images permission.