6.4. Průvodce katalogizací

6.4.1. Nápověda ke katalogizaci listu bibliografického záznamu
6.4.2. Návod na katalogizaci jednotek/exemplářů
6.4.3. Správa objednávek jednotek a rezervací

6.4.1. Nápověda ke katalogizaci listu bibliografického záznamu

Jared Camins-Esakov

American Numismatic Society

Sestavil

Nicole C. Engard

Changed/edited content where necessary. 

2010

Tabulka 6.1. Průvodce ke katalogizaci

Tag

Návěští

Popis

Pokyny

000

LEADER

Popisuje záznam (tj. nahrazuje) -- je to záznam pro monografii? Pro seriál?

Klepněte v tomto poli, abyste ho vyplnili. Poté nastavte "Bibliografickou úroveň" na "a" pro články nebo "s" pro seriály. Jinak nechte vše jak je.

001

ŘÍDÍCÍ ČÍSLO

Přístupové číslo

Vložte sem přístupové číslo napsané uvnitř jednotky. Pro články a jednotky, které nemají přístupvé číslo, nechte prázdné.

003

CONTROL NUMBER IDENTIFIER

Váš kód organizace MARC

Kliknutí na tomto poli jej vyplní (bude automaticky vyplněno, pokud máte nastavenou předvolbu MARCOrgCode ).

005

Datum a čas poslední aktualizace

Aktuální datum a čas.

Klikněte v tomto poli abyste ho vyplnili.

008

Pole pevné délky

Pole obsahující strojem čitelné kódy pro řadu údajů.

Obecně budete používat pouze 's' (single) nebo "m" (multi) možnosti pro pozici 06 - na první z nich, kdy byla položka publikována v jednom roce, v druhém případě, když to bylo vydáváno v průběhu několika let. Pokud je jedno datum, zadejte toto datum v prvním poli (pozice 07-10). Zadejte třímístný kód země na pozicích 15-17, přidejte mezery v případě, že kód země je kratší než tři znaky. Pokud publikace obsahuje rejstřík, poznamenejte tuto skutečnost na pozici 31. Zadejte třípísmenný kód jazyka v pozicích 35-37.

010

Library od Congress Call Number (Signatura Kongresové knihovny USA)

Číslo přiřazené Kongresovou knihovnou USA k jednoznačné identifikaci titulu

Podívejte se na stránku kde jsou autorská práva na knihu (pokud to bylo vydáváno v USA), nebo v katalogu LC toto číslo. Pokud toto nemůžete najít, ponechte to tak.

020

ISBN

Unikátní číslo užívané vydavateli k identifikaci vydání titulu.

Pokud toto číslo není v knize uvedeno, pravděpodobně neexistuje.

022

ISSN

Unikátní číslo používané vydavateli k identifikaci seriálů (periodik).

Pokud toto číslo není v knize uvedeno, pravděpodobně neexistuje.

033

Datum/čas události (akce)

Používá se jako datum/čas aukce. Povinné pro aukční katalogy.

U aukcí, které se konaly v jeden den, zadejte datum dražby ve formátu RRRRMMDD v podpoli "a" a "0" v prvním indikátoru. U aukcí, které se konaly v průběhu dvou po sobě jdoucích dní nebo libovolný počet ne po sobě jdoucích dnů, vytvořte podpole "a" pro každý den s datem ve formátu RRRRMMDD a dejte '1 'v prvním indikátoru. U aukcí, které se konaly více než dva dny po sobě, vytvořte podpole "a" (ve formátu RRRRMMDD) na první den a podpole "a" (také ve formátu RRRRMMDD) na poslední den a dejte '2 'v prvním indikátoru.

040

CATALOGING SOURCE (Původ katalogizace)

Identifikuje které knihovny vytvořily a upravily tento záznam.

Pro importované záznamy, přidejte podpole "d" s OCLC kódem jako hodnotou. U nových záznamů se ujistěte se, že podpole "c" s OCLC kódem jako hodnotou.

041

kód jazyka

Identifikuje všechny jazyky používané v titulu, když jsou použity dva nebo více jazyků.

U podstatných částí textu v daném jazyce, je potřeba vytvořit podpole "a" s tímto kódem jazyka. Pokud existuje pouze souhrn nebo abstrakt v určitém jazyce, vytvořte podpole "b" s kódem tohoto jazyka.

100

HLAVNÍ ZÁHLAVÍ - osobní jméno

Autiorizovaná forma jména hlavního autora

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. První indikátor by obecně měl být '1 ', což znamená, že je příjmení (family) jako první. Pokud se název skládá pouze ze jména (křestního) musí být první indikátor '0 '.

110

HLAVNÍ ZÁHLAVÍ -- Jméno korporace

Autorizovaná forma jména hlavního korporárního autora. Povinné pro aukční katalogy.

Aukční katalogy by měly používat spíše pole 110 než pole 100. Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na '2 '.

111

HLAVNÍ ZÁHLAVÍ -- Jméno akce nebo události

Autorizovaná forma jména akce nebo události, která je hlavním původcem dokumentu (např. sborníky z konferencí)

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na '2 '.

245

ÚDAJE O NÁZVU

Přepis názvu z titulní strany (nebo hlavního zdroje informací)

Zadejte název do podpole "a", vedlejší název do podpole "b", a prohlášení o autorské odpovědnosti do podpole "c". Pokud vytváříte záznam pro jeden svazek nebo část vícedílné položky, měli byste dát číslo dílu do podpole "n" a jméno části do podpole "p". Pro aukční katalogy, datum (v "dd/mm/rrrr formátu) musí být uvedeno v hranatých závorkách v podpoli "f". Viz interpunkční list ISBD. Nastavte první indikátor na '0 ', pokud není uveden autor, jinak ho nastavte a '1'. Nastavte druhý indikátor na počet vyloučenách znaků zleva, které nepoužívají pro třídění (např. znaky v členech + 1 mezera, pro "The Economist" jsou vyločené znaky "The_" nastavte druhý indikátor na "4").

246

VARIANTNÍ NÁZEV

Variantní název titulu pro účely vyhledávání a objednávání

Pokud čtenář by mohl vyhledávat dílo pod jiným názuvem, zadejte jej zde. Nezahrnují se počáteční členy. První indikátor by měl být '3 ', není-li variantní název pouze variantou pravopisu, přičemž v tomto případě by měl být první indikátor '1'.

250

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Přepis údajů o vydání z titulní stránky (nebo z hlavního zdroje katalogizace)

Přepište údaje o vydání přesně tak, jak jsou na tiráži. Můžete údaje o vydání zkrátit, pokud jsou velmi dlouhé.

260

ÚDAJE O VYDAVATELI

Informace o publikaci.

Dejte místo publikace do podpole "a", vydavatele do podpole "b", a rok vydání (nebo pravděpodobný rok vydání) do podpole "c". Viz ISBD interpunkční list.

300

FYZICKÝ POPIS

Fyzický popis

Do podlpole "a" vložte počet stránek, krátký popis speciálního obsahu jako ilustrace, mapky, barvy, atd. vložte do podpole "b" (viz pravidla AACR2), a rozměry knihy do podpole "c". Viz ISBD interpunkční list.

490

ÚDAJE O EDICI

Ukazuje údaje o edici, tak jak jsou vypsána na jednotce (knize, čísle časopisu, ...)

Opište edici do podpole "a" a číslo svazku v edici do podpole"v". Viz ISBD interpunkční list. Nastavte první indikátor na '1 ', pokud používáte pole 830. Toto je obecné pravidlo, které by mělo být dodrženo.

500

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

Poznámky které nepatří do žádné specifické kategorie.

Vložte poznámky jako věty, s opakovanými poli 500 pro každý odlišný námět.

501

POZNÁMKA SPOLEČNĚ S

Poznámky, zda titul je vázán s tituly popsanými v jiných záznamech.

Popište propojení v podpoli "a"

504

POZNÁMKA O BIBLIOGRAFII, ATD.

Indikuje, že uvnitř jednotky je obsažena bibliografie.

Pokud dílo obsahuje bibliografii a rejstřík, vložte text "Obsahuje bibliografické odkazy (str. XXX-XXX) a rejstřík." v podpoli "a". Pokud dílo neobsahuje rejstřík, tuto část věty odstraňte. V případě, že bibliografické odkazy jsou roztroušeny po celém díle a nejsou shrnuty v odlišné sekci, odstraňte závorku se stránkami.

505

FORMALIZOVANÁ POZNÁMKA K OBSAHU

Obsah vypsaný standardním fomátem. Neformátovaný obsah může být vypsán v poli 500 (Všeobecná poznámka)

Viz ISBD interpunkční list. Nastavte první indikátor na '0 '. Druhý indikátor nastavte na "0" pokud jednotlivé kapitoly zapisujete do opakovaných podpolí. V opačném případě nechte druhý indikátor prázdný.

518

POZNÁMKA O DATU A MÍSTU ZAZNAMENÁNÍ DÍLA

Používá se pro data o události (aukce).

Pro aukční katalogy, vložte datum aukce ve formátu "Únor 2, 1984" v podpoli "a"

520

ABSTRAKT, ATD.

Krátké shrnutí nebo abstrakt knihy nebo článku.

Obecně nemusíte psát shrnutí. Shrnutí by mohlo být žádané pro díla, které nelze nechat prohlížet čtenářům, jako jsou knihyna kyselém papíře nebo CD-ROM.

546

POZNÁMKA O JAZYKU

Poznámka popisující jazyky používané v díle

Je potřeba jen u děl používající více jazyků. Viz ISBD interpunkční list.

561

POZNÁMKA O HISTOTORII VLASTNICTVÍ

Popisuje předchozí vlastnictví díla

Používá se pouze pro vzácné tisky.

563

POZNÁMKA O VAZBĚ

Popisuje údaje o vazbě jednotek (exempláře)

Používá se pouze pro vzácné tisky.

590

POZNÁMKY NÁRODNÍHO POUŽITÍ

Lokální poznámky. Povinné pro aukční katalogy.

Používá se pro aukční katalogy, aby se ukázalo jaké typy mincí jsou prodávány v aukci - římské, řecké, atd.

600

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ - osobní jméno

Autorizovaná forma jména setkání diskutováného v díle

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. První indikátor by obecně měl být '1 ', což znamená, že první položka je příjmení. Pokud se název skládá pouze ze jména, pak musí být první indikátor "0". Pokud jste našli jméno v autoritách Library of Congress, nastavte druhý indikátor na '0 '. V opačném případě nastavte druhý indikátor '4 '.

610

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ -- jméno korporace

Autorizovaná forma korporátních jmén pro organizace diskutováných v díle

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na '2 '. Pokud jste našli jméno v autoritách Library of Congress, nastavte druhý indikátor na '0 '. V opačném případě nastavte druhý indikátor na '4 '.

611

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ - jméno akce

Autorizovaná forma jména setkání zpracovaného v díle

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na '2 '. Pokud jste našli jméno v autoritách Library of Congress, nastavte druhý indikátor na '0 '. V opačném případě nastavte druhý indikátor na '4 '.

630

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ - unifikovaný název

Autorizovaná forma jmen jiných děl diskutováných v díle

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na počet vyloučených znaků (tj. znaky členů + 1 mezera, např. pro "The Economist" nastavte první indikátor '4 '). Pokud jste našli název v autoritách Library of Congress, nastavte druhý indikátor na '0 '. V opačném případě nastavte druhý indikátor '4 '.

650

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ - - věcné téma

Výraz Library of Congress Subject Heading (LCSH) popsující předmět díla

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Pokud jste našli název v autoritách LC, nastavte druhý indikátor na '0 '. V opačném případě nastavte druhý indikátor na '4 '

651

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ --geografické jméno

Geografické jméno Library of Congress Subject Heading (LCSH) popisující předmět díla

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Pokud jste našli název v autoritách LC, nastavte druhý indikátor na '0 '. V opačném případě nastavte druhý indikátor na '4 '

655

REJSTŘÍKOVÝ TERMÍN -- žánr/forma

Popisuje formu uspořádání díla na rozdíl od toho, o čem dílo je.

Obecně se používá pouze pro aukčních katalogy, což by mělo žánr názvem "Aukční katalogy." (ujistěte se, že najít oprávněn záhlaví!) Pokud jste našli název v autoritách LC, nastavte druhý indikátor na '0 '. Pokud používáte termín z určitého tezauru, nastavte druhý indikátor 7 "a vložte kód tezauru v podpoli '2 '. V opačném případě nastavte druhý indikátor na '4 '.

690

MÍSTNÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ -- věcné téma

Používá se pro výrazy z jakéhokoliv vlastního (místního) souboru věcných autorit.

Pokud není k dispozici vhodný LCSH termín, můžete použít pole 690 s předmětovými hesly, která jsou vhodná i pro ostatní díla ve vašem katalogu.

691

MÍSTNÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ -- geografické jméno

Používá se pro výrazy z jakéhokoliv vlastního (místního) souboru věcných autorit.

Pokud není k dispozici vhodný LCSH termín, můžete použít pole 691 s geografickými jmény, která jsou vhodná i pro ostatní díla ve vašem katalogu.

700

VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ -- osobní jméno

Používá se pro druhé autory a dalších osob v souvislosti s vytvořením díla.

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. První indikátor by obecně měl být '1 ', což znamená, že je příjmení (family) jako první. Pokud se název skládá pouze ze jména (křestního) musí být první indikátor '0 '.

710

VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ - jméno korporace

Používá se pro právnické osoby (korporace) spojené s vytvořením díla (např. vydavatelé).

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na '2 '.

711

VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ -- jméno akce

Používá se pro akce (události) spojených s vytvořením díla (např. sympozium, konference, která přispěla k dílu).

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na '2 '.

730

VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ -- unifikovaný název

Používá se pro unifikovaný název díla spojených s popisovaným dílem (např. díla, která inspirovala popisované dílo)

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na počet vyloučených znaků (tj. znaky členů + 1 mezera, např. pro "The Economist" nastavte první indikátor '4 ').

773

ZDROJOVÝ DOKUMENT (HOSTITELSKÝ)

Popisuje vyšší bibliografickou jednotku, která obsahuje popisované dílo (např. kniha nebo časopis obsahující článek popisovaný v aktuálním záznamu)

Pokud hostitelská publikace má jméno autora, vložte do autorizovanou formu jména autora do podpole "a". Název vložte do podpole "t". Pokud hostitelská publikace je samostatné dílo, dejte informací o této publikaci do podpole "d". Pokud jsou k dispozici ISSN a ISBN měly by být vždy používány v podpolích "x" resp. "z". Informace o umístění (např. číslo svazku, číslo stránky, atd.), dejte do podpole "g". Podpole "q" obsahuje zakódované umístění popisované jednotky v hostitelském titulu: ročník, číslo nebo oddíl, jsou odděleny dvojtečkou a první stránka je zadána po znaku '<' na konci podpole. Viz ISBD interpunkční list. Nastavte první indikátor na "0"'. Chcete-li aby se vypsalo označení "In:", nechte druhý indikátor prázdný. Pokud chcete něco jiného zobrazit před textem v poli 773, nastavte druhý indikátor na "8" a přidejte podpole "i" s textem, který chcete mít na začátku pole (např. "$iOffprint from:").

830

VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ PRO EDICI - unifikovaný název

Autorizovaná forma názvu edice (série) z pole 490. Často, bude to stejné, jako na 490.

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na počet vyloučených znaků (tj. znaky členů + 1 mezera, např. pro "The Works of...." nastavte první indikátor '4 ').

852

UMÍSTĚNÍ/SIGNATURA

Udává jméno sekce (oddílu) pro knihy (z doby před používáním čárových kódů), tiskoviny, a některé články a periodika.

Neukládejte nic do této oblasti, pokud katalogizujete svazek, který má pouze jeden záznam a čárový kód. Pokud jednotka nedostane čárový kód, nebo současně vytváříte záznam pro článek v ročníku, vložte sekci do podpole "a" (viz ANS katalogizační dokumentaci) a signaturu do podpole "i". Nastavte první indikátor na '8 '.

856

ELEKTRONICKÁ ADRESA

Odkazuje na dokument přístupný online

Vložte adresu URL elektronických kopií nebo shrnutí, atd. do podpole "u", a titulek odkazu do podpole "y". Nastavte první indikátor '4 '.

942

PŘIDANÉ VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ (KOHA)

Používá se pro specifická data v systému Koha

Nastavte do podpole "c" odpovídající typ jednotky.


6.4.2. Návod na katalogizaci jednotek/exemplářů

Tato tabulka představuje výchozí uložené údaje o jednotkách/exemplářích v Koha. Tyto informace mohou být použity pro účely migrace nebo importu dat

Tabulka 6.2. Data o jednotkách uložené v Koha

MARC21 tag/podpole

Datový prvek

Popis

Poznámky

952$0

Status vyřazeno

Výchozí hodnoty:

 • 0 = Ne vyřazený

 • 1 = vyřazený

Kódovaná hodnota, odpovídající kategorii Autorizované hodnoty ("Vyřazeno" ve výchozí instalaci)

952$1

Status ztraceno

Výchozí hodnoty:

 • 0 = Dostupný

 • 1 = Ztraceno

 • 2 = Dlouhodobě nevráceno (Ztraceno)

 • 3 = Ztraceno a zaplaceno

 • 4 = Nenalezeno při inventůře

 • 5 = Chybějící v rezervační frontě

OPAC lze nakonfigurovat tak, aby ztracené jednotky nezobrazoval a to nastavením předvolby hidelostitems .

Kódovaná hodnota, odpovídající kategorii Autorizované hodnoty ("Ztraceno" ve výchozí instalaci)

952$2

Klasifikace

Klasifikační schéma, které definuje spisová pravidla používaná pro třídění signatur.

Volba zdroje klasifikace , jak jsou definovány v administraci. Není-li klasifikační schéma je zadáno, systém použije hodnotu zadanou v předvolbě DefaultClassificationSource .

952$3

Uvedené materiály

Zvláštní čísla periodik nebo vícedílné jedotky

Zobrazí se, pokud jsou jednotky vypůjčovány nebo vraceny, aby se sdělilo personálu, kolik částí má jednotka. Data číslo/ročník data jsou uložena v 952$h $t pro zobrazení v normálním zobrazení.

952$4

Status poškozeno

Výchozí hodnoty:

 • 0 = Nepoškozeno

 • 1 =Poškozeno

Kódované hodnoty, odpovídající kategorii Autorizované hodnoty ("Poškozeno" ve výchozí instalaci)

952$5

Použít omezení

Výchozí hodnoty:

 • 0 = bez omezení

 • 1 = Omezený přístup

Kódovaná hodnota, odpovídající kategorii Autorizované hodnoty ("Omezený přístup" ve výchozí instalaci). Tato hodnota nemá vliv na výpljčky

952$7

Ne pro výpůjčky

Výchozí hodnoty:

 • -1 = Objednáno

 • 0 = Dostupné pro výpůjčky

 • 1 = Ne pro výpůjčky

 • 2 = Služební fond

Kódované hodnoty, odpovídající kategorii Autorizované hodnoty ("Ne pro výpůjčky" ve výchozí instalaci)

952$8

Kód sbírky

Kódovaná hodnota

Kódovaná hodnota, odpovídající kategorii Autorizované hodnoty ("CCODE" ve výchozí instalaci)

952$9

Číslo jednotky

Systémem vytvářené číslo jednotky.

Nezobrazuje se v záznamu jednotky.

952$a

Vlastnická knihovna * *

Kód pobočky

Povinné. Kód musí být definován v Knihovny, Pobočky a Skupiny

952$b

Vlastnická knihovna ** (obvykle ta samá jako v 952$a )

Kód pobočky

Povinné. Kód musí být definován v Knihovny, Pobočky a Skupiny

952$c

Kód umístění v regále

Kódovaná hodnota, odpovídající kategorii Autorizované hodnoty ("LOC" ve výchozí instalaci)

952$d

Datum přírůstku

RRRR-MM-DD

Datové formáty v podpolich 952 musí být v systému interního formátu pro stahování dat a následné úpravy jednotek: RRRR-MM-DD

952$e

Zdroj pořízení

Kódovaná hodnota nebo řetězec dodavatele

Vyplní automaticky od Koha přiřazeným ID dodavatele v akvizici při příjmu jednotek.

952$g

Kupní cena

Desetinné číslo, žádný znak měny (např. 10.00)

Vyplní se automaticky v akvizici při příjmu jednotek.

952$h

Číslování seriálu

Vyplní se automaticky u periodik, pokud bylo přijat sešit (číslo) periodika.

952$o

Plná signatura Koha

Může být vyplněno automaticky na základě systémové předvolby itemcallnumber .

952$p

Čárový kód *

Max 20 znaků

952$t

Číslo výtisku (exempláře)

Max 32 znaků

952$u

Uniform Resource Identifier (URL)

URL specifické pro jednotku

Plné URL začínající na http:// Je potřeba pouze pokud vaše jednotka má svoje vlastní URL, není nutné, pokud bibliografický záznam má podpole 856$u, které se vztahuje na všechny jednoty připojené k záznamu

952$v

Reprodukční pořizovací cena

Desetinné číslo, žádný znak měny (např. 10.00)

Vyplní se automaticky v akvizici při příjmu jednotek.

952$w

Cena platná od

RRRR-MM-DD

Formáty datumů v podpolích 952 musí být v interním formátu pro nahrávání datumů a následné úpravy a to RRRR-MM-DD. Vyplňuje se automaticky při akvizici, pokud je přijata jednotka (exemplář) .

952$x

Neveřejná poznámka

To je pole pro poznámky, které se neobjevují v OPACu. Tato poznámka se hned neobjeví nikde jinde než na obrazovce úprav jednotek ve služebním intranetu.

952$y

Typ jednotek Koha **

Kódovaná hodnota, povinné pole pro výpůjčky

Povinné. Kódovaná hodnota, musí být definována vTypy jednotek

952$z

Veřejná poznámka


* - poviínné pro výpůjčky

** - povinné pro Koha

6.4.3. Správa objednávek jednotek a rezervací

VOKAL

2010

Pokud hodláte importovat MARC záznamy, když jste si objednali knihu (na rozdíl, když už obdržíte knihy), a umožnit čtenářům rezervovat tuto knihu, možná budete muset přidat záznam jednotku do *. Mrc souboru před importem .

The easiest way to import your latest order is to first run your records through MARCEdit. Download your MARC records, saving them to your desktop or some other location you use/will remember. If you have MARCEdit already installed you should simply have to double click on your MARC records, and they will automatically open in MARCEdit.

Důležité

This tutorial was written with MARCEdit version 5.2.3769.41641 on Windows XP, instructions may be different if your version or operating system is different.

 • Váše původní soubor bude automaticky vstupem a zajistěte aby byl vybrán MarcBreaker, a poté klepněte na tlačítko "Execute"

 • V dolní části obrazovky vám bude zobrazen přehled zpracovávaných záznamů

 • Klikněte na "Úprava záznamů" pro pokračování v přidání záznamů jednotek

 • Obrazovka bude nahrazena větší obrazovkou obsahující záznamy MARC

 • Klikněte na Nástroje > Přidat/Upravit pole

 • Vložte do Koha specifickou informaci o jednotce

  • Do pole zadejte 942

  • V datovém políčku, napište \\$c a kód typu jednotky (\\$cBOOK v tomto příkladě)

  • Zaškrtněte volbu "Vložit poslední"

  • Klikněte na "Přidat pole"

 • Vložte do záznamu jednotky data

  • Do políčka Field napište 952

  • Do políčka Field Data: zapište $7ORDERED_STATUS$aPERM_LOC$bCURR_LOC$cSHELVING_LOCATION$eSOURCE_OF_ACQ$yITEM_TYPE

   • např. $7-1$aCPL$bCPL$cNEW$eBrodart$yBOOK

    • Ve výchozí instalaci systému Koha hodnota statusu Objednáno je -1

   • Možná se budete chtít podívat na jiné podpole, které byste chtěli doplnit - například změna kódu sbírky pro všechny jednotky ve stejné sbírce (8), automaticky vyplnit datum akvizice (d), nebo zapsat veřejnou poznámku (z).

   • Ujistěte se, že používáte $ na oddělování podpolí; přidání každého podpole na samostatném řádku způsobí, že mnoho položek musí být importováno s MARC záznamem (ve výše uvedeném příkladu, čtyři jednotky, z nichž každá má jedno z těchto podpolí opravené)

   • Ujistěte se, že se podíváte na Administrace> Autorizované Hodnoty v Koha, abyste dali správný kód do pole

  • Zaškrtněte volbu "Vložit poslední"

  • Klikněte na "Přidat pole"

 • Zavřete okno editoru polí

 • Klikněte na Soubor > Převést do MARC

 • Vyberte kam uložíte váš soubor

Jděte do vašeho systému Koha a postupujte podle pokynů pro import MARC záznamů .

Jakmile přijde jednotka, budete muset jít do záznamu jednotky a individuálně změnit jednotku, aby měla správný čárový kód, a ručně změnit stav z Objednáno na prázdný řádek v poli Ne pro výpůjčku.

Tip

Zakoupíte-li si katalogizované záznamy, můžete požádat vašeho dodavatele, aby dodal informace, které potřebujete do MARC záznamů, abyste tak mohli importovat záznamy upravené od dodavatele a přepsat aktuální záznam a automaticky nahradit data tím, co potřebujete.