6.2. Záznamy jednotek (exemplářů)

6.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)
6.2.2. Editace jednotek (exemplářů)
6.2.3. Informace o jednotce
6.2.4. Přesun jednotek
6.2.5. Smazat exempláře
6.2.6. Historie výpůjček určité jednotky

V Koha každý bibliografický záznam může mít připojenou jednu nebo více jednotek (exemplářů). Tyto jednotky jsou někdy odkazovány jako exempláře (výtisky). Každá jednotka obsahuje informace o fyzickém výtisku, který má knihovna ve fondu.

6.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)

Po uložení nového bibliografického záznamu, budete přesměrováni na prázdný záznam jednotky (exempláře), takže můžete připojit jednotku k bibliografickému záznamu. Můžete také kliknout na "Přidat/Upravit jednotky" z výsledků katalogizačního vyhledávání

nebo můžete přidat novou jednotku kdykoliv kliknutím na "Nový" v bibliografickém záznamu a vybráním "Nová jednotka"

Objeví se formulář úpravy jednotky (exempláře):

Přinejmenším, pokud hodláte jednotku půjčovat, musíte zadat tato pole pro nové položky:

 • 2 - Zdroj klasifikace

 • a - Trvalé umístění

 • b- Aktuální umístění

 • o - Plná signatura

 • p - Čárový kód

 • V - Cena, cena pro náhradu, reprodukční pořizovací cena

  • Tato hodnota bude účtována čtenáři když označíte jednotku, kterou měl vypůjčnou, jako ztracenou

 • y - typ jednotky (exempláře)

Abyste se ujistili že tyto hodnoty jsou vyplněny, můžete je označit jako povinné v rámci, který používáte, a pak se objeví v červené barvě s takto "povinným" označením. Jednotka nebude uložena, pokud povinná pole nejsou vyplněna.

 • Tip

  Chcete-li podpole jednotky učinit povinné v použitém rámci, upravit pole 952 v editoru rámce .

Pod přidávacím formulářem jsou 3 tlačítka pro přidání jednotky

 • Přidat jednotku, přidá právě jednu jednotku (exemplář)

 • Přidat & Duplikovat přidá jednotku a vyplní nový formulář stejnými hodnotami abyste je mohli změnit

 • Add Multiple items will ask how many items and will then add that number of items adding +1 to the barcode so each barcode is unique

Vámi přidané jednotky se zobrazí nad přidávacím formulářem, jakmile budou odeslány

Vaše jednotky se také objeví pod bibliografickými detaily na obrazovce bibliografického záznamu

Pokud máte SpineLabelShowPrintOnBibDetails nastaveno na "Zobrazit", pak zde bude odkaz na rychlý tisk hřbetního štítku u každé jednotky.

Můžete také filtrovat obsah vaší tabulky jednotek (exemplářů) kliknutím na odkazy "Aktivovat filtry". Toto se zobrazí v horním řádku, kde můžete zadat v každém sloupci filtrování výsledků v tabulce.

6.2.2. Editace jednotek (exemplářů)

Jednotky mohou být editovány několika způsoby.

 • Kliknutí na "Upravit" a "Upravit jednotky" v bibliografickém záznamu

  Což otevře seznam jednotek, kde můžete kliknout na "Upravit" na levé straně konkrétní jednotky, kterou chcete upravit.

 • Kliknutí "Upravit jednotky" vedle jednotky (exempláře) v tabulce jednotek (exemplářů)

  Což otevře seznam jednotek, kde můžete kliknout na "Upravit" na levé straně konkrétní jednotky, kterou chcete upravit.

 • Kliknutí na "Upravit" a pak "Upravit v dávce"

  Tím se otevírají nástroj dávková modifikace jednotek , kde můžete upravovat všechny jednotky tohoto záznamu v dávce.

 • You can also enable StaffDetailItemSelection to have checkboxes appear to the left of each item on the detail display. You can then check off the items you would like to edit and click 'Modify selected items' at the top of the list.

 • Finally you can use the Batch Item Modification tool

6.2.2.1. Rychlá aktualizace stavu jednotek

Často výpůjční personál potřebuje změnit stav položky na ztrátu nebo poškození. To nevyžaduje upravit celý záznam jednotky. Kliknutí na položku čárového kódu v přehledu výpůjček se dostanete na Přehled jednotek. Na přehled jednotek se také můžete dostat kliknutím na kartu jednotek na levé straně stránky podrobností bibliografického záznamu.

Z tohoto pohledu lze označit položku jako ztracenou výběrem stavu "Ztraceno" z rozbalovacího menu a klepnutím na tlačítko "Nastavit stav".

Můžete také označit položku jako poškozenou výběrem poškozený stav ze rozbalovacího menu a klepnutím na tlačítko "Nastavit stav".

6.2.3. Informace o jednotce

Na levé straně každého bibliografického záznamu je záložka, která slouží k zobrazení jednotek.

Kliknutí na tuto kartu vám poskytne základní informace o jednotkách. Pokud jste si objednali jednotku prostřednictvím modulu Akvizice, pak část Historie bude obsahovat informace o objednávce.

Pokud objednávka nebo den přistoupení je propojena, kliknutím na něj se dostanete na akviziční informace pro tuto jednotku.

6.2.4. Přesun jednotek

jednotky lze přesouvat z jednoho bibliografického záznamu do jiného pomocí volby Připojení jednotky

Navštivte bibliografický záznam, ke kterému chcete připojit jednotku a zvolte "Připojit jednotku" z menu "Úpravy".

Vložte čárový kód pro jednotku kterou chcete přesunout a klikněte na "Vybrat"

Chcete-li přesunout všechny jednotky na nový záznam, abyste vytvořili pouze jeden bibliografický záznam, můžete použít nástroj sloučení záznamů .

6.2.5. Smazat exempláře

Existuje mnoho způsobů, jak odstranit záznamy jednotek. Pokud potřebujete odstranit jednu jednotku, můžete to udělat tím, že otevřete stránka s podrobnostmi bibliografického záznamu a kliknutím na tlačítko "Upravit" v horní části. Odtud si můžete vybrat "Upravit jednotky".

Budou vám prezentován seznam jednotek a vedle každého z nich bude odkaz označený "Delete". Klikněte na tento odkaz a pokud jednotka není vypůjčená, bude odstraněna.

Pokud víte, že žádná z jednotek připojených k záznamu není vypůjčená, můžete použít "Odstranit všechny jednotky" volbou v nabídce "Úpravy" a to odstraní všechny jednotky ze záznamu.

You can also enable StaffDetailItemSelection to have checkboxes appear to the left of each item on the detail display. You can then check off the items you would like to delete and click 'Delete selected items' at the top of the list.

Nakonec můžete použít nástroj dávkové mazání pro smazání dávky jednotek.

6.2.6. Historie výpůjček určité jednotky

Každý bibliografický záznam udržuje historii výpůjček (s nebo bez informace o čtenáři, v závislosti na nastavení), ale každá jednotka má také svoji vlastní historii výpůjček. Chcete-li ji zobrazit, klikněte na záložku "Jednotky" na levé straně záznamu, který si prohlížíte.

Pod nadpisem "Historie" je odkaz na "Zobrazit výpůjční historii jednotky," kliknutím na toto se otevřou historie jednotek, která se bude mírně lišit od stránky historie bibliografického záznamu.