5.4. Zprávy o výpůjčkách

5.4.1. Nastavení zpráv
5.4.2. Přidání zprávy
5.4.3. Zobrazení zpráv

Výpůjční zprávy jsou krátké zprávy, které může knihovník nechat pro své čtenáře nebo pro svoje kolegy, a ty se objeví na stránkách výpůjčního protokolu

5.4.1. Nastavení zpráv

Zprávy o výpůjčkách jsou nastaveny jako Autorizované hodnoty . Chcete-li přidat nebo upravit zprávy o výpůjčkách, budete pracovat s hodnotou BOR_NOTES .

Pole "Popis" může mít předpřipravenou zprávu, kterou chcete zobrazit ve čtenářově záznamu.

Důležité

Pole "Popis" je omezeno na 80 znaků, ale pole zprávy pro čtenáře pojme více. Zadejte 80 znaků do pole Popis a zbytek zadejte do čtenářova záznamu.

5.4.2. Přidání zprávy

Když kliknete na kartu čtenářovy výpůjčky, uvidíte odkaz "Přidat novou zprávu" na pravé straně výpůjčního políčka.

Po klepnutí na tlačítko "Přidat novou zprávu", budete vyzváni k výběru, zda je zpráva pro knihovníky nebo čtenáře a k výběru zprávy, kterou chcete zanechat.

Poznámka

Zpráva pro čtenáře se také zobrazí knihovníkům.

5.4.3. Zobrazení zpráv

Zprávy o výpůjčkách jsou určené pro zaměstnance a/nebo čtenáře a objeví se na čtenářově výpůjční obrazovce vpravo výpůjčního políčka. Zprávy vypsané tučně a červeně jsou určeny jen pro pracovníky knihoven, zatímco zprávy v pravidelných kurzívních písmech jsou určeny pro čtenáře i knihovníka.

Výpůjční zprávy určené pro čtenáře se také objeví, když se přihlásíte do OPACu.