5.9. Výpůjční výstupy (sestavy)

5.9.1. Fronta rezervací
5.9.2. Rezervace k vyzvednutí
5.9.3. Rezervace čekající na vyzvednutí
5.9.4. Stupeň rezervací
5.9.5. Přepravy k přijmu
5.9.6. Překročená výpůjční doba
5.9.7. Zpoždění s pokutami

Většinu sestav lze nalézt pomocí modulu Výstupy (sestavy), ale některé z běžných výpůjčních sestav jsou k dispozici přímo z výpůjčního modulu.

5.9.1. Fronta rezervací

Tato zpráva vám ukáže všechny rezervace ve vaší knihovně.

Chcete-li vytvořit tuto zprávu, musíte mít spuštěn Plánovač fronty rezervací. Tato má úloha je skript, který by měl být spouštěn pravidelně, pokud váš knihovní systém umožňuje čtenářům zadávat objednávky. Tento skript rozhodne, která knihovna by měla být zodpovědná za plnění zadaného požadavku na výpůjčku.

Jeho chování je řízeno systémovou předvolbouStaticHoldsQueueWeight a RandomizeHoldsQueueWeight.

Pokud nechcete, aby všechny vaše knihovny se zúčastnily ve vyřizování objednávek, měli byste seznam knihoven, které se mají zúčastnit, zadat zde vypsáním zúčastněných knihoven jejich pobočkovými kódy oddělených čárkou (např. "MPL , CPL, SPL, BML "apod.).

Ve výchozím nastavení bude fronta generována tak, že se systém nejprve pokusí rezervaci zadat v knihovně, kde má být být vyzvednuta, pokud je to možné. Pokud tam ale nejsou k dispozici žádné dostupné jednotky, program build_holds_queue.pl pak použijte seznam knihoven definovaných v StaticHoldsQueueWeight. Pokud předvolba RandomizeHoldsQueueWeight je vypnuta (což je ve výchozím nastavení), program přiřadí požadavky pobočkám v pořadí, jak jsou umístěny v předvolbě StaticHoldsQueueWeight.

Například, pokud váš systém má tři knihovny, různých velikostí (malé, střední a velké) a chcete větší zátěž na plnění rezervací na větších knihovnách před menšími knihovnami, měli byste StaticHoldsQueueWeight nastavit takto "LRG, MED, SML ".

Chcete-li zátěž na plnění rezervací rozprostřít rovnoměrně na celý knihovní systém, jednoduše zvolte RandomizeHoldsQueueWeight. Je-li tato předvolba zvolena, bude pořadí, ve kterém budou knihovny žádány aby plnily objednávky, náhodné při každé změně fronty.

Ponechání předvolby StaticHoldsQueueWeight prázdnou, se nedoporučuje v tento čas. Mohlo by dojít k tomu, že program build_holds_queue bude ignorovat RandomizeHoldsQueueWeight, což by způsobilo, že plnění objednávek by nebylo náhodně, ale podle abecedy.

5.9.2. Rezervace k vyzvednutí

Tato zpráva vám ukáže všechny jednotky, na které je rezervace a které jsou k dispozici v knihovně k vyzvednutí. V případě, že jednotky jsou k dispozici v různých pobočkách a pak všechny pobočky s touto jednotkou k dispozici uvidí rezervaci k vyzvednutí, dokud jedna knihovna nespustí vypůjčení rezervace.

Můžete omezit výsledky, které vidíte pomocí políčka Zpřesnit na levé straně stránky:

5.9.3. Rezervace čekající na vyzvednutí

Tato sestava zobrazí všechny rezervace, které čekají na čtenáře, aby si je vyzvedly.

Jednotky, které byly na polici rezervací déle než normálně povolujete (na základě předvolby ReservesMaxPickUpDelay) se objeví na na kartě "Překročené rezervace", nebudou automaticky zrušeny, pokud jste nenastavili plánovač tak, aby je zrušil, ale můžete zrušit všechny rezervace pomocí tlačítka v horní části seznamu.

5.9.4. Stupeň rezervací

Stupeň rezervací vám pomůže při budování fondů. Pomocí této zprávy budete mít možnost vidět, kolik z vašich čtenářů rezervuje jednotku a zda byste neměli přikoupit více jednotek. Ve výchozím nastavení bude nastaveno že knihovny potřebují tři podané rezervace. Tato zpráva vám řekne, jak mnoho dalších položek je třeba zakoupit pro splnění této kvóty.

5.9.5. Přepravy k přijmu

Tato sestava zobrazí seznam všech jednotek, které Koha považuje že jsou "V přepravě" do vaší knihovny.

Pokud vaše přepravy jsou zpožděné na příchodu do vaší knihovny, uvidíte zprávu o tom, jak dlouho vaše jednotky jsou zpožděné.

Důležité

Jednotka se považuje za zpožděnou na základě počtu dní, které jste vložili do systémové předvolby TransfersMaxDaysWarning.

5.9.6. Překročená výpůjční doba

Důležité

U knihoven s velkým počtem čtenářů, může být tato zpráva zabrat značné množství času po spuštění.

Tip

Velké knihovny si mohou vybrat filtrovat sestavu před spuštěním, pomocí nastavení předvolby FilterBeforeOverdueReport na "Vyžadovat".

Tato sestava zobrazí všechny jednotky v knijhovně, které nejsou včas vrácené

The report can be filtered using the menu options found on the left of the report.

Tip

The 'Show any items currently checked out' checkbox basically switches this from a report of overdues to a report of checkouts. It will show all titles checked out regardless of due date.

5.9.7. Zpoždění s pokutami

Tato zpráva vám ukáže všechna překročení výpůjční doby v knihovně, z kterých vznikly pokuty.

Pokud chcete omezit sestavy můžete to učinit pomocí rozbalovací nabídky v nahoře a omezit na konkrétní regály na vaší pobočce. Chcete-li zobrazit překročení výpůjční doby s pokutami v jiných pobočkách, budete muset změnit pobočku nebo se přihlásit do této pobočky.

Důležité

Pokud nechcete účtovat pokuty a/nebo nemáte plánovač pokut , neuvidíte žádné údaje v této zprávě.