Kapitola 5. Výpůjčky

Obsah

5.1. Výpůjčka (vydání)
5.1.1. Půjčování jednotek (exemplářů)
5.1.2. Zprávy o výpůjčkách
5.1.3. Varování o výpůjčce
5.2. Prodlužování
5.3. Vracení
5.3.1. Vracení jednotek (exemplářů)
5.3.2. Zprávy o vracení
5.4. Zprávy o výpůjčkách
5.4.1. Nastavení zpráv
5.4.2. Přidání zprávy
5.4.3. Zobrazení zpráv
5.5. Rezervace
5.5.1. Podání rezervací ve služebním intranetu
5.5.2. Správa rezervací
5.5.3. Přijmout rezervace
5.6. Přeprava
5.7. Nastav knihovnu
5.8. Rychlá katalogizace
5.9. Výpůjční výstupy (sestavy)
5.9.1. Fronta rezervací
5.9.2. Rezervace k vyzvednutí
5.9.3. Rezervace čekající na vyzvednutí
5.9.4. Stupeň rezervací
5.9.5. Přepravy k přijmu
5.9.6. Překročená výpůjční doba
5.9.7. Zpoždění s pokutami
5.10. Sledování vnitřního použití
5.11. Ve zpracování / Lokace knižního vozíku
5.12. Samoobslužný výpůjčka
5.13. Offline Circulation Utilities
5.13.1. Offline Circulation in Koha
5.13.2. Firefox Plugin
5.13.3. Nástroj offline výpůjček pro Windows

K výpůjčním funkcím lze přistupovat několika různými způsoby. Na hlavní stránce výpůjčních funkcí intranetu zaměstnanců existují přímé odkazy na střed stránek pro výpůjčky nebo vracení, nebo přepravu. Pro úplný seznam výpůjčních funkcí můžete navštívit výpůjční stránku, která je dostupná z levé horní části každé stránky nebo ze středu hlavní stránky.

Před půjčováním svých fondů budete chtít nastavit Globální ssytémová nastavení , Základní parametry a Čtenáři & Výpůjční pravidla

Pokud jste ve výpůjčkách, můžete skočit mezi karty na pole rychlého vyhledávání v horní části obrazovky pomocí následujících klávesových zkratek:

Tip

Uživatelé Mac používají OPTION namísto ALT

5.1. Výpůjčka (vydání)

Chcete-li začít proces výpůjčky, musíte zadat čárový kód čtenáře nebo část jeho jména. Možnost výpůjčky se objeví ve třech hlavních místech:

 • Volba Výpůjčky nahoře hlavní stránky služebního intranetu

 • Výpůjční možnosti ze záznamu čtenáře

 • Volba výpůjčka na liště rychlého vyhledání na stránce výpůjček

5.1.1. Půjčování jednotek (exemplářů)

Na výpůjčení jednotky (exempláře) čtenáři, vyhledejte nejprve tohoto čtenáře s využitím jednoho z mnoha způsobů výše uvedených

Na vrchu výpůjční obrazovky je pole, kam můžete napsat nabo naskenovat čárový kód jednotky.

 • Důležité

  Mnoho z moderních snimačů posílají současně "Enter" do prohlížeče, takže tlačítko "Výpůjčit" je automaticky odkliknuto

 • Pokud čárový kód není nalezen, budete vyzváni k použití rychle katalogizace, abyste přidali jednotku (exemplář). Přečtěte si více o Rychlá katalogizace dále v této příručce.

 • If you have itemBarcodeFallbackSearch set to 'Enable' then you can enter a keyword search in this box instead of just a barcode (this will make it possible to check out using title and/or call number).

Pod polem pro čárový kód, máte možnost přepsat výchozí termín pro vrácení jednotky.

 • Tato volba se objeví jen když máte nastavenoo systémovou předvolbu SpecifyDueDate na to, že obsluha může přepsat výchozí datum navrácení.

V dolní části stránky je shrnutí všech výpůjček čtenáře spolu s datem návratu (a čas, pokud je jednotka hodinová výpůjčka, jednotky půjčené dnes se objeví v horní části.

Tip

Jestliže výpůjční čas je vypsán jako 00:00 tak, výpůjčka je na dny. Čas navrácení pro denní výpůjčky bude ukazovat 23:59, což je poslední minuta dne.

Pokud jste nastavili předvobu ExportWithCsvProfile , zobrazí se také možnost exportovat čtenářovy aktuální výpůjčky pomocí profilu CSV nebo ISO2709 (MARC21) formátu.

V dolní části stránky je teké seznam jednotek, které má čtenář rezervované

Ze seznamu rezervací můžete pozastavit nebo obnovit rezervace pomocí možností v dolní části seznamu, pokud máte předvolbu SuspendHoldsIntranet nastavenu na "povolit".

Poznámka

Pokud máte předvolbu AutoResumeSuspendedHolds nastavenou na "Nepolit", pak nebudete mít možnost zadat koncové datum pozastavení rezervace

Pokud jsou nějaké poznámky na záznamu čtenáře, zobrazí se v pravé části výpůjčního okna

Pokud čtenář má rezervace čekající v knihovně, také se objeví na pravé straně políčka výpůjček, čímž se usnadňuje knihovníkovi vidět, že tam je další jdnotka, která ná být vydána čtenářovi

5.1.1.1. Tisk strvrzenek

Poté, co jste vypůjčili všechny jednotky čtenáři, můžete vytisknout stvrzenku o vypůjčení jednou ze dvou metod.

Pokud máte předvolbu CircAutoPrintQuickSlip nastavenou na "otevřít okno rychlého tisku", můžete jednoduše stisknout Enter na klávesnici nebo skenovat prázdný kus papíru s vaším skenerem čárového kódu. Idea je, že "půjčujete" prázdný čárový kód, který spouští v Koha tisk "Rychlé stvrzenky."

Můžete také klepnout na tlačítko Tisk v horní části obrazovky a vyberte "Tisk potvrzení" nebo "Tisk rychlé potvrzení".

Pokud zvolíte "Tisk stvrzenky" bude tisknout všechny jednotky, které má čtenář vypůjčené, včetně těch, které si vypůjčil k dřívějším datu. Volba "Tisk rychlé potvrzení" bude tisknout pouze ty jednotky, které byly vypůjčeny dnes.

Co se tiskne na pásek lze přizpůsobit změnou šablony stvrzenky pod Oznámení & Stvrzenky .

5.1.1.2. Vymazat čtenářovy informace

Až budete hotovi s vypůjčením jednotky, jestli máte předvobu DisplayClearScreenButton nastavenu na 'Zobrazit' můžete vymazat aktuálního čtenáře kliknutím na X v pravém horním rohu čtenářova info odstranit stávajícího čtenáře z obrazovky a začít znovu.

Pokud máte nastavenou předvolbu CircAutoPrintQuickSlip na "vymazat obrazovku", pak stačí jednoduše stisknout Enter nebo skenovat prázdný čárový kód a na displeji se vymaže současného čtenáře.

5.1.2. Zprávy o výpůjčkách

Pokud půjčujete jednotku s více kusy, a které jste katalogizovali v podpoli 3 záznamu jednotky (ve formátu MARC21) vyskočí zpráva, když vypůjčujete tuto jednotku, která říká kolik kusů by mělo být.

Jsou chvíle, kdy Koha zabrání knihovníkovi, aby mohl vypůjčit jednotky čtenáři. Když se to stane, objeví se varování oznamující knihovníkovi, proč si čtenář nemůže vypůjčit.

 • Čtenář dluží příliš mnoho pokut

  • Můžete nastavit dlužnou částku, od které jsou čtenářům blokovány výpůjčky systémovou předvolbou noissuescharge

 • Čtenář byl vyloučen z knihovny

 • Čtenář potřebuje potvrdit svoji adresu

  • To může nastavit knihovník úpravou čtenářova záznamu a přidání příznak

 • Čtenář ztratil svoji průkazku (kartu)

  • To může nastavit knihovník úpravou čtenářova záznamu a přidání příznak

5.1.3. Varování o výpůjčce

Někdy výpůjčka spustí varovné hlášení, které se objeví ve žlutém poli nad výpůjčním polem. Tato upozornění musí být potvrzena předtím, než budete moci pokračovat ve výpůjčkách.

 • Čtenář dluží za pokuty

 • Jednotka je rezervována pro někoho jiného

 • Jednotka by měla být na výdajovém regále čekající na někoho jiného

 • Jednotka půjčená tomuto čtenáři

 • Jednotka půjčená někomu jinému

 • Jednotka není pro výpůjčky

 • Patron has too many things checked out and AllowTooManyOverride is set to 'Allow'

 • Patron has too many things checked out and AllowTooManyOverride is set to "Don't allow"

 • Jednotka nemůže být proudložena

 • Čárový kód nenalezen

 • Vypůjčená jednotka je označena jako ztracená

  • V závislosti na hodnotě vaší systémolvé preference IssueLostItem, můžete vidět upozornění

   nebo potvrzovací políčko

 • Vypůjčovaná jednotka není vhodná pro čtenáře tohoto věku

 • Jednotka, která je půjčována vyhovuje systémovému nastavení kriteriadecreaseLoanHighHolds