4.6. Úpravy čtenářů

Čtenáři v Koha mohou být editováni jedním z mnoha editovacích tlačítek