5.5. Rezervace

5.5.1. Podání rezervací ve služebním intranetu
5.5.2. Správa rezervací
5.5.3. Přijmout rezervace

Koha povoluje čtenářům dát na jednotky rezervace. Rezervace je způsob, jak požádat o zapůjčení jednotky. V závislosti na vašich výpůjční a pokutovacích pravidlech a předvolbě rezervací , čtenáři budou moci rezervovat jednotky a vyzvednout je později v knihovně.

5.5.1. Podání rezervací ve služebním intranetu

Existuje několik způsobů, jak podat rezervace ze služebního intranetu. Nejviditelnější je použití tlačítka "Rezervovat" v horní části každého bibliografickém záznamu.

Můžete také kliknout na menší odkaz "Rezervovat", který se nachází nahoře u vašich výsledků vyhledávání, nebo na odkaz nacházející se pod každým výsledkem.

Budete požádáni o vyhledání čtenáře čárovým kódem nebo podle jakékoliv části jeho jména pro spuštění rezervačního procesu.

Pokud byste chtěli hledat nejdříve čtenáře a pak teprve bibliografický záznam, můžete otevřít záznam čtenáře a klikněte na tlačítko "Vyhledat rezervace" v horní části čtenářova záznamu.

Po kliknutí na tlačítko budete přeneseni na stránku vyhledání v katalogu, kde si můžete najít knihu(y), na které chcete umístit rezervaci. Pod každým názvem ve výsledcích uvidíte možnost "Rezervace na jméno čtenáře."

Pokud chcete podat rezervaci na více jednotek, zaškrtněte políčka nalevo od nich, a klepněte na šipku vpravo od tlačítka "Rezervovat".

V závislosti na tom, na kolik jednotek se rozhodnete podat rezervaci najednou, uvidíte na jiném místě formuláře rezervací. Pokud dáváte rezervace v jednom bibliografickém záznamu, uvidíte seznam všech jenotek, na které můžete dát rezervaci.

  • Vložte jakékoliv poznámky, které by se mohly vztahovat k této rezervaci

  • Vyberte knihovnu, kde si čtenář vyzvedne rezervovonou jednotku (exemplář)

  • Pokud čtenář podat rezervaci, která začne platit až jiný den než dnes, zadejte to v poli "Rezervace začíná od"

    • Tato možnost se objeví pouze, jesliže máte nastavenou systémovou předvolbu AllowHoldDateInFuture na "Povoleno"

  • Pokud čtenář uvedl, že už nechce jednotku po určitém datu, nebo máte-li limity rezervací na délku rezervace, můžete zadat datum vypršení platnosti rezervace v poli "Rezervace až do data"

    • Poklud se mají vypršené rezervace automaticky rušit, je třeba abyste měli nastaveno pravidelné spouštění plánovač úloh Expired Holds .

  • Poté zvolte, zda chcete umístit rezervaci drží na další dostupné jednotky nebo určité jednotky klepnutím na radio-přepínač vedle jednotlivých jednotek.

Pokud umísťujete rezervace na více jednotek, objeví se vám další dostupné volby pro všechny tituly. Pokud nejsou k dispozici žádné jednotky na rezervaci, bude to oznámeno na obrazovce pro potvrzení.

Jakmile je vaše rezervace umístěna, pokud byste chtěli aby Koha zapomněla, že jste použili funkci "Vyhledání rezervací", můžete si vybrat, zda Koha má "zapomenout" jméno čtenáře klepnutím na šipku napravo od tlačítka "Rezervovat" ve výsledcích vyhledávání a výběrem možnosti "Zapomenout".

5.5.2. Správa rezervací

Rezervace mohou být změněny a zrušeny z tabulky rezervací, kterou lze nalézt vlevo od bibliografického záznamu.

Ze seznamu rezervací můžete změnit pořadí rezervací, místo vyzvednutí, pozastavit a/nebo zrušení rezervace.

Poznámka

Pokud máte předvolbu AutoResumeSuspendedHolds nastavenou na "Nepolit", pak nebudete mít možnost zadat koncové datum pozastavení rezervace

Poznámka

V závislosti na tom, jak máte nastavenou systémovou předvolbu HidePatronName v seznamu se mohou ukázat čísla karet namísto jmen čtenářů, jako je to na obrázku výše.

Chcete-li přerovnat nebo odstranit rezervace, stačí provést výběr z roletky "Priority" nebo kliknout na šipky vpravo od výběru priorit.

Pokud používáte rozbalovací menu na prioritou na přeskupit nebo odstranit rezervací, budete muset kliknout na tlačítko "Aktualizovat rezervace" pro uložení změn.

Klepnutím na šipku dolů napravo od rezervace, bude se rezervace držet na dně seznamu, i když je více žádostí.

Například má vaše knihovna má domácí čtenáře, kteří jsou oprávněni si vypůjčit po celé měsíce. To by nebylo spravedlivé vůči jiným čtenářům, pokud domácí čtenáři by byli schopni se vypůjčit si zbrusu novou knihu a blokovat ji po několik měsíců. Z tohoto důvodu by žádosti domácích čtenářů měly zůstat v dolní části fronty, dokud všichni ostatní, kteří chtěli knihu přečíst, tak již neučinili.

Pokud čtenář požádá o pozastavení svých rezervací a budete-li mít nastavenou systémovou předvolbu SuspendHoldsIntranet na "povolit", můžete tak učinit kliknutím na tlačítko pro režim pozastavení úplně napravo. Pokud vám čtenář zadá datum obnovení rezervací, můžete toto zadat do pole pro zadání data a klikněte na tlačítko "Aktualizovat rezervace" pro uložení změn.

Chcete-li odstranit nebo zrušit rezervaci klikněte na červený křížek vpravo v řádku frezevace. Chcete-li hromadně odstranit/zrušit rezervace, můžete vybrat "del" z rozbalovacího menu vlevo od každého řádku a potom klepněte na tlačítko "Aktualizovat rezervace" v dolní části seznamu.

5.5.3. Přijmout rezervace

When items that are on hold are checked in or out the system will remind the circulation librarian that the item is on hold and offer them options for managing the hold.

Když přijímáte jednotku, na kterou je rezervace, systém vás požádá, abyste buď potvrdili a přepravili jednotku

nebo jen potvrdit rezervaci

Klepnutím na tlačítko Potvrdit označíte jednotku jako rezervovanou pro čtenáře. Pokud jednotka musí být přepravena, bude také označena jako "V přepravě" do příslušné pobočky. Kliknutím na tlačítko "Ignorovat" zůstane rezervována, ale to umožňuje půjčit jednotku jinému čtenáři. Výběrem "Potvrdit a tisknout" se vám představí tisková stránka lístku, který můžete vložit do knižky s nezbytnou informací o rezervaci a přepravě.

Po odsouhlasení se rezervace zobrazí na záznamu četnáře a na obrazovce výpůjčního protokolu pod záložkou "Rezervace".

Záznam jednotky také ukáže, že na jedntku je rezervace.

V některých případech může čtenář přijít vyzvednout rezervaci za svého partnera (nebo někdo jiný v jejich rodině). V tomto případě se chcete ujistit, že rezevace se zruší, když vydáte jednotku na někoho jiného. Když se snažíte vypůjčit jednotku někomu jinému, než na koho čeká rezervace, bude vám zobrazeno varovné hlášení.

Odtud můžete způjčit jednotku čtenáři u stolu a zrušit rezervaci na tohoto čtenáře