16.4. Konfigurace výpůjček

Než začnete půjčovat ze svých fondů, budete muset nastavit pravidla a předvolby pro výpůjčky.