Kapitola 16. Seznam úkonů implementace

Obsah

16.1. Migrace dat
16.2. Konfigurace administrátora
16.3. Konfigurace lokalizace
16.4. Konfigurace výpůjček
16.5. Nastavení čtenáře
16.6. Nastavení katalogizace
16.7. Nastavení autorit
16.8. Nastavení hledání
16.9. Nastaveni OPAC
16.9.1. Upravitelné oblasti OPAC
16.10. Nastavení obohaceného obsahu
16.11. Nastavení akvizice
16.12. Nastavení periodik
16.13. Plánování na spuštění systému

Následující průvodce vás provede oblastmi Koha, které musíte se projít, abyste mohli systém Koha začít používat.

16.1. Migrace dat

Než budete moci začít používat Koha musíte mít nějaká data v systému. To lze provést novým ručním zadáním všeho, ale většinou knihovny mají už svá data v elektronické podobě a stačí je přeformátovat pro import do Koha.

 • Vytvořte si seznam knihoven a zadejte své informace a kódy do Knihovny & skupiny

 • Definujte svůj seznam typů Jednotek (exemplářů)

 • Definujte si kategorie čtenářů a zadejte je jejich kódy do Kategorie čtenářů

 • Zadejte veškeré další pole informací o čtenáři, které používáte ve vaší knihovně v Atributy čtenáře

 • Definujte všechny vaše Autorizované hodnoty

 • Optionally define City/State/Postal Code combos

 • Namapujte své bibliografické údaje ze stávajícího systému do Koha polí a migrujte (zapamatujte použít kód kolekce, umístění v regálech, kódy typu jednotek a kódů knihoven, které jste zadali do výše uvedených nastavení oblasti)

 • Namapujte údaje o svých čtenářích z vašeho stávajícího systému do polí Koha a proveďte migraci (nezapomeňte použít kódy čtenáře a knihoven definovaných výše)

 • Otestujte migrovaná data, abyste se ujistili, že vše je tak, jak očekáváte. Důležité je zejména otestovat:

  • Zkontrolujte, zda se jména s diakritikou vložily správně.

  • Zkontrolujte tituly v periodikách, a ujistěte se, že se informace správně přenesly.

  • Zkontrolujte, že vaši čtenáři mají své údaje ve správných polích.

  • Pokud byla přestěhována (migrována) vaše data periodik správně, vyhledávání v těchto datech potvrdí, že vypadají dobře.

  • Pokud byla přestěhována (migrována) vaše data periodik správně, vyhledávání v těchto datech potvrdí, že vypadají dobře.

  • Zkontrolujte MARC záznamy, abyste ověřili, že různé jednotky jsou správně katalogizovány

  • Zkontrolujte katalogizaci, abyste viděli, jestli všechna nezbytná pole jsou přístupná

  • Jestliže se převádějí i pokuty, zkontrolujte zda jsou správně uloženy

  • Jestliže jsou převáděny i rezervace, zkontrolujte zda jsou správně v katalogu i v záznamu čtenáře