16.5. Nastavení čtenáře

Již jste importovali údaje o čtenářích z vašeho starého systému, ale existuje spousta dalších možností, které máte k dispozici, pokud jde o čtenáře a jejich účty.