16.12. Nastavení periodik

Při používání periodik je několik možností, které můžete nastavit ručně.