Kapitola 1. Úvod

Obsah

1.1. Koha Basics
1.2. Koha Recommendations
1.3. Using this Manual
1.4. Contributing to the Manual

1.1. Koha Basics

Koha je první bezplatný open source software pro funkci Automatizovaný knihovní systém (AKS). Vývoj je sponzorován od knihoven různých typů a velikostí, dobrovolníků a od podporujících společností z celého světa.

Více o systému Koha se dozvíte návštěvou oficiálních web stránek http://koha-community.org