9.3. Správa návrhů

V závislosti na nastavení vaší předvolby Návrhy , mohou čtenáři provést návrhy na nákup prostřednictvím OPACu. Pokud návrh čeká na revizi knihovny, objeví se na domovské stránce akvizice pod vyhledáním dodavatele.

Dále se objeví na hlavním panelu knihovníků v modulu štítky:

Kliknutím na "Správa návrhů" se dostanete k nástroji pro správu návrhů. Pokud nejsou žádné nevyřízené návrhy, můžete k přistoupit k nástroji pro správu, klepnutím na odkaz "Spravovat návrhy" v menu na levé straně stránky akvizic.

Vaše podněty budou rozděleny do několika záložek: Přijato, Zpracovává se, Kontrolováno, Objednano a /nebo Zamítnuto. Každý přijatý nebo zamítnutý návrh bude zobrazovat jméno knihovníka, který zpracoval návrh a důvod, proč rozhodl pro jeho přijetí nebo odmítnutí (naleznete v "Status").

"Přijatý" návrh je ten, který jste označili jako "Přijatý" pomocí formuláře pod návrhy. "Nevyřízený" návrh je ten, který čeká na akci z knihovny. "Kontrolováno" je návrh, který byl označen jako "Kontrolováno" prostřednictvím formuláře před návrhy."Objednáno" je návrh, který byl objednán odkazem " Podle návrhu na zakoupení " ve vašem košíku. "Zamítnuto" je návrh, který jste označili za "Zamítnuto" pomocí formuláře uvedeného pod seznamem návrhů.

Pro knihovny s množstvím návrhů, jsou určeny filtry vlevo na stránce Správa návrhů, které pomáhají při omezování počtu titulů na zobrazených obrazovce.

Kliknutím na modré záhlaví se rozšíří možnosti filtrování a kliknutím na "Vymazat" vymaže všechny filtry a zobrazit všechny návrhy.

Tip

Stránka s návrhy bude automaticky omezena na návrhy pro vaší knihovnu. Chcete-li zobrazit informace pro všechny (nebo jakýkoliv jiný) knihovny, klikněte na filtr "Akviziční informace" a změňte knihovnu.

Při posuzování návrhů "Nevyřízené" si můžete vybrat zaškrtnutím políčka vedle položek, které chcete schválit/zamítnout a tak vyberete stav a důvod vašeho rozhodnutí. Můžete také zvolit úplné odstranění návrhů zaškrtnutím políčka "Odstranit vybrané".

Další možností pro knihovny s dlouhými seznamy návrhů je schválit nebo zamítnout návrhy, jeden po druhém kliknutím na název návrhu a otevřít shrnutí návrhu, včetně informací v případě, že jednotka byla zakoupena.

Clicking 'edit' to the right of the suggested title or at the to pof the suggestion detail page will open a suggestion editing page.

Z tohoto formuláře můžete editovat návrh (přidat detaily nebo opravit nesprávné informace poskytnuté čtenářem). Můžete si také vybrat přijmout nebo odmítnout návrhy na základě individuálního posouzení.

Důvody pro přijetí a/nebo odmítnutí návrhů jsou definovány v autorizované hodnotě SUGGEST .

Pokud zvolíte "Ostatní ..." jako důvod budete vyzváni k zadání důvodu v textovém poli. Kliknutím na 'Zrušit' napravo od pole se přenese zpět na roletové menu s autorizovanými důvody.

Jakmile kliknete na 'Odeslat' návrh bude přesunut na odpovídající kartu. Na čtenářově účtu v OPACu bude aktualizován také stav a zasláno čtenářovi e-mailové oznámení pomocí šablony, která odpovídá zvolenému stavu návrhu.