4.7. Správa čtenářských samoeditací

Pokud umožňujete čtenářům upravovat své účty prostřednictvím OPACu předvolbou OPACPatronDetails , pak budete muset schválit všechny změny prostřednictvím služebního intranetu dříve, než budou použity. Pokud existuje čtenářská editace, která čeká na akci, zobrazí se obrazovce služebního intranetu pod seznamem modulů (spolu s jinými položkami, které čekají na akci).

Po kliknutí na odkaz "Čtenáři žádající úpravy", dostanete se na seznam čtenářů s požadovanými změnami.

Odtud můžete "Schválit" a aplikovat změny v záznamu čtenáře, nebo "Odstranit" a odstranit změny nebo "Ignorovat" a odložit čekající změny na pozdější prohlídku.