5.13. Offline Circulation Utilities

5.13.1. Offline Circulation in Koha
5.13.2. Firefox Plugin
5.13.3. Nástroj offline výpůjček pro Windows

Koha allows for you to continue circulation actions while offline by using any one of three utilities.

5.13.1. Offline Circulation in Koha

If the AllowOfflineCirculation preference is set to 'Enable' the library staff can continue to perform circulation actions within Koha when the system is offline. You will want to visit http://your-koha-staff-client-url/cgi-bin/koha/circ/offline.pl at least once while online and bookmark that page. That is the page you will go to when you are offline.

Důležité

The offline interface uses HTML LocalStorage, which depending on the browser and user setting, is limited to 2.5MB or 5MB per domain. This means that larger systems will not be able to syncronize their data and are recommended to use either the Firefox or Windows application for offline circulation.

5.13.1.1. Nastavit

Before the first time the system goes offline go to Circulation and choose 'Built-in offline circulation interface'

And synchronize your data on every circulation computer by clicking the 'Synchronize' link on the right of the screen.

Důležité

The offline interface uses HTML LocalStorage, which depending on the browser and user setting, is limited to 2.5MB or 5MB per domain. This means that larger systems will not be able to syncronize their data and are recommended to use either the Firefox or Windows application for offline circulation.

This will allow you download a local copy of your patrons and circulation data. Click the 'Download records' link at the top of the page to synchronize your data.

Once your data is downloaded you will see the dates your data was last synced to the right of each data set.

This should be done regularly in preparation for any unexpected connection losses.

5.13.1.2. Circulating

When your system goes offline visit the Offline Circulation page (http://your-koha-staff-client-url/cgi-bin/koha/circ/offline.pl) in Koha and click 'Check out' or 'Check in' to perform offline actions.

Checking out is done by searching for the patron by barcode or name at the top of the 'Check out' screen. After selecting a patron you will be presented with the synced patron info, including fines and check outs.

Scan the barcode of the item you would like to check out and enter a due date. If you don't enter a due date Koha will prompt you for one.

Once the item is checked out it will appear below the patron's info.

5.13.1.3. Koha Offline Uploading

Once the system is back online visit the Synchronize page on the Offline Circulation module and click 'Upload transactions'

After the files are uploaded you can click 'View pending offline circulation actions' on the right.

Po kliknutí na "Zobrazit čekající offline akce", budete postaveni před shrnutí všech akcí, uložené do Koha v *. koc souboru.

 • Jakmile všechny protokoly ze všech výpůjčních počítačů jsou načteny do Koha, budete moci je všechny zkontrolovat, nebo vybrat jen ty, které chcete zpracovat do Koha.

 • Klikněte na tlačítko "Zpracovat" a Koha zaznamená každou uchovanou transakci jednu po druhé. Pro každou transakci se stav změní na:

  • "Úspěšně", pakliže transakce byla správně zpracována

  • "Čtenář nenalezen" jestliže číslo čtenářského průkazu (karty) je chybné

  • "Jednotka (kniha) nenalezena", jestliže čárový kód jednotky je chybný

  • "Jednotka (kniha) nevypůjčena", jestliže přijímáte jednotku, která je v knihovně k dispozici (není vypůjčená)

Jakmile skončíte, budete mít přehled o všech vašich transakcích

5.13.2. Firefox Plugin

Franois Charbonnier

BibLibre

Sestavil

Nicole C. Engard

Changed/edited content where necessary. 

2012

There is an offline circulation tool that you can add to your Firefox browser as an addon. To do so, just go to https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/koct/ page and click on the "install now" button. You may have to confirm the installation, just click on "install now" and then restart Firefox to complete the installation.

Once you have installed the plugins and restarted Firefox, you will see the Koha logo in the download bar at the bottom right of Firefox.

Kliknutím na logo se otevře nástroj ve vlastním okně.

Plugin se skládá ze čtyř záložek:

 • Záložka výpůjčky, kde půjčujete jednotky

 • Záložka Vracení, kde přijímáte jednotky

 • Záložka Log sleduje všechny změny, které jste udělali v offline modulu

  • Protokol (log) pamatuje všechny informace, dokud je nevymažete. Pokaždé, když otevřete plugin a obsahuje v protokolu data, bude vás varovat

   Pokud byste chtěli vymazat protokol, zaškrtněte políčko"Chci odstranit řádky" před klepnutím na tlačítko 'OK'. V opačném případě klepnutím na tlačítko 'OK' ponecháte jednotky v protokolu a můžete pokračovat v práci.

 • Karta Param je pro nastavení pluginu

První věc, kterou je třeba udělat, je nastavit plugin. Přejděte na záložku Param pro nastavení pluginu

Odpovězte na 4 předložené otázky:

 • Serrver = URL služebního intranetu

 • Kód pobočky = kód pro pobočku kde jste umístěni

 • Uživatelské jméno = jméno u vašeho služebního loginu

 • Heslo = vaše služební heslo

Důležité

Chcete-li uložit nastavení, budete muset zavřít okno plugin a znovu jej otevřít kliknutím na logo Koha v liště doplňků.

Tip

Můžete si vytvořit účet zaměstnance věnovaný offline výpůjčkám. Tak, bez ohledu na to, kdo je u výpůjčního pultu, mohou všichni používat stejný přihlašovací login. Vedle těchto řádků, můžete použít skupinové přihlášení, který již stejně máte pro výpůjčky.

Jakmile budete mít vše nastaveno, můžete spustit půjčování a vracení knížek (jednotek).

Výpůjčky:

 • Jděte na záložku výpůjčky

 • Skenujte čárový kód čtenáře

 • Skenujte čárový kód jednotky

 • Klikněte na Uložit

Vracení:

 • Jděte na záložku Vracení

 • Skenujte čárový kód jednotky

 • Klikněte na Uložit

Pokaždé, když půjčujete nebo přijímáte jednotku (knihu), nové transakce jsou ukládány v místní databázi pluginu a uvidíte, na spodní straně pluginu kolik transakcí bylo učiněno během offline výpůjček. Například, "10 řádek(y) přidáno" znamená, že jste měli 10 transakcí.

Pak, když budete chtít mít přehled všech transakcí, přejděte na záložce Protokol (log). Tato karta vám ukáže transakce v databázi pluginu

Tip

Status bude "místní", pokud jste v režimu offline a nezpracováváte transakce v Koha

Pokud vaše připojení k internetu obnoví budete chtít, aby se tyto transakce dostaly do Koha. Před zpracováním těchto transakcí, měli byste si být uvědomit několik možných problémů.

Protože nejste připojeni k databázi v Koha při použití tohoto pluginu, rezervace potřebují dodatečné zpracování. Pokud jednotka, kterou přijímáte má rezervaci, rezervace na jednotku zůstává. Vzhledem k tomu, nemůžete potvrdit všechny rezervace nalezené během vracení, rezervace zůstávají a musí být později zpracovány. Máte-li vrácených pouze několik jednotek, můžete vést záznamy o všech. Pokud jste přijali mnoho jednotek, můžete použít frontu rezervací, přeskupit jí a vidět které podané rezervace na jednotky v regále jsou chybné.

Podobně, pokud čtenářova karta vypršela, nástroj offline výpůjčky o tom neví, takže výpůjčka bude provedena bez ohledu na zablokování čtenářova účtu.

Máte dvě možnosti pro přidání tohoto do Koha

 • Potvrdit v Koha

  • Pokud vypůjčujete/vracíte na více než jednom počítači ve stejnou dobu, chcete aby každá transakce byla zpracována konzistentně. Řekněme, že například jeden čtenář vypůjčil knihu na jednom počítači a poté vrátil na jiném počítači. Chcete-li být konzistentní, potřebujete nejdříve nahrát vypůjčení a pak vrácení a ne naopak! Chcete-li tak učinit, musíte seskupit každou transakci na jednom místě, všechny je seskupit a setřídit a pak všechno zpracovat. Takže budete muset použít možnost "Potvrdit v Koha" z každého pluginu/počítače, s kterým pracujete. Tímto způsobem půjde protokol (log) do Koha a musí být přístupný z offline výpůjční stránky.

  • Get there: Circulation > Pending offline circulation actions

  • Jakmile všechny protokoly ze všech výpůjčních počítačů jsou načteny do Koha, budete moci je všechny zkontrolovat, nebo vybrat jen ty, které chcete zpracovat do Koha.

  • Click on the Process button and Koha will record every stored transaction one by one. For each transaction, the status will change to:

   • "Úspěšně", pakliže transakce byla správně zpracována

   • "Čtenář nenalezen" jestliže číslo čtenářského průkazu (karty) je chybné

   • "Jednotka (kniha) nenalezena", jestliže čárový kód jednotky je chybný

   • "Jednotka (kniha) nevypůjčena", jestliže přijímáte jednotku, která je v knihovně k dispozici (není vypůjčená)

  • Jakmile skončíte, budete mít přehled o všech vašich transakcích

 • Použít přímo

  • Pokud jste provedli všechny výpůjční transakce na jednom počítači, pak vše je už setříděno, takže si můžete vybrat "Použít přímo"

  • Sloupec status bude aktualizován abyste věděli jestli transakce byly zapracovány

   • "Úspěšně", pakliže transakce byla správně zpracována

   • "Čtenář nenalezen" jestliže číslo čtenářského průkazu (karty) je chybné

   • "Jednotka (kniha) nenalezena", jestliže čárový kód jednotky je chybný

   • "Jednotka (kniha) nevypůjčena", jestliže přijímáte jednotku, která je v knihovně k dispozici (není vypůjčená)

  • Jakmile budete hotovi, můžete zkontrolovat všechny položky přímo v záložce Protokol (Log)

Až budete hotovi, můžete vymazat protokol (log) klepnutím na tlačítko Vymazat. Pokud to neučiníte, budete na to upozorněni při příštím otevření nástroje offline výpůjček.

5.13.3. Nástroj offline výpůjček pro Windows

Utilitu offline výpůjčku můžete stáhnout z : http://kylehall.info/index.php/projects/koha/koha-offline-circulation/

Chcete-li generovat borrowers.db soubor pro načtení do nástroje systému Windows, budete muset spustit generátor souboru pomocí cronu .

5.13.3.1. Nahrát offline výpůjční soubor

offline nástroj výpůjček pro Windows vygeneruje KOC soubor, který můžete nahrát do Koha, jakmile váš systém Koha je k dispozici.

On the Circulation menu click 'Upload offline circulation file (.koc)'

Vyberte ve vašem počítači soubor *.koc

Jakmile je soubor nahrán, klikněte na zpracovat soubor

When this is complete you'll be able to upload another file or tend to pending offline circulation actions.

Po kliknutí na "Zobrazit čekající offline akce", budete postaveni před shrnutí všech akcí, uložené do Koha v *. koc souboru.

 • Jakmile všechny protokoly ze všech výpůjčních počítačů jsou načteny do Koha, budete moci je všechny zkontrolovat, nebo vybrat jen ty, které chcete zpracovat do Koha.

 • Klikněte na tlačítko "Zpracovat" a Koha zaznamená každou uchovanou transakci jednu po druhé. Pro každou transakci se stav změní na:

  • "Úspěšně", pakliže transakce byla správně zpracována

  • "Čtenář nenalezen" jestliže číslo čtenářského průkazu (karty) je chybné

  • "Jednotka (kniha) nenalezena", jestliže čárový kód jednotky je chybný

  • "Jednotka (kniha) nevypůjčena", jestliže přijímáte jednotku, která je v knihovně k dispozici (není vypůjčená)

Jakmile skončíte, budete mít přehled o všech vašich transakcích