12.3. Seznamy & Vozík

12.3.1. Seznamy
12.3.2. Vozík

Vozík je dočasné místo pro záznamy, které máte zájem vyhledat během jednoho sezení (připojení, relace). To znamená, že jakmile se odhlásíte z OPACu nebo zavřít prohlížeč ztratíte položky ve vašem košíku. Seznam je trvalejší místo pro ukládání položek. Chcete-li se dozvědět více o seznamech, prostudujte kapitolu Seznamy ve služebním intranetu , v tomto návodu.

12.3.1. Seznamy

Čtenáři mohou spravovat své vlastní privátní seznamy pomocí sekce "Moje seznamy" v jejich účtu.

12.3.1.1. Vytvoření seznamů

Seznamy lze také vytvořit výběrem "Nový seznam" v menu "Přidat do" ve výsledcích vyhledávání

Chce-li čtenář vytvořit seznam, potřebuje kliknout na odkaz "Nový seznam" a vyplnit formulář, který se zobrazí.

The only field required is the 'List Name,' but the patron can also choose how they want the list sorted and if the list is public or private.

 • A Private List is managed by you and can be seen only by you (depending on your permissions settings below)

 • A Public List can be seen by everybody, but managed only by you (depending on your permissions settings below)

Důležité

If you aren't allowing patrons to create public lists with the OpacAllowPublicListCreation preference then patrons will only be able to create private lists.

 • Nakonec rozhodněte, jaké jsou vaše oprávnění na seznamu. Můžete všechno nebo zakázat:

  • kdokoliv jiný přidat záznam

  • kdokoliv odstranit jeho vlastní příspěvky

   • Tip

    Majiteli seznamu je vždy povoleno přidat nové záznamy, ale potřebuje povolení k odstranění.

  • kdokoliv odstranit příspěvky od jiných

12.3.1.2. Přidání titulů k seznamům

Tituly mohou být přidány do seznamů z výsledků vyhledávání a/nebo z bibliografického záznamu. V možnostech výsledků vyhledání, je přidat jednotky do seznamu, což se zobrazí pod každým výsledkem a v horní části stránky s výsledky

Chcete-li přidat jeden titul na seznam, klepněte na tlačítko "Uložit do seznamů" a vyberte seznam do kterého chcete přidat titul. Chcete-li přidat více titulů do seznamu zaškrtněte políčka nalevo od titulů, které chcete přidat, a poté vyberte seznam, do kterého chcete přidat tituly z rolovacího menu "Přidat k" v horní části obrazovky.

12.3.1.3. Zobrazní seznamů obsahů

Chcete-li zobrazit obsah seznamu, klepněte na název seznamu pod tlačítkem Seznamy.

Obsah seznamu bude vypadat podobně jako na vašich stránkách výsledků vyhledávání kromě toho, že budou existovat různé položky menu v horní části seznamu.

Pomocí voleb nabídek nad seznamem je možno umístit více rezervací na jednotky, stáhnout seznam obsahů, poslat seznam na e-mail nebo ho vytisknout.

 • Chcete-li podat rezervaci na jednu nebo více jednotek seznamu zaškrtněte políčko vlevo od jednotky a klepněte na odkaz "Podat rezervaci" v horní části

 • Chcete-li stáhnout seznam obsahů klikněte na odkaz "Stáhnout seznam" a vyberte formát, ve kterém který chcete seznam staáhnout

  • Tip

   ISO2709 je formát MARC

 • To email the list contents to someone, click the 'Send List' link and enter in your email details in the form that pops up (view a sample Lists email)

 • Chcete-li vytisknout obsahy seznamu z klepněte na odkaz "Tisk seznamu"

12.3.1.4. Správa seznamů

Jakmile je seznam uložen, čtenáři mohou začít přidávat do něho jednotky. Ze záložky "Moje seznamy" v záznamu čtenáře můžete editovat a mazat seznamy, které jste vytvořili kliknutím na příslušný odkaz na vpravo od názvu seznamu.

Chcete-li upravit název seznamu nebo třídění čtenářů klikněte na odkaz "Upravit", vpravo od popisu seznamu.

Při kliknutí na "Smazat" vedle seznamu, budete vyzváni k potvrzení, že chcete seznam smazat.

Seznam nebude vymazán, dokud neklepnete na tlačítko "Potvrdit" na pravé straně seznamu, který chcete odstranit.

12.3.2. Vozík

12.3.2.1. Přidání titulů do vozíku

Tituly mohou být přidány do vozíků z výsledků vyhledávání a/​​nebo z bibliografického záznamu. V případě výsledků hledání, se objeví pod každým výsledkem volba přidat jednotky do vozíku v horní části stránky.

Kliknutím na tlačítko "Přidat do vozíku" se přidá jeden titul do vozíku. Chcete-li přidat více titulů najednou, zaškrtněte políčko vlevo od každého výsledku a poté zvolte "Vozík" z rozbalovacího menu "Přidat do" v horní části obrazovky. Jakmile tituly jsou přidány do vozíku budete žádáni o potvrzení

From the results you will see which items are in your cart and will be able to remove those items by clicking '(remove)'.

12.3.2.2. Správa vozíku

Once you have titles in your cart you can manage the contents by clicking on the 'Cart' button usually found at the top of the screen. Your cart will open in a new window.

Z tohoto okna vám bude prezentováno několik možností. V horní části vozíku je několik tlačítek.

First is the 'More details' button. Clicking this will show you additional information about the titles in your cart (ISBNs, Subjects, Publisher Info, Notes and more).

Next is the option to send the contents of your cart to an email address. This is handy if you want to send the resources you found at the library to your home email account to refer to later or to send to a patron researching a specific topic. Clicking this link will open up a new window that asks for the email address and message to send. View a sample Cart email.

Důležité

The cart can only be emailed by logged in users. This will prevent your cart email function from being used for spamming.

Kromě odesílání košíku si můžete stáhnout obsah košíku v několika předdefinovaných formátech nebo pomocí CSV profilu , který jste definovali v modulu Nástroje.

Nakonec si můžete vytisknout obsah svého košíku volbou odkazu "Tisk".

Vedle různých způsobů, jak uložit obsah vašeho košíku, existují způsoby, jak přidat hodnotu k údajům ve vašem košíku. Výběrem jednoho nebo více titulů z košíku, můžete je přidat do seznamu (klikněte na "Přidat do seznamu"), podat rezervaci (klikněte na tlačítko "Podat rezervaci"), nebo je oštítkovat (klikněte na "Stítek"). U všech těchto operací postupujte stejným způsobem, jako je tomu na OPACu.