12.7. Můj účet

12.7.1. Můj přehled
12.7.2. Čtenářská označení (příznaky)
12.7.3. Moje pokuty
12.7.4. Moje podrobnosti
12.7.5. Moje štítky
12.7.6. Změna mého hesla
12.7.7. Moje historie hledání
12.7.8. Moje výpůjční historie
12.7.9. Moje soukromí
12.7.10. Moje návrhy na nákup
12.7.11. Moje zprávy
12.7.12. Moje seznamy

Z OPAC se čtenáři mohou přihlásit a získat přístup ke svému účtu, pokud jste nastavili předvolbu opacuserlogin na "Povolit". Jakmile se čtenáři přihlásí uvidí přehled svých účtu. Pokud byste chtěli se dostat ke svému účtu v OPACu, můžete kliknout na své jméno v pravém horním rohu kterékoli stránky v OPACu.

12.7.1. Můj přehled

Ze záložky "Moje shrnutí", čtenáři uvidí všechny jednotky, které byly nejsou včas vrácené, jako označené červenou barvou. Pokud máte OpacRenewalAllowed nastaveno na "Povolit", pak si vaši čtenáři mohou prodloužit své výpůjčky přímo z OPACu. Máte-li kód HTML zapsán v předvolbě OPACMySummaryHTML pak to uvidíte napravo od sloupce "Pokuty".

Pokud by vaši čtenáři chtěli vidět čárové kódy jednotek na seznamu jejich vypůjček, můžete nastavit atributy čtenáře na hodnotou SHOW_BCODE a na autorizovanou hodnotu z YES_NO.

Pak v záznamu čtenáře nastavte SHOW_BCODE na hodnotu ANO.

Toto přidá sloupec k přehledu výpůjček v OPACu, kde so zobrazí čárové kódy jednotek, které má četnář vypůjčené.

Kliknutí na záložku "Opožděno" ukáže pouze jdenotky, které přetáhly výpůjční dobu.

Záložka "pokuty" zobrazí pouze celkově co čtenář dluží. Kliknutí na Celkem vás přenese na kartu "Moje pokut", kde uvidíte kompletní rozpis svých pokut a účty. Pokud nechcete účtovat pokuty ve vaší knihovně, můžete vypnout zobrazení těchto karet nastavením předvolby OPACFinesTab na "Nepovolit."

Konečně, kliknutím na kartu Rezervace se ukáže stav všech jednotek, na které je rezervace. Jednotky, které jsou připraveny k vyzvednutí budou zvýrazněny žlutě.

Čtenáři mohou zrušit své vlastní rezervace, pokud nejsou v režimu přepravy nebo už na ně nečekají. Mohou se také pozastavit všechny své rezervace (v závislosti na hodnotě vaší systémové předvolby SuspendHoldsOpac ), na dobu neurčitou nebo do určitého data, pokud se tak rozhodnou volbou pozastavení v dolní části stránky.

Poznámka

Pokud máte předvolbu AutoResumeSuspendedHolds nastavenou na "Nepolit", pak nebudete mít možnost zadat koncové datum pozastavení rezervace

12.7.2. Čtenářská označení (příznaky)

Pokud máte označeno čtenářovo konto , může se vám zobrazit jedna z následujících chybových zpráv v horní části jeho účtu.

 • Karta označená jako ztracená

 • Adresa čtenáře nejistá

  • Poznámka

   Tato chybová zpráva nebude obsahovat odkaz na aktualizační formulář, pokud máte OPACPatronDetails nastavenu na "Nepovolit"

 • Čtenář označen s omezením

12.7.3. Moje pokuty

Pokud vaše knihovna účtuje poplatky, další záložka na levé straně je "Moje pokuty." Otevřením této karty se zobrazí čtenářům celá historie jejich účetnictví v knihovně.

12.7.4. Moje podrobnosti

Pokud máte svoji převolbu OPACPatronDetails nastavenou na "Povolit", bude vaši čtenáři vidět vyplněný formulář s jejich kontaktními informacemi po kliknutí na záložku "MOje osobních údaje". Můžete řídít, jaká pole čtenáři uvidí a lze to upravit pomocí OPAC nastavením předvolebPatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryFieldPatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField

Patrons can edit their details in this form and click 'Submit Changes' to have their edits sent to the library for review before their record is updated. Staff will see all patrons requesting modification to their record listed below the modules on the main dashboard along with anything else awaiting library attention.

Pokud je předvolba OPACPatronDetails nastavena na "Nepovolit" pak čtenáři uvidí své údaje ve formátu prostého textu.

12.7.5. Moje štítky

Pokud vaše knihovna má TagsEnabled nastaveno na "Povoleno", pak další záložka na levé straně bude "Moje štítky." Tato karta zobrazí čtenářům všechny štítky v systému jako mrak a pak všechny štítky, které použili ve formě seznamu. Pokud čtenáři chtějí, mají odtud možnost odstranit štítky, které přídali.

12.7.6. Změna mého hesla

Dále, pokud jste OpacPasswordChange nastavili na "Povolit", další karta bude "Změna hesla", kde mohou čtenáři změnit své heslo pro přihlášení do OPACu. Čtenářům bude nabídnut standardní formulář žádající, aby zadali staré heslo a pak dvakrát jejich nové heslo.

12.7.7. Moje historie hledání

Pokud máte nastavenou předvolbu EnableOpacSearchHistory na "Povolit", pak zákazníci mohou přistupovat ke své historii vyhledávání přes záložku "Moje historie hledání".

Historie vyhledávání je záznam všech vyhledávání provedených čtenářem. Kliknutím na některý z vyhledávacích frází znovu spusťte vyhledávání. Historie vyhledávání může být odstraněna čtenářem kdykoliv klepnutím na tlačítko 'Smazat historii vyhledávání ", nacházející se v horní části této karty nebo kliknutím na malé červené "X" hned vedle odkazu "Historie vyhledávání" v pravém horním rohu OPACu.

12.7.8. Moje výpůjční historie

V závislosti na nastavení pro opacreadinghistory vaši čtenáři mohou dále vidět kartu "Moje historie výpůjček". To zobrazí čtenářovi celou jeho historii výpůjček, pokud nepožádal knihovnu aby napamatovala takové informace, a to pomocí karty "Moje soukromí", která se zobrazí, pokud máte předvolbu OPACPrivacy nastavenou na "Povolit".

12.7.9. Moje soukromí

Karta "Moje soukromí" se objeví, pokud máte obě předvolby opacreadinghistory a OPACPrivacy nastaveny na "Povolit". Tato karta umožní čtenáři rozhodnout, jak má knihovna udržovat jeho historii výpůjček.

Čtenář si může vybrat ze třech možností:

 • Provždy: Pamatovat historii výpůjček bez omezení. Toto je volba pro uživatele, kteří chtějí mít přehled o tom, co čtou.

 • Výchozí: Pamatovat historii výpůjček v souladu s místními zákony. Toto je výchozí volba: knihovna bude pamatovat čtenářovu historii po celou dobu trvání povolenou místními zákony.

 • Nikdy: Ihned smazat moje výpůjčky. Toto smaže všechny záznamy o jednotkách, které byly vráceny.

V závislosti s návrhy čtenáře je obsah na kartě " Moje historie výpůjček " na OPAC a na kartě " Historie výpůjček" ve služebním intranetu se může změnit.

Bez ohledu na volbu čtenáře, mohou odstranit svou historii výpůjček hromadně kdykoliv klepnutím na tlačítko 'Okamžité smazání ".

Kliknutím na toto tlačítko se neodstraní položky, které jsou v současné době vypůjčeny, ale vymaže minulost předchozích výpůjček čtenáře.

12.7.10. Moje návrhy na nákup

Pokud vaše knihovna umožňuje čtenářům, aby dávali návrhy na nákupy, vedlejší záložka zobrazí všechny návrhy, které čtenář udělal a stav návrhů. Chcete-li zakázat funkčnost návrhů nastavte předvolbu Návrhy na "Nepovolit."

12.7.11. Moje zprávy

Pokud vaše knihovna má nastavenou předvolbu EnhancedMessagingPreferences na "Povolit", pak si vaši čtenáři budou moci vybrat, které zprávy dostávají z knihovny (s výjimkou upomínek, které ovládá knihovna).

Pokud jste také umožňuli SMS zprávy pomocí předvobly SMSSendDriver , uvidíte další sloupec pro příjem těchto zpráv jako SMS (nebo textových zpráv) a políčko pro číslo mobilu (nebo SMS).

 • Tato oznámení jsou:

  • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)

  • Item Checkout : A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt

  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře

  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny

  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

12.7.12. Moje seznamy

A konečně, pokud vaše knihovna má předvolbu virtualshelves nastavenou na "Povolit", pak poslední záložka bude "Moje seznamy." Odtud si čtenáři mohou zkontrolovat veřejné seznamy a vytvářet nebo editovat svoje vlastní soukromé seznamy.