4.9. Informace o čtenáři

4.9.1. Výpůjčka
4.9.2. Podrobnosti
4.9.3. Pokuty
4.9.4. Kolovací seznamy
4.9.5. Historie výpůjček
4.9.6. Protokol (log) o úpravách
4.9.7. Upozornění
4.9.8. Statistiky
4.9.9. Soubory

When viewing a patron record you have the option to view information from one of many tabs found on the left hand side of the record.

4.9.1. Výpůjčka

Pokyny o výpůjčkách jednotek zobrazíte Výpůjčky v tomto návodu.

4.9.2. Podrobnosti

Všechny informace o čtenáři se objeví na kartě Podrobnosti. Ta zahrnuje všechny kontaktní informace, uživatelské atributy čtenáře, předvolby pro oznámení, atd, které byly nastaveny v době vytvoření záznamu čtenáře

V případě čtenářů, kteří jsou označeny jako "Dítě" nebo "Professional" a jejich další informace o jejich opatrovnících se objeví na jejich záznamu.

 • Dětský čtenář zobrazí své opatrovníky

 • Na opatrovníkově záznamu, budou zobrazeni všichni jeho dětští čtenáři nebo profesionální čtenáři

4.9.2.1. Přehled výpůjček

Pod informací o čtenářovi na podrobné obrazovce jsou kartami zobrazeny jednotky (exempláře), které byly vypůjčeny, překročené lhůty vrácení, a rezervace.

Pokud mají rodinu v knihovně, pracovníci knihovny mohou vidět, co si ostatní členové rodiny vypůjčili.

The Restrictions tab will show for all patrons. If the patron has no restrictions you will see that on the tab.

If the patron has restrictions on their account the tab will show the number and the description.

Using the 'Add manual restriction' button you can add a restriction to the patron record from here.

4.9.3. Pokuty

Kompletní účetní historie čtenáře se objeví na kartě Pokuty. Navzdory k tomuto jménu, karta Pokuty neukazuje jen Pokuty, ale také ukazuje, členské poplatky, poplatky za pronájem, rezervační poplatky a jiné poplatky, které inkasujete od svých čtenářů.

Tabulka vám zobrazí následující sloupce:

 • Date: Datum kdy poplatek/platba byla zaslána

  • V případě pokut to bude poslední den, kdy byla pokuta navýšena

 • Description: popis poplatků, včetně data splatnosti zpoždného, s odkazem na záznamy zpožděných jednotek (exemplářů), pokud jsou k dispozici

 • Note: jakékoliv poznámky k tomuto poplatku/platbě

 • Amount: celková částka k platbě nebo poplatku

 • Outstanding: částka ještě nevyrovnaná

4.9.3.1. Zpoplatnění Pokut/Poplatků

Většina poplatků a pokut bude účtována automaticky, pokud běžíČasovač pokut

 • Pokuty budou účtovány na základě vaších Výpůjčky & Pravidla pokut

 • Poplatky za rezervace budou účtovány na základě pravidel, které jste nastavili v Typy čtenářů & Kategorií v sekci administrace

 • Poplatky za výpůjčky budou účtovány na základě pravidel, které jste nastavili vTypy jednotek (exemplářů) v sekci administrace

 • Označení jednotky jako "Ztráta" pomocí modulu Katalogizace automaticky účtuje čtenáři reálnou hodnotu pro tuto jednotku

4.9.3.2. Platit/Zpět Pokuty

Každý řádek jednotky může být vyplacen v plné výši (nebo odepsán) pomocí karty "Platit pokuty". kartu.

 • Každý řádek jednotky může být vyplacen v plné výši, částečně zaplacen, nebo odepsán.

 • Zaplatit plnou pokutu

  • Klikněte na "Platit" vedle pokuty, kterou chcete zaplatit v plné výši

  • Plná částka pokuty bude vyplněna v políčku "Vybrat od čtenáře"

  • Klikněte na "Potvrdit"

  • Pokuta bude odstraněna z nevyrovnaných pokut, a zobrazena jako plně zaplacená.

 • Zaplatit část pokuty

  • Klikněte na "Zaplatit" vedle pokuty, kterou chcete částečně zaplatit

  • Zadejte částku, kterou vyberete od čtenáře do políčka "Vyberte od čtenáře"

  • Klikněte na "Potvrdit"

  • Pokuta bude aktualizována, aby se ukázala původní částka, a nynější dlužná částka

 • Zaplatit částku vůči všem pokutám

  • Klikněte na tlačítko "Platit částku"

  • Zadejte částku, kterou vybíráte od čtenáře "Vybrat od čtenáře". Součet všech pokut je uveden v poli "Celková dlužná částka"

  • Klikněte na "Potvrdit"

  • Součty pokut budou aktualizovány s platbou aplikovanou na nejstarší pokutu jako první.

 • Zaplatit vybrané pokuty

  • Zaškrtněte výběrové políčka vedle pokut, které chcete zaplatit, klikněte na "Platby vybrány"

  • Vložte částku k platbě k pokutám

  • Klikněte na "Potvrdit"

  • Součty pokut budou aktualizovány s provedenou platbou prvně na nejstarší vybranou pokutou

 • Odepsání jednotlivé pokuty

  • Klikněte na "Odepsat" vedle pokuty, kterou chcete odepsat.

  • Pokuta bude odstraněna z dlužných pokut pokut a zobrazí se jako odepsáná.

 • Odepsat všechny pokuty

  • Klikněte na tlačítko "Odepsat vše"

  • Pokuty budou odstraněny z dlužných pokut a zobrazí se jako odepsáné.

 • Pokud jste omylem označili pokutu jako zaplacenou, můžete vrátit tento řádek, kliknutím na tlačítko "Zpět" napravo od řádku

  • Po klepnutí na nový řádek, jednotky budou připsány na účet, který ukazuje platbu za zrušené

4.9.3.3. Vytváření faktur ručně

Pokud jde o poplatky, které nejsou automaticky účtovány, mohou knihovníci vytvořit ručně fakturu

 • Nejprve vyberte typ faktury, kterou chcete vytvořit

  • Chcete-li přidat další hodnoty do ručních faktur v rozbalovacím menu, přidejte je do MANUAL_INV autorizovaných hodnot

  • Důležité

   Hodnota nastavená jako autorizovaná hodnota pro MANUAL_INV v kategoriích autorizovaných hodnot se zobrazí jako popis, a popis autorizované hodnoty bude použita jako částka.

 • Je-li poplatek spojený s jednotkou (exemplářem), můžete zadat její čárový kód tak, že na řádku jendotky se zobrazí odkaz na tuto jednotku

 • Pole popisu je místo, kde zadáte popis poplatku

 • V poli částky, nezadávejte symboly měn, pouze čísla a desetinná místa

4.9.3.4. Vytváření ručních kreditů

Ruční úvěry mohou být použity na splacení části pokuty, nebo odpuštění pokuty.

 • Nejprve vyberte typ úvěru, který byste chtěli platit

 • Pokud tento úvěr je spojen s jednotkou (exemplářem), můžete zadat její čárový kód tak, aby řádek jednotky přímo na ni odkazoval

 • Pole popisu je místo, kde zadáte popis úvěru

 • V poli částky, nezadávejte symboly měn, pouze čísla a desetinná místa

4.9.3.5. Tisk faktur

Na pravé straně každé řádky účtu je zde odkaz Tisk. Kliknutím na tento odkaz se vytiskne faktura pro položku na řádku, který obsahuje datum a popis řádkové položky u spolu s nesplacenou sumou na účtu.

4.9.4. Kolovací seznamy

Seznam všech kolovacích seznamů seriálů, kam patří čtenář, jsou přístupné přes kartu "Kolovací seznamy" na záznamu čtenáře.

Na této kartě si budete moci prohlížet a upravovat všechny kolovací seznamy, kde je čtenář zapsán.

4.9.5. Historie výpůjček

Karta historie výpůjček se zobrazí, pokud jste nastavili předvolbu intranetreadinghistory , aby se zobrazila historie. Pokud máte systémové nastavení OPACPrivacy nastavenou na "Povolit" a čtenář se rozhodl, že knihovna nemůže uchovat tuto informaci, na této kartě se zobrazí pouze aktuální výpůjčky.

Pokud chcete exportovat seznam čárových kódů pro jednotky (exempláře), které se dnes vrátily, můžete najít tuto možnost v nabídce Více v pravé horní části stránky.

To bude generovat textový soubor s jedním čárovým kódem na řádku.

4.9.6. Protokol (log) o úpravách

Pokud jste nastavili BorrowersLog na sledování změn záznamů čtenáře, pak se objeví tato karta. Log úprav se objeví, když byly provedeny změny v záznamu čtenáře. Pokud jste se také zapnuli IssueLogaReturnLog uvidíte také výpůjčky a návratky na této obrazovce.

 • Pole knihovník zobrazuje číslo knihovníka, který provedl změny

 • Tento modul vypisuje "MEMBERS" pro modul čtenářů

 • Tato akce vám řekne, jaká akce byla přihlášena (přilogována)

 • Pole Objekt ukazuje čísla půjčovatelů (borrowernumber), které byly upraveny (ve výše uvedeném příkladu jsem to byl já, který měnil svůj vlastní záznam)

4.9.7. Upozornění

Předvolba čtenářské zprávy jsou nastaveny, když se provádí přidání nebo úpravy čtenáře. Tato karta zobrazí zprávy, které byly odeslány a ty, které jsou ve frontě k odeslání:

Kliknutím na titulku zprávy se rozšíří pohled, aby vám ukázal vám plné znění zprávy, která byla odeslána.

4.9.8. Statistiky

V závislosti na tom, co jste nastavili za hodnoty svých systémových předvoleb StatisticsFields , si můžete prohlédnout statistiky výpůjček každého čtenáře.

4.9.9. Soubory

Pokud nastavíte předvolbu EnableBorrowerFiles na "Ano", záložky Soubory budou viditelné na stránce čtenáře.

Odtud můžete vkládat soubory a připojit je k záznamu čtenáře.

Všechny soubory, které jsou nahrány se objeví nahoře na formuláři, z kterého je možné nahrát další soubory.