4.8. Knihovnická oprávnění

4.8.1. Nastavení knihovnických oprávnění
4.8.2. Definovaná oprávnění čtenáře

Knihovnická oprávnění jsou použita, aby zaměstnanci knihovny měli přístup do služebního intranetu.

Důležité

Aby se zaměstnanci mohli přihlásit do rozhraní zaměstnanců (služební intranet) musí mít (přinejmenším) oprávnění ke katalogu, které jim umožní zobrazit služební intranet.

4.8.1. Nastavení knihovnických oprávnění

Chcete-li nastavit oprávnění knihovníka, musíte nejprve mít čtenáře typu zaměstananec

 • Na čtenářově záznamu klepněte na tlačítko Více a vyberte Nastavit oprávnění pro změnu oprávnění čtenáře

 • Bude vám nabídnut seznam preferencí, z nichž některé lze rozšířit klepnutím na znaménko plus vlevo od názvu sekce.

4.8.2. Definovaná oprávnění čtenáře

 • Superknihovník

  • Přístup ke všem knihovnickým funkcím

   • Tip

    S takto vybraným, není třeba vybírat žádné jiné oprávnění

 • kolovat

 • katalog

  • Požadováno pro přihlášení zaměstnanců. Přístup zaměstnanců, umožňuje prohlížení katalogu v služebním intranetu

   • Důležité

    Musí to být dáno na všechny zaměstnance, což jim umožní přihlášení do zaměstnaneckého intranetu

 • parametry

  • Správa systému Koha (Panel administrace)

  • This section can be expanded (Learn more)

 • pújčující

  • Přidat nebo upravit čtenáře

 • práva

  • Nastavit uživatelská práva

 • reserveforothers

  • Umístění a modifikace rezervací pro čtenáře

  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )

 • půjčit

  • Půjčit si knihy

 • editcatalogue

  • Editace Katalogu (Změnit bibliografické/exemplářové údaje)

  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )

 • updatecharges

  • Správa čtenářských poplatků a pokut

 • Akvizice

  • Správa akvizice a/nebo návrhů na nákupy

  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )

 • správa

  • Nastavení parametrů pro správu knihoven (zastaralé)

   • Důležité

    Tato úroveň oprávnění již nadále neovládá všechno.

 • Nástroje

 • editauthorities

  • Editace Autorit

 • seriály

 • Výstupy

  • Allow access to the reports module

  • Zprávy nalezené na výpůjční stránce nejsou řízeny tímto oprávněním

  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )

 • staffaccess

  • Allow staff members to modify permissions for other staff members

  • Důležité

   Vyžaduje práva půjčovatelů nad tím

 • plugins

4.8.2.1. Granulární výpůjční práva

Pokud zaměstnanec má výpůjční oprávnění, mají schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli řídit oběh oprávnění na jemnější úrovni si vyberte si z těchto možností:

 • circulate_remaining_permissions

  • Zbývající výpůjční oprávnění

  • Všechna výpůjční práva s výjimkou překrýt prolongace

 • overdues_report

  • Vytvořit zprávu o zpožděných výpůjčkách

  • Oprávnění ke spuštění upomínkových zpráv naleznete pod Výpůjčky

 • override_renewals

  • Překonání blokovaných prolongací

  • Vyžaduje, aby zaměstnanec měl také circulate_remaining_permissions

4.8.2.2. Granularita parametrů oprávnění

Pokud má zaměstnanec oprávnění "parametry", pak mají schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění "parametry" na jemnější úrovni vyberte si z těchto možností:

 • manage_circ_rules

 • parameters_remaining_permissions

  • Ostatní oprávnění systémových parametrů

  • Schopnost přístupu do všech oblastí v Administraci (jiné než Pravidla výpůjček a pokut)

4.8.2.3. Granulární práva rezervací

Pokud má zaměstnanec oprávnění "reserveforothers", mají schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli řídit rezervační oprávnění na jemnější úrovni, vyberte si z těchto možností:

 • modify_holds_priority

  • Upravte prioritu rezervací

  • Povolit zaměstnanci změnit prioritu rezervací (posunovat čtenáře vpřed či vzad ve frontě)

 • place_holds

  • Podat rezervaci pro čtenáře

4.8.2.4. Granulární opravnění katalogizace

Pokud má zaměstnanec "editcatalogue" oprávnění, má schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat katalogizaci oprávnění na jemnější úrovni, vyberte si z těchto možností:

4.8.2.5. Granulární akviziční oprávnění

Pokud má zaměstnanec "akviziční" oprávnění, má schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat akvizice oprávnění na jemnější úrovni, vyberte si z těchto možností:

 • budget_add_del

  • Add and delete budgets (but can't modify them)

 • budget_manage

  • Správa rozpočtů

 • budget_manage_all

  • Spravujte všechny rozpočty

  budget_modify

  • Upravit rozpočet (nemůže vytvářet nové položky ale upravovat stávající)

 • contracts_manage

  • Spravovat smlouvy

 • group_manage

  • Spravovat objednávky a skupiny košíků

 • order_manage

  • Spravovat objednávky a košíky

 • order_manage_all

  • Manage all orders and baskets, regardless of restrictions on them

 • order_receive

  • Spravovat objednávky a košíky

 • period_manage

  • Správa period

 • planning_manage

  • Správa plánování rozpočtu

 • vendors_manage

  • Správa dodavatelů

4.8.2.6. Granulární seriálová oprávnění

Pokud má zaměstnanec oprávnění pro "Seriály", má schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k seriálům na jemnější úrovni, vyberte si z těchto možností:

 • check_expiration

 • claim_serials

 • create_subscription

 • delete_subscription

  • Vymažte stávající předplatné

 • edit_subscription

  • Úprava stávajícího předplatného

  • Toto oprávnění nezahrnuje možnost vymazat nebo vytvořit předplatné

 • receive_serials

  • Odebírané seriály

  • Odebírat seriály na stávající předplatné

 • renew_subscription

  • Prodloužit předplatné

 • kolování

 • superserials

4.8.2.7. Granulární oprávnění nástrojů

Pokud má zaměstnanec oprávnění k "Nástroje", má schopnost přístupu a používat všechny položky v nabídce Nástroje. Pokud chcete určit, které nástrojům zaměstnanci mají mít přístup na jemnější úrovni, vyberte si z těchto možností:

4.8.2.8. Granulární oprávnění k výstupům (sestavám)

Pokud má zaměstnanec oprávnění k "Výstupy", má schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli, oprávnění řídit na jemnější úrovni, vyberte si z těchto možností:

 • create_reports

  • Vytvořit SQL sestavy

  • Schopnost vytvářet a editovat ale nikoliv spustit SQL sestavy (Výstupy)

 • execute_reports

  • Spustit SQL sestavy (výstupy)

  • The ability to run but not create or edit SQL reports

4.8.2.9. Granulární oprávnění Pluginů

Pokud má zaměstnanec oprávnění pro "Pluginy", má schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli, určovat oprávnění na jemnější úrovni, vyberte si z těchto možností:

 • konfogurovat

  • Konfigurovat pluginy

  • Schopnost spouštět konfigurační sekci pluginů

 • Spravovat

  • Správa pluginů

  • Schopnost instalovat a odinstalovat pluginů

 • report

  • Použijte pluginy pro výstupy (sestavy)

  • Schopnost používat pluginy na výstupy (sestavy)

 • tool

  • Použijte nástrojové pluginy

  • Schopnost použít nástroj pro pluginy