Kapitola 4. Čtenáři

Obsah

4.1. Přidat nového čtenáře
4.2. Přidejte knihovníka
4.3. Přidat statistického čtenáře
4.4. Duplikovat čtenáře
4.5. Add Patron Images
4.6. Úpravy čtenářů
4.7. Správa čtenářských samoeditací
4.8. Knihovnická oprávnění
4.8.1. Nastavení knihovnických oprávnění
4.8.2. Definovaná oprávnění čtenáře
4.9. Informace o čtenáři
4.9.1. Výpůjčka
4.9.2. Podrobnosti
4.9.3. Pokuty
4.9.4. Kolovací seznamy
4.9.5. Historie výpůjček
4.9.6. Protokol (log) o úpravách
4.9.7. Upozornění
4.9.8. Statistiky
4.9.9. Soubory
4.10. Vyhledání čtenáře

Před importem a/nebo přidáním čtenáře nezapomeňte nastavit čtenářské kategorie .

4.1. Přidat nového čtenáře

Patrons are added by going to the 'Patrons' module.

 • Get there: Patrons

Jakmile jste tu, můžete přidat nového čtenáře.

 • Klikněte "Nový čtenář"

 • Pole, která se zobrazují na formuláři přidání čtenáře lze ovládat úpravou systémové předvolby BorrowerUnwantedField .

 • Nejprve zadejte identifikační údaje týkající se vašeho čtenáře

 • Dále vyplňte kontaktní informace

  • Pro kontaktní informace, všimněte si, že primární telefon a e-mailové adresy jsou ty, které se objevují na oznámení a stvrzenkách během výpůjček (stvrzenky, přepravní potvrzení a rezervační stvrzenky). Primární e-mail je také ten, na který jdou upomínky a další zprávy.

 • Pokud je čtenářem dítě, budete vyzváni k připojení dětského čtenáře na dospělého čtenáře

  • Klikněte "Nastavit ke čtenáři" pro vyhledání existujícího čtenáře

  • Jestliže opatrovník není v systému, můžete vložit křestní jméno a příjmení do dostupných polí

  • Vazba je nastavena pomocí systémové předvolby borrowerRelationship

 • Pokud tento čtenář je profesionální, budete požádáni připojit k tomuto čtenáři korporátního (organizačního) čtenáře

  • Klikněte na "Nastavit čtenáře" k vyhledání existujícího čtenáře

 • Každý čtenář může mít alternativní kontakt

  • Alternativní kontakt může být rodič nebo opatrovník. To může být též použito v akademickém prostředí pro uložení domácí adresy čtenáře.

 • Sekce správa knihovny obsahuje hodnoty, které jsou použity v rámci knihovny

  • Pole číslo karty je pole automaticky spočteno, pokud máte nastavenou systémovou předvolbu autoMemberNum tak, aby

   • Poznámka

    U nově instalovaného systému, bude tato předvolba začínat na 1 a posune se vždy o 1. Chcete-li začít jiným počátečním čárovým kódem, zadejte první čárový kód ručně v záznamu čtenáře a uložte čtenáře. Potom se toto číslo v poli zvýší o 1.

  • Pokud jste omylem na začátku zvolili nesprávnou kategorii čtenáře, můžete jí opravit tak , že zde

  • Sort 1 a 2 se používá pro statistické účely ve vaší knihovně

 • Dále sekce nastavení knihovny obsahuje další nastavení knihovny

  • Datum registrace bude automaticky vyplněno na dnešní datum

  • Pokud vašemu čtenáři vyprší platnost průkazu (na základě vašich Nastavení čtenářských kategorií ), datum vypršení bude automaticky vypočteno

  • Poznámka OPAC je poznámka pro čtenáře - objeví se v OPACu v čtenářově záznamu

  • Poznámka k výpůjčkám je určena výhradně pro pracovníky knihoven a objeví se, když výpůjční knihovník půjčuje knihu (jednotku) čtenáři

  • Služební intranet/OPAC se zeptá na uživatelské jméno a heslo, které čtenář (nebo zaměstnanec) používá k přihlášení se do svého účtu v OPACu nebo u zaměstnanců pro přihlášení se do služebního intranetu.

   • Personál bude moci použít tuto přihlašovací informaci jen k přihlášení se do služebního intranetu, pokud mají potřebná oprávnění .

 • Pokud jste nastavili další čtenářské atributy , přístě se objeví

 • Konečně, pokud máte nastavenou předvolbu EnhancedMessagingPreferences na "povolit" si můžete vybrat předvolby pro zasílání zpráv tomuto čtenáři.

  • Tato oznámení jsou:

   • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)

   • Item Checkout : A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt

   • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře

   • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny

   • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

  • Důležité

   Tyto předvolby překryjí předvolby, které byly nastaveny pomocí čtenářské kategorie

  • Důležité

   Tyto předvolby mohou být změněny čtenářem přes OPAC

 • Jakmile dokončíte, klikněte na "Uložit"

Pokud systém má podezření že tento čtenář je duplikát jiného, bude vás varovat,

Tip

A duplicate patron is detected if first and last names match and there is no date of birth populated or if first name, last name and date of birth fields are all populated. If two patrons have matching names, but one has a date of birth and the other does not they will not match as duplicates.

Pokud jste nastavili dpolní nebo horní věkovou hranici na kategorii čtenáře a požadujete, aby datum narození bylo vyplněno, Koha vás bude varovat, pokud přidáváte je příliš starého nebo mladého čtenáře do kategorie, kterou jste vybrali: