2.3. Čtenáři & Výpůjčky

2.3.1. Čtenářské kategorie
2.3.2. Výpůjční a poplatková pravidla
2.3.3. Typy atributů čtenáře
2.3.4. Limity na přepravu mezi knihovnami
2.3.5. Matice dopravních nákladů
2.3.6. Výzvy výpujček jednotek
2.3.7. Města a obce

Nastavení pro řízení informací o výpůjčkách a čtenářích

2.3.1. Čtenářské kategorie

Čtenářské kategorie vám umožní uspořádat své čtenáře do různých rolí, věkových skupin a čtenářských typů.

 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Čtenářské kategorie

Čtenáři jsou zařazeny do jedné ze šesti hlavních kategorií:

 • Dospělý

  • Nejběžnější typ čtenáře, obvykle používané pro kategorii všeobecný čtenář.

 • Dítě

  • Dětští čtenáři mohou mít ručitele, který je jim přiřazen.

 • Knihovníci (personál)

  • Knihovníci (a pracovníci knihovny) by měli mít přiřazenou kategorii zaměstnanců, takže si můžete nastavit jejich oprávnění a dát jim přístup ke knihovnickému rozhranní, (intranetu).

 • Korporativní

  • Institucionální čtenáři jsou organizace. Organizace mohou být jako ručitelé za Profesní čtenáře.

 • Profesní

  • Profesní čtenáři mohou být napojeni na Institucionálního čtenáře

 • Statistický

  • Tento typ čtenáře je užíván pouze pro statistické účely, jako např. vniřní užití jednotek (výtisků).

2.3.1.1. Přidání čtenářské kategorie

K přidání nové čtenářské kategorie kliknětre na "Nová kategorie" na vrchu stránky

 • "Kód kategorie" je identifikátor pro váš nový kód.

  • Důležité

   Kód kategorie omezen na 10 znaků (čísla a písmena)

  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

 • Zadejte prostý text kategorie do pole Popis.

  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

 • Zápisové období (v měsících) by mělo být vyplněno, pokud máte omezené období pro zápis pro své čtenáře (např. Studentské karty, které vyprší po 9 měsících, nebo do určitého data)

  • Důležité

   Nemůžete zadat současně měsíční limit a datum do.......... Vyberte, zda chcete zadat buď jedno nebo druhé.

  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

 • Některé čtenářské kategorie mohou mít požadavek na minimální věk (v letech), zadejte tento věk v poli "Požadovaný věk".

  • Důležité

   Tato hodnota bude zkontrolována pouze pokud BorrowerMandatoryField definuje dateofbirth jako povinné pole v čtenářově záznamu záznamu

 • Čtenářské kategorie mohou mít také maximální věk (v letech) jež jsou s nimi spojeny (např. děti), vložte tento věk do 'Horní limit věku"

  • Důležité

   Tato hodnota bude zkontrolována pouze pokud BorrowerMandatoryField definuje dateofbirth jako povinné pole v čtenářově záznamu záznamu

 • Pokud účtujete poplatek za členství pro své čtenáře (např. těch, kteří žijí v jiném regionu), můžete to zadat do pole zápisné "Zápisné".

  • Důležité

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole

 • Pokud chcete, aby váš čtenáři dostávali upomínky, nastavte "Požadují se upomínky" na "Ano"

 • Můžete se rozhodnout na základě čtenářovy kategorie, jestliže ztracené jednotky jsou zobrazeny ve služebním intranetu tím, že vyberete z menu "Ztracené jednotky" ve služebním intranetu

  • Důležité

   Všimněte si, že toto je použitelné pouze v knihovnickém rozhranní (intranetu), takže změna této čtenářské kategorie pro toho, kdo nemá přístup ke knihovnickému rozhranní, nebude mít žádný vliv.

 • Pokud zpoplatňujete čtenáře za podání rezervace, zadejte výši poplatku v poli "Rezervační poplatek".

  • Důležité

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole

 • V poli "Typ kategorie" vyberte jednu z šesti hlavních rodičovských kategorií

  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

 • Omezení poboček vám umožní omezit tuto čtenářskou kategorii pouze na některé pobočky ve vašem knihovním systému. Pokud byste chtěli, aby tuto kategorii mohly používat všechny pobočky, vyberte volbu "Všechny pobočky".

 • Nakonec můžete přiřadit jednu z pokročilých předvoleb hlášení výchozně na čtenářskou kategorii

  • Důležité

   Vyžaduje to, že máte EnhancedMessagingPreferences povoleno

  • Tyto výchozí hodnoty budou použity pro nové čtenáře, kteří jsou přidány do systému. Nebude to měnit upravit předvolby stávajících čtenářů. Také je lze změnit pro jednotlivé čtenáře, toto nastavení je jen výchozí pro usnadnění nastavení zpráv pro celou kategorii.

   • Tip

    Po nastavení výchozí hodnoty pro čtenářskou kategorii můžete vynutit tyto změny pro všechny stávající čtenáře spuštěním borrowers-force-messaging-defaults skriptu nacházející se misc/maintenace adresáři. Požádejte o pomoc správce systému s tímto skriptem.

2.3.2. Výpůjční a poplatková pravidla

Tato pravidla definují, jak se rozesílají vaše jednotky (výtisky), jak / kdy se počítají pokuty a jak se zpracovávají rezervace.

 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Výpůjčky a pravidla poplatků

Pravidla se aplikují z nejvíce konkrétních po méně konkrétní, s použitím prvního nalezeného v tomto pořadí:

 • stejná knihovna, stejný typ čtenáře, stejný typ jednotky

 • stejná knihovna, stejný typ čtenáře, všechny typy jednotky

 • stejná knihovna, všechny typy čtenářů, stejné typy jednotky

 • stejná knihovna, vyšechny typy čtenáře, všechny typy jednotky

 • default (all libraries), same patron type, same item type

 • default (all libraries), same patron type, all item types

 • default (all libraries), all patron types, same item type

 • default (all libraries), all patron types, all item types

Tip

Pokud jste jednopobočkový knihovní systém, vyberte si název pobočky před vytvořením pravidel (pouze pravidlo s volbou "všechny knihovny", může někdy způsobovat problémy s rezervacemi)

Důležité

Přinejmenším budete muset nastavit výchozí výpůjční pravidlo. Toto pravidlo by mělo být pro všechny typy položek, všech knihoven a všech patronů kategorií. Toto zachytí všechny případy, které neodpovídají zvláštním pravidlům. Při výpůjčce, když nemáte pravidlo pro všechny knihovny, všechny typy jednotek a všechny typy čtenářů, můžete vidět čtenáře, kteří jsou blokováni při podávání rezervací (objednávek). Budete také potřebovat pravidlo pro konkrétní knihovnu určené pro všechny typy položek a všechny typy čtenářů, abyste se vyhnuli tomuto problému s rezervacemi. Koha musí vědět o které pravidlo se opřít.

2.3.2.1. Výchozí výpůjční pravidla

Použitím vydávání pravidel pomocí matice, můžete definovat pravidla, která závisí na čtenář/jednotka kombo. Chcete-li nastavit pravidla, vyberte knihovnu z rozbalovací roletky (nebo "všechny knihovny", chcete-li použít tato pravidla pro všechny pobočky):

Z matice si můžete vybrat libovolnou kombinaci čtenářských kategorií a typů jednotek a uplatňovat pravidla pro

 • Nejprve si vyberte, na které čtenářské kategorie chcete pravidlo použít. Necháte-li "všechny", budou se bude vztahovat na všechny čtenářské kategorie

 • Choose the 'Item type' you would like this rule to apply to. If you leave this to 'All' it will apply to all item types

 • Limit the number of items a patron can have checked out at the same time by entering a number in the 'Current checkouts allowed' field

 • Define the period of time an item can be checked out to a patron by entering the number of units (days or hours) in the 'Loan period' box.

 • Choose which unit of time, Days or Hours, that the loan period and fines will be calculated in in the 'Unit' column

 • Můžete také definovat pevný termín pro konkrétní čtenářskou kategorii a typ jednotky. Pevný termín vrácení ignoruje své obvyklé výpůjční pravidla a dělá to tak, že všechny jednotky tohoto typu musí být vráceny k tomuto datu nebo před, či po datu, které určíte.

 • 'Fine amount' should have the amount you would like to charge for overdue items

  • Důležité

   Vložte pouze čísla nebo desetinná čísla (bez symbolu měny).

 • Enter the 'Fine charging interval' in the unit you set (ex. charge fines every 1 day, or every 2 hours)

 • The 'Fine grace period' is the period of time an item can be overdue before you start charging fines.

  • Důležité

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách

 • "Strop zpozdného" je maximální výše pokuty pro kombinaci tohoto čtenáře a vypůjčené jednoty

  • Důležité

   Pokud je toto pole prázdné, pak Koha nebude mít limit pokut pro vypůjčenou jednotku a pokuta bude narůstat. Maximální výše pokuty může být nastavena pomocí systémové předvolby MaxFine .

 • If your library 'fines' patrons by suspending their account you can enter the number of days their fine should be suspended in the 'Suspension in days' field

  • Důležité

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách

 • Next decide if the patron can renew this item type and if so, enter how many times they can renew it in the 'Renewals allowed' box

 • If you're allowing renewals you can control how long the renewal loan period will be (in the units you have chosen) in the 'Renewal period' box

 • If the patron can place holds on this item type, enter the total numbers of items (of this type) that can be put on hold in the 'Holds allowed' field

 • A konečně, pokud účtujete půjčovné na tento typ položky a chcete dát konkrétnímu typu čtenáře slevu na tomto poplatku, zadejte procentuální slevu (bez symbolu%), v poli "Sleva půjčovného"

When finished, click 'Add' to save your changes. To modify a rule, simply click the 'Edit' link to the right of the fule and edit the values that appear filled in at the bottom of the form.

Pokud byste chtěli smazat pravidlo, klikněte na odkaz "Odstranit" na pravé straně pravidla.

Chcete-li ušetřit čas, můžete naklonovat pravidla z jedné knihovny do druhé výběrem Klon nad maticí pravidel.

Po volbě klonování vám bude nabídnuta zpráva s potvrzením.

2.3.2.2. Výchozí politika výpůjček a rezervací

You can set a default maximum number of checkouts and hold policy that will be used if none is defined below for a particular item type or category. This is the fall back rule for defaults.

From this menu you can set a default to apply to all item types and patrons in the library if no other option is set in the forms below.

 • V "Povoleno aktuálních výpůjček" uveďte celkový počet jednotek, které může mít četnář najednou vypůčeno

 • Řízení kde si čtenáři mohou podat rezervace z nabídky "Rezervační politika"

  • Z libovolné knihovny: Čtenáři z libovolné knihovny mohou podávat rezervace na tuto jednotku. (výchozí pokud není žádná definována)

  • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři z domovské knihovny jednotky mohou dát rezervaci na tuto knihu.

  • Žádné rezervace: Žádný čtenář nemůže rezervovat tuto knihu.

 • Ovládání, kde se vypůjčená jednotka jednotka má vrátit

  • Jednotka se vrací do domovské knihovny

  • Jednotka se vrací do vlastnící pobočky

  • Plovoucí jednotky

   • Pokud je jednotka plovoucí, zůstává tam, kde byla vrácena a nikdy se nevrací "domů".

 • Jakmile bude vaše politika nastavena, můžete ji deaktivovat kliknutím na odkaz "Zrušit" na pravé straně pravidla

2.3.2.3. Výpůjček na čtenáře

V této knihovně můžete zadat maximální počet výpůjček, které čtenář v dané kategorii může udělat, bez ohledu na typ jednotky.

Tip

Pokud celková částka zapůjčitelných knih pro danou čtenářskou kategorii je prázdná,neplatí žádný limit s výjimkou případů, limitu definovaném pro konkrétní typ jednotky.

Například, pokud máte v matici pravidlo, které říká, čtenáři s kategorií studenti mají povoleno 10 knih a 5 DVD, ale chcete, aby studenti měli zapůjčeno pouze max. 12 věcí najednou. Pokud má student 10 knih, tak již bude mít povoleny pouze 2 DVD.

2.3.2.4. Rezervační politika

For this library, you can edit hold and return policies for a given item type, regardless of the patron's category.

Různé rezervační politiky mají následující efekt:

 • Z libovolné knihovny: Čtenáři z libovolné knihovny mohou podávat rezervace na tuto jednotku. (výchozí pokud není žádná definována)

 • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři z domovské knihovny jednotky mohou dát rezervaci na tuto knihu.

 • Žádné rezervace: Žádný čtenář nemůže rezervovat tuto knihu.

Důležité

Všimněte si, že pokud je systémová předvolba AllowHoldPolicyOverride je nastavena na "Povolit", mohou tyto politiky být ignorovány knihovníkem u výpůjčního protokolu.

Důležité

Tyto zásady jsou založeny na domovské pobočce čtenáře, nikoli od poboček, které objednávají nebo rezervují.

Různé návratové politiky mají následující účinky:

 • Jednotka se vrací domů: Jednotka vyzve knihovníka přenést položku do své domovské knihovny

  • Důležité

   Pokud je nastavena předvolba AutomaticItemReturn automaticky přenese jednotky do domovské knihovny, pak se výzva nezobrazí

 • Jednotky se vrací do pobočky, která knihu vypůjčila: Jednotka vyzve knihovníka přenést jednotku zpět do knihovny, kde byla vypůjčena

  • Důležité

   Pokud je nastavena předvolba AutomaticItemReturn automaticky přenese jednotky do domovské knihovny, pak se výzva nezobrazí

 • Plovoucí jednotka: Jednotky nebudou přeneseny z pobočky která přijala jednotku, a místo zůstane tam až do ručního převodu nebo výpjčky z jiné pobočky

Například byste mohli umožnit rezervace ve vaší knihovně tak, že Novinky a DVD by nebyly rezervovatelné z jiných poboček. Zde si nastavíte rezervační politiku na " Z domovské knihovny" tak, aby tyto předměty mohly být rezervovány, jen pokud pobočka vlastnící jednotku a domovská knihovna čtenáře jsou stejné. Z tohoto formuláře můžete také blokovat úplně rezervace na určité typy jednotek. Tak si to můžete nastavit u plovouích typů jednotek, a pak zůstávají ve svých domovských knihovnách.

2.3.3. Typy atributů čtenáře

Čtenářovy atributy se používají k definici vlastních polí, napojených na záznam čtenáře. S cílem umožnit použití vlastních polí, potřebujete nastavit systémovou předvolbu ExtendedPatronAttributes .

 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Typy atributů čtenáře

Běžné užití tohoto pole pro studenty by bylo ID číslo nebo číslo řidičského průkazu studenta.

2.3.3.1. Přidání atributu čtenáře

Chcete-li přidat nový čtenářský typ atributu, klikněte na tlačítko "Nový typ atributu čtenáře" v horní části stránky

 • V poli "Kód typu atributu čtenáře", zadejte krátký kód k identifikaci tohoto typu

  • Důležité

   Toto pole je omezeno na 10 znaků (jen čísla a písmena)

  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován

 • Do pole Popis zadejte textově vysvětlení toho, co bude toto pole obsahovat

 • Zaškrtněte vedle políčko "Opakovatelný", aby čtenářův záznam mohl mít mít více hodnot tohoto atributu.

  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován

 • Pokud "Jedinečný identifikátor" je zaškrtnut, bude atribut jedinečný identifikátor, což znamená, že u dvou různých čtenářů nemůže být hodnota tohoto atributu stejná.

  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován

 • Zaškrtněte "Povolit heslo", aby bylo možné k tomuto atributu přiřadit heslo .

 • Zaškrtněte '"Zobrazit v OPACu" pak se tento atribut zobrazí na stránce čtenáře s podrobnými informacemi v OPACu.

 • Zaškrtněte "Vyhledatelné", aby tento stribut byl vyhledatelný z knihovnického intranetu.

 • Zaškrtněte "Zobrazit při výpůjče", aby tento stribut byl viditelný ve čtenářově krátkem zobrazení nalevo od výpůční obrazovky a stránek ostatních čtenářů

 • Kategorie autorizovaných hodnot; je-li nějaká vybrána, vstupní stránka záznamu čtenáře povolí jen hodnotu se seznamu autorizovaných hodnot.

  • Nejprve je nutné přidat seznam autorizovaných hodnot, aby se to objevilo v této nabídce

  • Důležité

   autorizovaný seznam hodnot není požadován při dávkovém importu čtenářů.

 • If you would like this attribute to only be used by specific branches you can choose those branches from the 'Branches limitation' list. Choose 'All branches' to show it for all libraries.

  • Důležité

   Note that items with locations already set on them will not be altered. The branch limitation only limits the choosing of an authorized value based on the home branch of the current staff login. All authorized values for item records (LOC, LOST, CCODE, etc) will show in the OPAC for all patrons.

 • Pokud byste chtěli zobrazovat tento atribut čtenářům určitého typu, zvolíte tento typ čtenářů z roletky "Kategorie"

 • Pokud máte mnoho atributů, bylo by užitečné je seskupit, abyste je snadno našli pro editaci. Pokud vytvoříte Authorizovaná hodnota pro PA_CLASS, ukáže se v roletce "Třídy" a pak můžete změnit stránku atributů abyste měli oddíl pro atributy

 • Klikněte na "Uložit" abyste uložili nový atribut

Po přidání atributu, zobrazí se na seznamu atributů a také na ve formuláři pro přidání/úpravy čtenářů

Pokud jste nastavili třídy pro pořádání atributů, objeví se na formuláři pro přidání/úptavy čtenáře

2.3.3.2. Upravy/Mazání atributů čtenáře

Každý čtenářský atribut má vedle sebe, na seznamu atributů, odkaz na Úpravu a Výmaz

Některá pole v atributu nebudou změnitelná, pakliže už byla vytvořena:

 • Kód typu atributu čtenáře

 • Opakovatelný

 • Unikátní identifikátor

Nebudete moci vymazat atribut, který se neužívá.

2.3.4. Limity na přepravu mezi knihovnami

Omezuje schopnost přesouvat jednotky mezi knihovnami na základě odesílající knihovny, přijímací knihovny a kódu fondu.

 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Limity knihovních přeprav

Tato pravidla vstoupí v platnost v případě, že předvolba UseBranchTransferLimits je nastavena na "vynutit".

Než začnete, budete chtít vybrat, pro kterou knihovnu nastavujete tyto limity.

Přesonové limity jsou stanoveny na základě kódů fondů, které jste použili pomocí Autorizované hodnoty v administraci.

Kódy fondů je objeví jako záložky nad zaškrtávacími tlačítky:

Zaškrtněte políčka pro knihovny, z kterých přijímáte vracení pro typ jednotky, kterou jste vybrali na začátku (v příkladu níže - FIC)

Ve výše uvedeném příkladu knihovna Centerville umožní čtenářům vrátit jednotky ze všech knihoven kromě knihovny Liberty a Franklin v jejich pobočce.

2.3.5. Matice dopravních nákladů

Matrice trensportních nákladů umožňuje knihovnímu systému definovat relativní náklady na dopravu knihy z jedné pobočky do druhé. Aby systém mohl používat tuto matici, musíte nejprve nastavit UseTransportCostMatrix na hodnotu "Použít".

Důležité

Matice transportních nákldů přednost při řízení toho, odkud jsou podávány rezervace, v případě že matice není používána, pak se Koha řídí StaticHoldsQueueWeight .

Náklady jsou číselné hodnoty mezi libovolnou maximální hodnotou (např. 1 nebo 100), a 0, která je minimální (žádné) náklady. Například, mohli byste použít vzdálenosti mezi knihovnami v km jako "náklady", pokud by to přesně odráželo náklady na jejich přepravu. Možná, že pošta bude mít lepší měřítko. Knihovny sídlící v budově poštovního úřadu budou mít náklady na 1, poblíž pošt budou mít náklad 2, atd.

Chcete-li zadat náklady na dopravu, jednoduše klikněte na buňku, kterou chcete změnit, zrušte zaškrtnutí políčka "Zakázat" a zadejte "Náklady"

Po vložení ceny, dejte Enter na klávesnici nebo klikněte na tlačítko "Uložit" v dolní části matice a tím uložíte změny.

2.3.6. Výzvy výpujček jednotek

Knihovny mohou rozhodnout, zda chtějí mít čtenáře automaticky informováné o událostech ve výpůjčním protokolu (výpůjčky a navracení).

 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Upozornění o výpůjčkách

Tyto předvolby jsou založeny na typech čtenářů a typech jednotek.

Důležité

Tyto předvolby mohou být přepsány změnami předvolbami u jednotlivých čtenářů, týkajících se zasílání zpráv.

Nastavit výpůjční upozornění:

 • Vyberte vaší knihovnu z roletky nahoře ohrazovky

  • Nastavení předvoleb pro všechny knihovny, nechte menu ve stavu Výchozí

 • Ve výchozím nastavení pro všechny typy jednotek jsou všichni čtenáři informováni o všech výpůjčkách i navráceních. Chcete-li toto změnit, klepněte na kombinaci typů jednotka/čtenář, pro které byste chtěli zastavit zasílání oznámení.

  • Ve výše uvedeném příkladě, Mladiství a Děti nedostanou oznámení o zapůjčení.

2.3.7. Města a obce

Pro standardizaci údajů o čtenářovi, můžete definovat města nebo obce, ve Vašem regionu, takže když přidáváte nové čtenáře, knihovníci mohou vybrat město ze seznamu, namísto nutnosti napsat název města a PSČ.

 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Města a obce

2.3.7.1. Přidání města

K přidání nového města, klikněte na tlačítko "Nové město" na vrcholu stránky a vložte jméno města, stát (okres) , PSČ a zemi.

Jakmile kliknete na Odeslat, vaše město bude uloženo a bude na seznamu Měst a obcí

Města mohou být editována kdykoliv nebo vymazána .

2.3.7.2. Zobrazení měst na formuláři přidání čtenáře

Pokud jste definovali místní města pomocí formuláře "Nové město", pak při přidávání nebo úpravách čtenářova záznamu uvidíte tato města v rozbalovacím menu, aby se usnadnil výběr města či obce.

To umožní snadné vkládání místních měst a obcí do záznamu čtenáře, aniž by se riskovala možnost překlepů či chybných PSČ.