8.4. Příjem jednotek (sešitů, čísel)

Sešity mohou být označeny jako přijaté z několika míst. Chcete-li najít předplatné, použijte vyhledávací pole v horní části stránky Periodika, na časopis který jste dostali:

Z výsledků vyhledávání, můžete kliknout na 'Příjem časopisu', nebo můžete kliknout na název předplatného a pak klepněte na tlačítko "Přijmout".

Poslední způsob, jak přijmout časopis je ze stránky "Sbírka Periodik". V levé části stránky souhrnu předplatného je menu s odkazem na "Sbírka Periodik"

Ze stránky, která se otevře, můžete klepnout na tlačítko 'Upravit' s výtiskem, který chcete přijmout.

Všechny tři z těchto možností se otevřou formulář pro příjem sešitu periodika

Pokud přijímáte více sešitů najednou, nebo jste označili číslo jako "zpožděné" nebo "chybějící" tak tam můžete kliknout na tlačítko "Vytvořit další" pod seznamem sešitů.

Kliknutím na toto tlačítko se vytvoří další sešit pro vás a označí dříve předpokládané sešity automaticky jako "zpožděné". Pak můžete zaškrtnout políčko 'Upravit' napravo od každého sešitu (čísla, vydání) a upravit stav pro více sešitů najednou.