Kapitola 11. Výstupy (Sestavy)

Obsah

11.1. Zákaznické sestavy
11.1.1. Přidat zákaznickou sestavu
11.1.2. Upravit zákaznické sestavy
11.1.3. Běžící zákaznické sestavy
11.2. Statistické sestavy
11.2.1. Statistiky akvizice
11.2.2. Čtenářské statistiky
11.2.3. Statistiky katalogu
11.2.4. Statistiky výpůjček
11.2.5. Statistiky periodik
11.2.6. Statistiky rezervací
11.2.7. Čtenáři s nejvíce výpůjčkami
11.2.8. Nejvíce půjčované jednotky
11.2.9. Čtenáři bez výpůjček
11.2.10. Jednotky bez výpůjček
11.2.11. Katalog podle typu jednotek
11.2.12. Ztracené jednotky
11.2.13. Průměrná doba výpůjčky
11.3. Slovník sestav

Výstupy (sestavy) jsou způsobem jak shromáždit data. Užívají se pro generování statistik, seznamy členů, seznamy podle regálů, nebo jakékoliv data z vaší databáze.

11.1. Zákaznické sestavy

Data v Koha jsou uložena v databázi MySQL, což znamená, že knihovníci mohou generovat téměř každou sestavu a to buď pomocí Průvodce tvorby sestav nebo napsáním vlastního SQL dotazu.

11.1.1. Přidat zákaznickou sestavu

11.1.1.1. Průvodce tvorbou sestavy

Průvodce tvorbou sestav vás provede v šesti krocích ke generování sestavy.

Krok 1: Vyberte modul, o kterém chcete informovat. To bude určovat, jaké tabulky a pole Vám budou k dispozici na dotaz.

"Sestava je veřejná"by mělo být ponecháno na výchozí hodnotě" Ne " ve většině případů. Sestava může být zveřejněna, pokud hodláte umožnit přístup k ní prostřednictvím rozhraní webové služby JSON. Jedná se o systém, který používají vývojáři k tvorbě zákaznických prezentací dat ze sestavy, například její výpis pomocí grafického API. Chcete-li se dozvědět více, promluvte s místním vývojářem.

 • Veřejná sestava je dostupná pomocí URL které vypadá takto: http://MYOPAC/cgi-bin/koha/svc/report?id=REPORTID

Tip

If your system administrator has set up memcache on your server you might see one more option for the Cache expiry. This is related to your public reports. If you make the report public then it's constantly running and will cause a large load on your system. Setting this value prevents that.

Krok 2: Vyberte typ zprávy. Prozatím je k dispozici pouze volba tabelární.

Krok 3: Vyberte pole, která chcete v sestavě. Můžete vybrat více polí a přidat je všechny najednou pomocí kombinace kláves CTRL + Klepněte na každou položku, kterou chcete přidat před klepnutím na tlačítko Přidat.

Krok 4: Vyberte si limity, které budete chtít použít do sestavy (například typy jednotek nebo poboček). Pokud nechcete použít žádné limity, jednoduše klepněte na tlačítko Další namísto této možnosti.

Krok 5: Proveďte matematické funkce. Pokud nechcete dělat žádné výpočty, jednoduše klepněte na tlačítko Další namísto této možnosti.

Krok 6: Zvolte třídění dat. Pokud chcete data vytisknout v pořadí jaké je databázi, jednoduše klepněte na tlačítko Dokončit.

Až budete hotovi, objeví se s SQL generované Průvodcem tvorby sestavy. Odtud si můžete vybrat sestavu uložit ji klepnutím na tlačítko "Uložit" nebo zkopírovat SQL provádět ručně úpravy.

If you choose to save the report you will be asked to name your report, sort it in to groups and subgroups and enter any notes regarding it.

Jakmile se vaše sestava uloží, objeví se na stránce 'Použít uložené sestavy" se všemi ostatními uloženými sestavami.

From here you can make edits, run the report, or schedule a time to have the report run. To find the report you created you can sort by any of the columns by clicking the on the column header (creation date is the best bet for finding the report you just added). You can also filter your results using the filter menu on the left or use the tabs to find reports based on your custom groups.

11.1.1.2. Sestava z SQL

Vedle průvodce tvorbou sestavy máte možnost psát své vlastní dotazy pomocí SQL. Chcete-li vyhledat sestavy napsané jinými uživateli Koha, navštivte Koha Wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library. Můžete také najít strukturu databáze v /installer/data/mysql/kohastructure.sql nebo on-line na adrese: http://schema.koha-community.org .

To add your query, click the link to 'Create from SQL' on the main reports module or the 'New report' button at the top of the 'Saved reports' page.

Vyplňte zobrazený formulář

 • The 'Name' is what will appear on the Saved Reports page to help you identify the report later. It will also be searchable using the filters found the left of the Saved Reports page.

 • Můžete použít "Skupinu sestav" pro organizování svých sestav, takže můžete snadno filtrovat sestavy do skupin. Skupiny sestav se nastavují v kategoriích autorizovaných hodnot REPORT_GROUP nebo mohou být přidány za běhu při vytváření sestavy výběrem radiotlačítka "nebo vytvořit"

  • Tip

   Pokud přidáváte skupinu sestavy za běhu, pamatujte, že váš kód by měl být méně než 10 znaků a nesmí obsahovat speciální znaky ani mezery.

 • Můžete použít "Podskupinu sestav" a tak dále organizovat své sestavy, tak že můžete snadno filtrovat sestavy do skupin a podskupin. Sestavy podskupiny jsou uvedeny v autorizovaných hodnotách kategorii REPORT_SUBGROUP nebo mohou být přidány za běhu při vytváření sestavy výběrem nebo tlačítkovým přepínačem "vytvořit"

  • Tip

   Pokud přidáváte podskupinu sestav za běhu, nezapomeňte, že kód podskupiny by měl být méně než 10 znaků a nesmí obsahovat speciální znaky ani mezery.

 • "Sestava je veřejná"by mělo být ponecháno na výchozí hodnotě" Ne " ve většině případů. Sestava může být zveřejněna, pokud hodláte umožnit přístup k ní prostřednictvím rozhraní webové služby JSON. Jedná se o systém, který používají vývojáři k tvorbě zákaznických prezentací dat ze sestavy, například její výpis pomocí grafického API. Chcete-li se dozvědět více, promluvte s místním vývojářem.

  • Veřejná sestava je dostupná pomocí URL které vypadá takto: http://MYOPAC/cgi-bin/koha/svc/report?id=REPORTID

 • 'Notes' will also appear on the Saved Reports page, this can be used to provide more details about the report or tips on how to enter values when it runs

 • Jejich typ musí být nyní vždy "Tabelární", protože ostatní formáty ještě v Koha nebyly implementovány

 • In the 'SQL' box you will type or paste the SQL for the report

 • Pokud máte pocit, že vaše zpráva může být příliš náročná na zdroje, zvažte použití runtime parametrů vašeho dotazu. Runtime parametry v podstatě dělají filtr před spuštění sestavy a tak šetříte systémové prostředky.

  Existuje zvláštní syntaxe, kterou Koha chápe jako "požádat o hodnoty při spuštění sestavy". Syntaxe je {Dotaz na | authorized_value}.

  • "a" jsou jen oddělovače. Musíte dát "na začátku a na" konci svého parametru

  • "Dotaz na" se zobrazí na levé straně řetězce, který se má vložit.

  • Autorizované hodnoty lze vynechat, pokud neplatí. Pokud obsahuje kategorii autorizované hodnoty, nebo typ jednotky nebo kód kategorie, seznam v Koha autorizovanými hodnot se zobrazí namísto volného pole. Všimněte si, že můžete mít více než jeden parametr v daném SQL. Všimněte si, že pokud nic nezadáte do běhu, nebude pravděpodobně SQL fungovat podle očekávání. Toto se považuje, že "hodnota" je prázdná a ne jako "ignorovat tento parametr." Například nezadáním nic pro: "title ={Zadejte název}" se zobrazí výsledky s názvem ='' " (bez názvu). Pokud chcete mít něco, co není povinné, použijte "title like {Zadejte název}" a zadejte znak % při běhu, namísto ničeho

  Příklady:

  • SELECT surname, firstname FROM borrowers WHERE branchcode={Vložte knihovnu čtenáře|pobočku}AND surname like{Vložte filtr na čtenářovo příjmení (% když žádné)}

  • SELECT * FROM items WHERE homebranch={Vyberte si pobočku|pobočky} and barcode like {část hodnoty čárového kódu zde}

  Tip

  Chcete-li vytvořit kalendář pro výběr datumu na pravé straně pole při spuštění sestavy, můžete použít klíčové slovo "date" takto: {zadejte datum | datum}

  Tip

  Musíte dát "%" do textového pole, když to chcete ignorovat. V opačném případě (nezadání "%") doslova hledá "" (prázdný řetězec) jako hodnotu pro pole.

  Důležité

  Kromě použití kódu autorizovaných hodnot pro generování v rozevíracím seznamu můžete stejně použít následující hodnoty: Pobočky (branches), Typy jednotek (itemtypes) a Čtenářské kategorie (categorycode). Například roletka poboček bude generována takto: {Pobočka|Pobočky}

Poznámka

There is a limit of 10,000 records put on SQL statements entered in Koha. To get around this you want to add 'LIMIT 100000' to the end of your SQL statement (or any other number above 10,000).

Tip

If your system administrator has set up memcache on your server you might see one more option for the Cache expiry. This is related to your public reports. If you make the report public then it's constantly running and will cause a large load on your system. Setting this value prevents that.

Jakmile je vše zadáno klikněte na tlačítko 'Uložit sestavu" a bude vám prezentována možnost jí spustit. Jakmile je sestava uložena nemusíte ji znovu vytvářet, ale můžete jí jednoduše najít na stránce Uložené sestavy a sestavu spustit nebo upravit .

11.1.1.3. Duplikovat záznam

Sestavy také mohou být přidány tím, že kopírují existující sestavy. Navštivte stránku "Uložené sestavy" abyste viděli všechny sestavy již uložené ve vašem systému.

To the right of every report there is an 'Actions' pull down. Clickin that and choose 'Duplicate' to use an existing report as the basis for your new report. That will populate the new report form with the existing SQL for easy editing and resaving.

11.1.2. Upravit zákaznické sestavy

Každá sestava může být editována ze seznamů sestav. Abyste viděli seznam sestav již uložených v Koha, klikněte na tlačítko "Použít uložené."

To find the report you'd like to edit you can sort by any of the columns by clicking the on the column header. You can also filter your results using the filter menu on the left or use the tabs to find reports based on your custom groups.

From this list you can edit any custom report by clicking 'Actions' to the right of the report and choosing 'Edit' from the menu that appears.

The form to edit the report will appear.

11.1.3. Běžící zákaznické sestavy

Once custom reports are saved to Koha, you can run them by going to the Saved Reports page and clicking the 'Actions' button to the right of the report and choosing 'Run'.

Při spuštění sestavy, budete dotázání na některé hodnoty

nebo chcete vidět výsledky ihneg

Z výsledků si můžete vybrat, aby se vrátila sestava klepnutím na tlačítko "Spustit sestavu" v horní části, upravit sestavu kliknutím na tlačítko "Upravit", nebo začít znovu a vytvořit novou sestavu pomocí tlačítka "Nová". Můžete si také stáhnout své výsledky výběrem typu souboru v dolní části výsledků vedle popisku "Stažení sestavy" a klepnutím na tlačítko "Stáhnout ".

Tip

Textový soubor s čárkovým oddělováním je soubor CSV a lze jej otevřít jakýmkoliv tabulkovým procesorem.