N.6. Výstupy (Sestavy)

N.6.1. Define Codes Stored in DB
N.6.2. Runtime Parameters
N.6.3. Results Limited

N.6.1. Define Codes Stored in DB

N.6.1.1. Fines Table

Question: What do the codes in the accounttype field in the accountlines table stand for?

Answer:

 • A = Account management fee

 • C = Credit

 • F = Overdue fine

 • FOR = Forgiven

 • FU = Overdue, still acccruing

 • L = Lost item

 • LR = Lost item returned/refunded

 • M = Sundry

 • N = New card

 • PAY = Payment

 • W = Writeoff

N.6.1.2. Statistics Table

Question: What are the possible codes for the type field in the statistics table?

Answer:

 • localuse

  • Registers if an item that had been checked out to a statistics patron (category type = 'X') is returned

 • issue

 • return

 • renew

 • writeoff

 • payment

 • CreditXXX

  • The XXX stores different types of fee credits, so a query to catch them all would include a clause like "type LIKE 'Credit%'"

N.6.1.3. Reserves Table

Question: What are the possible codes for the found field in the reserves and old_reserves tables?

Answer:

 • NULL: means the patron requested the 1st available, and we haven't chosen the item

 • T = Transit: the reserve is linked to an item but is in transit to the pickup branch

 • W = Waiting: the reserve is linked to an item, is at the pickup branch, and is waiting on the hold shelf

 • F = Finished: the reserve has been completed, and is done

N.6.1.4. Reports Dictionary Table

Question: What are the possible codes for the area field in the reports_dictionary table?

Answer:

 • 1 = Circulation

 • 2 = Catalog

 • 3 = Patrons

 • 4 = Acquisitions

 • 5 = Accounts

N.6.1.5. Messages Table

Question: What are the possible codes for the message_type field in the messages table?

Answer:

 • L = For Librarians

 • B = For Patrons/Borrowers

N.6.1.6. Serial Table

Question: What are the possible codes for the status field in the serial table?

Answer:

 • 1 = Expected

 • 2 = Arrived

 • 3 = Late

 • 4 = Missing

 • 5 = Not Available

 • 6 = Delete

 • 7 = Claimed

 • 8 = Stopped

N.6.1.7. Borrowers Table

Question: What are the possible codes for the privacy field in the borrowers table?

Answer:

 • 0 = Forever

 • 1 = Default

 • 2 = Never

N.6.1.8. Messaging Preferences

Question: What are the possible codes in the message_attribute_id field in the borrower_message_preferences table?

Answer:

 • 2 = advanced notice

 • 6 = item checkout

 • 4 = hold filled

 • 1 = item due

 • 5 = item check in

N.6.2. Runtime Parameters

Question: Is there a way to filter my custom SQL reports before they run?

Answer: If you feel that your report might be too resource intensive you might want to consider using runtime parameters to your query. Runtime parameters basically make a filter appear before the report is run to save your system resources.

Existuje zvláštní syntaxe, kterou Koha chápe jako "požádat o hodnoty při spuštění sestavy". Syntaxe je {Dotaz na | authorized_value}.

 • "a" jsou jen oddělovače. Musíte dát "na začátku a na" konci svého parametru

 • "Dotaz na" se zobrazí na levé straně řetězce, který se má vložit.

 • Autorizované hodnoty lze vynechat, pokud neplatí. Pokud obsahuje kategorii autorizované hodnoty, nebo typ jednotky nebo kód kategorie, seznam v Koha autorizovanými hodnot se zobrazí namísto volného pole. Všimněte si, že můžete mít více než jeden parametr v daném SQL. Všimněte si, že pokud nic nezadáte do běhu, nebude pravděpodobně SQL fungovat podle očekávání. Toto se považuje, že "hodnota" je prázdná a ne jako "ignorovat tento parametr." Například nezadáním nic pro: "title ={Zadejte název}" se zobrazí výsledky s názvem ='' " (bez názvu). Pokud chcete mít něco, co není povinné, použijte "title like {Zadejte název}" a zadejte znak % při běhu, namísto ničeho

Příklady:

 • SELECT surname, firstname FROM borrowers WHERE branchcode={Vložte knihovnu čtenáře|pobočku}AND surname like{Vložte filtr na čtenářovo příjmení (% když žádné)}

 • SELECT * FROM items WHERE homebranch={Vyberte si pobočku|pobočky} and barcode like {část hodnoty čárového kódu zde}

Tip

Chcete-li vytvořit kalendář pro výběr datumu na pravé straně pole při spuštění sestavy, můžete použít klíčové slovo "date" takto: {zadejte datum | datum}

Tip

Musíte dát "%" do textového pole, když to chcete ignorovat. V opačném případě (nezadání "%") doslova hledá "" (prázdný řetězec) jako hodnotu pro pole.

Důležité

Kromě použití kódu autorizovaných hodnot pro generování v rozevíracím seznamu můžete stejně použít následující hodnoty: Pobočky (branches), Typy jednotek (itemtypes) a Čtenářské kategorie (categorycode). Například roletka poboček bude generována takto: {Pobočka|Pobočky}

N.6.3. Results Limited

Question: When I download my report it's limited to 10,000 results, how do I get all of the results to download?

Answer: There is a limit of 10,000 records put on SQL statements entered in Koha. To get around this you want to add 'LIMIT 100000' to the end of your SQL statement (or any other number above 10,000.