5.12. Samoobslužný výpůjčka

Koha má jen velmi základní selfcheck modul. Chcete-li povolit tento modul, musíte nastavit WebBasedSelfCheck na "Povolit". Chcete-li použít tento modul, musíte se přihlásit jako člen zaměstnanců s oprávněními výpůjčky.

Tip

Vytvořte čtenáře knihovník speciálně pro tuto akci, takže nemusíte opustit skutečného knihovníka přihlášeného do počítače celý den

Neexistuje žádný odkaz na modul Self Checkout, ale jednoduchým přidáním systémové předvolby intranetuserjs můžete modul Self Checkout přidat.

$(document).ready(function(){ $("#login
      #submit").parent().after("<p><a
      href=\"http://YOUR_KOHA_OPAC_URL/cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl\"
      target=\"_blank\">Self-Checkout</a></p>"); }); 

Důležité

Výše uvedený kód má přidané odřádkování, aby byl lépe čitelný, nezapomeňte zadat výše uvedený kód jako jeden řádek, když ho vložíte do systémových předvoleb.

Tento odkaz se pak objeví v dolní části protokolu na stránce:

Můžete také přístoupit k tomuto modulu tím, že půjdete na: http://YOUR_KOHA_OPAC_URL/cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl

Když jste na stránce Self checkout, závisí na hodnotě předvolby SelfCheckoutByLogin , budete vyzváni k vložení čísla průkazu (cardNumber)

nebo vašeho uživatelského jména a hesla:

Jakmile jste přihlášeni k selfcheck modulu, budete požádáni na skenování jednotek, které si půjčujete

Jak skenujete jednotky, budou se objevovat pod polem čárového kódu

When you are finished scanning items it is important to click the 'Finish' button. This will prompt you to print a receipt and log you out of the self check module.

Při pokusu o výpůjčky jednotek, mohou být některé případy, kdy se objeví chybová hlášení a čtenář bude poslán za knihovníkem. To se stane, i když umožňujete překonání výpůjčních funkcí. Pouze knihovník může překonat blokování výpůjčky a tak čtenáři musí jít za knihovníkem pro pomoc v těchto situacích.