Kapitola 8. Periodika

Obsah

8.1. Manage Serial Frequencies
8.2. Manage Serial Numbering Patterns
8.3. Přidat předplatné
8.4. Příjem jednotek (sešitů, čísel)
8.5. Vytvoření kolovacího seznamu
8.6. Předplatné ve služebním intranetu
8.7. Předplatná na OPACu
8.8. Reklamace opožděných periodik
8.9. Kontrola vypršení předplatného
8.10. Obnovení předplatného periodik
8.11. Vyhledávání periodik

K operacím s periodiky lze přistupovat tak, že v nabídce Více v horní části obrazovky zvolíte Periodika na hlavní stránce služebního intranetu. Modul Periodika Koha se používá pro sledování časopisů, novin a dalších položek, které docházejí v pravidelných intervalech. Stejně jako u všech modulů, ujistěte se projitím souvisejících Seznam implementací dříve než použijete modul Periodika.

8.1. Manage Serial Frequencies

Koha keeps a record of publication frequencies for easy management and duplication.

  • Get there: More > Serials > Manage frequencies

From this page you can view all of the existing frequencies in your system

and create new ones.