Kapitola 10. Seznamy & Vozík

Obsah

10.1. Seznamy
10.1.1. Vytvořit seznam
10.1.2. Přidat na seznam
10.1.3. Zobrazení seznamu
10.1.4. Slučování bibliografických záznamů pomocí seznamů
10.2. Vozík

Seznamy jsou způsob jak uložit sbírku obsahů na konkrétní téma, nebo pro konkrétní účel. Vozík je specifický úložný prostor po dobu relace.

10.1. Seznamy

10.1.1. Vytvořit seznam

Seznam může být vytvořen tím, že navštívíte stránku Seznamy a klepnete na tlačítko "Nový seznam"

Formulář Nový seznam nabízí několik možností pro vytváření seznamu:

 • Název je to, co se objeví na seznamu seznamů

 • Můžete také vybrat jak setřídit seznam

 • Dále rozhodněte jestli váš seznam má být privátní nebo veřejný

  • Privátní seznam je řízen vámi a může být viditelný pouze pro vás (v závislosti na nastavení oprávnění viz níže)

  • Věřejný seznam může vidět kdokoliv, ale je řízen vámi (v závislosti na nastavení oprávnění viz níže)

 • Nakonec rozhodněte, jaké jsou vaše oprávnění na seznamu. Můžete všechno nebo zakázat:

  • kdokoliv jiný přidat záznam

  • kdokoliv odstranit jeho vlastní příspěvky

   • Tip

    Majiteli seznamu je vždy povoleno přidat nové záznamy, ale potřebuje povolení k odstranění.

  • kdokoliv odstranit příspěvky od jiných

Seznam lze také vytvořit z výsledků katalogového vyhledání

 • Zaškrtněte políčko vlevo od titulů, které chcete přidat do nového seznamu

 • Vyberte možnost [Nový seznam] "Přidat do: "rozbalovací nabídky

  • Pojmenujte seznam a vyberte jeho typ

   • Privátní seznam je řízena vámi a může být viděn pouze od vás

   • Veřejný seznam může vidět kdokoliv, ale pouze vy ho můžete spravovat

Jakmile je seznam uložen, bude přístupná ze stránky seznamů a z menu "Přidat do" v horní části výsledků vyhledávání.

10.1.2. Přidat na seznam

Chcete-li přidat tituly do stávajícího seznamu klikněte na název seznamu na stránce seznamů

Ze stránky seznamu můžete přidat tituly pomocí skenování čárových kódů do pole v dolní části stránky

Titul může být také přidán do seznamu výběrem titulů na stránce s výsledky vyhledávání a výběrem seznamu z menu 'Přidat do'

10.1.3. Zobrazení seznamu

Abyste viděli obsah seznamu, navštivte stránku Seznamy ve služebním intranetu

Kliknutí na "Jméno seznamu" ukáže obsah seznamu

Z tohoto seznamu jednotek, můžete provádět některé akce

 • 'New list' will allow you to create another list

 • 'Edit' will allow you to edit the description and permissions for this list

 • 'Send list' will send the list to the email address you enter (view sample List email)

 • 'Download list' will allow you to download the cart using one of 3 default formats or your CSV Profiles

 • 'Print list' will present you with a printable version of the list

10.1.4. Slučování bibliografických záznamů pomocí seznamů

Nejjednodušší způsob, jak sloučit duplicitní bibliografické záznamy, je přidat je do seznamu a použít nástroj Sloučit, který je tamtéž.

Ze seznamu, zaškrtněte dvě položky, které chcete sloučit. Zvolíte-li více než nebo méně než 2, zobrazí se vám chyba:

Once you have selected the records you want to merge, click the 'Merge selected' button at the top of the list. You will be asked which of the two records you would like to keep as your primary record and which will be deleted after the merge. If the records were created using different frameworks, Koha will also ask you what Framework you would like the newly merged record to use.

Budou vám prezentovány oba MARC záznamy (každý ze záložky s popiskem čísla bibligrafického záznamu). Ve výchozím nastavení bude vybrán celý první záznam, zrušte zaškrtnutí polí která nechcete v v cílovém záznamu a pak se přesuňte na druhou záložku, kde si vyberte, která pole by měl cílový (konečný) záznam obsahovat.

Pokud se pokusíte přidat pole, které není opakovatelné (např. pole 245 z obou záznamu # 1 a # 2), bude vám hlášena chyba

Jakmile jste dokončili svůj výběr, klikněte na tlačítko "Sloučit". Primární záznam bude nyní obsahovat údaje, které jste pro něj zvolili, stejně jako všechny jednotky/exempláře z obou bibliografických záznamů a druhý záznam bude vymazán.

Důležité

Je důležité znovu reindexovat zebra ihned po sloučení záznamů. Pokud se vyhledává záznam, který byl smazán, Koha ohlásí čtenáři v OPACu chybu.