11.2. Statistické sestavy

11.2.1. Statistiky akvizice
11.2.2. Čtenářské statistiky
11.2.3. Statistiky katalogu
11.2.4. Statistiky výpůjček
11.2.5. Statistiky periodik
11.2.6. Statistiky rezervací
11.2.7. Čtenáři s nejvíce výpůjčkami
11.2.8. Nejvíce půjčované jednotky
11.2.9. Čtenáři bez výpůjček
11.2.10. Jednotky bez výpůjček
11.2.11. Katalog podle typu jednotek
11.2.12. Ztracené jednotky
11.2.13. Průměrná doba výpůjčky

Statistické sestavy vám ukáží počty a součty. Tyto sestavy jsou údaje o počtu a statistikách, pro sestavy, které vracejí podrobnější údaje, použijte Průvodce tvorbou sestavy . Tyto sestavy jsou omezeny v tom, jaké údaje uvidíte, a proto se doporučuje používat zákaznické sestavy pro oficiální roční výkazy.

11.2.1. Statistiky akvizice

Poznámka

Tyto sestavy jsou omezeny v tom jaké údaje uvidíte, a proto se doporučuje používat zákaznické sestavy pro oficiální roční výkazy.

Na předloženém formuláři, vyberte hodnotu, kterou chcete zobrazit ve sloupci a které se objeví v řádcích.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Při generování sestavy, vezměte na vědomí, že dostanete na výběr mezi počty nebo součty hodnot.

Volba "částky" změní vaše výsledky tak, že se objeví jako součet vynaložených částek .

11.2.2. Čtenářské statistiky

Poznámka

Tyto sestavy jsou omezeny v tom jaké údaje uvidíte, a proto se doporučuje používat zákaznické sestavy pro oficiální roční výkazy.

Na předloženém formuláři, vyberte hodnotu, kterou chcete zobrazit ve sloupci a které se objeví v řádcích.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Na základě vašich voleb, můžete vidět informace o dotazu nad tabulkou vašich výsledků. Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete pracovat podle vašich potřeb.

11.2.3. Statistiky katalogu

Poznámka

Tyto sestavy jsou omezeny v tom jaké údaje uvidíte, a proto se doporučuje používat zákaznické sestavy pro oficiální roční výkazy.

Na předloženém formuláři, vyberte hodnotu, kterou chcete zobrazit ve sloupci a které se objeví v řádcích.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

11.2.4. Statistiky výpůjček

Poznámka

Tyto sestavy jsou omezeny v tom jaké údaje uvidíte, a proto se doporučuje používat zákaznické sestavy pro oficiální roční výkazy.

Na předloženém formuláři, vyberte hodnotu, kterou chcete zobrazit ve sloupci a které se objeví v řádcích.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete pracovat podle vašich potřeb.

Tip

Chcete-li získat úplný obraz o vašem měsíčním nebo denním provozu, můžete sestavu spustit dvakrát, jednou pro "Typ" "Výpůjčky" a znovu pro "Prodloužení".

Tato zpráva používá "Období" nebo datum, tj. filtrování, které umožňuje omezit měsíc pouhým výběrem první prvního dne měsíce a prvním dnem následujícího měsíce. Například 10/1 11/1 najde statistiky pro měsíc říjen.

  • Chcete-li najít denní statistiky, nastavte si interval datumů. Příklad: "Chci výpůjčky počínaje datem XXX až do, ale mimo datumu XXX."

  • Pro celý měsíc, by byl rozsah např. 11/01/2009 do 12/01/2009

  • Pro celý rok, by byl rozsah např. od 01/01/2009 do 01/01/2010

  • Pro jeden den by byl rozsah např. 1/15/2009 do 11/16/2009, pak uvidíte výpůjčky za 15. 11.

11.2.4.1. Sledování vnitřního užívání

Pomocí Průvodce tvorby výpůjčních statistik můžete spustit sestavy o vnitřním užívání jednotek pouhým výběrem "Místní použití" z rozbalovací nabídky "Typ"

11.2.5. Statistiky periodik

Poznámka

Tyto sestavy jsou omezeny v tom jaké údaje uvidíte, a proto se doporučuje používat zákaznické sestavy pro oficiální roční výkazy.

Na předloženém formuláři zvolte, jaké chcete vypsat periodika ve vašem systému.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

11.2.6. Statistiky rezervací

Poznámka

Tyto sestavy jsou omezeny v tom jaké údaje uvidíte, a proto se doporučuje používat zákaznické sestavy pro oficiální roční výkazy.

Pomocí poskytnutého formuláře, si můžete prohlédnout statistiky pro podané rezervace, vyřízené rezervace, zrušené a jiné ve vaší knihovně. Z formuláře vyberte, jakou hodnotu chcete zobrazit ve sloupci a jaké hodnoty v řádcích. Můžete si také vybrat z filtrů na pravé straně formuláře.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

11.2.7. Čtenáři s nejvíce výpůjčkami

Tato zpráva bude jednoduše zobrazí čtenáře, kteří mají nejvíce výpůjček.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

11.2.8. Nejvíce půjčované jednotky

Tato sestava vypíše jednotky, které byly nejvíce půjčované.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

11.2.9. Čtenáři bez výpůjček

Tato zpráva vám vypíše seznam čtenářů ve vašem systému, kteří neměli žádné výpůjčky.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

11.2.10. Jednotky bez výpůjček

Tato sestava bude seznam jednotek položek ve vašem fondu, které nebyly nikdy vypůjčeny.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

11.2.11. Katalog podle typu jednotek

Tato zpráva vypíše celkový počet kusů každého typu jednotky na pobočku.

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

11.2.12. Ztracené jednotky

Tato sestava vám umožní vytvořit seznam jednotek, které byly označeny jako ztracené

11.2.13. Průměrná doba výpůjčky

Tato sestava vypíše průměrnou dobu výpůjček na základě kritérií, které zadáte:

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky budou na obrazovce.

Můžete si také zvolit export do souboru, se kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.