Kapitola 3. Nástroje

Obsah

3.1. Čtenáři a výpůjčky
3.1.1. Seznamy čtenáře
3.1.2. Připomínky
3.1.3. Import čtenářů
3.1.4. Oznámení & Stvrzenky
3.1.5. Upomínky/Stav spuštění
3.1.6. Tvorba čtenářských karet
3.1.7. Čtenáři (anonymizace, hromadné mazání)
3.1.8. Modifikace čtenářské dávky
3.1.9. Úprava tagu
3.1.10. Nahrání obrázků čtenářů
3.2. Katalog
3.2.1. Dávková úprava jednotek
3.2.2. Hromadné mazání jednotek
3.2.3. Export dat (MARC & Autority)
3.2.4. Zásoby / Inventura
3.2.5. Tvůrce štítků
3.2.6. Rychlý tvůrce hřbetních štítků
3.2.7. MARC modification templates
3.2.8. Příprava MARC záznamů pro import
3.2.9. Správa připravených MARC záznamů
3.2.10. Nahrát místní snímek obálky
3.3. Další nástroje
3.3.1. Kalendář
3.3.2. CSV profily
3.3.3. Prohlížeč protokolů
3.3.4. Zprávy
3.3.5. Plánovač úloh
3.3.6. Editor citátů dne (QOTD)

Nástroji v Koha provádějí nějakou akci. Mnohé z položek uvedených v Nástrojích Koha bývají nazývány jako "Výkazy" v jiných AKS (automatizovaných knihovních systémech).

3.1. Čtenáři a výpůjčky

3.1.1. Seznamy čtenáře

 • Get there: More > Tools > Patrons and Circulation > Patron lists

Patron lists are a way to store a group of patrons for easy modification via the batch patron modification tool or reporting.

To create a new list of patrons click the 'New patron list' button

Enter a list name and save the list.

To add patrons to the list click the 'Add patron's button to the right of the list name.

Enter the patron's name or cardnumber in the search box and click on the right result to add the patron.

Once you have all of the patrons you would like to add you can click the 'Update' button to save them to the list.

3.1.2. Připomínky

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Komentáře

Všechny komentáře přidané čtenáři přes OPAC do bibliografických záznamů vyžadují moderování od knihovníků. Pokud jsou čekající komentáře na moderování, budou uvedeny na hlavním panelu v knihovnickém intranetu pod "Nástroje":

Ke moderování připomínek klikněte na "Oznámení" na hlavním panelu nebo přejděte přímo na nástroj "Poznámky" a klikněte na tlačítko "Schválit" nebo "Odstranit" vpravo od připomínek čekajících na moderování.

Pokud nejsou k dispozici žádné připomínky pro moderování, objeví se zpráva, že nejsou připomínky k moderování

Můžete si také prohlédnout připomínky a neschválit, které jste v minulosti schválili, pomocí záložky "Schválené připoméínky"

3.1.3. Import čtenářů

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Import čtenářů

Nástroj pro import čtenářů, může být použit kdykoliv chcete přidat hromadně přidat čtenáře. To je běžně používané na univerzitách a ve školách, kdy se registruje nová dávka studentů.

3.1.3.1. Vytvoření souboru čtenářů

Instalace Koha používá prázdný CSV soubor, který můžete použít jako šablonu pro záznamy vašich čtenářů. Pokud chcete vytvořit soubor sami, ujistěte se, že váš soubor má následující pole v tomto pořadí jako řádek záhlaví:

borrowernumber, cardnumber, surname, firstname, title, othernames, initials, streetnumber, streettype, address, address2, city, zipcode, country, email, phone, mobile, fax, emailpro, phonepro, B_streetnumber, B_streettype, B_address, B_address2, B_city, B_zipcode, B_country, B_email, B_phone, dateofbirth, branchcode, categorycode, dateenrolled, dateexpiry, gonenoaddress, lost, debarred, contactname, contactfirstname, contacttitle, guarantorid, borrowernotes, relationship, ethnicity, ethnotes, sex, password, flags, userid, opacnote, contactnote, sort1, sort2, altcontactfirstname, altcontactsurname, altcontactaddress1, altcontactaddress2, altcontactaddress3, altcontactzipcode, altcontactcountry, altcontactphone, smsalertnumber, patron_attributes

Důležité

The borrowernumber column should not be left blank. If you do not have data for that column you should delete that column before importing your patrons.

Důležité

Hodnota "Heslo" by měla být uloženo ve formátu prostého textu, a bude převeden na MD5 hash (což je šifrovaná verze hesla).

Pokud jsou vaše hesla jsou již šifrována, poraďte se se svým správce systému o možnostech

Důležité

Formát data by měl odpovídat systémovému nastavení a mují být se všemi mulami, např. '01/02/2008 '.

Důležité

The fields 'branchcode', 'categorycode' and all fields you have defined in the BorrowerMandatoryField preference are required and must match valid entries in your database.

Tip

Pokud vkládáte atributy čtenáře , pole "patron_attributes" musí obsahovat čárkami oddělený seznam typů atributů a hodnot.

 • Kód typu atributu kód a dvojtečka by měly předcházet každou hodnotu.

  • Například: INSTID:12345, LANG:fr nebo STARTDATE:01.01.2010, TRACK:Den

  • Má-li vstupní záznam více než jeden atribut, pole by měly být buď zadány jako řetězec bez uvozovek (viz předchozí příklady), nebo každé pole zabalené v samostatných uvozovkách a odděleny čárkou:

   • "STARTDATE:January 1, 2010","TRACK:Day"

   • Tato syntaxe by bylo nutná v případě, že údaje obsahují uvnitř čárku, jako datumový řetězec.

3.1.3.2. Importování čternářů

Jakmile jste vytvořili soubor, můžete použít nástroj pro import čtenářů do Koha.

 • Vyberte si CSV soubor a vyberte na shodu "Cardnumber", aby se zabránilo přidání duplicitních čísel karet do systému

 • Dále si můžete vybrat výchozí hodnoty, které platí pro všechny importované čtenáře

  • Příklad: Pokud importujete čtenáře specifické pro určitou pobočku, můžete použít políčko na formuláři importu pro zadání kódu poboček, které importují čtenáře.

 • Nakonec je třeba rozhodnout o tom, jaké údaje chcete nahradit, pokud existují duplikáty.

  • Odpovídající záznam je nalezen pomocí pole, které jste si vybrali jako odpovídající kritérium, aby se zabránilo duplicitě

  • Pokud jste zahrnuli atributy čtenářů do vašeho souboru, můžete rozhodnout, zda chcete přidat vaše hodnoty stávajících hodnot nebo vymazat existující hodnoty a zadat pouze nové hodnoty.

3.1.4. Oznámení & Stvrzenky

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Oznámení & Stvrzenky

Všechna oznámení a stvrzenky generované z Koha, lze přizpůsobit pomocí nástroje Oznámení & Stvrzenky. Systém je dodáván s několika předdefinovanými šablonami, které se objeví při první spuštění tohoto nástroje.

Každé oznámení lze upravovat, ale jen málokteré z nich může být odstraněno, je to proto, aby se zabránilo systémové chybě když se pokusíte odeslat zprávu bez šablony. Každé oznámení a stvrzenka mohou být upraveny podle pobočky knihovny; ve výchozím nastavení se zobrazí upozornění, použitelné pro všechny knihovny.

Máte-li styl, který byste chtěli aplikovat na všechny stvrzenky, můžete poukázat na SlipCSS předvolbu stylů. Totéž platí pro oznámení pomocí NoticeCSS pro definování stylů oznámení.

3.1.4.1. Přidání oznámení & stvrzenek

Přidání nového oznámení nebo stvrzenky

 • Klikněte "Nové oznámení"

 • Vyberte pro kterou knihovnu je určeno toto oznámení nebo stvrzenka

 • Vyberte modul ke kterému toto oznámení patří

 • Kód je limitován na délku 20 znaků

  • Důležité

   Při práci s upomínkami, chcete aby každá upomínka na každé pobočce měla unikátní kód. Zamyslete se nad použitím pobočkového kódu v prefixu kódu upomínky pro každou pobočku.

 • Použijte název pole na rozšíření vašeho kódu

  • Tip

   Při tvorbě upomínek, ujistěte se, že dáváte název vaší pobočky v popisu, a stejně tak, že to bude vidět při nastavování spouštění .

 • Pokud plánujete při psaní oznámení nebo stvrzenek použití HTML, zaškrtněte políčko "HTML zpráva", jinak se obsah bude generovat jako prostý text

 • Předmět zprávy je to, co se objeví v řádku předmětu e-mailu

 • Do těla zprávy napište výstižně co si myslíte, použijte pole na levé straně k zadání individuálních dat z databáze.

  • Důležité

   V upomínkách lze používat tagy {items.content} samotné, nebo použít "item" "/item" pro zahrnutí všech obklopených značek. Přečtěte si více o Označování upomínek

   • Na upomínce se ujistěte, že používáte {items.content} tagy k vytisknutí údaje týkající se všech jednotek, které jsou zpožděné.

   • Druhou možností, ale pouze pro upomínky, je použít tagy "item" a "/item" tagy k obklopení textu tak, aby se vám vypsal na několik řádků. Jeden příklad na využití "item" "/item" možnosti je následující:

    "item" {biblio.title} od {biblio.author}, {items.itemcallnumber}, čárový kód: {items.barcode}, datum půjčení: {issues.issuedate}, termín vrácení: {issues.date_due} pokuta: {items.fine}, termín vrácení: {issue. date_due} "/item"

  • Důležité

   Pouze pro upomínky lze použít tagy "item" "/item", všechny další oznámení, která odkazují na jednotky, musíte použít {items.content}

  • Tip

   Chcete-li přidat dnešní datum, můžete použít syntaxi {dnes}

3.1.4.1.1. Značkování pro upomínky

When creating your overdue notices there are two tags in addition to the various database fields that you can use in your notices.

Důležité

These new tags only work on the overdue notices, not other circulation related notices at this time.

These tags are <item> and </item> which should enclose all fields from the biblio, biblioitems, and items tables.

An example of using these tags in a notice template might be like:

  The following item(s) is/are currently overdue:

  <item>"<<biblio.title>>" by <<biblio.author>>, <<items.itemcallnumber>>, Barcode: <<items.barcode>> Fine: <<items.fine>></item>

Což, za předpokladu, že dvě jednotky jsou po lhůtě splatnosti, by mělo za následek oznámení jako:

  The following item(s) is/are currently overdue:

  "A Short History of Western Civilization" by Harrison, John B, 909.09821 H2451, Barcode: 08030003 Fine: 3.50
  "History of Western Civilization" by Hayes, Carlton Joseph Huntley, 909.09821 H3261 v.1, Barcode: 08030004 Fine: 3.50

3.1.4.2. Stávající Oznámení & Stvrzenky

Mezi výchozími oznámeními jsou oznámení pro nejběžnější akce v rámci Koha. Všechny tato oznámení lze přizpůsobit změnou jejich textu pomocí nástroje Oznámení & Stvrzenky a jejich styl pomocí NoticeCSS pro definování stylů. Zde jsou některé akce, k výchozím oznámením

 • ACCTDETAILS

  • Zašle se čtenáři, když byl nastaven jeho účet, jestliže předvolba AutoEmailOPACUser je nastavena na "Poslat"

 • ACQCLAIM (Akviziční žádost)

  • Používá se v žádosti v akvizičním modulu

  • Cesta:Více > Akvizice > Opožděné sešity

 • HOLD (Rezervace připravena k vyzvednutí)

  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:

   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"

   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení

    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy

    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení

  • Když toto upozornění odkazuje na tabulku poboček, odkazuje je na základě informací pobočky k vyzvednutí.

 • HOLDPLACED (oznámení na knihovnickém intranetu, že byla podána rezervace)

  • Toto oznámení potřebuje, aby systémová pořevolba emailLibrarianWhenHoldIsPlaced byla nastavena na "Povolit"

  • Když toto upozornění odkazuje na tabulku poboček, odkazuje je na základě informací pobočky k vyzvednutí.

 • HOLD_PRINT (Tištěné upozornění, že rezervace je připravena k vyzvednutí)

  • Toto oznámení se používá pro potvrzení o rezervacích, které se posílají na papíře. Toto neovlivní vzhled e-mailového oznámení.

  • Když toto upozornění odkazuje na tabulku poboček, odkazuje je na základě informací pobočky k vyzvednutí.

 • ODUE (Upomínka)

 • RLIST (Kolovací seznam)

  • Používá se v modulu periodik abyste informavali čtenáře o novém došlém sešitě periodika

  • Máte možnost vybrat oznámení "Kolovací list" při vytváření nového předplatného (vyberte z roletky "Oznámení čtenáři").

  • Tip

   Všimněte si také, že pokud byste chtěli oznámit čtenářům nové došlé sešity, můžete kliknout na "Definovat oznámení", která vás přepne na nástroj "Oznámení"

Existuje také sada předdefinovaných stvrzenek, které jsou uvedeny na této stránce. Všechny tyto stvrzenky lze přizpůsobit změnou jejich textu pomocí Oznámení & Stvrzenky a jejich styl pomocí SlipCSS pro definování stylů. Zde je to, na co se tyto stvrzenky používají:

 • ISSUEQSLIP

  • Používá se k tisku stvrzenky ve výpůjčkách

  • Rychlá stvrzenka zahrnuje pouze jednotky dnes vypůjčené

 • ISSUESLIP

  • Používá se k úplné stvrzence výpůjček

  • Potvrzení nebo stvrzenka zobrazí jedntky dnes vypůjčené stejně jako již dříve půjčené jednotky

 • RESERVESLIP

  • Používá se k tisku rezervačních stvrzenek

  • Rezervační stvrzenka je generována když je rezervace potvrzena

 • TRANSFERSLIP

  • Používá se k tisku přepravní stvrzenky

  • Přepravní strvzenka je vytištěna, jakmile potvrdíte ve vašem systému přepravu z jedné pobočky do druhé

3.1.5. Upomínky/Stav spuštění

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Upomínky/Stavy spuštění

Aby bylo možné poslat upomínku, kterou jste definovali pomocí nástroje Oznámení , musíte nejprve nastavit spouštění těchto zpráv.

Důležité

Aby byly upomínky odeslány vašim čtenářům, musíte nastavit, aby čtenář této kategorie dostával upomínky.

Nástroj Upomínka/Stav spouštění poskytuje knihovníkovi pravomoc poslat až tři upomínky každému čtenáři oznamující mu opožděné jednotky

 • Prodleva je počet dní po stanoveném termínu vrácení, než je akce je spuštěna.

  • Důležité

   Pokud chcete aby Koha ke spuštění akce (poslat dopis nebo omezit práva čtenáře), je nutno zadat hodnotu prodlevy.

 • Chcete-li poslat další upomínku, klikněte na záložky pro "Druhou" a "Třetí" upomínku

 • If you would like to prevent a patron from checking items out because of their overdue items, check the 'Restrict' box, this will put a notice on the patron's record at checkout informing the librarian that the patron cannot check out due to overdue items.

  • If you choose to restrict a patron in this way you can also have Koha automatically remove that restriction with the AutoRemoveOverduesRestrictions preference.

 • Viz Vzorová upomínka

3.1.6. Tvorba čtenářských karet

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Tvůrce čtenářských průkazů

Tvůrce čtenářských průkazů (karet) vám umožní používat rozvržení a šablony, které navrhujete k tisku s téměř neomezenými variacemi čtenářských karet, včetně čárových kódů. Zde jsou některé z vlastností Tvůrce čtenářských průkazů:

 • Přizpůsovit vzhled čtenářské karty

 • Vytvořte vlastní šablony karet pro tištěné čtenářské karty

 • Vytváření a správa dávek čtenářských karet

 • Export jedné nebo více dávek

 • Export jedné nebo více čtenářských karet z dávky

 • Export údajů z karty jako PDF soubor, čitelný kteroukoliv standardní čtečkou PDF, takže čtenářské karty lze tisknout přímo na tiskárně

V horní části každé obrazovky v Tvůrci čtenářské karty, uvidíte panel nástrojů, který umožňuje rychlý přístup k příslušným funkcím. Menu na levé straně každé obrazovky také umožňuje snadný přístup do různých částí Tvůrce čtenářské karty. Lišta v horní části každé obrazovky vám poskytne konkrétní údaje o tom, kde se v tvůrci čtenářských karet pohybujete a umožňují rychlou navigaci k dříve použitým úsekům. Podrobnější informace můžete najít o každé části Tvůrce čtenářských karet, kliknutím na nápovědu v levém horním rohu každé stránky.

3.1.6.1. Šablony

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce čtenářských karet > Šablony

Šablona je pro štítek/kartu , kterou používáte. To by mohlo být např. Avery 5160 pro adresní štítky, Gaylord 47-284 pro hřbetní štítky Avery nebo 28371 pro karty vašich čtenářů. Tyto štítky budou obsahovat všechny informace, které budete potřebovat pro nastavení Koha, informace mohou být na obalu, a pokud ne, lze je obvykle nalézt na webových stránkách prodejce.

3.1.6.1.1. Přidat šablonu

Chcete-li přidat novou šablonu, klikněte na tlačítko "Šablony" v horní části stránky a vyberte "Nová šablona"

Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete definovat šablony pro vaše štítky nebo karty.

 • ID šablony se generuje automaticky po uložení šablony, je to systémem generovaný jedinečný identifikátor

 • Kód šablony musí být něco, co můžete použít k identifikaci šablony na seznamu šablon

 • Můžete použít popis šablony k přidání další informace o šabloně

 • Roletka "Jednotka míry" se používá k definování toho, jakou míru budete používat pro šablonu. Ta bude pravděpodobně odpovídat měrné jednotce používané v popisu na šablony od dodavatele.

 • Rozměry lze nalézt na obalu dodavatele výrobku nebo jeho webových stránkách.

 • Profil je množina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, což kompenzuje zvláštnosti charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil).

  • Před vybráním profilu zkuste vytisknout nějaký vzorek karty, abyste si mohli definovat profil, který je vhodný pro kombinaci vaší tiskárny / šablony.

  • Po zjištění případných odchylek v tištěném dokumentu, použijte vytvořit profil a přiřaďte ho k šabloně.

Po uložení šablony se objeví na stránce "Správa šablon".

3.1.6.2. Profily

 • Cesta: Více > Nástoje > Tvůrce čtenářských karet > Profily

Profil je množina "úprav" aplikovaných na danou šablonu těsně před tiskem, který kompenzuje zvláštnosti a charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil). To znamená, že pokud nastavíte šablonu a pak tisknete ukázkovou sadu dat na různých tiskárnách a zjistíte, že položky nejsou všechny zarovnány stejné na každé kartě, musíte nastavit profil pro každou tiskárnu, aby nebyly rozdíly ve stylu tisku, jako je například posun textu vlevo, vpravo, nahoru nebo dolu.

Pokud vaše karty jsou vytištěny přesně tak, jak chcete, nebudete potřebovat profil.

3.1.6.2.1. Přidat profil

Chcete-li přidat nový profil, chcete kliknout na tlačítko 'Profily' na horní části stránky a vyberte "Nový profil"

Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil opravit problémy se šablonou.

 • Název tiskárny a zásobníku papíru nemusí odpovídat přesně tiskárně, a jsou pro vaši informaci, abyste si vzpomněli, pro jakou tiskárnu jste profil nastavili. Takže pokud chcete, můžete použít číslo modelu tiskárny v názvu tiskárny, nebo ji můžete nazvat "tiskárna na stole"

 • Šablona bude vyplněna, jakmile jste si vybrali, kterou šablonu použijete na profil pomocí formulář editace šablony

 • Rozbalovací roletka s s měrnými jednotkami se používá k definici míry, kterou budete používat ve svém profilu.

 • Posunutí popisuje, co se stane, když je celý obraz mimo střed ať svisle nebo vodorovně a skrčení popisuje stav, kdy se vzdálenost mezi štítky mění svisle nebo vodorovně na stránce

  • U těchto hodnot záporné hodnoty posunují odchylku nahoru a vlevo a pozitivní hodnoty posunují odchylku dolů a doprava

  • Příklad: text je 0,25" od levého okraje prvního štítku, v druhém štítku 0,28" od levého okraje druhého štítku a v třetím štítku 0,31" od levého okraje třetího štítku To znamená, že horizontální skrčení by mělo být nastaveno na 0,03", aby se na tento rozdíl vyrovnal.

Po uložení, vaše profily se objeví na stránce "Správa profilů.

Po uložení nového profilu, můžete se vrátit do seznamu šablon a zvolit úpravu šablony, která je pro tento profil.

3.1.6.3. Rozvržení

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce čtenářských karet > Rozvržení

Rozvržení definuje jaký text a obrázky budou vytištěny na kartě a kde se objeví.

3.1.6.3.1. Přidat rozvržení

Chcete-li přidat nové rozvržení, klepněte na tlačítko "Rozvržení" v horní části stránky a vyberte "Nové rozvržení"

Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil opravit problémy se šablonou.

 • Název, který přiřadíte rozložení je pro vás pomůckou, pojmenujte jej tak, že jej snadno později poznáte

 • Roletka s měrnými jadnotkami se užívá k určení měřítka, které chcete používat pro vaše rozvržení.

 • Následujcí poznámka pro rozvržení je, zda jde o přední nebo zadní stranu čtenářské karty

  • Budete potřebovat rozložení pro přední i zadní stranu karty, pokud máte dvoustranné čtenářské karty

 • Máte možnost přidání až 3 řádků textu na kartě. Váš text může být statický text dle vašeho výběru a/nebo pole ze záznamu čtenáře. Chcete-li tisknout z polí záznamu čtenáře, dejte názvy polí do ostrých závorek tak jako - "Jméno"

 • Pro každý řádek textu, si můžete zvolit typ písma, velikost písma a umístění textu na kartě pomocí spodní souřadnice X a Y

 • Aby bylo možné zobrazit čárový kód a číslo karty čtenáře, budete muset zkontrolovat předvolbu 'Číslo karty jako čárový kód'. Toto zkonvertuje číslo karty čtenáře do čárového kódu. Chcete-li číslo tisknout ve formátu čitelném pro člověka, budete muset nastavit předvolbu "Číslo karty jako text pod čárovým kódem".

 • Nakonec můžete vybrat až obrázky k tisku na kartě.

  • Jeden může být obrázek čtenáře , u kterého můžete měnit velikost, aby vyhovoval vašim potřebám.

  • Druhý obrázek může být něco jako knihovní logo nebo symbol, který jste nahráli pomocí " Správa obrázků modul Tvůrce čtenářských karet.

Po uložení, rozvržení se zobrazí na stránce "Správa rozvržení".

3.1.6.4. Dávky

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce čtenářské karty > Dávky

Dávka je skupina čtenářů, pro které chcete generovat karty.

3.1.6.4.1. Přidat dávku

Chcete-li přidat novou dávku, klikněte na tlačítko "Dávky" v horní části stránky a vyberte "Novou dávku"

3.1.6.5. Správa obrázků

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce čtenářských karet > Správa obrázků

Obrázky nahrané pomocí tohoto nástroje se objeví v nabídce při vytváření rozvržení karty čtenáře . Platí tu omezení počtu obrázků, které si můžete nahrát (nepočítaje obrázky čtenáře ) podle systémové předvolby ImageLimit

Důležité

Obrázky musí mít méně než 500kB.

Tip

Obrázky nahrané tímto nástrojem by měly být v rozlišení alespoň 300 dpi, což je minimální kvalita pro tisk obrázku.

Ve středu obrazovky je jednoduchý formulář pro nahrání, jednoduše vyhledejte soubor v počítači a dejte mu jméno, abyste ho později poznali.

Jakmile je soubor nahrán, bude vám zobrazena zpráva s potvrzením.

A obrázek bude uveden spolu s ostatními na pravé straně stránky.

Chcete-li odstranit jeden nebo více z těchto snímků, klepněte na zaškrtávací políčko napravo od každého snímku, který chcete odstranit a klepněte na tlačítko "Odstranit".

3.1.7. Čtenáři (anonymizace, hromadné mazání)

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Čtenáři (anonymizace, hromadné mazání)

Tento nástroj umožňuje hromadně anonymizovat historii výpůjček (to znamená, že budete mít záznamy o tom, kolikrát jednotky byly půjčeny - ale ne na úroveň jednotlivých čtenářů), nebo hromadně odstranit čtenáře (odstranit ze systému úplně)

Důležité

Patrons with outstanding fines or items checked out are not saved. They are not completely removed from the system (they are only moved to the delete_borrowers table), but this tool does not provide as many checks as one may desire.

Důležité

Před použitím tohoto nástroje se doporučuje zazálohovat databázi. Změny, které provedete, jsou trvalé.

Důležité

Anonymizace selže bez hlášení, pokud předvolba AnonymousPatron neobsahuje platnou hodnotu.

Buď vymazat nebo anonymizovat čtenáře

 • Check the 'Verify' box on the task you would like to complete (Delete or Anonymize)

 • Zadejte datum, do kterého chcete změnit data

 • Pokud mažete čtenáře můžete si také vybrat a najít čtenáře s konkrétním datumem vypršení platnosti nebo kategorie

 • Klikněte "Další"

 • Potvrzení bude s dotazem, zda jste si jisti, že je to, co chcete provést

 • Kliknutím na "Dokončit" smažete, nebo anonymizujete data

3.1.8. Modifikace čtenářské dávky

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Dávková modifikace čtenářů

Pomocí tohoto nástroje můžete provádět úpravy dávky se čtenářskými záznamy. Vložte soubor s čísly karet (jedno na řádek) a vyberte seznam čtenářů, nebo nasnímejte čísla čtenářských karet do příslušného políčka.

Jakmile budete mít načten soubor nebo naskenovány čárové kódy klikněte na "Pokračovat". Bude vám nabídnut seznam čtenářů a změny, které můžete provést.

Na levé straně každého textového pole je zaškrtávací políčko. Kliknutím na políčko vymažete hodnotu pole.

Důležité

Pokud je pole povinné, nebudete moci vymazat jeho hodnotu.

Pokud máte čtenáře s více atributy, můžete je změnit pomocí znaménka plus (+) vpravo od textového pole. To vám umožní přidat hodnotu dalšího atributu.

Once you have made the changes you want, you can click 'Save' and Koha will present you with the changed patron records.

3.1.9. Úprava tagu

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Poznámky

Depending on your tagging system preferences, librarians may need to approve tags before they are published on the OPAC. This is done via the Tag Moderation Tool. If there are tags awaiting moderation they will be listed on the main staff dashboard under the module labels:

K moderaci štítků použijte nástroj štítky. Při prvním otevření tohoto nástroje vám bude předložen seznam štítků, které čekají na schválení nebo zamítnutí knihovníka

 • Chcete-li zobrazit všechny tituly s tímto přidaným štítkem klikněte na termín:

  • From this list of titles you can remove a tag without outright rejecting it from being used in the future by clicking the 'Remove tag' button to the right of the title.

 • Ke schválení štítku, můžete klepnout na tlačítko "Schválit" v řádce s výrazem, nebo zaškrtněte všechny štítky, které chcete schválit, pak klikněte na tlačítko" Schválit "pod tabulkou.

 • Chcete-li zamítnout štítek můžete klepnout na tlačítko "Odmítnout" v řádce u výrazu, nebo zaškrtněte všechny štítky, které chcete zamítnout, a klikněte na tlačítko "Odmítnout" pod tabulkou.

Jakmile štítek byl schválen či zamítnut bude přesunut do příslušného seznamu štítků. Souhrn všech štítků se objeví na pravé straně obrazovky.

I když je štítek schválen nebo zamítnut, může ještě být přesunut do jiného seznamu. Při prohlížení schválených štítků, každý štítek má možnost být odmítnut:

Chcete-li zkontrolovat výrazy oproti seznamu schválených a odmítnitých štítků(a možná i proti slovník který jste přiřadili pro moderování štáítků) stačí zadat výraz do vyhledávacího pole v pravém dolním rohu na obrazovce a vidět stav výrazu

Finally you can find tags by using the filters on the left.

3.1.10. Nahrání obrázků čtenářů

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Nahrání obrázků čtenářů

Obrázky čtenářů lze nahrávat hromadně, pokud jste dali povolit obrázky čtenářů , které mají být připojeny k záznamům čtenářů. Tyto obrázky lze také použítít při vytváření karet, viz čtenářské karty .

 • Vytvořte .txt soubor a nazvěte ho "DATALINK.TXT" nebo "IDLINK.TXT"

 • Na každý řádek v textovém souboru zadejte číslo karty čtenáře, následované čárkou (nebo tabelátorem) a pak název souboru s obrázkem

  • Ujistěte se, že vás .txt soubor je prostý text a nikoliv .rtf formát.

 • Zazipujte textový soubor soubory s obrázky

 • Předtěte na nástroj pro nahrání obrázků čtenářů

 • Pro jeden obrázek, ukažte na obrazový soubor a zadejte číslo karty čtenáře

 • Pro více obrázků, vyberte nahrání zazipovaného souboru

 • Po nahrání vám bude nabídnuto potvrzení

Důležité

There is a limit of 100K on the size of the picture uploaded and it is recommended that the image be 200x300 pixels, but smaller images will work as well.