5.10. Sledování vnitřního použití

Mnoho knihoven sleduje využití jednotek v rámci knihovny. To může být provedeno v Koha jedním ze dvou způsobů. Prvním je vytvořit jeden nebo více Statistický čtenář . Při sledování jednotek, které byly použity v knihovně, se podíváte do svého statistického čtenáře:

Namísto označení jednotky jako "vypůjčená" bude systém nahrávat, že položka byla použita uvnitř v domě:

Tyto kroky opakujte pro všechny jednotky, které byly použity v knihovně, abyste měli přesné statistiky pro jejich použití.

Druhý způsob, jak zaznamenat lokální využití jednotky je nastavit předvolbu RecordLocalUseOnReturn na "Zaznamenat". Pak kdykoliv přijmete některou jednotku, která není půjčená a není rezervovaná, bude zaznamenáno místní použití.

Tip

Jestliže máte RecordLocalUseOnReturn nastaveno na "Zaznamenat" můžete stále používat statistického čtenáře k zaznamenání místního použití.